EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1142

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1142 z dne 13. julija 2016 o dodatku določenih količin, ki so bile leta 2015 zadržane v skladu s členom 4(2) Uredbe Sveta (ES) št. 847/96, ribolovnim kvotam za leto 2016

C/2016/4262

OJ L 189, 14.7.2016, p. 9–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1142/oj

14.7.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 189/9


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1142

z dne 13. julija 2016

o dodatku določenih količin, ki so bile leta 2015 zadržane v skladu s členom 4(2) Uredbe Sveta (ES) št. 847/96, ribolovnim kvotam za leto 2016

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 847/96 z dne 6. maja 1996 o uvedbi dodatnih pogojev za upravljanje celotnih dovoljenih ulovov (TAC) in kvot iz leta v leto (1) in zlasti člena 4(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 847/96 lahko države članice pred 31. oktobrom leta uporabe dodeljene ribolovne kvote od Komisije zahtevajo, da zadrži največ 10 % navedene kvote za prenos v naslednje leto. Komisija mora zadržano količino dodati ustrezni kvoti.

(2)

Uredbe Sveta (EU) št. 1221/2014 (2), (EU) št. 1367/2014 (3), (EU) 2015/104 (4) in (EU) 2015/106 (5) določajo ribolovne kvote za nekatere staleže za leto 2015 in določajo, za katere staleže lahko veljajo ukrepi iz Uredbe (ES) št. 847/96.

(3)

Uredbe Sveta (EU) št. 1367/2014, (EU) 2015/2072 (6), (EU) 2016/72 (7) in (EU) 2016/73 (8) določajo ribolovne kvote za nekatere staleže za leto 2016.

(4)

Nekatere države članice so v skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 847/96 pred 31. oktobrom 2015 zahtevale, da se del njihovih kvot za leto 2015 zadrži in prenese v naslednje leto. V skladu z omejitvami iz navedene uredbe bi bilo zadržane količine treba dodati kvotam za leto 2016.

(5)

Po podaljšanju in povečanju obsega embarga na uvoz nekaterih ribiških proizvodov iz Unije, ki ga je leta 2014 uvedla Ruska federacija, sta bili z Uredbo (EU) 2015/2072 spremenjeni uredbi (EU) št. 1221/2014 in (EU) 2015/104. S spremembami je bil določen prenos večjega odstotka neporabljenih količin iz leta 2015 na kvote, dodeljene za nekatere staleže za leto 2016. Kadar država članica izkoristi to možnost za posamezen stalež, se za navedeni stalež ne uporablja nobena druga prožnost glede prenosa neuporabljenih ribolovnih možnosti in se torej izključi iz te uredbe.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ribolovne kvote za leto 2016, določene v uredbah (EU) št. 1367/2014, (EU) 2015/2072, (EU) 2016/72 in (EU) 2016/73, se povečajo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. julija 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 115, 9.5.1996, str. 3.

(2)  Uredba Sveta (EU) št. 1221/2014 z dne 10. novembra 2014 o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2015 uporabljajo v Baltskem morju, ter spremembah uredb (EU) št. 43/2014 in (EU) št. 1180/2013 (UL L 330, 15.11.2014, str. 16).

(3)  Uredba Sveta (EU) št. 1367/2014 z dne 15. decembra 2014 o določitvi ribolovnih možnosti za plovila Unije za določene staleže globokomorskih rib za leti 2015 in 2016 (UL L 366, 20.12.2014, str. 1).

(4)  Uredba Sveta (EU) 2015/104 z dne 19. januarja 2015 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2015 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki veljajo za vode Unije in za plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije, o spremembi Uredbe (EU) št. 43/2014 ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 779/2014 (UL L 22, 28.1.2015, str. 1).

(5)  Uredba Sveta (EU) 2015/106 z dne 19. januarja 2015 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2015 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib v Črnem morju (UL L 19, 24.1.2015, str. 8).

(6)  Uredba Sveta (EU) 2015/2072 z dne 17. novembra 2015 o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2016 uporabljajo v Baltskem morju, ter spremembi uredb (EU) št. 1221/2014 in (EU) 2015/104 (UL L 302, 19.11.2015, str. 1).

(7)  Uredba Sveta (EU) 2016/72 z dne 22. januarja 2016 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2016 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije, ter o spremembi Uredbe (EU) 2015/104 (UL L 22, 28.1.2016, str. 1).

(8)  Uredba Sveta (EU) 2016/73 z dne 18. januarja 2016 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2016 za nekatere staleže rib v Črnem morju (UL L 16, 23.1.2016, str. 1).


PRILOGA

Oznaka države

Oznaka staleža

Vrsta

Ime območja

Končna kvota leta 2015 (1) (v tonah)

Ulov leta 2015 (v tonah)

Ulov pod posebnimi pogoji leta 2015 (v tonah)

% končne kvote

Prenesena količina (v tonah)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

BE

ANF/07.

morska spaka

VII

2 415,988

730,301

168,019

36,77

241,599

BE

ANF/2AC4-C

morska spaka

vode Unije območij IIa in IV

198,638

192,782

/

97,05

5,586

BE

COD/07A.

trska

VIIa

12,108

11,794

/

97,39

0,314

BE

COD/07D.

trska

VIId

78,980

78,630

/

99,56

0,350

BE

COD/7XAD34

trska

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

156,537

120,605

/

77,04

15,654

BE

HAD/07A.

vahnja

VIIa

8,879

6,944

/

78,20

0,888

BE

HAD/2AC4.

vahnja

IV; vode Unije območja IIa

196,800

44,654

/

22,69

19,680

BE

HAD/7X7A34

vahnja

VIIb–k, VIII, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

118,450

118,182

/

99,77

0,268

BE

HKE/2AC4-C

oslič

vode Unije območij IIa in IV

45,334

38,248

/

84,38

4,533

BE

HKE/571214

oslič

VI in VII; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

112,473

9,833

/

8,74

11,248

BE

HKE/8ABDE.

oslič

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

16,530

6,975

/

42,20

1,653

BE

JAX/2A-14

šur in z njim povezan prilov

vode Unije območja IIa, IVa; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

5,000

0,791

/

15,82

0,500

BE

LEZ/07.

krilati rombi

VII

712,281

240,456

1,941

34,03

71,228

BE

LEZ/2AC4-C

krilati rombi

vode Unije območij IIa in IV

16,899

0,006

/

0,04

1,690

BE

LIN/04-C.

leng

vode Unije območja IV

23,249

11,140

/

47,91

2,325

BE

LIN/6X14.

leng

vode Unije in mednarodne vode območij VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

81,974

31,412

/

38,32

8,197

BE

MAC/2CX14-

skuša

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij IIa, XII in XIV

18,250

14,070

/

77,10

1,825

BE

NEP/07.

škamp

VII

7,062

5,707

/

80,84

0,706

BE

NEP/2AC4-C

škamp

vode Unije območij IIa in IV

1 024,448

618,638

/

60,39

102,445

BE

NEP/8ABDE.

