EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1947

Sklep Sveta (EU) 2015/1947 z dne 1. oktobra 2015 o sklenitvi Protokola o spremembi Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije v imenu Evropske unije

UL L 284, 30.10.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1947/oj

Related international agreement

30.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 284/1


SKLEP SVETA (EU) 2015/1947

z dne 1. oktobra 2015

o sklenitvi Protokola o spremembi Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije v imenu Evropske unije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prvega pododstavka člena 207(4) v povezavi s točko (v) člena 218(6)(a) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svetovna trgovinska organizacija (v nadaljnjem besedilu: STO) je novembra 2001 začela krog trgovinskih pogajanj iz Dohe, imenovan Razvojna agenda iz Dohe. Pogajanja o olajševanju trgovine so se začela julija 2004 na podlagi zaveze, da se pojasni in izboljša več členov Splošnega sporazuma o carinah in trgovini iz leta 1994 (v nadaljnjem besedilu: GATT 1994), in sicer: člen V (Svoboda tranzita), člen VIII (Pristojbine in formalnosti v zvezi z izvozom in uvozom) in člen X (Objava in upravljanje trgovinskih predpisov), zaradi nadaljnjega pospeševanja pretoka, sprostitve in carinjenja blaga, vključno z blagom v tranzitu. Poleg tega se mandat nanaša na določbe za učinkovito sodelovanje med carinskimi organi ali vsemi drugimi ustreznimi organi pri vprašanjih olajševanja trgovine in carinske skladnosti.

(2)

Pogajanja je vodila Komisija ob posvetovanju s posebnim odborom, ustanovljenim na podlagi člena 207(3) Pogodbe.

(3)

Na deveti ministrski konferenci STO, ki je potekala na Baliju od 3. do 6. decembra 2013, je bil sprejet ministrski sklep o olajševanju trgovine, s čimer so se zaključila pogajanja o Sporazumu o olajševanju trgovine, s pridržkom pravnega pregleda besedila. Z ministrskim sklepom je bil prav tako ustanovljen Pripravljalni odbor za olajševanje trgovine, Generalni svet STO pa je bil pozvan, naj sprejme Protokol, s katerim se Sporazum vstavi kot Priloga 1A k Marakeškemu sporazumu o ustanovitvi STO, in naj ga da na voljo za sprejetje vsem članicam STO v skladu z njihovimi notranjimi postopki.

(4)

Generalni svet STO je na srečanju 27. novembra 2014 sprejel Protokol o spremembi Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (v nadaljnjem besedilu: Protokol) in ga dal na voljo za sprejetje članicam STO.

(5)

Protokol vključuje Sporazum o olajševanju trgovine in zaveze držav v razvoju, ki so vključene kot Priloga k navedenemu Sporazumu. Veliko držav v razvoju je že notificiralo svoje zaveze kategorije A v skladu s členom 15(1) Sporazuma o olajševanju trgovine. Odbor za olajševanje trgovine bo prejemal notifikacije o zavezah kategorije A za najmanj razvite države v skladu s členom 15(2) Sporazuma o olajševanju trgovine ter notifikacije o zavezah kategorij B in C tako za države v razvoju, kot za najmanj razvite države v skladu s členom 16(5) Sporazuma o olajševanju trgovine. Zaveze bodo postale sestavni del Sporazuma o olajševanju trgovine.

(6)

Protokol bi bilo treba odobriti v imenu Unije –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Protokol o spremembi Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije se odobri v imenu Evropske unije.

Besedilo Protokola je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e), za deponiranje listine o sprejetju, v imenu Unije, kot je določeno v odstavku 4 Protokola (1).

Člen 3

Ta protokol se ne razlaga kot podeljevanje pravic ali nalaganje obveznosti, na katere se je mogoče neposredno sklicevati na sodiščih Unije ali držav članic.

Člen 4

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 1. oktobra 2015

Za Svet

Predsednik

É. SCHNEIDER


(1)  Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil datum začetka veljavnosti Protokola.


Top