EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0807

2013/807/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 17. decembra 2013 o potrditvi ali spremembi povprečnih specifičnih emisij CO 2 in ciljev v zvezi s specifičnimi emisijami za proizvajalce novih lahkih gospodarskih vozil za koledarsko leto 2012 v skladu z Uredbo (EU) št. 510/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 9184)

OJ L 353, 28.12.2013, p. 64–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/807/oj

28.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 353/64


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 17. decembra 2013

o potrditvi ali spremembi povprečnih specifičnih emisij CO2 in ciljev v zvezi s specifičnimi emisijami za proizvajalce novih lahkih gospodarskih vozil za koledarsko leto 2012 v skladu z Uredbo (EU) št. 510/2011 Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 9184)

(Besedilo v angleškem, francoskem, italijanskem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, španskem in švedskem jeziku je edino verodostojno)

(2013/807/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 510/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2011 o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nova lahka gospodarska vozila kot del celostnega pristopa Unije za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil (1), ter zlasti člena 8(6) in člena 10(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 8(6) Uredbe (EU) št. 510/2011 mora Komisija vsako leto potrditi ali spremeniti povprečne specifične emisije CO2 in cilj v zvezi s specifičnimi emisijami za vsakega proizvajalca lahkih gospodarskih vozil v Uniji. Na tej podlagi mora Komisija določiti, ali so proizvajalci in združenja proizvajalcev, oblikovana v skladu s členom 7(1) navedene uredbe, upoštevali cilje v zvezi s specifičnimi emisijami v skladu s členom 4 navedene uredbe.

(2)

Za koledarski leti 2012 in 2013 cilji v zvezi s specifičnimi emisijami niso zavezujoči, zato bi morala Komisija izračunati okvirne cilje. Ker bodo lahko proizvajalci na podlagi okvirnih ciljev opredelili prizadevanje, ki je potrebno za uresničitev obveznega cilja za leto 2014, je primerno, da se se v skladu z zahtevami iz tretjega odstavka člena 4 Uredbe (EU) št. 510/2011 določijo povprečne specifične emisije CO2 proizvajalcev za leti 2012 in 2013, pri čemer se upošteva 70 % novih lahkih gospodarskih vozil proizvajalca, registriranih v navedenem letu.

(3)

Podrobni podatki, ki se uporabijo pri izračunu povprečnih specifičnih emisij CO2 in ciljev v zvezi s specifičnimi emisijami, so določeni v točki 1 dela A Priloge II k Uredbi (EU) št. 510/2011 ter temeljijo na registracijah novih lahkih gospodarskih vozil v državah članicah.

(4)

Pri postopku večstopenjske homologacije- lahkih gospodarskih vozil točka 7 dela B Priloge II k Uredbi (EU) št. 510/2011 določa, da je proizvajalec osnovnega vozila odgovoren za emisije CO2 dodelanega vozila. Med čakanjem na uporabo postopka za določitev emisij CO2 za to kategorijo vozil, kakor je določeno v oddelku 5 Priloge XII k Uredbi Komisije (ES) št. 692/2008 (2), bi Komisija morala izračunati cilje v zvezi s specifičnimi emisijami za proizvajalce osnovnih vozil z uporabo mase neobremenjenega dodelanega vozila, kakor je določeno v členu 3(1)(g) Uredbe (EU) št. 510/2011, in uporabiti specifične emisije CO2 osnovnega vozila v skladu z drugim odstavkom člena 4 navedene Uredbe.

(5)

Podatki vseh držav članic so bili Komisiji predloženi konec marca 2013. Če je Komisija pri preverjanju podatkov ugotovila, da nekateri podatki manjkajo ali so očitno nepravilni, je o tem obvestila zadevne države članice in v dogovoru z njimi podatke ustrezno prilagodila ali dopolnila. Če dogovora z državo članico ni bilo mogoče doseči, se začasni podatki navedene države članice niso prilagodili.

