EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1094

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1094 z dne 5. maja 2015 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem profesionalnih hladilnih omar za shranjevanje z energijskimi nalepkami (Besedilo velja za EGP)

OJ L 177, 8.7.2015, p. 2–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/03/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1094/oj

8.7.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 177/2


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1094

z dne 5. maja 2015

o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem profesionalnih hladilnih omar za shranjevanje z energijskimi nalepkami

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, povezanih z energijo, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku (1) ter zlasti člena 10 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2010/30/EU določa, da Komisija sprejme delegirane akte o označevanju izdelkov, povezanih z energijo, ki imajo velike možnosti za prihranke energije in kažejo zelo velike razlike med stopnjami učinkovitosti pri enakovrednem delovanju.

(2)

Energija, ki jo porabijo profesionalne hladilne omare za shranjevanje, predstavlja znaten delež celotnega povpraševanja po električni energiji v Uniji, pri čemer so profesionalne hladilne omare za shranjevanje z enakovrednimi funkcijami zelo raznolike z vidika energijske učinkovitosti. Možnosti za zmanjšanje njihove porabe energije so velike. Profesionalne hladilne omare za shranjevanje bi zato morale biti zajete v zahteve za označevanje z energijskimi nalepkami.

(3)

Določiti bi bilo treba usklajene določbe o označevanju energijske učinkovitosti in standardnih informacijah o profesionalnih hladilnih omarah za shranjevanje, da bi se proizvajalce spodbudilo k izboljšanju energijske učinkovitosti teh izdelkov, končne uporabnike pa k nakupu energijsko učinkovitih izdelkov ter prispevalo k delovanju notranjega trga.

(4)

Pričakovani skupni učinek te uredbe in Uredbe Komisije (EU) 2015/1095 (2) je, da se bo do leta 2020 letno prihranilo okrog 1,8 TWh energije, do leta 2030 pa 4,1 TWh, kar ustreza okrog 0,7 oziroma 1,4 Mt emisij ekvivalenta CO2 v primerjavi s stanjem brez ukrepanja.

(5)

Podatki na nalepki bi morali biti pridobljeni z zanesljivimi, točnimi in ponovljivimi merilnimi postopki, ki temeljijo na najsodobnejših priznanih metodah, in, če so na voljo, harmoniziranih standardih, ki so jih sprejele evropske organizacije za standardizacijo, navedene v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(6)

Ta uredba bi morala določiti enotno obliko in vsebino nalepk za profesionalne hladilne omare za shranjevanje.

(7)

Ta uredba bi morala določiti tudi zahteve za podatkovno kartico in tehnično dokumentacijo za profesionalne hladilne omare za shranjevanje.

(8)

Poleg tega bi ta uredba morala določiti tudi zahteve v zvezi s podatki, ki jih je treba zagotoviti pri vseh vrstah prodaje profesionalnih hladilnih omar za shranjevanje na daljavo ter v vseh oglasih in tehničnem promocijskem gradivu za takšne izdelke.

(9)

Primerno je predvideti pregled določb te uredbe zaradi upoštevanja tehnološkega napredka –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.   Ta uredba določa zahteve za označevanje z nalepkami profesionalnih hladilnih omar za shranjevanje in zagotovitev dodatnih informacij o izdelkih.

2.   Ta uredba se uporablja za profesionalne hladilne omare za shranjevanje, ki se napajajo iz električnega omrežja, vključno z izdelki, ki se prodajajo za ohlajevanje živil in krme.

3.   Ta uredba se ne uporablja za naslednje izdelke:

(a)

profesionalne hladilne omare za shranjevanje, ki se napajajo predvsem z viri energije, ki niso električna energija;

(b)

profesionalne hladilne omare za shranjevanje, ki uporabljajo oddaljeno kondenzacijsko enoto;

(c)

odprte omare, kadar je njihova odprtost temeljna zahteva za njihovo osnovno funkcijo;

(d)

omare, ki so zasnovane posebej za živilsko predelavo, kadar zgolj prisotnost enega predelka z neto prostornino, ki je manjša od 20 % skupne neto prostornine omare, in posebna zasnova za živilsko predelavo nista dovolj za izvzetje;

(e)

omare, posebej zasnovane le za nadzorovano odtajanje zamrznjenih živil, kadar zgolj prisotnost enega predelka, posebej zasnovanega za nadzorovano odtajanje zamrznjenih živil, ni dovolj za izvzetje;

(f)

saladete;

