EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1742

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1742 z dne 29. septembra 2015 o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za melase v sektorju sladkorja, ki se uporabljajo od 1. oktobra 2015

UL L 253, 30.9.2015, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1742/oj

30.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 253/11


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1742

z dne 29. septembra 2015

o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za melase v sektorju sladkorja, ki se uporabljajo od 1. oktobra 2015

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1), ter zlasti člena 183 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 951/2006 (2) določa, da se uvozna cena CIF za melase standardne kakovosti, kot je opredeljena v členu 27 navedene uredbe, šteje kot „reprezentativna cena“.

(2)

Pri določanju reprezentativnih cen je treba upoštevati vse podatke iz člena 29 Uredbe (ES) št. 951/2006, razen v primerih iz člena 30 navedene uredbe; po potrebi pa se to določanje lahko izvede na podlagi metode iz člena 33 navedene Uredbe.

(3)

Pri prilagajanju cen, ki veljajo za nestandardne kakovosti, se glede na kakovost melase pri ponudbah uporablja zvišanje ali znižanje v skladu s členom 32 Uredbe (ES) št. 951/2006.

(4)

Če za zadevni proizvod obstaja razlika med sprožitveno in reprezentativno ceno, je treba določiti dodatne uvozne dajatve pod pogoji iz člena 39 Uredbe (ES) št. 951/2006. V primeru začasne odložitve uporabe uvoznih dajatev iz člena 40 zadevne uredbe je treba za te dajatve določiti posebne zneske.

(5)

Zato je treba v skladu s členom 34 Uredbe (ES) št. 951/2006 za zadevne proizvode določiti reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za melase pod oznakama KN 1703 10 00 in 1703 90 00.

(6)

Ker se mora ta ukrep začeti uporabljati čim prej po objavi posodobljenih podatkov, mora ta uredba začeti veljati na dan objave –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za melase pod oznakama KN 1703 10 00 in 1703 90 00 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. septembra 2015

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (UL L 178, 1.7.2006, str. 24).


PRILOGA

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za melase v sektorju sladkorja, ki se uporabljajo od 1. oktobra 2015

(v EUR)

Oznaka KN

Reprezentativna cena na 100 kg neto zadevnega proizvoda

Znesek dodatne dajatve na 100 kg neto zadevnega proizvoda

Znesek uvozne dajatve, ki se uporabi v primeru začasne odložitve iz člena 40 Uredbe (ES) št. 951/2006, na 100 kg neto zadevnega proizvoda (1)

1703 10 00 (2)

15,80

0

1703 90 00 (2)

13,79

0


(1)  Ta znesek v skladu s členom 40 Uredbe (ES) št. 951/2006 nadomešča stopnjo dajatve skupne carinske tarife, določeno za te proizvode.

(2)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v členu 27 Uredbe (ES) št. 951/2006.


Top