EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0206

2013/206/EU: Sklep Sveta z dne 22. aprila 2013 o stališču, ki ga je treba v imenu Evropske unije sprejeti v Skupnem odboru EGP glede spremembe Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP

OJ L 118, 30.4.2013, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/206(1)/oj

30.4.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 118/1


SKLEP SVETA

z dne 22. aprila 2013

o stališču, ki ga je treba v imenu Evropske unije sprejeti v Skupnem odboru EGP glede spremembe Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP

(2013/206/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 338(1) v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2894/94 z dne 28. novembra 1994 o pravilih za izvajanje Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (1) in zlasti člena 1(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) je začel veljati 1. januarja 1994.

(2)

V skladu s členom 98 Sporazuma EGP se lahko Skupni odbor EGP med drugim odloči spremeniti Prilogo XXI k Sporazumu.

(3)

Priloga XXI k Sporazumu EGP vsebuje posebne določbe in pravila v zvezi s statistiko.

(4)

Uredbo Komisije (EU) št. 555/2012 z dne 22. junija 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 184/2005 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb v zvezi s posodobitvijo zahtev za podatke in opredelitev (3) bi bilo treba vključiti v Sporazum EGP, z nekaterimi prilagoditvami za Norveško, Islandijo in Lihtenštajn.

(5)

Prilogo XXI k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Stališče Unije v Skupnem odboru EGP bi moralo temeljiti na priloženem osnutku sklepa –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se v imenu Evropske unije sprejme v Skupnem odboru EGP glede predlagane spremembe Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP, temelji na osnutku sklepa Skupnega odbora EGP, priloženega temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 22. aprila 2013

Za Svet

Predsednik

E. GILMORE


(1)  UL L 305, 30.11.1994, str. 6.

(2)  UL L 1, 3.1.1994, str. 3.

(3)  UL L 166, 27.6.2012, str. 22.


OSNUTEK

SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP št. …/2013

z dne

o spremembi Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) št. 555/2012 z dne 22. junija 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 184/2005 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb v zvezi s posodobitvijo zahtev za podatke in opredelitev (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo XXI k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Točka 19s (Uredba (ES) št. 184/2005 Evropskega parlamenta in Sveta) Priloge XXI k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

doda se naslednja alinea:

„—

32012 R 0555: Uredba Komisije (EU) št. 555/2012 z dne 22. junija 2012 (UL L 166, 27.6.2012, str. 22).“;

2.

besedilo prilagoditve se nadomesti z naslednjim:

„(a)

Točki 1 in 2 tabele 1 v Prilogi I se ne uporabljata za Norveško.

(b)

Tabela 1 v Prilogi I se pred majem 2017 ne uporablja za Islandijo.

(c)

Ta uredba se ne uporablja za Lihtenštajn.“

Člen 2

Besedilo Uredbe (EU) št. 555/2012 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati […] pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju,

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Sekretarja skupnega odbora EGP


(1)  UL L 166, 27.6.2012, str. 22.

(2)  [Navedena ni nobena ustavna zahteva.] [Navedene so ustavne zahteve.]


Top