(g)

strežne vitrine in druge podobne oblike omar, ki so poleg ohlajevanja in shranjevanja namenjene predvsem za razstavljanje živil in njihovo prodajo;

(h)

omare, ki ne uporabljajo cikla hlajenja s kompresijo pare;

(i)

profesionalne hladilne omare za shranjevanje po naročilu, ki so kosovno izdelane glede na specifikacije posameznega naročnika in niso enakovredne drugim profesionalnim hladilnim omaram za shranjevanje, kot so opisane v točki 9 opredelitve pojmov v Prilogi I;

(j)

hladilno-zamrzovalne aparate;

(k)

omare s statičnim zrakom;

(l)

vgradne omare;

(m)

vhodne ter prehodne omare;

(n)

zamrzovalne skrinje.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

„profesionalna hladilna omara za shranjevanje“ pomeni izoliran hladilni aparat, ki vključuje en predelek ali več, dostopen prek enih ali več vrat ali predalov, in lahko neprekinjeno ohranja temperaturo živil v okviru predpisanih omejitev pri obratovalni temperaturi za hlajenje ali zamrzovanje, tako da uporablja cikel s kompresijo pare, namenjen pa je shranjevanju živil v okoljih, ki niso gospodinjstva, vendar ne za razstavljanje ali dostop strank;

(b)

„živila“ pomenijo hrano, sestavine, pijače, vključno z vinom, in druge izdelke, namenjene predvsem za uživanje, ki zahtevajo ohlajevanje na določene temperature;

(c)

„vgradna omara“ pomeni fiksiran izoliran hladilni aparat, namenjen namestitvi v omaro, v pripravljeno nišo v steni ali na podobno mesto, ki potrebuje zaključen pohištveni element;

(d)

„vhodna omara“ pomeni profesionalno hladilno omaro za shranjevanje, ki vključuje en edinstven predelek, ki omogoča, da se vanjo zapeljejo vozički z izdelki;

(e)

„prehodna omara“ pomeni profesionalno hladilno omaro za shranjevanje, ki omogoča dostop z obeh strani;

(f)

„omara s statičnim zrakom“ pomeni profesionalno hladilno omaro za shranjevanje brez notranjega prisilnega kroženja zraka, ki je zasnovana posebej za shranjevanje temperaturno občutljivih živil ali za preprečevanje sušenja živil, ki so shranjena brez zaprte embalaže, kadar en predelek s statičnim zrakom v omari ni dovolj, da bi se omara označila kot omara s statičnim zrakom;

(g)

„odprta omara“ pomeni profesionalno hladilno omaro za shranjevanje, pri kateri se lahko do hlajene notranjosti dostopa od zunaj brez odpiranja vrat ali predala, kadar zgolj prisotnost enega predelka, do katerega se lahko dostopa od zunaj brez odpiranja vrat ali predala, z neto prostornino, ki je enaka ali manjša od 20 % skupne prostornine profesionalne hladilne omare za shranjevanje, ne zadostuje za tovrstno razvrstitev;

(h)

„saladeta“ pomeni profesionalno hladilno omaro za shranjevanje z enimi vrati ali licem predala ali več na navpični ravnini in odprtinami na zgornji površini, vanje pa se lahko vstavijo posode za enostavno začasno shranjevanje živil, kot so med drugim, ne pa izključno, prelivi za pice ali solate;

(i)

„kombinirana omara“ pomeni profesionalno hladilno omaro za shranjevanje, ki vključuje dva predelka ali več z različnimi temperaturami za ohlajevanje in shranjevanje živil;

(j)

„hladilnik-zamrzovalnik“ pomeni vrsto kombinirane omare, ki vključuje vsaj en predelek, namenjen izključno za obratovalno temperaturo za hlajenje, in en predelek, namenjen izključno za obratovalno temperaturo za zamrzovanje;

(k)

„zamrzovalna skrinja“ pomeni zamrzovalnik živil, kjer so predelki dostopni z vrha naprave ali pa ima predelke, ki se odpirajo na vrhu, in pokončne predelke, vendar bruto prostornina predelkov, ki se odpirajo na vrhu, presega 75 % skupne bruto površine naprave.