(6)

Treba je opozoriti, da več držav članic ni bilo zmožnih razlikovati med dokončanimi in dodelanimi lahkimi gospodarskimi vozili v okviru njihovih sedanjih sistemov spremljanja. Posledično bi se morali podatki za leto 2012 šteti za nepopolne glede na spremljanje vozil, homologiranih s postopkom večstopenjske homologacije. Da se zagotovi popolno in točno spremljanje emisij CO2 in tehničnih podatkov zlasti v zvezi z vozili iz večstopenjskega postopka, je potrebna prilagoditev sistemov spremljanja na ravni Unije in držav članic. Zato končne vrednosti, potrjene s tem sklepom, ne bi smele šteti za popolnoma reprezentativne glede količine emisij CO2 novega voznega parka za leto 2012.

(7)

Komisija je 18. junija 2013 objavila začasne podatke o lahkih gospodarskih vozilih in 60 proizvajalcev obvestila o začasnih izračunih njihovih povprečnih specifičnih emisij CO2 v letu 2012 in njihovih ciljih v zvezi s specifičnimi emisijami v skladu s členom 8(4) Uredbe (EU) št. 510/2011. Proizvajalci so bili pozvani, da preverijo podatke in v skladu členom 8(5) navedene uredbe v treh mesecih po prejemu obvestila obvestijo Komisijo o kakršnih koli napakah. Štirje proizvajalci so Komisijo obvestili, da so začasne podatke sprejeli brez popravkov, 24 proizvajalcev pa je predložilo obvestila o napakah.

(8)

Za 36 proizvajalcev, ki Komisije niso obvestili o napakah v podatkih, bi bilo treba začasne podatke ter začasne izračune povprečnih specifičnih emisij CO2 in ciljev v zvezi s specifičnimi emisijami potrditi brez prilagoditev.

(9)

Komisija je preverila popravke, ki so jih sporočili proizvajalci, in ustrezne obrazložitve ter podatke po potrebi prilagodila.

(10)

V primeru podatkov z manjkajočimi ali napačnimi identifikacijskimi parametri, kot so tip, varianta, koda različice ali homologacijska številka- bi bilo treba upoštevati tudi dejstvo, da proizvajalci teh podatkov ne morejo preveriti ali popraviti. Posledično je primerno, da se v navedenih podatkih uporabi stopnja napake za emisije CO2 in vrednosti mase.

(11)

Dovoljeno stopnjo napake bi bilo treba izračunati kot razliko med odstopanji od cilja v zvezi s specifičnimi emisijami, izraženimi kot odbitek ciljev specifičnih emisij od povprečnih emisij, izračunanih vključno z registracijami, ki jih proizvajalci ne morejo preveriti, in brez njih. Ne glede na to, ali je navedena razlika pozitivna ali negativna, bi morala dovoljena stopnja napake vedno izboljšati odstopanje proizvajalca od cilja.

(12)

V skladu s tem bi bilo treba potrditi ali spremeniti povprečne specifične emisije CO2 iz lahkih gospodarskih vozil, registriranih leta 2012, cilje v zvezi s specifičnimi emisijami in razliko med navedenima vrednostma –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Vrednosti, povezane z emisijami proizvajalcev, kot so za vsakega proizvajalca lahkih gospodarskih vozil in za vsako združenje proizvajalcev lahkih gospodarskih vozil potrjene ali spremenjene za koledarsko leto 2012 skladu s členom 8(6) Uredbe (EU) št. 510/2011, so določene v Prilogi k temu sklepu.

Vrednosti iz točk (a) do (e) člena 10(1) Uredbe (EU) št. 510/2011 za vsakega proizvajalca lahkih gospodarskih vozil in za vsako združenje proizvajalcev lahkih gospodarskih vozil za koledarsko leto 2012 so prav tako določene v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na posamezne proizvajalce:

1.

AUDI AG

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

Nemčija

2.

