EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0057

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/57 z dne 19. januarja 2016 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 glede vnosa za Združene države Amerike na seznamu tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih je dovoljen uvoz perutnine in perutninskih proizvodov v Unijo ali njihov tranzit skozi Unijo, v zvezi z izbruhi visokopatogene aviarne influence v zvezni državi Minnesota (Besedilo velja za EGP)

UL L 13, 20.1.2016, p. 49–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; implicitno zavrnjeno 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/57/oj

20.1.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 13/49


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/57

z dne 19. januarja 2016

o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 glede vnosa za Združene države Amerike na seznamu tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih je dovoljen uvoz perutnine in perutninskih proizvodov v Unijo ali njihov tranzit skozi Unijo, v zvezi z izbruhi visokopatogene aviarne influence v zvezni državi Minnesota

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (1), in zlasti uvodnega stavka člena 8, prvega pododstavka točke 1 člena 8, točke 4 člena 8 in člena 9(4)(c) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2009/158/ES z dne 30. novembra 2009 o pogojih zdravstvenega stanja živali, ki veljajo znotraj Skupnosti za trgovanje s perutnino in valilnimi jajci ter za njihov uvoz iz tretjih držav (2), in zlasti člena 23(1), člena 24(2) ter člena 25(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 798/2008 (3) določa zahteve za izdajanje veterinarskih spričeval za uvoz perutnine in perutninskih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: blago) v Unijo ter njihov tranzit skozi Unijo, vključno s skladiščenjem med tranzitom. Uredba določa, da je uvoz blaga v Unijo in njegov tranzit skozi Unijo dovoljen le iz tretjih držav, z ozemelj, območij ali iz kompartmentov, navedenih v stolpcih 1 in 3 tabele v delu 1 Priloge I k navedeni uredbi.

(2)

Uredba (ES) št. 798/2008 določa tudi pogoje, pod katerimi se tretja država, ozemlje, območje ali kompartment štejejo za proste visokopatogene aviarne influence (v nadaljnjem besedilu: HPAI).

(3)

Združene države Amerike so v delu 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 navedene kot tretja država, iz katere je iz nekaterih delov njenega ozemlja, odvisno od izbruhov HPAI, dovoljen uvoz blaga iz navedene uredbe v Unijo in njegov tranzit skozi Unijo. Navedena regionalizacija je bila priznana z Uredbo (ES) št. 798/2008, kakor je bila spremenjena z izvedbenimi uredbami (EU) 2015/243 (4), (EU) 2015/342 (5), (EU) 2015/526 (6), (EU) 2015/796 (7), (EU) 2015/1153 (8), (EU) 2015/1220 (9), (EU) 2015/1363 (10) in z (EU) 2015/1884 (11) po izbruhih HPAI v navedeni tretji državi.

(4)

Sporazum med Unijo in Združenimi državami Amerike (12) določa hitro medsebojno priznavanje ukrepov regionalizacije v primeru izbruhov bolezni v Uniji ali Združenih državah Amerike (v nadaljnjem besedilu: Sporazum).

(5)

Po vsakem izbruhu HPAI so Združene države Amerike izvedle politiko pokončanja in uničenja okuženih živali za obvladovanje HPAI in omejitev njenega širjenja. Veterinarski organi Združenih držav Amerike so ustavili izdajanje veterinarskih spričeval za pošiljke blaga, namenjenega za izvoz v Unijo, s celotnega ozemlja ali dela prizadetih zveznih držav, za katere so bile uvedene veterinarske omejitve in za katere veljajo ukrepi regionalizacije Unije.

(6)

Od sredine junija 2015 niso bili odkriti nobeni nadaljnji izbruhi HPAI v Združenih državah. Ni več veterinarskih omejitev za uvoz blaga iz stolpca 4 tabele v delu 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 v Unijo s celotnega ozemlja Združenih držav Amerike, razen iz zvezne države Minnesota. Zadnji izbruh HPAI na gospodarstvu s perutnino v Minnesoti je bil zabeležen 5. junija 2015. Združene države Amerike so 24. novembra 2015 Komisiji predložile posodobljene podatke o epidemiološkem stanju v Minnesoti in o ukrepih, ki so jih sprejele za preprečevanje širjenja HPAI, vključno z operacijami pokončanja in uničenja okuženih jat perutnine in jat na gospodarstvih s perutnino, ki so veljali za nevarne prostore.

(7)

Poleg tega so Združene države Amerike sporočile, da so zaključile čiščenje in dezinfekcijo po operacijah pokončanja in uničenja na gospodarstvih s perutnino v Minnesoti. Poročale so tudi o tem, da je potreben nadzor aviarne influence, ki se izvaja v treh mesecih po zaključku operacij pokončanja in uničenja od zadnjega izbruha HPAI v Minnesoti, ki se je zaključil 10. septembra 2015, z ugodnimi rezultati.