Člen 3

Obveznosti dobaviteljev in časovni razpored

1.   Od 1. julija 2016 dobavitelji, ki dajejo na trg ali v uporabo profesionalne hladilne omare za shranjevanje, zagotovijo, da so izpolnjene naslednje zahteve:

(a)

vsaka profesionalna hladilna omara za shranjevanje je opremljena s tiskano nalepko v obliki in s podatki, kot je določeno v Prilogi III;

(b)

elektronska nalepka v obliki in s podatki, kot je določeno v Prilogi III, se trgovcem da na razpolago za vsak model profesionalne hladilne omare za shranjevanje;

(c)

na razpolago se da podatkovna kartica, kot je določena v Prilogi IV;

(d)

elektronska podatkovna kartica, kot je določeno v Prilogi IV, se trgovcem da na razpolago za vsak model profesionalne hladilne omare za shranjevanje;

(e)

organom držav članic je na zahtevo posredovana tehnična dokumentacija, določena v Prilogi V;

(f)

vsak oglas, ki se nanaša na določen model profesionalne hladilne omare za shranjevanje in vsebuje informacije, povezane z energijo ali ceno, vključuje sklic na razred energijske učinkovitosti za navedeni model;

(g)

vsako tehnično promocijsko gradivo, ki se nanaša na določen model profesionalne hladilne omare za shranjevanje in opisuje njegove specifične tehnične parametre, vključuje sklic na razred energijske učinkovitosti za navedeni model.

2.   Nalepke v Prilogi III so priložene profesionalnim hladilnim omaram za shranjevanje, ki se dajo na trg po naslednjem časovnem razporedu:

od 1. julija 2016: nalepka 1 ali nalepka 2,

od 1. julija 2019: nalepka 2.

Člen 4

Obveznosti trgovcev

Trgovci s profesionalnimi hladilnimi omarami za shranjevanje zagotovijo, da so izpolnjene naslednje zahteve:

(a)

vsaka profesionalna hladilna omara za shranjevanje je na prodajnem mestu opremljena z nalepko, ki jo zagotovijo dobavitelji v skladu s členom 3(1), in sicer na sprednji strani ali na vrhu aparata, da je zlahka opazna;

(b)

profesionalne hladilne omare za shranjevanje, ponujene v prodajo, najem ali nakup na obroke, kadar ni mogoče pričakovati, da bi končni uporabnik lahko videl razstavljeni izdelek, se tržijo s podatki, ki jih zagotovijo dobavitelji v skladu s Prilogo VI, razen ko se ponudba objavi na internetu, ko pa veljajo določbe iz Priloge VII;

(c)

vsak oglas, ki se nanaša na določen model profesionalne hladilne omare za shranjevanje in vsebuje informacije, povezane z energijo ali ceno, vključuje sklic na razred energijske učinkovitosti za navedeni model;

(d)

vsako tehnično promocijsko gradivo, ki se nanaša na določen model profesionalne hladilne omare za shranjevanje in opisuje njegove specifične tehnične parametre, vključuje sklic na razred energijske učinkovitosti za navedeni model.

Člen 5

Meritve in izračuni

Podatki, ki jih je treba zagotoviti v skladu s členoma 3 in 4, se pridobijo z uporabo zanesljivih, natančnih in ponovljivih merilnih ter računskih postopkov, ki temeljijo na najsodobnejših priznanih metodah, kot je določeno v Prilogi IX.

Člen 6

Postopek preverjanja za namene tržnega nadzora

Države članice pri ocenjevanju skladnosti deklariranega razreda energijske učinkovitosti, letne porabe energije in prostornine uporabljajo postopek iz Priloge X.

Člen 7

Pregled

Komisija to uredbo z vidika tehnološkega napredka pregleda najpozneje pet let po začetku njene veljavnosti. Pri pregledu se zlasti ocenijo:

(a)

katere koli znatne spremembe tržnih deležev različnih vrst aparatov;

(b)

dovoljena odstopanja pri preverjanju, določena v Prilogi X;

(c)

ustreznost uvedbe metode za določitev standardne letne porabe energije za hladilnike-zamrzovalnike;

(d)

ustreznost uvedbe revidirane metode za standardno letno porabo energije za vitrine.

Člen 8

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. maja 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 153, 18.6.2010, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) 2015/1095 z dne 5. maja 2015 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo profesionalnih hladilnih omar za shranjevanje, omar za hitro hlajenje in zamrzovanje, kondenzacijskih enot in procesnih ohlajevalnikov (glej stran 19 tega Uradnega lista).

(3)  Uredba (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 316, 14.11.2012, str. 12).


PRILOGA I

Opredelitev pojmov, ki se uporabljajo za priloge II do X

V prilogah II do X se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„neto prostornina“ pomeni prostornino za živila v okviru meje obremenitve;

2.