škamp

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

5,556

0,245

/

4,41

0,556

BE

PLE/07A.

morska plošča

VIIa

159,503

115,303

/

72,29

15,950

BE

PLE/2A3AX4

morska plošča

IV; vode Unije območja IIa; del območja IIIa, ki ne spada v Skagerrak in Kattegat

8 185,941

5 549,250

/

67,79

818,594

BE

PLE/7DE.

morska plošča

VIId in VIIe

1 862,952

1 709,611

/

91,77

153,341

BE

PLE/7FG.

morska plošča

VIIf in VIIg

225,730

185,273

/

82,08

22,573

BE

POK/2A34.

saj

IIIa in IV; vode Unije območij IIa, IIIb, IIIc in podrazdelkov 22–32

6,600

6,327

/

95,86

0,273

BE

SOL/07D.

morski list

VIId

1 175,574

1 047,742

/

89,13

117,558

BE

SOL/07E.

morski list

VIIe

54,838

41,453

/

75,59

5,483

BE

SOL/7FG.

morski list

VIIf in VIIg

693,052

662,287

/

95,56

30,765

BE

SOL/7HJK.

morski list

VIIh, VIIj in VIIk

51,319

40,273

/

78,47

5,132

BE

SOL/8AB.

morski list

VIIIa in VIIIb

306,615

301,977

/

98,49

4,638

BE

WHG/07A.

mol

VIIa

1,345

1,337

/

99,04

0,008

BE

WHG/7X7A-C

mol

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj in VIIk

301,706

273,271

/

90,57

28,435

DE

ANF/07.

morska spaka

VII

382,793

346,486

/

90,52

36,307

DE

ANF/2AC4-C

morska spaka

vode Unije območij IIa in IV

357,270

292,773

28,400

89,90

35,727

DE

ARU/1/2.

velika srebrenka

vode Unije in mednarodne vode območij I in II

26,673

0

/

0

2,667

DE

ARU/34-C

velika srebrenka

vode Unije območij III in IV

9,497

0

/

0

0,950

DE

ARU/567.

velika srebrenka

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI in VII

1 185,004

1 066,094

/

89,97

118,500

DE

BLI/5B67-

modri leng

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VI in VII

44,450

0

/

0

4,445

DE

BSF/56712-

črni morski meč

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI, VII in XII

30,525

0

/

0

3,053

DE

COD/03AS.

trska

Kattegat

0,022

0,002

/

10,00

0,002

DE

GFB/1234-

tabinja belica

vode Unije in mednarodne vode območij I, II, III in IV

10,999

0

/

0

1,100

DE

GFB/567-

tabinja belica

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI in VII

7,110

0

/

0

0,711

DE

GHL/2A-C46

grenlandska morska plošča

vode Unije območij IIa in IV; vode Unije in mednarodne vode območij Vb in VI

34,280

0,516

/

1,51

3,428

DE

HAD/2AC4.

vahnja

IV; vode Unije območja IIa

661,220

139,065

458,029

90,30

64,126

DE

HAD/3A/BCD

vahnja

IIIa; vode Unije podrazdelkov 22–32

129,536

104,953

/

81,02

12,954

DE

HAD/5BC6A.

vahnja

vode Unije in mednarodne vode območij Vb in VIa

6,518

0

/

0

0,652

DE

HAD/6B1214

vahnja

vode Unije in mednarodne vode območij VIb, XII in XIV

7,340

0

/

0

0,734

DE

HER/1/2-

sled

vode Unije in mednarodne vode območij I in II

2 666,280

1 550,636

1 109,510

99,77

6,134

DE

HER/3D-R30

sled

vode Unije podrazdelkov 25–27, 28.2, 29 in 32

3 053,360

0

2 916,740

95,53

136,620

DE

HER/4AB.

sled

vode Unije in norveške vode območja IV severno od 53° 30′ S

32 281,640

0

32 212,124

99,78

69,516

DE

HER/4CXB7D

sled

IVc, VIId

12 149,055

12 007,206

/

98,83

141,849

DE

HER/5B6ANB

sled

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VIb in VIaN

3 657,946

3 291,996

/

89,99

365,795

DE

HER/7G-K.

sled

VIIg, VIIh, VIIj in VIIk

490,290

476,640

/

97,22

13,650

DE

HKE/2AC4-C

oslič

vode Unije območij IIa in IV

194,913

178,492

/

91,58

16,421

DE

HKE/3A/BCD

oslič

IIIa; vode Unije podrazdelkov 22–32

6,300

4,379

/

69,51

0,630

DE

HKE/571214

oslič

VI in VII; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

79,600

72,210

0,118

90,86

7,272

DE

LEZ/2AC4-C

krilati rombi

vode Unije območij IIa in IV

5,556

0,874

/

15,72

0,556

DE

LIN/04-C.

leng

vode Unije območja IV

40,042

17,137

/

42,80

4,004

DE

LIN/1/2.

leng

vode Unije in mednarodne vode območij I in II

8,489

0,187

/

2,20

0,849

DE

LIN/3A/BCD

leng

IIIa; vode Unije območja IIIbcd

5,142

0,848

/

16,50

0,514

DE

LIN/6X14.

leng

vode Unije in mednarodne vode območij VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

19,931

0,900

/

4,52

1,993

DE

MAC/2A34.

skuša

IIIa in IV; vode Unije območij IIa, IIIb, IIIc in podrazdelkov 22–32

853,796

843,839

/

98,83

9,957

DE

MAC/2CX14-

skuša

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij IIa, XII in XIV

28 497,340

18 993,897

7 398,684

92,61

2 104,759

DE

MAC/8C3411

skuša

VIIIc, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

1 024,453

0

1 024,000

99,96

0,453

DE

NEP/2AC4-C

škamp

vode Unije območij IIa in IV

477,417

434,938

/

91,10

42,479

DE

NEP/3A/BCD

škamp

IIIa; vode Unije podrazdelkov 22–32

12,225

0,374

/

3,06

1,223

DE

PLE/2A3AX4

morska plošča

IV; vode Unije območja IIa; del območja IIIa, ki ne spada v Skagerrak in Kattegat

8 133,500

5 149,705

22,017

63,59

813,350

DE

POK/2A34.

saj

IIIa in IV; vode Unije območij IIa, IIIb, IIIc in podrazdelkov 22–32

8 165,160

7 953,845

/

97,41

211,315

DE

RNG/5B67-

okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VI in VII

0,485

0

/

0

0,049

DE

RNG/8X14-

okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij VIII, IX, X, XII in XIV

11,260

0

/

0

1,126

DE

RTX/8X14-

okroglonosi repak in čebulastooki repak

vode Unije in mednarodne vode območij VIII, IX, X, XII in XIV

11,500

0

/

0

1,115

DE

SOL/24-C.

