EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0119

Uredba Komisije (EU) št. 119/2014 z dne 7. februarja 2014 o spremembi Direktive 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta glede kvasovk, obogatenih s kromom, ki se uporabljajo v proizvodnji prehranskih dopolnil, in kromovega (III) laktat trihidrata, ki se dodaja živilom Besedilo velja za EGP

OJ L 39, 8.2.2014, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/119(1)/oj

8.2.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 39/44


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 119/2014

z dne 7. februarja 2014

o spremembi Direktive 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta glede kvasovk, obogatenih s kromom, ki se uporabljajo v proizvodnji prehranskih dopolnil, in kromovega (III) laktat trihidrata, ki se dodaja živilom

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. junija 2002 o približevanju zakonodaj držav članic o prehranskih dopolnilih (1) in zlasti člena 4(5) Direktive,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1925/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o dodajanju vitaminov, mineralov in nekaterih drugih snovi živilom (2) ter zlasti člena 3(3) Uredbe,

po posvetovanju z Evropsko agencijo za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga II k Direktivi 2002/46/ES določa seznam vitaminov in mineralnih snovi, ki se lahko uporabljajo v proizvodnji prehranskih dopolnil. Uredba Komisije (ES) št. 1170/2009 (3) je nadomestila prilogi I in II k Direktivi 2002/46/ES. Priloga II k Direktivi 2002/46/ES je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1161/2011 (4).

(2)

V skladu s členom 14 Direktive 2002/46/ES se določbe glede vitaminov in mineralnih snovi v prehranskih dopolnilih, ki lahko vplivajo na javno zdravje, sprejmejo po posvetovanju z Agencijo.

(3)

Agencija je 31. oktobra 2012 sprejela znanstveno mnenje o kvasovkah ChromoPrecise®, obogatenih s celično vezanim kromom, ki se dodajajo za prehranske namene kot vir kroma v prehranskih dopolnilih, in o biološki razpoložljivosti kroma iz tega vira (5).

(4)

Agencija je poudarila, da se sklepne ugotovitve, navedene v njenem mnenju, uporabljajo samo za kvasovke ChromoPrecise®, obogatene s kromom, ne pa tudi za druge kvasovke, obogatene s kromom. Poleg tega je opozorila, da bi morale specifikacije za kvasovke ChromoPrecise®, obogatene s kromom, vključevati specifikacije za izgubo pri sušenju in za najvišjo vsebnost kroma (VI).

(5)

Na podlagi mnenja, ki ga je Agencija sprejela 31. oktobra 2012, uporaba kvasovk ChromoPrecise®, obogatenih s kromom, v prehranskih dopolnilih ni nevarna, če so izpolnjeni nekateri pogoji, navedeni v mnenju.

(6)

Priloga II k Uredbi (ES) št. 1925/2006 določa seznam vitaminov in mineralnih snovi, ki se lahko dodajo živilom.

(7)

V skladu s členom 3(3) Uredbe (ES) št. 1925/2006 je treba spremembe seznama iz Priloge II k navedeni uredbi sprejeti ob upoštevanju mnenja Agencije.

(8)

Agencija je 13. septembra 2012 sprejela znanstveno mnenje o kromovem (III) laktat trihidratu kot viru kroma (III), dodanega živilom za prehranske namene (6).

(9)

Na podlagi mnenja, ki ga je Agencija sprejela 13. septembra 2012, dodajanje kromovega (III) laktat trihidrata živilom ni nevarno, če so izpolnjeni nekateri pogoji, navedeni v mnenju.

(10)

Snovi, za katere je Agencija dala pozitivno mnenje, bi bilo treba dodati na sezname iz Priloge II k Direktivi 2002/46/ES in Priloge II k Uredbi (ES) št. 1925/2006.

(11)

Posvetovanje z zainteresiranimi stranmi je bilo izvedeno prek svetovalne skupine za prehransko verigo ter zdravje živali in rastlin, upoštevale pa so se tudi posredovane pripombe.

(12)

Direktivo 2002/46/ES in Uredbo (ES) št. 1925/2006 bi zato bilo treba ustrezno spremeniti.

(13)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, Evropski parlament in Svet pa jim nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V točki B Priloge II k Direktivi 2002/46/ES se za vnosom „kromov (III) klorid“ vstavi naslednji vnos:

„kvasovka, obogatena s kromom (7).

Člen 2

V delu 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 1925/2006 se za vnosom za „kromov pikolinat“ vstavi naslednji vnos:

„kromov (III) laktat trihidrat“

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. februarja 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 183, 12.7.2002, str. 51.

(2)  UL L 404, 30.12.2006, str. 26.

(3)  UL L 314, 1.12.2009, str. 36.

(4)  UL L 296, 15.11.2011, str. 29.

(5)  Svet Agencije za aditive za živila in hranilne vire, dodane živilom (ANS); Znanstveno mnenje o kvasovkah ChromoPrecise®, obogatenih s celično vezanim kromom, ki se dodajajo za prehranske namene kot vir kroma v prehranskih dopolnilih, in o biološki razpoložljivosti kroma iz tega vira. EFSA Journal 2012; 10(11):2951.

(6)  Svet Agencije za aditive za živila in hranilne vire, dodane živilom (ANS); Znanstveno mnenje o kromovem (III) laktat trihidratu kot viru kroma (III), dodanega živilom za prehranske namene. EFSA Journal 2012; 10(10):2881.


Top