AUTOMOBILES CITROEN

6 rue Fructidor

75017 Paris

Francija

3.

AUTOMOBILES DANGEL

5 Rue Du Canal

68780 Sentheim

Francija

4.

AUTOMOBILES PEUGEOT

75 avenue de la Grande Armée

75016 Paris

Francija

5.

AZURE DYNAMICS

Unit 10 The IO Centre,

Whittle Way, Arlington Business Park

Gunnels Wood Road

Stevenage SG1 2BD

Združeno kraljestvo

6.

AVTOVAZ

Zastopnik v EU:

LADA France SAS 13,

Route Nationale 10,

78310 Coignieres,

Francija

7.

BLU CAR S.R.L

Via Adua, 58 D/E

I-25034 ORZINUOVI (BS)

Italija

8.

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

Petuelring 130 80788

München,

Nemčija

9.

BMW M GMBH

Petuelring 130

80788 München

Nemčija

10.

CHRYSLER GROUP LLC

Bundesstraße 83

8071 Dörfla bei Graz

Avstrija

11.

AUTOMOBILE DACIA SA

Uzinei Street 1 – Mioveni

115400 Arges

Romunija

12.

DAIHATSU MOTOR CO LTD

1-1, Daihatsu-Cho

Ikeda City,

Osaka 563-865

Japonska

13.

DAIMLER AG

Mercedesstr 137/1 70327 Zimmer 229

Stuttgart, HPC F403

Nemčija

14.

DONGFENG MOTOR CORPORATION

Giotti Victoria Sr.l. Pissana Road, 11/a,

50021 Barberino, Val D’ Elsa (Firence)

Italija

15.

DR MOTOR COMPANY SRL

S S 85, Venafrana km 37 500

86070 Macchia d’Isernia,

Italija

16.

ERKE EQUIPAMENTO PARA VEHICULOS S.A.

Ibaiondo Poligonoa, 3(Orbegozo)

Hernani (20120), GIPUZKOA,

Španija

17.

FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA

c.so Settembrini 40 Gate 8 Building 5 Room A8N

10135 Torino

Italija

18.

FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED

Neihl Plant, building Imbert

479 Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Nemčija

19.

FORD MOTOR COMPANY

Neihl Plant, building Imbert

479 Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Nemčija

20.

FORD WERKE GMBH

Neihl Plant, building Imbert

479 Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Nemčija

21.

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD

Leuvensesteenweg 555 B/8

1930 Zaventem

Belgija

22.

MITSUBISHI FUSO TRUCK &BUS CORPORATION

Zastopnik v EU:

DAIMLER AG

Mercedesstr 137/1 70327 Zimmer 229

Stuttgart, HPC F403

Nemčija

23.

GENERAL MOTORS CORPORATION

Zastopnik v EU:

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsslesheim

Nemčija

24.

GM KOREA COMPANY

Zastopnik v EU:

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsslesheim

Nemčija

25.

ZHEJIANG GONOW AUTO CO. Ltd

Zastopnik v EU:

Gonow Europe S.R.L.

Direzione Generale Via Aurelia, 1250

00166 Roma

Italija

26.

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

Zastopnik v EU:

International Motors Limited

I.M. House South Drive

Coleshill B46 1DF

Združeno kraljestvo

27.

HEBEI ZHONGXING AUTOMOBILE CO., Ltd

Zastopnik v EU:

URSUS SA Lublin

ul. Frezerów 7,

20-952 Lublin,

Poljska

28.

HYUNDAI MOTOR COMPANY

Zastopnik v EU:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromanade 5

63067 Offenbach

Nemčija

29.

ISUZU MOTORS LIMITED

Zastopnik v EU:

Isuzu Motors Europe NV

Bist 12

B-2630 Aartselaar

Belgija

30.

IVECO SPA

Via Puglia 35

10156 Torino

Italija

31.