morski list

vode Unije območij II in IV

811,697

764,542

/

94,19

47,155

DE

SOL/3A/BCD

morski list

IIIa; vode Unije podrazdelkov 22–32

8,524

6,504

/

76,34

0,852

DE

SPR/2AC4-C

papalina in z njo povezan prilov

vode Unije območij IIa in IV

4 130,000

3 704,849

/

89,71

413,000

DE

SPR/3BCD-C

papalina

vode Unije podrazdelkov 22–32

10 528,800

0

10 290,983

97,74

237,817

DE

USK/04-C.

morski menek

vode Unije območja IV

21,108

0,798

/

3,78

2,111

DE

USK/1214EI

morski menek

vode Unije in mednarodne vode območij I, II in XIV

6,147

0

/

0

0,615

DE

USK/3A/BCD

morski menek

IIIa; vode Unije podrazdelkov 22–32

7,770

0,375

/

4,83

0,777

DE

USK/567EI.

morski menek

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI in VII

0,330

0

/

0

0,033

DE

WHB/1X14

sinji mol

vode Unije in mednarodne vode območij I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV

25 886,497

22 549,196

1 330,907

92,25

2 006,394

DE

WHG/56-14

mol

VI; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

0,220

0

/

0

0,022

DK

ANF/2AC4-C

morska spaka

vode Unije območij IIa in IV

287,066

252,920

/

88,10

28,707

DK

ARU/34-C

velika srebrenka

vode Unije območij III in IV

962,373

42,820

/

4,45

96,237

DK

ARU/567.

velika srebrenka

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI in VII

83,855

0

/

0

8,386

DK

GHL/2A-C46

grenlandska morska plošča

vode Unije območij IIa in IV; vode Unije in mednarodne vode območij Vb in VI

18,232

0

/

0

1,823

DK

HAD/2AC4.

vahnja

IV; vode Unije območja IIa

1 883,230

267,290

1 174,580

76,56

188,323

DK

HAD/3A/BCD

vahnja

IIIa; vode Unije podrazdelkov 22–32

2 177,810

1 061,540

/

48,74

217,781

DK

HER/1/2-

sled

vode Unije in mednarodne vode območij I in II

9 764,500

9 105,130

/

93,25

659,370

DK

HER/4AB.

sled

vode Unije in norveške vode območja IV severno od 53° 30′ S

99 496,200

0

96 039,350

96,53

3 456,850

DK

HER/5B6ANB

sled

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VIb in VIaN

12,475

10,500

/

84,13

1,248

DK

HKE/2AC4-C

oslič

vode Unije območij IIa in IV

2 295,716

1 690,080

/

73,62

229,572

DK

HKE/3A/BCD

oslič

IIIa; vode Unije podrazdelkov 22–32

852,968

334,490

/

39,21

85,297

DK

LEZ/2AC4-C

krilati rombi

vode Unije območij IIa in IV

23,792

12,430

/

52,25

2,379

DK

LIN/04-C.

leng

vode Unije območja IV

246,243

98,230

/

39,89

24,624

DK

LIN/1/2.

leng

vode Unije in mednarodne vode območij I in II

8,889

0

/

0

0,889

DK

LIN/3A/BCD

leng

IIIa; vode Unije območja IIIbcd

65,633

58,750

/

89,52

6,563

DK

LIN/6X14.

leng

vode Unije in mednarodne vode območij VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

6,656

0

/

0

0,666

DK

MAC/2A34.

skuša

IIIa in IV; vode Unije območij IIa, IIIb, IIIc in podrazdelkov 22–32

24 539,460

19 495,200

3 164,810

92,34

1 879,450

DK

MAC/2A4A-N.

skuša

norveške vode območij IIa in IVa

20 258,640

0

19 415,620

95,84

843,020

DK

MAC/2CX14-

skuša

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij IIa, XII in XIV

4 853,780

4 832,430

/

99,56

21,350

DK

NEP/2AC4-C

škamp

vode Unije območij IIa in IV

1 024,451

391,670

/

38,23

102,446

DK

NEP/3A/BCD

škamp

IIIa; vode Unije podrazdelkov 22–32

4 320,787

2 266,180

/

52,45

432,079

DK

PLE/2A3AX4

morska plošča

IV; vode Unije območja IIa; del območja IIIa, ki ne spada v Skagerrak in Kattegat

26 124,400

7 196,560

7 228,620

55,22

2 612,440

DK

POK/2A34.

saj

IIIa in IV; vode Unije območij IIa, IIIb, IIIc in podrazdelkov 22–32

4 584,910

4 512,170

/

98,41

72,740

DK

POK/56-14

saj

VI; vode Unije in mednarodne vode območij Vb, XII in XIV

0,530

0

/

0

0,053

DK

PRA/03A.

severna kozica

IIIa

2 638,670

2 471,560

/

93,67

167,110

DK

PRA/2AC4-C

severna kozica

vode Unije območij IIa in IV

2 025,106

27,570

/

1,36

202,511

DK

SOL/24-C.

morski list

vode Unije območij II in IV

279,421

270,390

/

96,77

9,031

DK

SOL/3A/BCD

morski list

IIIa; vode Unije podrazdelkov 22–32

220,189

197,590

/

89,74

22,019

DK

SPR/2AC4-C

papalina in z njo povezan prilov

vode Unije območij IIa in IV

305 594,590

267 770,940

2 249,570

88,36

30 559,460

DK

SPR/3BCD-C

papalina

vode Unije podrazdelkov 22–32

24 702,420

0

23 409,340

94,77

1 293,080

DK

USK/04-C.

morski menek

vode Unije območja IV

71,099

2,320

/

3,26

7,110

DK

USK/3A/BCD

morski menek

IIIa; vode Unije podrazdelkov 22–32

16,663

0,800

/

4,80

1,666

DK

WHB/1X14

sinji mol

vode Unije in mednarodne vode območij I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV

44 371,700

44 193,240

0,970

99,60

177,490

EE

GHL/2A-C46

grenlandska morska plošča

vode Unije območij IIa in IV; vode Unije in mednarodne vode območij Vb in VI

17,000

0

/

0

1,700

ES

ALF/3X14-

sluzoglavke

vode Unije in mednarodne vode območij III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

80,045

62,544

/

78,13

8,005

ES

ANF/07.

morska spaka

VII

3 056,382

2 574,646

/

84,24

305,638

ES

ANF/8ABDE.

morska spaka

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

1 499,055

905,019

/

60,37

149,906

ES

ANF/8C3411

morska spaka

VIIIc, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

2 334,477

1 875,797

/

80,35

233,448

ES

BLI/5B67-

modri leng

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VI in VII

179,307

176,535

/

98,45

2,772

ES

BSF/56712-

črni morski meč

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI, VII in XII

367,645

234,373

/

63,75

36,764

ES

BSF/8910-

črni morski meč

vode Unije in mednarodne vode območij VIII, IX in X

30,050

0,110

/

0,37

3,004

ES

GFB/567-

tabinja belica

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI in VII

909,563

712,406

64,573

85,42

90,956

ES

GFB/89-

tabinja belica

vode Unije in mednarodne vode območij VIII in IX

241,452

216,307

/

89,59

24,145

ES

HAD/5BC6A.

vahnja

vode Unije in mednarodne vode območij Vb in VIa

10,436

9,436

/

90,38

1,000

ES

HAD/6B1214

vahnja

vode Unije in mednarodne vode območij VIb, XII in XIV

0,033

0

/

0

0,003

ES

HKE/571214

oslič

VI in VII; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

17 452,743

15 707,382

/

90,00

1 745,274

ES

HKE/8ABDE.

oslič

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

11 697,965

8 164,817

2 620,050

92,19

913,098

ES

HKE/8C3411

oslič

VIIIc, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

9 987,722

6 757,867

/

67,66

998,772

ES

JAX/08C.

