EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1336

Sklep Sveta (SZVP) 2015/1336 z dne 31. julija 2015 o spremembi Sklepa 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu

UL L 206, 1.8.2015, p. 66–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1336/oj

1.8.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 206/66


SKLEP SVETA (SZVP) 2015/1336

z dne 31. julija 2015

o spremembi Sklepa 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 26. julija 2010 sprejel Sklep 2010/413/SZVP (1) o omejevalnih ukrepih proti Iranu.

(2)

Kitajska, Francija, Nemčija, Ruska federacija, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike so 24. novembra 2013 ob podpori visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (v nadaljnjem besedilu: visoki predstavnik) z Iranom dosegli dogovor o skupnem načrtu ukrepanja, v katerem je določen pristop za uresničitev dolgoročne celovite rešitve iranskega jedrskega vprašanja. Dogovorjeno je bilo, da bodo v proces, ki bo vodil do te celovite rešitve, v prvi fazi vključeni začetni vzajemno dogovorjeni ukrepi, ki jih bosta morali obe strani izvajati šest mesecev in jih bo mogoče z njunim soglasjem podaljšati.

(3)

Kitajska, Francija, Nemčija, Ruska federacija, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike so se 2. aprila 2015 ob podpori visokega predstavnika z Iranom dogovorili o ključnih parametrih skupnega celovitega načrta ukrepanja.

(4)

Kitajska, Francija, Nemčija, Ruska federacija, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike so 14. julija 2015 ob podpori visokega predstavnika dosegli dogovor z Iranom o dolgoročni celoviti rešitvi iranskega jedrskega vprašanja. Uspešno izvajanje skupnega celovitega načrta ukrepanja bo zagotovilo izključno miroljubne namene iranskega jedrskega programa in bo omogočilo celovito odpravo vseh sankcij, povezanih z jedrskim vprašanjem.

(5)

Varnostni svet Združenih narodov je 20. julija 2015 sprejel Resolucijo (RVSZN) 2231 (2015), v kateri je odobril skupni celoviti načrt ukrepanja, pozval k njegovemu izvajanju v celoti ob upoštevanju v njem določenega časovnega razporeda ter določil, da bodo ukrepi potekali v skladu z navedenim načrtom.

(6)

V RVSZN 2231 (2015) je predvideno, da se ukrepi, uvedeni v resolucijah 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) in 1929 (2010), pod določenimi pogoji ne uporabljajo za dejavnosti držav, ki sodelujejo v skupnem celovitem načrtu ukrepanja ali v državah članicah ZN, ki delujejo usklajeno z njimi, ki so neposredno povezane s spremembo dveh kaskad na objektu v Fordowu za stabilno proizvodnjo izotopov, izvozom iranskega obogatenega urana, ki presega 300 kilogramov, v zameno za naravni uran ali posodobitvijo reaktorja v Araku na podlagi dogovorjene zasnove in naknadno na podlagi dogovorjene dokončne zasnove takšnega reaktorja.

(7)

Nadalje je v RVSZN 2231 (2015) predvideno, da se ukrepi, uvedeni v RVSZN 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) in 1929 (2010), ne uporabljajo, v kolikor je to potrebno zaradi izvajanja – pod določenimi pogoji – prenosov in dejavnosti, ki so povezani z uresničitvijo določenih zavez v zvezi z jedrskim vprašanjem, opredeljenih v skupnem celovitem načrtu ukrepanja, ki so potrebni za pripravo na izvajanje navedenega načrta ali za katere je Odbor Varnostnega sveta ZN, ustanovljen na podlagi RVSZN 1737 (2006), določil, da so skladni s cilji RVSZN 2231 (2015).

(8)

Za izvajanje določenih ukrepov iz tega sklepa je potrebno nadaljnje ukrepanje Unije.

(9)

Sklep 2010/413/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V Sklepu 2010/413/SZVP se vstavi naslednji člen:

„Člen 26b

1.   Ukrepi, uvedeni v tem sklepu, se ne uporabljajo za dobavo, prodajo ali prenos predmetov, surovin, opreme, blaga in tehnologije ali za zagotavljanje kakršne koli s tem povezane tehnične pomoči, usposabljanja, finančne pomoči, naložb, posredniških ali drugih storitev s strani držav, ki sodelujejo pri skupnem celovitem načrtu ukrepanja, ali držav članic ZN, ki se pri svojem delovanju usklajujejo z njimi, ki so neposredno povezani:

(a)

s spremembo dveh kaskad na objektu v Fordowu za stabilno proizvodnjo izotopov;

(b)

z izvozom iranskega obogatenega urana, ki presega 300 kilogramov, v zameno za naravni uran ali

(c)

s posodobitvijo reaktorja v Araku na podlagi dogovorjene zasnove in naknadno na podlagi dogovorjene dokončne zasnove takšnega reaktorja.

2.   Države članice, ki opravljajo dejavnosti iz odstavka 1, zagotovijo, da:

(a)

vse takšne dejavnosti potekajo strogo v skladu s skupnim celovitim načrtom ukrepanja;

(b)

bodo deset dni pred začetkom takšnih dejavnosti ustrezno obvestile Odbor in Skupno komisijo, ko bo ta ustanovljena v skladu s skupnim celovitim načrtom ukrepanja, oziroma druge države članice;

(c)

so, če je to primerno, izpolnjene zahteve, določene v pododstavku 22(c) RVSZN 2231 (2015);

(d)

so pridobile in so zmožne učinkovito uveljaviti pravico do preverjanja končne uporabe in mesta končne uporabe katerega koli dobavljenega predmeta in

(e)

bodo v desetih dneh od dobave, prodaje ali prenosa predmetov, surovin, opreme, blaga in tehnologije, določenih v pododstavku 22(e) RVSZN 2231 (2015), obvestile tudi IAEA.

3.   Ukrepi, uvedeni s tem sklepom, se ne uporabljajo, če je to potrebno zaradi izvajanja prenosov in dejavnosti, ki jih po potrebi za vsak primer posebej vnaprej odobri Odbor ali pristojni organ v zadevni državi članici, pri čemer:

(a)

so ti prenosi in te dejavnosti neposredno povezani z izvajanjem ukrepov v zvezi z jedrskim vprašanjem, določenih v odstavkih 15.1 do 15.11 Priloge V k skupnemu celovitem načrtu ukrepanja;

(b)

so potrebni za pripravo na izvajanje skupnega celovitega načrta ukrepanja ali

(c)

je Odbor po potrebi zanje določil, da so skladni s cilji RVSZN 2231 (2015).

Zadevna država članica obvesti druge države članice o vseh odobritvah.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 31. julija 2015

Za Svet

Predsednik

J. ASSELBORN


(1)  Sklep Sveta 2010/413/SZVP z dne 26. julija 2010 o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Skupnega stališča 2007/140/SZVP (UL L 195, 27.7.2010, str. 39).


Top