EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0386

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/386 z dne 5. marca 2015 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

UL L 65, 10.3.2015, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/386/oj

10.3.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 65/5


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/386

z dne 5. marca 2015

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe za uvrstitev blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali pa uvaja dodatne pododdelke ter se s posebnimi določbami Unije predpiše zaradi uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

Po teh splošnih pravilih se blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge uvrsti pod oznake KN v stolpcu 2 na podlagi utemeljitve v stolpcu 3 iste razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (2) določeno obdobje še naprej sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki se izdajo za blago, na katero se nanaša ta uredba, in niso v skladu s to uredbo. To obdobje bi moralo biti omejeno na tri mesece.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 iste razpredelnice.

Člen 2

V skladu s členom 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je na zavezujoče tarifne informacije, ki niso v skladu s to uredbo, mogoče sklicevati še tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. marca 2015

Za Komisijo

V imenu predsednika

Heinz ZOUREK

Generalni direktor za obdavčenje in carinsko unijo


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o Carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 302, 19.10.1992, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Rolka na štirih kolesih, ki meri približno 80 × 27 × 17 cm in tehta 10 kg, z največjo nosilnostjo 65 kg. Izdelek je opremljen z električnim motorjem, ki ga napajata dve bateriji z napetostjo 24 V in možnostjo ponovnega polnjenja.

Izdelek ima naslednje značilnosti:

kolesa so iz poliuretana in imajo premer 85 mm,

jermen poganja samo zadnji dve kolesi,

površina izdelka je prevlečena s plastjo proti zdrsavanju,

električni motor je nameščen na spodnji strani izdelka,

doseže lahko hitrost med 10 in 32 km/h, nima pa zavor in krmilnega sistema.

Rolki je priložen ročni daljinski upravljalnik.

Rolko poganja električni motor, ki ga oseba na njej upravlja z daljinskim upravljalnikom.

Med vožnjo na rolki se lahko njena hitrost nadzoruje s potegom ročke na daljinskem upravljalniku.

9506 99 90

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 9506, 9506 99 in 9506 99 90.

Čeprav ta izdelek poganja električni motor, je glede na svoje značilnosti izdelek za šport in razvedrilo, ne pa motorno vozilo, saj vožnja z rolko zaradi odsotnosti zavor in krmilnega sistema zahteva fizično dejavnost (ki je podobna dejavnosti, potrebni za vožnjo z nemotorizirano rolko). Zato je uvrstitev pod tarifno številko 8703 kot motorna vozila, konstruirana predvsem za prevoz oseb, izključena.

Zaradi hitrostne zmogljivosti do 32 km/h se izdelek ne šteje za igračo na kolesa, zasnovano za vožnjo otrok (glej tudi pojasnjevalne opombe KN k oznaki KN 9503 00 10). Zato je uvrstitev izdelka pod tarifno številko 9503 kot igrače na kolesa izključena.

Glede na značilnosti in zasnovo izdelka je namenjen uporabi kot izdelek za šport in razvedrilo (rolka). Zato se uvrsti pod oznako KN 9506 99 90 kot izdelki in oprema za druge športe in igre na prostem.


Top