šur

VIIIc

13 670,101

8 340,903

/

61,02

1 367,010

ES

JAX/09.

šur

IX

15 744,563

12 672,798

550,000

83,98

1 574,456

ES

LEZ/07.

krilati rombi

VII

4 816,979

2 976,975

/

61,80

481,698

ES

LEZ/56-14

krilati rombi

vode Unije in mednarodne vode območja Vb; VI; mednarodne vode območij XII in XIV

519,574

207,131

/

39,87

51,957

ES

LEZ/8ABDE.

krilati rombi

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

809,351

503,369

 

62,19

80,936

ES

LEZ/8C3411

krilati rombi

VIIIc, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

1 427,988

902,038

/

63,17

142,799

ES

LIN/6X14.

leng

vode Unije in mednarodne vode območij VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

2 069,481

1 362,174

/

65,82

206,949

ES

MAC/8C3411

skuša

VIIIc, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

35 479,891

32 439,662

833,183

93,78

2 207,046

ES

NEP/07.

škamp

VII

1 342,085

21,340

65,162

6,45

134,209

ES

NEP/08C.

škamp

VIIIc

55,187

23,454

/

42,50

5,519

ES

NEP/5BC6.

škamp

VI; vode Unije in mednarodne vode območja Vb

32,472

0,125

/

0,38

3,247

ES

NEP/8ABDE.

škamp

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

131,212

0,700

/

0,53

13,121

ES

NEP/9/3411

škamp

IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

54,287

41,760

/

76,92

5,429

ES

POK/56-14

saj

VI; vode Unije in mednarodne vode območij Vb, XII in XIV

15,853

15,076

/

95,12

0,777

ES

RNG/5B67-

okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VI in VII

219,859

25,217

/

11,47

21,986

ES

RNG/8X14-

okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij VIII, IX, X, XII in XIV

3 006,688

1 599,788

249,291

61,50

300,669

ES

SBR/09-

okati ribon

vode Unije in mednarodne vode območja IX

362,225

69,449

23,520

25,67

36,223

ES

SBR/10-

okati ribon

vode Unije in mednarodne vode območja X

6,900

0

/

0

0,690

ES

SBR/678-

okati ribon

vode Unije in mednarodne vode območij VI, VII in VIII

131,642

119,659

/

90,90

11,983

ES

USK/567EI.

morski menek

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI in VII

135,008

62,646

/

46,40

13,501

ES

WHB/1X14

sinji mol

vode Unije in mednarodne vode območij I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV

29,172

10,252

/

35,15

2,917

ES

WHB/8C3411

sinji mol

VIIIc, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

41 576,200

23 911,534

/

57,51

4 157,620

ES

WHG/56-14

mol

VI; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

1,111

0

/

0

0,111

FR

ALF/3X14-

sluzoglavke

vode Unije in mednarodne vode območij III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

20,112

8,705

/

43,29

2,011

FR

ANE/08.

sardon

VIII

4 197,909

3 426,374

/

81,62

419,791

FR

ANF/07.

morska spaka

VII

19 452,345

14 613,268

/

75,12

1 945,235

FR

ANF/*8ABDE.

morska spaka

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe (posebni pogoj za ANF/07.)

1 987,500

0

/

0

198,750

FR

ANF/2AC4-C

morska spaka

vode Unije območij IIa in IV

69,402

29,608

/

42,66

6,940

FR

ANF/*56-14

morska spaka

VI; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV (posebni pogoj za ANF/2AC4-C)

6,800

0

/

0

0,680

FR

ANF/8ABDE.

morska spaka

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

8 447,176

6 612,463

/

78,28

844,718

FR

ANF/8C3411

morska spaka

VIIIc, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

57,695

26,752

/

46,36

5,770

FR

ARU/1/2.

velika srebrenka

vode Unije in mednarodne vode območij I in II

8,889

0

/

0

0,889

FR

ARU/34-C

velika srebrenka

vode Unije območij III in IV

7,778

0,125

/

1,61

0,778

FR

ARU/567.

velika srebrenka

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI in VII

7,778

0

/

0

0,778

FR

BLI/5B67-

modri leng

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VI in VII

3 807,796

1 074,031

/

28,21

380,780

FR

BSF/56712-

črni morski meč

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI, VII in XII

3 414,371

2 141,654

/

62,72

341,437

FR

BSF/8910-

črni morski meč

vode Unije in mednarodne vode območij VIII, IX in X

32,219

9,335

/

28,97

3,222

FR

COD/07A.

trska

VIIa

1,216

0,024

/

1,97

0,122

FR

COD/07D.

trska

VIId

1 568,144

1 100,414

/

70,17

156,814

FR

COD/7XAD34

trska

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

3 963,821

2 611,137

/

65,87

396,382

FR

GFB/1012-

tabinja belica

vode Unije in mednarodne vode območij X in XII

11,000

0

0

0

1,100

FR

GFB/1234-

tabinja belica

vode Unije in mednarodne vode območij I, II, III in IV

11,000

0,583

/

5,30

1,100

FR

GFB/567-

tabinja belica

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI in VII

831,370

455,939

19,800

57,22

83,137

FR

GFB/*89-

tabinja belica

vode Unije in mednarodne vode območij VIII in IX (posebni pogoj za GFB/567-)

34,160

19,800

/

57,96

3,416

FR

GFB/89-

tabinja belica

vode Unije in mednarodne vode območij VIII in IX

19,660

17,652

/

89,79

1,966

FR

GFB/*567-

tabinja belica

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI, VII (posebni pogoj za GFB/89-)

1,440

0

/

0

0,144

FR

GHL/2A-C46

grenlandska morska plošča

vode Unije območij IIa in IV; vode Unije in mednarodne vode območij Vb in VI

562,074

371,352

/

66,07

56,207

FR

HAD/07A.

vahnja

VIIa

49,459

7,082

/

14,32

4,946

FR

HAD/2AC4.

vahnja

IV; vode Unije območja IIa

399,667

101,320

0,425

25,46

39,967

FR

HAD/5BC6A.