„obratovalna temperatura za hlajenje“ pomeni, da se temperatura živil, shranjenih v omari, neprekinjeno ohranja med – 1 °C in 5 °C;

3.

„obratovalna temperatura za zamrzovanje“ pomeni, da se temperatura živil, shranjenih v omari, neprekinjeno ohranja pod – 15 °C, ki se obravnava kot najvišja temperatura v preskusu z najtoplejšim paketom;

4.

„večnamenska omara“ pomeni, da se lahko temperatura v profesionalni hladilni omari za shranjevanje ali ločenih predelkih iste omare nastavi na različne vrednosti za hlajena ali zamrznjena živila;

5.

„pokončna omara“ pomeni profesionalno hladilno omaro za shranjevanje s skupno višino, ki je enaka ali večja od 1 050 mm, pri čemer ima ena ali več sprednjih vrat ali predale za dostop do istega predelka;

6.

„pult“ pomeni profesionalno hladilno omaro za shranjevanje s skupno višino, ki je manjša od 1 050 mm, pri čemer ima ena ali več sprednjih vrat ali predale za dostop do istega predelka;

7.

„omara za majhne obremenitve“, znana tudi kot „polprofesionalna omara“, pomeni profesionalno hladilno omaro za shranjevanje, ki lahko le neprekinjeno ohranja obratovalno temperaturo za hlajenje ali zamrzovanje v vseh predelkih pri okoliških pogojih, ki ustrezajo klimatskemu razredu 3 iz preglednice 3 Priloge IX. Če lahko omara ohranja temperaturo pri okoliških pogojih, ki ustrezajo klimatskemu razredu 4, se ne šteje za omaro za lahke obremenitve;

8.

„visokozmogljivostna omara“ pomeni profesionalno hladilno omaro za shranjevanje, ki lahko neprekinjeno ohranja obratovalno temperaturo za hlajenje ali zamrzovanje v vseh predelkih pri okoliških pogojih, ki ustrezajo klimatskemu razredu 5 iz preglednice 3 Priloge IX;

9.

„enakovredna profesionalna hladilna omara za shranjevanje“ pomeni model profesionalne hladilne omare za shranjevanje, dan na trg z enako neto prostornino, enakimi tehničnimi značilnostmi in učinkovitostjo ter enakimi tipi predelkov in prostorninami, kot jih ima drug model profesionalne hladilne omare za shranjevanje, ki ga je pod drugo številko trgovske oznake dal na trg isti proizvajalec.


PRILOGA II

Razredi energijske učinkovitosti

Razred energijske učinkovitosti profesionalne hladilne omare za shranjevanje se določi na podlagi njegovega indeksa energijske učinkovitosti (EEI) v skladu s preglednico 1.

Preglednica 1

Razredi energijske učinkovitosti profesionalnih hladilnih omar za shranjevanje

Razred energijske učinkovitosti

EEI

A+++

EEI < 5

A++

5 ≤ EEI < 10

A+

10 ≤ EEI < 15

A

15 ≤ EEI < 25

B

25 ≤ EEI < 35

C

35 ≤ EEI < 50

D

50 ≤ EEI < 75

E

75 ≤ EEI < 85

F

85 ≤ EEI < 95

G

95 ≤ EEI < 115

EEI se izračuna, kot je določeno v Prilogi VIII.


PRILOGA III

Nalepke

1.   Nalepka 1 – Profesionalne hladilne omare za shranjevanje v razredih energijske učinkovitosti A do G

Image

Nalepka vsebuje naslednje podatke:

I.

ime dobavitelja ali blagovna znamka;

II.

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela;

III.

razred energijske učinkovitosti, določen v skladu s Prilogo II; konica puščice z oznako razreda energijske učinkovitosti je na isti višini kot konica puščice za ustrezni razred energijske učinkovitosti;

IV.

letna poraba električne energije v kWh v smislu končne porabe energije na leto, izračunana v skladu s Prilogo IX in zaokrožena na najbližje celo število;

V.

vsota neto prostornin, izražena v litrih, vseh predelkov za ohlajanje, ki delujejo pri obratovalni temperaturi za hlajenje; kjer ni predelkov, ki delujejo pri obratovalni temperaturi za hlajenje, dobavitelj namesto vrednosti deklarira „– L“;

VI.

vsota neto prostornin, izražena v litrih, vseh predelkov za zamrzovanje, ki delujejo pri obratovalni temperaturi za zamrzovanje; kjer ni predelkov, ki delujejo pri obratovalni temperaturi za zamrzovanje, dobavitelj namesto vrednosti deklarira „- L“;

VII.

klimatski razred (3, 4 ali 5) skupaj s povezano temperaturo suhega termometra (v °C) in relativno vlažnostjo (v %) iz preglednice 3 Priloge IX.

