EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0104

2013/104/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 21. februarja 2013 o spremembi Odločbe 2007/777/ES glede vključitve Brazilije na seznam tretjih držav in delov tretjih držav, iz katerih je dovoljen uvoz na soncu sušenih mesnih rezin (biltong) in pasteriziranih mesnih izdelkov v Unijo (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 899) Besedilo velja za EGP

OJ L 51, 23.2.2013, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 062 P. 335 - 336

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/104/oj

23.2.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 51/16


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 21. februarja 2013

o spremembi Odločbe 2007/777/ES glede vključitve Brazilije na seznam tretjih držav in delov tretjih držav, iz katerih je dovoljen uvoz na soncu sušenih mesnih rezin (biltong) in pasteriziranih mesnih izdelkov v Unijo

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 899)

(Besedilo velja za EGP)

(2013/104/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (1), zlasti uvodnega stavka člena 8, prvega odstavka točke 1 člena 8 in člena 8(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2007/777/ES z dne 29. novembra 2007 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in javnozdravstvenim varstvom ter vzorcih spričeval za uvoz iz tretjih držav nekaterih mesnih izdelkov in obdelanih želodcev, mehurjev in črev za prehrano ljudi in o razveljavitvi Odločbe 2005/432/ES (2) določa seznam tretjih držav ali delov tretjih držav, iz katerih je dovoljen uvoz mesnih izdelkov in obdelanih želodcev, mehurjev in črev v Unijo, ter določa obdelave za nadzor tveganj za zdravstveno varstvo živali, povezanih s takšnim uvozom.

(2)

Del 3 Priloge II k Odločbi 2007/777/ES določa seznam tretjih držav ali delov tretjih držav, iz katerih je dovoljen uvoz na soncu sušenih mesnih rezin (biltong) in pasteriziranih mesnih izdelkov v Unijo.

(3)

Regije Brazilije, iz katerih je dovoljen uvoz proizvodov, pridobljenih iz mesa domačega goveda, ki je bilo obdelano s posebno obdelavo, v Unijo, so trenutno navedene v delu 2 Priloge II k Odločbi 2007/777/ES.

(4)

Brazilija je zaprosila Komisijo, da dovoli tudi uvoz iz navedenih regij v Unijo na soncu sušenih mesnih rezin (biltong), pridobljenih iz mesa domačega goveda, ki je bilo obdelano z ustrezno posebno obdelavo.

(5)

Ob upoštevanju zdravstvenega stanja živali v navedenih regijah Brazilije, kot je bilo dokazano Komisiji, je primerno, da se dovoli uvoz iz navedenih regij v Unijo na soncu sušenih mesnih rezin (biltong), pridobljenih iz mesa domačega goveda, ki je bilo obdelano s posebno obdelavo „E“ ali „F“ iz dela 4 Priloge II k Odločbi 2007/777/ES.

(6)

Odločbo 2007/777/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V delu 3 Priloge II k Odločbi 2007/777/ES se za vnosom za Argentino vstavi naslednji vnos za Brazilijo:

„BR

Brazilija BR-2

E ali F

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX“

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 21. februarja 2013

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(2)  UL L 312, 30.11.2007, str. 49.


Top