vahnja

vode Unije in mednarodne vode območij Vb in VIa

271,831

41,391

/

15,23

27,183

FR

HAD/6B1214

vahnja

vode Unije in mednarodne vode območij VIb, XII in XIV

290,798

0

/

0

29,080

FR

HER/5B6ANB

sled

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VIb in VIaN

543,179

4,286

/

0,79

54,318

FR

HKE/2AC4-C

oslič

vode Unije območij IIa in IV

1 288,128

1 111,281

/

86,27

128,813

FR

HKE/571214

oslič

VI in VII; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

23 698,094

20 957,357

/

88,43

2 369,810

FR

HKE/*8ABDE

oslič

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe (posebni pogoj za HKE/571214)

2 422,000

0

/

0

242,200

FR

HKE/8ABDE.

oslič

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

25 065,690

17 449,437

2 999,979

81,58

2 506,569

FR

HKE/*57-14

oslič

VI in VII; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV (posebni pogoj za HKE/8C3411)

5 451,000

2 999,979

/

55,04

545,100

FR

HKE/8C3411

oslič

VIIIc, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

958,417

238,519

/

24,89

95,842

FR

JAX/08C.

šur

VIIIc

243,811

0,541

/

0,22

24,381

FR

JAX/2A-14

šur in z njim povezan prilov

vode Unije območja IIa, IVa; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

8 988,320

3 699,217

191,000

43,28

898,832

FR

JAX/*07D

šur in z njim povezan prilov

VIId (posebni pogoj za JAX/2A-14)

467,050

191,000

/

40,89

46,705

FR

OTH/*07D

šur in z njim povezan prilov

VII d (posebni pogoj za JAX/*07D)

23,350

0

/

0

2,335

FR

JAX/*08C2

šur in z njim povezan prilov

VIIIc (posebni pogoj za JAX/2A-14)

1 040,500

0

/

0

104,050

FR

OTH/*08C2

šur in z njim povezan prilov

VIIIc (posebni pogoj za JAX/*08C2)

83,530

0

/

0

8,353

FR

JAX/*4BC7D

šur in z njim povezan prilov

vode Unije območij IVb, IVc in VIId (posebni pogoj za JAX/2A-14)

167,050

0

/

0

16,705

FR

OTH/*2A-14

šur in z njim povezan prilov

vode Unije območja IIa, IVa; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV (posebni pogoj za JAX/2A-14)

167,050

0

/

0

16,705

FR

LEZ/07.

krilati rombi

VII

7 009,238

3 755,854

417,000

59,53

700,924

FR

LEZ/*8ABDE

krilati rombi

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe (posebni pogoj za LEZ/07.)

566,450

417,000

/

73,62

56,646

FR

LEZ/2AC4-C

krilati rombi

vode Unije območij IIa in IV

37,752

7,958

/

21,08

3,775

FR

LEZ/56-14

krilati rombi

vode Unije in mednarodne vode območja Vb; VI; mednarodne vode območij XII in XIV

2 027,156

139,847

/

6,90

202,716

FR

LEZ/8ABDE.

krilati rombi

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

1 094,547

935,667

/

85,48

109,455

FR

LEZ/8C3411

krilati rombi

VIIIc, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

42,521

6,415

/

15,09

4,252

FR

LIN/04-C.

leng

vode Unije območja IV

163,513

125,725

/

76,89

16,351

FR

LIN/1/2.

leng

vode Unije in mednarodne vode območij I in II

9,289

4,711

/

50,71

0,929

FR

LIN/6X14.

leng

vode Unije in mednarodne vode območij VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

3 585,772

1 907,731

/

53,20

358,577

FR

MAC/8C3411

skuša

VIIIc, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

354,371

20,788

/

5,87

35,437

FR

MAC/*08B.

skuša

VIIIb (posebni pogoj za MAC/8C3411)

22,000

0

/

0

2,200

FR

MAC/*8ABD.

skuša

VIIIa, VIIIb in VIIId (posebni pogoj za MAC/8C3411)

419,750

0

/

0

41,975

FR

NEP/07.

škamp

VII

5 608,456

374,278

/

6,67

560,846

FR

NEP/*07U16

škamp

funkcionalna enota 16 podobmočja ICES VII (posebni pogoj za NEP/07.)

246,000

0

/

0

24,600

FR

NEP/08C.

škamp

VIIIc

12,346

0,784

/

6,35

1,235

FR

NEP/2AC4-C

škamp

vode Unije območij IIa in IV

29,708

0

/

0

2,971

FR

NEP/5BC6.

škamp

VI; vode Unije in mednarodne vode območja Vb

128,877

0

/

0

12,888

FR

NEP/8ABDE.

škamp

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

4 195,455

3 613,834

/

86,14

419,546

FR

PLE/07A.

morska plošča

VIIa

13,600

0

/

0

1,360

FR

PLE/2A3AX4

morska plošča

IV; vode Unije območja IIa; del območja IIIa, ki ne spada v Skagerrak in Kattegat

1 574,200

223,068

/

14,17

157,420

FR

PLE/7DE.

morska plošča

VIId in VIIe

3 026,724

1 887,470

/

62,36

302,672

FR

PLE/7FG.

morska plošča

VIIf in VIIg

128,837

111,274

/

86,37

12,884

FR

POK/2A34.

saj

IIIa in IV; vode Unije območij IIa, IIIb, IIIc in podrazdelkov 22–32

12 256,600

12 006,582

/

97,96

250,018

FR

POK/56-14

saj

VI; vode Unije in mednarodne vode območij Vb, XII in XIV

3 660,740

3 581,178

/

97,83

79,562

FR

RTX/*5B67-

čebulastooki in okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VI in VII (posebni pogoj za RTX/8X14-)

12,100

0

/

0

1,210

FR

RTX/5B67-

čebulastooki in okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VI in VII

3 302,000

0

399,490

12,10

330,200

FR

RNG/5B67-

okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VI in VII

3 556,187

387,759

/

10,90

355,619

FR

RNG/8X14-

okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij VIII, IX, X, XII in XIV

108,839

2,385

/

2,19

10,884

FR

RTX/8X14

čebulastooki in okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij VIII, IX, X, XII in XIV

121,000

0

/

0

12,100

FR

RTX/*8X14

čebulastooki in okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij VIII, IX, X, XII in XIV (posebni pogoj za RTX/5B67-)

330,200

0

/

0

33,020

FR

SBR/678-

okati ribon

vode Unije in mednarodne vode območij VI, VII in VIII

28,170

24,638

/

87,46

2,817

FR

SOL/07D.

morski list

VIId

2 324,356

1 855,615

/

79,83

232,436

FR

SOL/07E.

morski list

VIIe

315,384

243,281

/

77,14

31,538

FR

SOL/24-C.

morski list

vode Unije območij II in IV

598,591

532,367

/

88,94

59,859

FR

SOL/7FG.

morski list

VIIf in VIIg

37,985

23,825

/

62,71

3,799

FR

SOL/7HJK.