KIA MOTORS CORPORATION

Zastopnik v EU:

Kia Motors Europe GmbH

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt/M

Nemčija

32.

JAGUAR LAND ROVER LIMITED

w/ 10/5 Abbey Road

Whitley Coventry CV3 4LF

Združeno kraljestvo

33.

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

Legal Department Suzuki

Allee 7

64625 Bensheim

Nemčija

34.

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

Zastopnik v EU:

Mahindra Europe Srl

Via Cancelliera 35

00040 Ariccia (Roma)

Italija

35.

MAZDA MOTOR CORPORATION

Zastopnik v EU:

Mazda Motor Europe GmbH

European R&D Centre

Hiroshimastr 1

61440 Oberursel/Ts

Nemčija

36.

MIA ELECTRIC SAS

45, rue des Pierrières

BP 60324

79143 CERIZAY Cedex

Francija

37.

MICRO-VETT SPA

Via Gambellara 34

40026 Imola (BO)

Italija

38.

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

Zastopnik v EU:

Mitsubishi Motors Europe BV MME

Op de Baan 8

6121 SG Born

Nizozemska

39.

MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME

Zastopnik v EU:

Mitsubishi Motors Europe BV MME

Op de Baan 8

6121 SG Born

Nizozemska

40.

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH

Zastopnik v EU:

Mitsubishi Motors Europe BV MME

Op de Baan 8

6121 SG Born

Nizozemska

41.

MULTICAR GmbH (Multicar Zweigwerk der Hako-Werke Gmbh)

Hako GmbH

Hamburger Str. 209–239

23843 Bad Oldesloe

Nemčija

42.

NISSAN INTERNATIONAL SA

Cranfield Technology Park

Moulsoe Road Cranfield

Bedfordshire MK43 OBD

Združeno kraljestvo

43.

OMCI SRL

Via Franchi Maggi 119

20089 Milan

Italija

44.

ADAM OPEL AG

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1IPC 39-12

65423 Rüsslesheim

Nemčija

45.

PIAGGIO & C SPA

Viale Rinaldo Piaggio, 25

56025 Pontedera (PI)

Italija

46.

DR ING h.c.F. PORSCHE AG

Porscheplatz 1

70435 Stuttgart

Nemčija

47.

RENAULT S.A.S

Guyancourt

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Francija

48.

SANTANA MOTOR SA

Avda. Primero de Mayo s/n

23700 Linares (JEAN)

Španija

49.

SEAT SA

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

Nemčija

50.

SKODA AUTO AS

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

Nemčija

51.

SOLOMON COMMERCIALS Ltd

Knowsley Road Industrial Estate

Haslingden, Rossendale

Lancashire BB4 4RX

Združeno kraljestvo

52.

SSANGYONG MOTOR COMPANY

Zastopnik v EU:

SsangYongEuropean Parts Center B.V.

IABC 5253/5254

4814RD Breda

Nizozemska

53.

SUZUKI MOTOR CORPORATION

Zastopnik v EU:

Suzuki International Europe GmbH

Legal Department

Suzuki Allee 7

64625 Bensheim

Nemčija

54.

TATA MOTORS LIMITED

Zastopnik v EU:

Tata Motors European Technical Centre PLC

18 Grosvenor Place

London SW1X 7HS

Združeno kraljestvo

55.

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

Avenue du Bourget 60

1140 Brussels

Belgija

56.

TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A.

Avenida Vasco de Gama 1410,

4431-956 Vila Nova de Gaia

Portugalska

57.

TOYOTA SOUTH AFRICA

Avenue du Bourget 60

1140 Brussels

Belgija

58.

PJSC UAZ

Moskovskoye shosse, 92,

Ulyanovsk 432034,

Ruska federacija

59.

VOLKSWAGEN AG

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

Nemčija

60.

