EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0620

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2016/620 z dne 21. aprila 2016 o izvajanju člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu ter spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/2425

OJ L 106, 22.4.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/07/2016; implicitno zavrnjeno 32016R1127

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/620/oj

22.4.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 106/1


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2016/620

z dne 21. aprila 2016

o izvajanju člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu ter spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/2425

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2580/2001 z dne 27. decembra 2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu (1) in zlasti člena 2(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 21. decembra 2015 sprejel Izvedbeno uredbo (EU) 2015/2425 (2) o izvajanju člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2580/2001, v kateri je posodobljen seznam oseb, skupin in subjektov, za katere se uporablja Uredba (ES) št. 2580/2001 (v nadaljnjem besedilu: seznam).

(2)

Svet je ugotovil, da ni več razlogov, da bi bil en izmed subjektov še naprej uvrščen na seznam.

(3)

Seznam bi bilo zato treba ustrezno posodobiti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Seznam iz člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2580/2001 se spremeni, kot je navedeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 21. aprila 2016

Za Svet

Predsednik

G.A. VAN DER STEUR


(1)  UL L 344, 28.12.2001, str. 70.

(2)  Izvedbena uredba Sveta (EU) 2015/2425 z dne 21. decembra 2015 o izvajanju člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu ter razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) 2015/1325 (UL L 334, 22.12.2015, str. 1).


PRILOGA

S seznama iz člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2580/2001 se črta naslednji subjekt:

II.   SKUPINE IN SUBJEKTI

12.

„International Sikh Youth Federation“ – „ISYF“ (Mednarodna federacija sikhovske mladine).


Top