morski list

VIIh, VIIj in VIIk

83,968

73,985

/

88,11

8,397

FR

SOL/8AB.

morski list

VIIIa in VIIIb

3 499,000

3 465,440

/

99,04

33,560

FR

SPR/2AC4-C

papalina in z njo povezan prilov

vode Unije območij IIa in IV

3 829,000

0,202

/

0,01

382,900

FR

OTH/*2AC4C

papalina in z njo povezan prilov

vode Unije območij IIa in IV (posebni pogoj za SPR/2AC4-C)

78,580

0

/

0

7,858

FR

USK/04-C.

morski menek

vode Unije območja IV

48,877

6,150

/

12,58

4,888

FR

USK/1214EI

morski menek

vode Unije in mednarodne vode območij I, II in XIV

7,037

4,763

/

67,66

0,704

FR

USK/567EI.

morski menek

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI in VII

625,050

224,524

/

35,92

62,505

FR

WHB/1X14

sinji mol

vode Unije in mednarodne vode območij I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV

13 488,895

12 663,186

/

93,88

825,709

FR

WHG/07A.

mol

VIIa

2,133

0,105

/

4,93

0,213

FR

WHG/56-14

mol

VI; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

21,290

0,017

/

0,08

2,129

FR

WHG/7X7A-C

mol

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj in VIIk

10 744,489

8 704,885

/

81,02

1 074,449

IE

ANF/07.

morska spaka

VII

3 577,173

3 215,742

/

89,90

357,717

IE

ARU/34-C

velika srebrenka

vode Unije območij III in IV

7,078

0

/

0

0,708

IE

ARU/567.

velika srebrenka

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI in VII

0,088

0

/

0

0,009

IE

BLI/5B67-

modri leng

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VI in VII

14,602

0,084

/

0,58

1,460

IE

BSF/56712-

črni morski meč

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI, VII in XII

11,301

0

/

0

1,130

IE

COD/7XAD34

trska

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

1 237,135

1 123,677

/

90,83

113,458

IE

GFB/567-

tabinja belica

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI in VII

55,267

37,324

/

67,53

5,527

IE

GHL/2A-C46

grenlandska morska plošča

vode Unije območij IIa in IV; vode Unije in mednarodne vode območij Vb in VI

18,100

0

/

0

1,810

IE

HAD/07A.

vahnja

VIIa

555,538

506,662

/

91,20

48,876

IE

HAD/5BC6A.

vahnja

vode Unije in mednarodne vode območij Vb in VIa

855,757

772,108

/

90,22

83,649

IE

HAD/6B1214

vahnja

vode Unije in mednarodne vode območij VIb, XII in XIV

212,629

190,078

/

89,39

21,263

IE

HAD/7X7A34

vahnja

VIIb–k, VIII, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

1 862,447

1 662,828

/

89,28

186,245

IE

HER/5B6ANB

sled

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VIb in VIaN

2 451,795

1 836,944

/

74,92

245,180

IE

HER/4AB.

sled

vode Unije in norveške vode območja IV severno od 53° 30′ S

183,030

0

182,022

99,45

1,008

IE

HKE/571214

oslič

VI in VII; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

3 034,822

2 736,212

0,014

90,16

298,596

IE

LEZ/07.

krilati rombi

VII

3 144,661

2 446,231

/

77,79

314,466

IE

LEZ/56-14

krilati rombi

vode Unije in mednarodne vode območja Vb; VI; mednarodne vode območij XII in XIV

652,673

565,596

/

86,66

65,267

IE

LIN/6X14.

leng

vode Unije in mednarodne vode območij VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

604,225

511,950

/

84,73

60,423

IE

MAC/*4A-EN

skuša

vode Unije območja IIa; vode Unije in norveške vode območja IVa (posebni pogoj za MAC/2CX14-)

53 847,000

34 167,243

/

63,45

5 384,700

IE

MAC/*2AN-

skuša

norveške vode območja IIa (posebni pogoj za MAC/2A34.)

7 254,000

0

/

0

725,400

IE

NEP/07.

škamp

VII

9 270,285

7 515,039

789,926

89,59

927,029

IE

NEP/*07U16

škamp

funkcionalna enota 16 podobmočja ICES VII (posebni pogoj za NEP/07.)

863,699

789,926

/

91,46

73,773

IE

NEP/5BC6.

škamp

VI; vode Unije in mednarodne vode območja Vb

215,171

77,101

/

35,83

21,517

IE

PLE/07A.

morska plošča

VIIa

753,878

244,473

/

32,43

75,388

IE

PLE/7FG.

morska plošča

VIIf in VIIg

61,396

60,064

/

97,82

1,332

IE

PLE/7HJK.

morska plošča

VIIh, VIIj in VIIk

28,095

24,940

/

88,75

2,810

IE

POK/56-14

saj

VI; vode Unije in mednarodne vode območij Vb, XII in XIV

119,952

105,532

/

87,98

11,995

IE

RNG/5B67-

okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VI in VII

250,177

0

/

0

25,018

IE

RNG/8X14-

okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij VIII, IX, X, XII in XIV

4,457

0

/

0

0,446

IE

SOL/7HJK.

morski list

VIIh, VIIj in VIIk

169,804

77,532

/

45,66

16,980

IE

USK/567EI.

morski menek

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI in VII

58,443

0,427

/

0,73

5,844

IE

WHB/1X14

sinji mol

vode Unije in mednarodne vode območij I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV

27 352,474

24 633,495

/

90,06

2 718,979

IE

WHG/07A.

mol

VIIa

49,890

49,079

/

98,37

0,811

IE

WHG/56-14

mol

VI; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

102,759

94,035

/

91,51

8,724

IE

WHG/7X7A-C

mol

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj in VIIk

7 059,520

6 436,960

/

91,18

622,560

LT

HER/4AB.

sled

vode Unije in norveške vode območja IV severno od 53° 30′ S

7,010

0

/

0

0,701

LT

JAX/2A-14

šur in z njim povezan prilov

vode Unije območja IIa, IVa; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

8 335,53

6 210,250

/

74,50

833,553

NL

ANF/07.

morska spaka

VII

1,032

0,585

/

56,80

0,103

NL

ANF/2AC4-C

morska spaka

vode Unije območij IIa in IV

70,641

70,626

/

99,98

0,015

NL

ARU/1/2.

velika srebrenka

vode Unije in mednarodne vode območij I in II

21,107

0

/

0

2,111

NL

ARU/34-C

velika srebrenka

vode Unije območij III in IV

43,000

0

/

0

4,300

NL

ARU/567.

velika srebrenka

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI in VII

3 269,121

2 058,133

/

62,96

326,912

NL

COD/07A.

trska

VIIa

0,010

0

/

0

0,001

NL

COD/07D.

trska

VIId

47,700

47,205

/

98,96

0,495

NL

COD/7XAD34

trska

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

6,326

3,811

/

60,21

0,633

NL

GFB/567-

tabinja belica

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI in VII

5,390

0

/

0

0,539

NL

HAD/2AC4.