Oblika nalepke je v skladu s točko 3. Za modele, ki jim je bil podeljen „znak EU za okolje“ (1), velja odstopanje v smislu, da se jim lahko doda kopija znaka za okolje.

2.   Nalepka 2 – Profesionalne hladilne omare za shranjevanje v razredih energijske učinkovitosti A+++ do G

Image

Nalepka vsebuje podatke, ki so navedeni v točki 1.

Oblika nalepke je v skladu s točko 3. Za modele, ki jim je bil podeljen „znak EU za okolje“, velja odstopanje v smislu, da se jim lahko doda kopija znaka za okolje.

3.   Oblika nalepke za profesionalne hladilne omare za shranjevanje mora biti takšna, kot je opisana spodaj:

Image

pri čemer velja:

(a)

Nalepka je široka najmanj 110 mm in visoka najmanj 220 mm. Če je format natisnjene nalepke večji, mora razmerje kljub temu ustrezati zgornjim specifikacijam.

(b)

Ozadje nalepke je belo.

(c)

Barve so CMYK – cianova, škrlatna, rumena in črna; na primer 00-70-X-00 pomeni 0 % cianove, 70 % škrlatne, 100 % rumene, 0 % črne.

(d)

Nalepka mora zadostiti naslednjim zahtevam (številke se nanašajo na zgornjo sliko):

Image

obroba nalepke EU: 5 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm;

Image

logo EU: barve: X-80-00-00 in 00-00-X-00;

Image

energijska oznaka: barva: X-00-00-00;

piktogram, kakršen je prikazan (logotip EU + energijska oznaka): 92 mm širok × 17 mm visok;

Image

črta pod logotipoma: 1 pt – barva: cianova 100 % – dolžina 92,5 mm;

Image

lestvica A-G:

puščica

:

višina 7 mm, razmik 0,75 mm – barve:

 

najvišji razred: X-00-X-00,

 

drugi razred: 70-00-X-00,

 

tretji razred: 30-00-X-00,

 

četrti razred: 00-00-X-00,

 

peti razred: 00-30-X-00,

 

šesti razred: 00-70-X-00,

 

zadnji razredi: 00-X-X-00;

besedilo

:

Calibri krepko 19 pt, velike tiskane črke bele barve; simboli „+“: Calibri krepko 13 pt, nadpisano, belo, poravnano v eni vrstici;

Image

razred energijske učinkovitosti:

puščica

:

26 mm široka × 14 mm visoka, 100 % črna;

besedilo

:

Calibri krepko 29 pt, velike tiskane črke bele barve; simboli „+“: Calibri krepko 18 pt, nadpisano, belo in poravnano v eno vrstico;

Image

energija:

besedilo

:

Calibri navadno 11 pt, velike tiskane črke, 100 % črna;

Image

letna poraba energije:

okvir

:

2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm;

vrednost

:

Calibri krepko 32 pt, 100 % črna;

druga vrstica

:

Calibri navadno 14 pt, 100 % črna;

Image

vsota neto prostornin vseh predelkov, ki delujejo pri obratovalni temperaturi za hlajenje:

okvir

:

2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm;

vrednost

:

Calibri krepko 25 pt, 100 % črna; Calibri navadno 17 pt, 100 % črna;

Image

klimatski razred skupaj s povezano temperaturo suhega termometra in relativno vlažnostjo:

okvir

:

2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm;

vrednost

:

Calibri krepko 25 pt, 100 % črna;

druga vrstica

:

Calibri navadno 14 pt, 100 % črna;

Image

vsota neto prostornin vseh predelkov, ki delujejo pri obratovalni temperaturi za zamrzovanje:

okvir

:

2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm;

vrednost

:

Calibri krepko 25 pt, 100 % črna; Calibri navadno 17 pt, 100 % črna;

Image

ime dobavitelja ali blagovna znamka;

Image

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela;

Image

ime dobavitelja ali blagovno znamko in identifikacijsko oznako modela mora biti mogoče zapisati na prostoru velikosti 90 × 15 mm;

Image

številka uredbe:

besedilo

:

Calibri krepko 11 pt.


(1)  V skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o znaku EU za okolje (UL L 27, 30.1.2010, str. 1).


