EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0875

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 875/2014 z dne 8. avgusta 2014 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

UL L 240, 13.8.2014, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/875/oj

13.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 240/9


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 875/2014

z dne 8. avgusta 2014

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1) ter zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe za uvrstitev blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali pa uvaja dodatne pododdelke ter se s posebnimi določbami Unije predpiše zaradi uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

Po teh splošnih pravilih se blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge uvrsti pod oznake KN v stolpcu 2 na podlagi utemeljitve v stolpcu 3 iste razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (2) določeno obdobje še naprej sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki se izdajo za blago, na katero se nanaša ta uredba, in niso v skladu s to uredbo. To obdobje bi moralo biti omejeno na tri mesece.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 iste razpredelnice.

Člen 2

V skladu s členom 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je na zavezujoče tarifne informacije, ki niso v skladu s to uredbo, mogoče sklicevati še tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. avgusta 2014

Za Komisijo

V imenu predsednice

Martine REICHERTS

Članica Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o Carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 302, 19.10.1992, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Izdelek (t. i. LED-plošča) v aluminijastem ohišju velikosti približno 40 × 40 × 7 cm vsebuje naslednje komponente:

svetleče diode (LED), vgrajene v ploščo tiskanega vezja, z ločljivostjo 72 × 72 svetlobnih pik in svetlostjo 2 000 cd/m2,

priključke za napajanje (vhodni in izhodni),

priključke za prenos podatkov (vhodni in izhodni),

nastavke in luknje za pritrditev več plošč skupaj.

Izdelek je namenjen uporabi v modularni LED-video steni. Ne vsebuje video procesorja.

LED-plošča, povezana z drugimi ploščami ali ne, ne more neposredno prikazovati videoposnetkov, ki izvirajo iz vira videosignala. Prikazuje lahko le signale, ki izvirajo iz namenskega videoprocesorja (t. i. digitalizatorja), ki obdeluje signale in jih razdeli med posamezne plošče v LED-video steni.

Ko je plošča povezana z videoprocesorjem, lahko prikazuje posnetke v velikem številu (281 bilijonov) barv.

Glej sliki (1).

8529 90 92

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 2(b) k XVI. oddelku ter besedilo oznak KN 8529, 8529 90 in 8529 90 92.

Zaradi svojih objektivnih značilnosti, kot so prisotnost nastavkov za pritrditev, priključkov in zmožnost prikazovanja posnetkov v velikem številu barv, je LED-plošča namenjena vgradnji v LED-video steno pod tarifno podštevilko 8528 59 skupaj z drugimi ploščami in namenskim zunanjim video procesorjem.

Video procesor obdela izvirni video signal in ga prenese v LED-video steno. Celotni video signal razdeli med vse posamezne plošče. Če ena plošča manjka ali je poškodovana, video signal na video steni ni v celoti prikazan. Vsaka posamezna plošča je torej bistven sestavni del za delovanje LED-video stene kot celote.

Uvrstitev v skladu z opombo 2(a) k XVI. poglavju je izključena, saj lahko LED-plošča, ne glede na to, ali je povezana z drugimi ploščami ali ne, deluje le v kombinaciji z video procesorjem. Posledično je uvrstitev pod tarifno številko 8528 kot monitor ali pod tarifno številko 8531 kot aparat za vizualno signalizacijo izključena.

Izdelek se zato uvrsti pod oznako KN 8529 90 92 kot drugi deli aparatov s tarifno številko 8528.


Image

Image


(1)  Sliki sta zgolj informativni.


Top