vahnja

IV; vode Unije območja IIa

201,156

42,616

/

21,19

20,116

NL

HAD/3A/BCD

vahnja

IIIa; vode Unije podrazdelkov 22–32

4,000

3,876

/

96,90

0,124

NL

HAD/7X7A34

vahnja

VIIb–k, VIII, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

5,591

4,594

/

82,18

0,559

NL

HER/5B6ANB

sled

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VIb in VIaN

1 316,927

967,638

/

73,48

131,693

NL

HKE/571214

oslič

VI in VII; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

582,642

538,270

/

92,38

44,372

NL

HKE/8ABDE.

oslič

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

32,848

9,216

/

28,05

3,285

NL

LEZ/2AC4-C

krilati rombi

vode Unije območij IIa in IV

29,976

0,806

/

2,69

2,998

NL

LIN/04-C.

leng

vode Unije območja IV

5,556

0,054

/

0,97

0,556

NL

NEP/2AC4-C

škamp

vode Unije območij IIa in IV

6 161,893

1 113,543

/

18,07

616,189

NL

PLE/07A.

morska plošča

VIIa

4,901

0

/

0

0,490

NL

PLE/2A3AX4

morska plošča

IV; vode Unije območja IIa; del območja IIIa, ki ne spada v Skagerrak in Kattegat

60 095,988

30 661,328

/

51,02

6 009,599

NL

PRA/2AC4-C

severna kozica

vode Unije območij IIa in IV

52,190

0

/

0

5,219

NL

SOL/24-C.

morski list

vode Unije območij II in IV

9 599,370

8 898,949

/

92,70

700,421

NL

SOL/3A/BCD

morski list

IIIa; vode Unije podrazdelkov 22–32

7,039

6,102

/

86,68

0,704

NL

SOL/7HJK.

morski list

VIIh, VIIj in VIIk

53,690

0

/

0

5,369

NL

SPR/2AC4-C

papalina in z njo povezan prilov

vode Unije območij IIa in IV

3 478,000

2 345,438

/

67,44

347,800

NL

WHG/7X7A-C

mol

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj in VIIk

674,959

653,110

/

96,76

21,849

PT

ALF/3X14-

sluzoglavke

vode Unije in mednarodne vode območij III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

198,284

188,452

/

95,04

9,832

PT

ANF/8C3411

morska spaka

VIIIc, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

734,698

721,171

/

98,16

13,527

PT

BSF/8910-

črni morski meč

vode Unije in mednarodne vode območij VIII, IX in X

4 032,747

2 408,722

/

59,73

403,275

PT

GFB/1012-

tabinja belica

vode Unije in mednarodne vode območij X in XII

49,000

9,966

/

20,34

4,900

PT

GFB/89-

tabinja belica

vode Unije in mednarodne vode območij VIII in IX

13,000

9,417

/

72,44

1,300

PT

HKE/8C3411

oslič

VIIIc, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

4 661,046

2 108,415

/

45,23

466,105

PT

JAX/08C.

šur

VIIIc

203,073

0

/

0

20,307

PT

JAX/09.

šur

IX

46 534,638

22 415,954

2 028,089

52,53

4 653,464

PT

LEZ/8C3411

krilati rombi

VIIIc, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

136,070

123,275

/

90,60

12,795

PT

LIN/6X14.

leng

vode Unije in mednarodne vode območij VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

6,600

0,016

/

0,24

0,660

PT

MAC/8C3411

skuša

VIIIc, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

7 527,982

7 314,324

/

97,16

213,658

PT

NEP/9/3411

škamp

IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

205,989

193,002

/

93,69

12,987

PT

SBR/09-

okati ribon

vode Unije in mednarodne vode območja IX

91,342

68,820

/

75,34

9,134

PT

SBR/10-

okati ribon

vode Unije in mednarodne vode območja X

779,680

676,724

/

86,80

77,968

PT

WHB/8C3411

sinji mol

VIIIc, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

7 073,500

2 686,061

/

37,97

707,350

SE

ANF/2AC4-C

morska spaka

vode Unije območij IIa in IV

9,700

0,194

/

2,00

0,970

SE

ARU/34-C

velika srebrenka

vode Unije območij III in IV

38,500

0

/

0

3,850

SE

COD/03AS.

trska

Kattegat

37,595

37,328

/

99,28

0,267

SE

HAD/2AC4.

vahnja

IV; vode Unije območja IIa

180,785

21,724

/

12,02

18,079

SE

HAD/3A/BCD

vahnja

IIIa; vode Unije podrazdelkov 22–32

239,000

203,130

/

84,99

23,900

SE

HKE/3A/BCD

oslič

IIIa; vode Unije podrazdelkov 22–32

235,784

46,886

/

19,89

23,578

SE

LIN/04-C.

leng

vode Unije območja IV

11,110

0,369

/

3,32

1,111

SE

LIN/3A/BCD

leng

IIIa; vode Unije območja IIIbcd

22,373

16,084

/

71,90

2,237

SE

NEP/3A/BCD

škamp

IIIa; vode Unije podrazdelkov 22–32

1 545,384

1 133,976

/

73,38

154,538

SE

POK/2A34.

saj

IIIa in IV; vode Unije območij IIa, IIIb, IIIc in podrazdelkov 22–32

279,562

278,630

/

99,67

0,932

SE

PRA/03A.

severna kozica

IIIa

1 426,000

1 392,622

/

97,66

33,378

SE

PRA/2AC4-C

severna kozica

vode Unije območij IIa in IV

81,313

0

/

0

8,131

SE

SOL/3A/BCD

morski list

IIIa; vode Unije podrazdelkov 22–32

10,559

9,755

/

92,38

0,804

SE

USK/04-C.

morski menek

vode Unije območja IV

6,666

0,001

/

0,01

0,667

SE

USK/3A/BCD

morski menek

IIIa; vode Unije podrazdelkov 22–32

7,770

0,618

/

7,95

0,777

SE

WHB/1X14

sinji mol

vode Unije in mednarodne vode območij I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV

80,297

57,981

/

72,21

8,030

UK

ALF/3X14-

sluzoglavke

vode Unije in mednarodne vode območij III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

1,011

0,719

/

71,19

0,101

UK

ANF/07.

morska spaka

VII

7 601,887

6 780,642

98,411

90,49

722,834

UK

ANF/2AC4-C

morska spaka

vode Unije območij IIa in IV

9 087,467

8 234,704

635,200

97,61

217,563

UK

ARU/1/2.

velika srebrenka

vode Unije in mednarodne vode območij I in II

43,336

0

/

0

4,334

UK

ARU/34-C

velika srebrenka

vode Unije območij III in IV

17,779

0

/

0

1,780

UK

ARU/567.