PRILOGA IV

Podatkovna kartica izdelka

1.

Podatki o profesionalni hladilni omari za shranjevanje se na podatkovni kartici izdelka navedejo v naslednjem vrstnem redu in vključijo v prospekt o izdelku ali drugo literaturo, ki je priložena izdelku:

(a)

ime dobavitelja ali blagovna znamka;

(b)

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela;

(c)

vrsta modela v skladu z opredelitvijo pojmov v Prilogi I;

(d)

razred in indeks energijske učinkovitosti modela, določen v skladu s Prilogo II;

(e)

če je bil modelu podeljen „znak EU za okolje“ v skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010, je lahko naveden tudi ta podatek;

(f)

poraba energije omare v 24 urah (E24h) in letna poraba energije v kWh, izračunani v skladu s Prilogo IX in zaokroženi na najbližje celo število;

(g)

neto prostornina vsakega predelka;

(h)

klimatski razred v skladu s preglednico 3 v Prilogi IX;

(i)

za omare za majhne obremenitve naslednji stavek: „Ta aparat je namenjen uporabi pri okoliški temperaturi do 25 °C in zato ni ustrezen za uporabo v vročih profesionalnih kuhinjah“;

(j)

za visokozmogljivostne omare naslednji stavek: „Ta aparat je namenjen uporabi pri okoliški temperaturi do 40 °C“.

2.

Ena podatkovna kartica lahko zajema več modelov profesionalnih hladilnih omar za shranjevanje istega dobavitelja.

3.

Podatki na podatkovni kartici so lahko prikazani v obliki barvne ali črno-bele kopije nalepke, v tem primeru pa se zagotovijo tudi podatki iz točke 1, ki niso prikazani na nalepki.


PRILOGA V

Tehnična dokumentacija

1.

Tehnična dokumentacija iz člena 3(1)(c) vsebuje:

(a)

ime in naslov dobavitelja;

(b)

zadosten opis modela profesionalne hladilne omare za shranjevanje za njegovo nedvoumno identifikacijo;

(c)

po potrebi sklicevanja na uporabljene usklajene standarde;

(d)

po potrebi druge uporabljene tehnične standarde in specifikacije;

(e)

ime in podpis osebe, ki je pooblaščena, da pravno zaveže dobavitelja;

(f)

rezultate meritev in izračunov za tehnične parametre, določene v Prilogi IX.

2.

Če so bili podatki, vključeni v tehnično dokumentacijo za določen model profesionalne hladilne omare za shranjevanje, pridobljeni z izračunom na podlagi enakovrednega modela profesionalne hladilne omare za shranjevanje, mora tehnična dokumentacija vsebovati podrobne podatke o takih izračunih in preskusih, ki so jih opravili dobavitelji, da se preveri točnost opravljenih izračunov. Tehnične informacije vsebujejo tudi seznam vseh drugih enakovrednih modelov profesionalnih hladilnih omar za shranjevanje, pri katerih so bili podatki pridobljeni na enaki podlagi.

3.

Podatki, navedeni v taki tehnični dokumentaciji, se lahko združijo s tehnično dokumentacijo, zagotovljeno v skladu z ukrepi iz Direktive 2009/125/ES.


PRILOGA VI

Podatki, ki jih je treba zagotoviti, ko ni mogoče pričakovati, da bi končni uporabniki lahko videli razstavljen izdelek, razen na internetu

1.

Ko ni mogoče pričakovati, da bi končni uporabniki lahko videli razstavljeni izdelek, razen na internetu, so podatki navedeni v naslednjem vrstnem redu:

(a)

razred energijske učinkovitosti modela v skladu s Prilogo II;

(b)

letna poraba energije v kWh na leto, zaokrožena na najbližje celo število in izračunana v skladu s Prilogo IX;

(c)

neto prostornina vsakega predelka;

(d)

klimatski razred, določen v skladu s Prilogo IX.

2.

Če so navedeni tudi drugi podatki s podatkovne kartice izdelka, morajo ustrezati obliki in vrstnemu redu, ki sta določena v Prilogi IV.

3.

Velikost in oblika pisave za natis ali prikaz podatkov iz te priloge morata biti berljivi.


PRILOGA VII

Podatki, ki jih je treba zagotoviti v primeru prodaje, najema ali nakupa na obroke prek interneta

1.