(8)

Informacije, ki so jih predložile Združene države Amerike, je zdaj ocenila Komisija. Na podlagi navedene ocene in obveznosti, določenih v Sporazumu, ter jamstev s strani Združenih držav Amerike je primerno odpraviti omejitve vnosa zgoraj navedenega blaga v Unijo iz zvezne države Minnesota in določiti datum, ko se lahko navedena zvezna država šteje za prosto HPAI in ko bi bilo treba znova dovoliti uvoz blaga iz Minnesote v Unijo.

(9)

Vnos za Združene države Amerike na seznamu v delu 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 bi bilo zato treba spremeniti, da bi se upoštevalo trenutno epidemiološko stanje v Minnesoti. Prilogo I k Uredbi (ES) št. 798/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Del 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. januarja 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(2)  UL L 343, 22.12.2009, str. 74.

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 798/2008 z dne 8. avgusta 2008 o določitvi seznama tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih se dovolita uvoz perutnine in perutninskih proizvodov v Skupnost in njihov tranzit skozi Skupnost, ter zahtevah za izdajanje veterinarskih spričeval (UL L 226, 23.8.2008, str. 1).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/243 z dne 13. februarja 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 glede vnosa za Združene države Amerike na seznamu tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih je dovoljen uvoz nekaterega perutninskega blaga v Unijo ali njegov tranzit skozi Unijo v zvezi z visokopatogeno aviarno influenco (UL L 41, 17.2.2015, str. 5).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/342 z dne 2. marca 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 glede vnosa za Združene države Amerike na seznamu tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih je dovoljen uvoz nekaterih perutninskih proizvodov v Unijo ali njihov tranzit skozi Unijo, v zvezi z visokopatogeno aviarno influenco po izbruhih v zveznih državah Idaho in Kalifornija (UL L 60, 4.3.2015, str. 31).

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/526 z dne 27. marca 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 glede vnosa za Združene države Amerike na seznamu tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih je dovoljen uvoz nekaterih perutninskih proizvodov v Unijo ali njihov tranzit skozi Unijo, v zvezi z nadaljnjimi izbruhi visokopatogene aviarne influence v navedeni državi (UL L 84, 28.3.2015, str. 30).

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/796 z dne 21. maja 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 glede vnosa za Združene države Amerike na seznamu tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih je dovoljen uvoz nekaterih perutninskih proizvodov v Unijo ali njegov tranzit skozi Unijo, v zvezi z visokopatogeno aviarno influenco po nadaljnjih izbruhih v navedeni državi (UL L 127, 22.5.2015, str. 9).

(8)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1153 z dne 14. julija 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 glede vnosa za Združene države Amerike na seznamu tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih je dovoljen uvoz nekaterih perutninskih proizvodov v Unijo ali njihov tranzit skozi Unijo, v zvezi z visokopatogeno aviarno influenco po nadaljnjih izbruhih v navedeni državi (UL L 187, 15.7.2015, str. 10).

(9)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1220 z dne 24. julija 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 glede vnosa za Združene države Amerike na seznamu tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih je dovoljen uvoz nekaterih perutninskih proizvodov v Unijo ali njihov tranzit skozi Unijo, v zvezi z visokopatogeno aviarno influenco po nedavnih izbruhih v zveznih državah Indiana in Nebraska (UL L 197, 25.7.2015, str. 1).

(10)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1363 z dne 6. avgusta 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 glede vnosa za Združene države Amerike na seznamu tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih je dovoljen uvoz nekaterih perutninskih proizvodov v Unijo ali njihov tranzit skozi Unijo, v zvezi z izbruhi visokopatogene aviarne influence v navedeni državi (UL L 210, 7.8.2015, str. 24).

(11)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1884 z dne 20. oktobra 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 glede vnosov za Kanado in Združene države Amerike na seznamu tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih je dovoljen uvoz perutnine in perutninskih proizvodov v Unijo ali njihov tranzit skozi Unijo, v zvezi z izbruhi visokopatogene aviarne influence v navedenih državah (UL L 276, 21.10.2015, str. 28).

(12)  Sporazum med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o sanitarnih ukrepih za varovanje javnega zdravja in zdravja živali v trgovini z živimi živalmi in živalskimi proizvodi, kot je bil v imenu Evropske skupnosti odobren s Sklepom Sveta 1998/258/ES (UL L 118, 21.4.1998, str. 1).


PRILOGA

V delu 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 se vnos za kodo US-2.10 glede zvezne države Minnesota v Združenih državah Amerike nadomesti z naslednjim:

Oznaka ISO in ime tretje države ali ozemlja

Oznaka tretje države, ozemlja, območja ali kompartmenta

Opis tretje države, ozemlja, območja ali kompartmenta

Veterinarsko spričevalo

Posebni pogoji

Posebni pogoji

Status nadzora aviarne influence

Status cepljenja proti aviarni influenci

Status nadzora salmonele

Vzorci

Dodatna jamstva

Končni datum (1)

Začetni datum (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„US – Združene države

US-2.10

zvezno državo Minnesota

WGM

VIII

P2

5.3.2015

10.9.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1“


Top