velika srebrenka

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI in VII

242,957

0

/

0

24,296

UK

BLI/5B67-

modri leng

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VI in VII

912,536

390,071

/

42,75

91,254

UK

BSF/56712-

črni morski meč

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI, VII in XII

173,719

123,755

/

71,24

17,372

UK

COD/07A.

trska

VIIa

51,104

49,966

/

97,78

1,138

UK

COD/07D.

trska

VIId

168,986

161,195

/

95,39

7,791

UK

COD/7XAD34

trska

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

498,935

421,697

/

84,52

49,894

UK

GFB/567-

tabinja belica

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI in VII

746,791

132,005

/

17,68

74,679

UK

GHL/2A-C46

grenlandska morska plošča

vode Unije območij IIa in IV; vode Unije in mednarodne vode območij Vb in VI

908,660

332,770

/

36,62

90,866

UK

HAD/07A.

vahnja

VIIa

664,750

633,722

/

95,33

31,028

UK

HAD/2AC4.

vahnja

IV; vode Unije območja IIa

30 976,993

19 762,682

6 060,639

83,36

3 097,699

UK

HAD/5BC6A.

vahnja

vode Unije in mednarodne vode območij Vb in VIa

3 384,700

3 051,780

/

90,16

332,920

UK

HAD/6B1214

vahnja

vode Unije in mednarodne vode območij VIb, XII in XIV

2 103,678

2 052,097

/

97,55

51,581

UK

HAD/7X7A34

vahnja

VIIb–k, VIII, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

800,672

760,991

/

95,04

39,681

UK

HER/07A/MM

sled

VIIa

4 917,910

4 869,639

/

99,02

48,271

UK

HER/4CXB7D

sled

IVc, VIId

5 398,940

3 162,609

1 987,500

95,39

248,831

UK

HER/5B6ANB

sled

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VIb in VIaN

16 909,773

15 264,671

/

90,27

1 645,102

UK

HKE/2AC4-C

oslič

vode Unije območij IIa in IV

3 125,102

2 976,015

/

95,23

149,087

UK

HKE/571214

oslič

VI in VII; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

8 021,730

7 549,373

174,085

96,28

298,272

UK

LEZ/07.

krilati rombi

VII

3 535,593

2 941,723

/

83,20

353,559

UK

LEZ/2AC4-C

krilati rombi

vode Unije območij IIa in IV

2 198,536

1 167,590

/

53,11

219,854

UK

LEZ/56-14

krilati rombi

vode Unije in mednarodne vode območja Vb; VI; mednarodne vode območij XII in XIV

1 374,593

650,406

/

47,32

137,459

UK

LIN/04-C.

leng

vode Unije območja IV

2 113,225

2 003,588

/

94,81

109,637

UK

LIN/1/2.

leng

vode Unije in mednarodne vode območij I in II

8,889

2,619

/

29,46

0,889

UK

LIN/3A/BCD

leng

IIIa; vode Unije območja IIIbcd

3,500

0

/

0

0,350

UK

LIN/6X14.

leng

vode Unije in mednarodne vode območij VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

2 948,121

2 386,099

/

80,94

294,812

UK

MAC/2A34.

skuša

IIIa in IV; vode Unije območij IIa, IIIb, IIIc in podrazdelkov 22–32

5 790,650

4 855,015

626,677

94,66

308,958

UK

NEP/07.

škamp

VII

7 710,480

6 975,602

110,324

91,90

624,554

UK

NEP/2AC4-C

škamp

vode Unije območij IIa in IV

10 872,999

6 946,185

/

63,88

1 087,299

UK

NEP/5BC6.

škamp

VI; vode Unije in mednarodne vode območja Vb

15 522,285

11 723,639

/

75,53

1 552,228

UK

PLE/07A.

morska plošča

VIIa

306,196

79,642

/

26,01

30,619

UK

PLE/2A3AX4

morska plošča

IV; vode Unije območja IIa; del območja IIIa, ki ne spada v Skagerrak in Kattegat

25 936,280

16 430,762

846,762

66,62

2 593,628

UK

PLE/7DE.

morska plošča

VIId in VIIe

1 459,576

1 302,437

/

89,23

145,958

UK

PLE/7FG.

morska plošča

VIIf in VIIg

51,330

24,620

/

47,96

5,133

UK

PLE/7HJK.

morska plošča

VIIh, VIIj in VIIk

17,990

17,301

/

96,17

0,689

UK

POK/2A34.

saj

IIIa in IV; vode Unije območij IIa, IIIb, IIIc in podrazdelkov 22–32

8 969,865

8 917,341

/

99,41

52,524

UK

POK/56-14

saj

VI; vode Unije in mednarodne vode območij Vb, XII in XIV

3 391,658

3 285,930

/

96,88

105,728

UK

PRA/2AC4-C

severna kozica

vode Unije območij IIa in IV

566,107

1,104

/

0,20

56,611

UK

RNG/5B67-

okroglonosi repak

vode Unije in mednarodne vode območij Vb, VI in VII

187,029

11,200

/

5,99

18,703

UK

SOL/07D.

morski list

VIId

531,582

467,771

/

88,00

53,158

UK

SOL/07E.

morski list

VIIe

508,287

491,200

/

96,64

17,087

UK

SOL/24-C.

morski list

vode Unije območij II in IV

893,665

812,773

/

90,95

80,892

UK

SOL/7FG.

morski list

VIIf in VIIg

118,413

105,064

/

88,73

11,841

UK

SOL/7HJK.

morski list

VIIh, VIIj in VIIk

65,898

53,238

/

80,79

6,590

UK

SPR/2AC4-C

papalina in z njo povezan prilov

vode Unije območij IIa in IV

11 625,000

32,815

/

0,28

1 162,500

UK

USK/04-C.

morski menek

vode Unije območja IV

106,653

46,756

/

43,84

10,665

UK

USK/1214EI

morski menek

vode Unije in mednarodne vode območij I, II in XIV

6,029

1,247

/

20,68

0,603

UK

USK/567EI.

morski menek

vode Unije in mednarodne vode območij V, VI in VII

194,048

70,848

/

36,51

19,405

UK

WHB/1X14

sinji mol

vode Unije in mednarodne vode območij I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV

34 275,325

31 777,690

/

92,71

2 497,635

UK

WHG/07A.

mol

VIIa

31,117

8,278

/

26,60

3,112

UK

WHG/56-14

mol

VI; vode Unije in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

168,341

168,013

/

99,81

0,328

UK

WHG/7X7A-C

mol

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj in VIIk

1 277,150

1 202,530

/

94,16

74,620


(1)  Kvote, ki so na voljo državi članici v skladu z zadevnimi uredbami o ribolovnih možnostih po upoštevanju izmenjav ribolovnih možnosti v skladu s členom 16(8) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 354, 28.12.2013, str. 22), prenosov kvot v skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 847/96 in/ali ponovnih dodelitev in odbitkov ribolovnih možnosti v skladu s členoma 37 in 105 Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 (UL L 343, 22.12.2009, str. 1).


Top