VOLVO CAR CORPORATION

VAK building, Assar Gabrielssons väg

Göteborg

SE-405 31 Goteborg

Švedska

Sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 17. decembra 2013

Za Komisijo

Connie HEDEGAARD

Članica Komisije


(1)  UL L 145, 31.5.2011, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 692/2008 z dne 18. julija 2008 o izvajanju in spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (UL L 199, 28.7.2008, str. 1).


PRILOGA

Tabela 1

Vrednosti, povezane z emisijami proizvajalcev iz člena 1

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Ime proizvajalca

Združenja

Število registracij

Popravljene povprečne emisije CO2 (70 %)

Cilj v zvezi s specifičnimi emisijami

Odstopanje od cilja

Prilagojeno odstopanje od cilja

Povprečna masa

Povprečne emisije CO2 (100 %)

AUDI AG

 

302

151,436

183,837

–32,401

–32,401

1 801,02

163,056

AUTOMOBILES CITROEN

 

115 815

137,458

167,747

–30,289

–30,289

1 628,01

157,895

AUTOMOBILES DANGEL

 

99

161,348

186,911

–25,563

–25,563

1 834,08

177,727

AUTOMOBILES PEUGEOT

 

116 305

139,205

169,453

–30,248

–30,248

1 646,36

159,315

AVTOVAZ

 

67

225,000

135,736

89,264

89,264

1 283,81

225,000

AZURE DYNAMICS

 

3

0,000

188,392

– 188,392

– 188,392

1 850,00

0,000

BLU CAR S.R.L

 

2

0,000

115,852

– 115,852

– 115,852

1 070,00

0,000

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

 

96

104,403

138,646

–34,243

–34,243

1 315,10

116,917

BMW M GMBH

 

245

153,421

191,330

–37,909

–37,909

1 881,59

166,518

CHRYSLER GROUP LLC

 

15

200,300

205,008

–4,708

–4,708

2 028,67

210,467

AUTOMOBILE DACIA SA

 

10 350

132,210

135,924

–3,714

–3,731

1 285,83

145,052

DAIHATSU MOTOR CO LTD

 

2

190,000

133,708

56,292

56,292

1 262,00

190,000

DAIMLER AG

 

97 919

207,921

224,473

–16,552

–17,476

2 237,97

218,766

DONGFENG MOTOR CORPORATION

 

10

167,286

112,476

54,810

54,810

1 033,70

173,500

DR MOTOR COMPANY SRL

 

25

233,294

172,880

60,414

60,414

1 683,20

239,920

ERKE EQUIPAMENTO PARA VEHICULOS S.A.

 

174

142,851

172,320

–29,469

–29,469

1 677,18

164,672

FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA

 

101 848

140,141

169,142

–29,001

–29,001

1 643,01

157,156

FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED

P1

4 500

219,159

220,156

–0,997

–1,002

2 191,55

228,499

FORD MOTOR COMPANY

P1

463

212,840

213,164

–0,324

–0,579

2 116,37

218,490

FORD WERKE GMBH

P1

123 420

173,548

186,163

–12,615

–13,450

1 826,03

188,212

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD

 

38

154,308

169,043

–14,735

–14,735

1 641,95

157,921

MITSUBISHI FUSO TRUCK &BUS CORPORATION

 

81

250,268

203,518

46,750

46,750

2 012,65

253,951

GENERAL MOTORS CORPORATION

 

46

106,813

137,034

–30,221

–30,221

1 297,76

115,826

GM KOREA COMPANY

 

3

150,000

175,341

–25,341

–25,341

1 709,67

153,000

ZHEJIANG GONOW AUTO CO. Ltd

 

133

253,742

182,665

71,077

71,077

1 788,42

255,075

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

 

1 850

223,959

190,359

33,600

33,600

1 871,15

233,671

HEBEI ZHONGXING AUTOMOBILE CO., Ltd

 

31

234,000

199,012

34,988

34,988

1 964,19

234,000

HYUNDAI MOTOR COMPANY

 