Za namene točk 2 do 5 te priloge se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„prikazovalni mehanizem“ pomeni vsak zaslon, vključno z zaslonom na dotik, ali drugo vizualno tehnologijo, ki se uporablja za prikaz spletnih vsebin uporabnikom;

(b)

„gnezdni prikaz“ pomeni vizualni vmesnik, pri katerem se do slike ali nabora podatkov dostopa s pritiskom na miškin gumb, pomikom miškinega kazalca čez sliko ali povečavo druge slike ali nabora podatkov na zaslonu na dotik;

(c)

„zaslon na dotik“ pomeni zaslon, ki se odziva na dotik, na primer zaslon preklopnega računalnika, tablice ali pametnega telefona;

(d)

„nadomestno besedilo“ pomeni besedilo, ki je ponujeno namesto slikovnega prikaza in omogoča predstavitev podatkov v negrafični obliki, kadar prikazovalniki ne omogočajo grafičnega prikaza, ali kot pripomoček za dostopnost, kot so vhodni podatki za aplikacije za sintezo govora.

2.

Ustrezna nalepka, ki jo dajo na voljo dobavitelji v skladu s členom 3(1)(b), se prikaže na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka v skladu s časovnim razporedom, navedenim v členu 3(2). Nalepka je dovolj velika, da je jasno vidna in berljiva, hkrati pa ustreza določbam glede velikosti iz točke 3 Priloge III. Prikazana je lahko z gnezdnim prikazom, pri čemer je slika, uporabljena za dostop do nalepke, v skladu s specifikacijami iz točke 3 te priloge. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se nalepka prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik.

3.

Slika, ki se uporabi za dostop do nalepke v primeru gnezdnega prikaza:

(a)

je puščica v barvi, ki ustreza razredu energijske učinkovitosti izdelka na nalepki;

(b)

prikazuje razred energijske učinkovitosti izdelka v beli barvi in v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno; ter

(c)

ima eno od naslednjih oblik:

Image

4.

V primeru gnezdnega prikaza je zaporedje prikaza nalepke naslednje:

(a)

slika iz točke 3 te priloge se prikaže na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka;

(b)

slika je povezana z nalepko;

(c)

nalepka se prikaže po pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik;

(d)

nalepka se prikaže v pojavnem oknu, novem zavihku, novi strani ali vstavljenem prikazu na zaslonu;

(e)

za povečavo nalepke na zaslonih na dotik se uporabljajo načini, ki se uporabljajo za povečanje z dotikom;

(f)

nalepka se skrije z možnostjo za zaprtje ali drugim standardnim mehanizmom zapiranja;

(g)

nadomestno besedilo za slikovni prikaz, ki se prikaže v primeru napake pri prikazovanju nalepke, vsebuje navedbo razreda energijske učinkovitosti izdelka v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno.

5.

Ustrezna podatkovna kartica izdelka, ki jo v skladu s členom 3(1)(d) pripravijo dobavitelji, je prikazana na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka. Podatkovna kartica mora biti dovolj velika, da je jasno vidna in berljiva. Podatkovna kartica izdelka se lahko prikaže z gnezdnim prikazom, pri čemer mora povezava, ki se uporabi za dostop do kartice, jasno in berljivo prikazovati napis „podatkovna kartica izdelka“. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se podatkovna kartica prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi povezave na zaslonu na dotik.


PRILOGA VIII

Metoda za izračun indeksa energijske učinkovitosti za profesionalne hladilne omare za shranjevanje

Za izračun indeksa energijske učinkovitosti (EEI) modela profesionalne hladilne omare za shranjevanje se letna poraba energije omare primerja z njeno standardno letno porabo energije.

EEI se izračuna kot:

EEI = (AEC/SAEC) × 100

pri čemer je:

AEC = E24h × af × 365

AEC

=

letna poraba energije omare v kWh na leto

E24h

=

poraba energije omare v 24 urah

af

=

uskladitveni faktor, ki se uporabi samo za omare za majhne obremenitve v skladu s točko 2 Priloge IX

SAEC = M × Vn + N

SAEC

=

standardna letna poraba energije omare v kWh na leto

Vn

=

neto prostornina aparata, ki je seštevek neto prostornin vseh predelkov omare, v litrih

Vrednosti za M in N so navedene v preglednici 2.

Preglednica 2

Vrednosti koeficientov M in N

Kategorija

Vrednost za M

Vrednost za N

Hladilna omara

1,643

609

Zamrzovalna omara

4,928

1 472

Hladilni pult

2,555

1 790

Zamrzovalni pult

5,840

2 380


PRILOGA IX

Meritve in izračuni

1.

