EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0575

Sklep Sveta (EU) 2015/575 z dne 17. decembra 2014 o podpisu Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Tunizijo na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Republiko Tunizijo o splošnih načelih za sodelovanje Republike Tunizije v programih Unije, v imenu Evropske unije in o njegovi začasni uporabi

UL L 96, 11.4.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/575/oj

Related international agreement

11.4.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 96/1


SKLEP SVETA (EU) 2015/575

z dne 17. decembra 2014

o podpisu Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Tunizijo na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Republiko Tunizijo o splošnih načelih za sodelovanje Republike Tunizije v programih Unije, v imenu Evropske unije in o njegovi začasni uporabi

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 212 v povezavi s členom 218(5) in (7) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 18. junija 2007 pooblastil Komisijo za pogajanja o Protokolu k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Tunizijo na drugi strani (1) o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Republiko Tunizijo o splošnih načelih za sodelovanje Republike Tunizije v programih Unije (v nadaljnjem besedilu: Protokol).

(2)

Pogajanja so bila zaključena.

(3)

Namen Protokola je določiti finančna in tehnična pravila, ki bi Republiki Tuniziji omogočila sodelovanje v določenih programih Unije. Horizontalni okvir, vzpostavljen s Protokolom, določa ukrep gospodarskega, finančnega in tehničnega sodelovanja, ki dovoljuje dostop do pomoči, zlasti finančne pomoči, ki jo bo Unija zagotavljala na podlagi navedenih programov Unije. Navedenih okvir se uporablja samo za tiste programe Unije, pri katerih je v ustreznih ustanovnih pravnih aktih predvidena možnost sodelovanja Republike Tunizije. Podpis in začasna uporaba Protokola zato ne pomenita tudi izvajanja pooblastil v okviru različnih sektorskih politik, opredeljenih v programih, ta pooblastila se izvajajo ob vzpostavljanju programov.

(4)

Protokol bi bilo treba podpisati v imenu Unije ter ga do zaključka postopkov, potrebnih za njegovo sklenitev, uporabljati začasno –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Podpis Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Tunizijo na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Republiko Tunizijo o splošnih načelih za sodelovanje Republike Tunizije v programih Unije v imenu Unije, se odobri s pridržkom sklenitve navedenega protokola.

Besedilo Protokola je priloženo k temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Protokola v imenu Unije.

Člen 3

Protokol se začasno uporablja od njegovega podpisa do zaključka postopkov, potrebnih za njegovo sklenitev.

Člen 4

Komisija je pooblaščena, da v imenu Unije določi posebne pogoje glede sodelovanja Republike Tunizije v vsakem posameznem programu Unije, vključno s finančnim prispevkom, ki ga je treba plačati. Komisija redno obvešča pristojno delovno skupino Sveta.

Člen 5

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 17. decembra 2014

Za Svet

Predsednik

G. L. GALLETTI


(1)  UL L 97, 30.3.1998, str. 2.


Top