2 186

175,528

192,055

–16,527

–16,527

1 889,39

186,936

ISUZU MOTORS LIMITED

 

6 812

201,622

210,188

–8,566

–8,677

2 084,37

211,719

IVECO SPA

 

14 583

218,250

248,465

–30,215

–30,215

2 495,95

230,260

KIA MOTORS CORPORATION

 

728

124,491

152,966

–28,475

–28,475

1 469,08

140,747

LAND ROVER

 

10 374

262,824

204,593

58,231

58,216

2 024,20

272,479

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

 

11

131,714

142,991

–11,277

–11,277

1 361,82

135,818

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

 

259

240,392

207,949

32,443

32,443

2 060,29

242,876

MAZDA MOTOR CORPORATION

 

492

246,811

197,137

49,674

49,674

1 944,03

249,622

MIA ELECTRIC SAS

 

64

0,000

98,865

–98,865

–98,865

887,34

0,000

MICRO-VETT SPA

 

31

0,000

123,847

– 123,847

– 123,847

1 155,97

0,000

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

P2

5 555

203,264

191,721

11,543

–4,411

1 885,80

209,786

MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME

P2

631

225,907

208,572

17,335

17,335

2 066,99

228,043

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH

P2

2 514

202,844

202,084

0,760

0,714

1 997,23

209,839

MULTICAR GmbH

 

6

147,000

247,370

– 100,370

– 100,370

2 484,17

156,000

NISSAN INTERNATIONAL SA

 

31 066

178,578

194,329

–15,751

–15,751

1 913,84

198,544

OMCI SRL

 

4

140,000

111,202

28,798

28,798

1 020,00

140,000

ADAM OPEL AG

 

65 372

161,954

181,237

–19,283

–19,308

1 773,06

178,149

PIAGGIO & C SPA

 

2 709

115,213

116,551

–1,338

–1,338

1 077,52

143,900

DR ING HCF PORSCHE AG

 

30

197,762

218,524

–20,762

–20,762

2 174,00

218,267

RENAULT S.A.S

 

152 149

131,957

185,305

–53,348

–53,363

1 816,81

170,759

SANTANA MOTOR SA

 

15

283,200

219,392

63,808

63,808

2 183,33

286,800

SEAT SA

 

673

98,979

126,422

–27,443

–27,537

1 183,66

104,895

SKODA AUTO AS

 

5 009

124,641

132,922

–8,281

–14,605

1 253,55

133,174

SOLOMON COMMERCIALS Ltd

 

15

214,000

250,702

–36,702

–36,702

2 520,00

214,000

SSANGYONG MOTOR COMPANY

 

552

204,158

210,956

–6,798

–6,798

2 092,62

212,130

SUZUKI MOTOR CORPORATION

 

54

170,162

151,390

18,772

18,772

1 452,13

173,722

TATA MOTORS LIMITED

 

557

215,550

196,996

18,554

18,554

1 942,52

218,099

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

 

23 508

190,598

200,278

–9,680

–10,836

1 977,81

201,927

TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A.

 

12

252,000

219,547

32,453

32,453

2 185,00

256,667

TOYOTA SOUTH AFRICA

 

13

219,000

200,610

18,390

18,390

1 981,38

220,308

UAZ

 

26

296,000

218,045

77,955

77,955

2 168,85

297,615

VOLKSWAGEN AG

 

156 850

168,878

195,693

–26,815

–27,308

1 928,51

184,543

VOLVO CAR CORPORATION

 

425

186,620

215,986

–29,366

–29,366

2 146,71

196,901


Tabela 2

Vrednosti, povezane z emisijami združenj iz člena 1

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Ime združenja

Združenje

Število registracij

Popravljene povprečne emisije CO2 (70 %)

Cilj v zvezi s specifičnimi emisijami

Odstopanje od cilja

Prilagojeno odstopanje od cilja

Povprečna masa

Povprečne emisije CO2 (100 %)

FORD-WERKE GMBH

P1

128 383

174,819

187,452

–12,633

–13,614

1 839,89

189,733

MITSUBISHI MOTORS

P2

8 700

203,460

195,938

7,522

0,519

1 931,14

211,125

Pojasnila k tabelama 1 in 2

Stolpec A:

Tabela 1: „ime proizvajalca“ pomeni ime proizvajalca, kot ga je zadevni proizvajalec sporočil Komisiji, ali, če ime ni bilo sporočeno, ime, registrirano pri organu za registracije države članice.