Zaradi skladnosti in preverjanja skladnosti z zahtevami iz te uredbe se meritve in izračuni opravijo v skladu s harmoniziranimi standardi, katerih sklicne številke so bile s tem namenom objavljene v Uradnem listu Evropske unije, ali z uporabo drugih zanesljivih, točnih in ponovljivih metod, pri katerih se upoštevajo najsodobnejše splošno priznane metode. Ustrezati morajo tehničnim opredelitvam, pogojem, enačbam in parametrom, določenim v tej prilogi.

2.

Za določitev vrednosti letne porabe energije in indeksa energijske učinkovitosti za profesionalne hladilne omare za shranjevanje se meritve opravijo pod naslednjimi pogoji:

temperatura preskusnih paketov je med – 1 °C in 5 °C za omare za hlajenje ter manj kot – 15 °C za omare za zamrzovanje,

okoliški pogoji ustrezajo klimatskemu razredu 4, kot je opisan v preglednici 3, razen za omare za majhne obremenitve, ki se preskušajo pri okoliških pogojih, ki ustrezajo klimatskemu razredu 3. Za tako pridobljene rezultate preskušanja lahkih omar se uporabi uskladitveni faktor 1,2 za omare za majhne obremenitve pri obratovalni temperaturi za hlajenje in uskladitveni faktor 1,1 za omare za majhne obremenitve pri obratovalni temperaturi za zamrzovanje,

profesionalne hladilne omare za shranjevanje se preskusijo:

pri obratovalni temperaturi za hlajenje v primeru kombinirane omare, ki ima vsaj en predelek, namenjen izključno za obratovalno temperaturo za hlajenje,

pri obratovalni temperaturi za hlajenje v primeru profesionalne hladilne omare za shranjevanje, ki ima samo en predelek, namenjen izključno za obratovalno temperaturo za hlajenje,

pri obratovalni temperaturi za zamrzovanje v vseh drugih primerih.

3.

Okoliški pogoji klimatskih razredov 3, 4 in 5 so navedeni v preglednici 3.

Preglednica 3

Okoliški pogoji klimatskih razredov 3, 4 in 5

Klimatski razred preskusnega prostora

Temperatura suhega termometra v °C

Relativna vlažnost v %

Rosišče v °C

Masa vodne pare v suhem zraku v g/kg

3

25

60

16,7

12,0

4

30

55

20,0

14,8

5

40

40

23,9

18,8


PRILOGA X

Postopek preverjanja za namene tržnega nadzora

Organi držav članic za oceno skladnosti z zahtevami iz členov 3 in 4 uporabijo naslednji postopek preverjanja:

1.

Organi držav članic preskusijo samo eno enoto vsakega modela.

2.

Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

izmerjena prostornina ni manjša od nazivne vrednosti za več kot 3 %;

(b)

izmerjena vrednost porabe energije ni večja od nazivne vrednosti (E24h) za več kot 10 %.

3.

Če rezultat iz točke 2 ni dosežen, organi držav članic naključno preskusijo še tri dodatne enote istega modela. Alternativno so lahko te tri dodatno izbrane enote en ali več različnih modelov, ki so bili v tehnični dokumentaciji navedeni kot enakovredni izdelki.

4.

Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

povprečna izmerjena prostornina treh enot ni manjša od nazivne vrednosti za več kot 3 %;

(b)

povprečna izmerjena vrednost porabe energije treh enot ni večja od nazivne vrednosti (E24h) za več kot 10 %.

5.

Če rezultati iz točke 4 niso doseženi, se šteje, da zadevni model in vsi drugi enakovredni modeli profesionalnih hladilnih omar za shranjevanje niso skladni s to uredbo. Organi držav članic rezultate preskusov in druge pomembne informacije v enem mesecu po sprejetju sklepa o neskladnosti modela sporočijo organom drugih držav članic in Komisiji.

Organi držav članic uporabljajo merilne in računske metode iz prilog VIII in IX.

Odstopanja pri preverjanjih, določena v tej prilogi, se uporabijo samo za preverjanje parametrov, ki jih izmerijo organi držav članic, in predstavljajo dopustna odstopanja rezultatov meritev preskusov za preverjanje, dobavitelji pa jih ne uporabljajo pri določanju vrednosti v tehnični dokumentaciji ali pri razlagi teh vrednosti z namenom doseganja boljše razvrstitve na nalepki ali za kakršno koli navajanje večje učinkovitosti.


Top