Tabela 2: „ime združenja“ pomeni ime združenja, ki ga je navedel vodja združenja.

Stolpec B:

„Z“ pomeni, da je proizvajalec član združenja (iz tabele 2), oblikovanega v skladu s členom 7 Uredbe (EU) št. 510/2011 in katerega sporazum o združitvi velja za koledarsko leto 2012.

Stolpec C:

„Število registracij“ pomeni skupno število novih avtomobilov, registriranih v državah članicah v koledarskem letu, pri čemer se ne upoštevajo registracije, ki se nanašajo na podatke, pri katerih manjkajo vrednosti za maso ali CO2, in podatke, ki jih proizvajalec ne prepozna. Števila registracij, ki so ga sporočile države članice, sicer ni dovoljeno spreminjati.

Stolpec D:

„Popravljene povprečne emisije CO2 (70 %)“ pomeni povprečne specifične emisije CO2, izračunane na osnovi 70 % vozil z najnižjimi emisijami v voznem parku proizvajalca v skladu s tretjim odstavkom člena 4 Uredbe (EU) št. 510/2011. Povprečne specifične emisije CO2 so bile po potrebi prilagojene, da se upoštevajo popravki, ki so jih Komisiji sporočili zadevni proizvajalci. Pri izračunu so uporabljeni podatki, ki vsebujejo veljavne vrednosti za maso in emisije CO2.

Stolpec E:

„Cilj v zvezi s specifičnimi emisijami“ pomeni cilj emisij, izračunan na osnovi povprečne mase vseh vozil, pripisanih proizvajalcu, z uporabo formule iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 510/2011.

Stolpec F:

„Odstopanje od cilja“ pomeni razliko med povprečnimi specifičnimi emisijami CO2 v stolpcu D in ciljem v zvezi s specifičnimi emisijami v stolpcu E. Če je vrednost v stolpcu F pozitivna, to pomeni, da so povprečne specifične emisije CO2 višje od cilja v zvezi s specifičnimi emisijami.

Stolpec G:

„Prilagojeno odstopanje od cilja“ pomeni, da so bile vrednosti v tem stolpcu, ki se razlikujejo od vrednosti v stolpcu F, prilagojene glede na dovoljeno stopnjo napake. Dovoljena stopnja napake se izračuna z naslednjo formulo:

Napaka

=

absolutna vrednost [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]

AC1

=

povprečne specifične emisije CO2, vključno z neznanimi vozili (kot so navedene v stolpcu D);

TG1

=

cilj v zvezi s specifičnimi emisijami, vključno z neznanimi vozili (kot je naveden v stolpcu E);

AC2

=

povprečne specifične emisije CO2 brez neznanih vozil;

TG2

=

cilj v zvezi s specifičnimi emisijami brez neznanih vozil.

Stolpec I:

„Povprečne emisije CO2 (100 %)“ pomeni povprečne specifične emisije CO2, izračunane na osnovi 100 % vozil, pripisanih proizvajalcu. Povprečne specifične emisije CO2 so bile po potrebi prilagojene, da se upoštevajo popravki, ki so jih Komisiji sporočili zadevni proizvajalci. Pri izračunu so uporabljeni podatki, ki vsebujejo veljavne vrednosti za maso in emisije CO2, ne pa tudi olajšave iz člena 5 Uredbe (EU) št. 510/2011.


Top