EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1218

Uredba (EU) št. 1218/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o izvajanju Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Brazilijo v skladu s členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembi koncesij za predelano perutninsko meso, določenih v seznamu EU, ki je priložen GATT 1994, in Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Tajsko v skladu s členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembi koncesij za predelano perutninsko meso, določenih v seznamu EU, ki je priložen GATT 1994, ter o spremembah in dopolnitvah Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

UL L 351, 20.12.2012, p. 36–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1218/oj

20.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 351/36


UREDBA (EU) št. 1218/2012 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 12. decembra 2012

o izvajanju Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Brazilijo v skladu s členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembi koncesij za predelano perutninsko meso, določenih v seznamu EU, ki je priložen GATT 1994, in Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Tajsko v skladu s členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembi koncesij za predelano perutninsko meso, določenih v seznamu EU, ki je priložen GATT 1994, ter o spremembah in dopolnitvah Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 207(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Sveta (EGS) št. 2658/87 (2) je bila uvedena nomenklatura blaga (v nadaljnjem besedilu: kombinirana nomenklatura) in določene konvencionalne carinske stopnje skupne carinske tarife.

(2)

S Sklepom 2012/792/EU z dne 6. decembra 2012 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Brazilijo v skladu s členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembi koncesij za predelano perutninsko meso, določenih v seznamu EU, ki je priložen GATT 1994, in Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Tajsko v skladu s členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembi koncesij za predelano perutninsko meso, določenih v seznamu EU, ki je priložen GATT 1994 (3) (v nadaljnjem besedilu: sporazuma), je Svet v imenu Unije odobril sporazuma, da bi se končala pogajanja, ki so se začela v skladu s členom XXVIII iz GATT 1994.

(3)

Sporazuma sta bila dosežena na podlagi tarifnih oznak KN, veljavnih v času pogajanj.

(4)

V najnovejši različici Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87, kot jo določa Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1006/2011 (4), sta bili tarifni postavki 16 023 940 in 16 023 980 združeni v novo tarifno postavko 16 023 985. Te nove okoliščine so upoštevane v Prilogi k tej uredbi.

(5)

Zaradi spremembe koncesij na podlagi člena XXVIII GATT 1994 so trenutno avtonomne stopnje carinskih dajatev za tarifne postavke, o katerih potekajo pogajanja, določene nižje od novih konvencionalnih stopenj dajatev. Vendar pa se v skladu z Uredbo (EGS) št. 2658/87 avtonomne stopnje dajatve uporabljajo, če so nižje od konvencionalnih dajatev.

(6)

Avtonomna stopnja dajatve, ki jo določa skupna carinska tarifa, bi se morala zato povečati do stopnje konvencionalne dajatve.

(7)

Prilogo I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti in dopolniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Uredbi (EGS) št. 2658/87 se drugi del Priloge I (Seznam carin) spremeni glede na dajatve iz Priloge k tej Uredbi.

Avtonomne dajatve se določijo na raven konvencionalnih dajatev.

Člen 2

V Prilogi 7 oddelka III tretjega dela Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 (Tarifne kvote STO, ki jih odprejo pristojni organi Skupnosti) se tarifne kvote spremenijo in dopolnijo s količinami in stopnjami iz Priloge k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od dneva začetka veljavnosti sporazumov.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 12. decembra 2012

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 21. novembra 2012 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 12. decembra 2012.

(2)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(3)  Glej stran 47 tega Uradnega lista.

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1006/2011 z dne 27. septembra 2011 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 282, 28.10.2011, str. 1).


PRILOGA

Ne glede na pravila za razlago kombinirane nomenklature je besedilo poimenovanja proizvodov samo okvirno, saj se koncesije iz te priloge določijo glede na oznake KN, ki so veljale ob sprejetju te uredbe.

Drugi del

Seznam carin

Oznaka KN

Poimenovanje

Stopnja dajatve (avtonomna in konvencionalna)

1602 32 11

Predelano piščančje meso, nekuhano, ki vsebuje 57 mas. % ali več perutninskega mesa ali klavničnih proizvodov

2 765 EUR/t

1602 32 30

Predelano piščančje meso, ki vsebuje 25 mas. % ali več, vendar manj kot 57 mas. % perutninskega mesa ali klavničnih proizvodov

2 765 EUR/t

1602 32 90

Predelano piščančje meso, ki vsebuje 25 mas. % ali manj perutninskega mesa ali klavničnih proizvodov

2 765 EUR/t

1602 39 21

Predelano račje, gosje ali pegatkino meso, nekuhano, ki vsebuje 57 mas. % ali več perutninskega mesa ali klavničnih proizvodov

2 765 EUR/t

1602 39 29

Predelano račje, gosje ali pegatkino meso, kuhano, ki vsebuje 57 mas. % ali več perutninskega mesa ali klavničnih proizvodov

2 765 EUR/t

1602 39 85

Predelano račje, gosje ali pegatkino meso, ki vsebuje manj kot 57 mas. % perutninskega mesa ali klavničnih proizvodov

2 765 EUR/t


Tretji del

Tarifne priloge

Oznaka KN

Poimenovanje

Stopnja dajatve

1602 32 11

Predelano piščančje meso, nekuhano, ki vsebuje 57 mas. % ali več perutninskega mesa ali klavničnih proizvodov

Odpre se tarifna kvota 16 140 ton, od katerih se 15 800 ton dodeli Braziliji

Tarifna stopnja v okviru kvote: 630 EUR/t

1602 32 30

Predelano piščančje meso, ki vsebuje 25 mas. % ali več, vendar manj kot 57 mas. % perutninskega mesa ali klavničnih proizvodov

Odpre se tarifna kvota 79 705 ton, od katerih se 62 905 ton dodeli Braziliji in 14 000 Tajski

Tarifna stopnja v okviru kvote: 10,9 %

1602 32 90

Predelano piščančje meso, ki vsebuje 25 mas. % ali manj perutninskega mesa ali klavničnih proizvodov

Odpre se tarifna kvota 2 865 ton, od katerih se 295 ton dodeli Braziliji in 2 100 Tajski

Tarifna stopnja v okviru kvote: 10,9 %

1602 39 21

Predelano račje, gosje ali pegatkino meso, nekuhano, ki vsebuje 57 mas. % ali več perutninskega mesa ali klavničnih proizvodov

Odpre se tarifna kvota 10 ton za Tajsko

Tarifna stopnja v okviru kvote: 630 EUR/t

1602 39 29

Predelano račje, gosje ali pegatkino meso, kuhano, ki vsebuje 57 mas. % ali več perutninskega mesa ali klavničnih proizvodov

Odpre se tarifna kvota 13 720 ton, od katerih se 13 500 ton dodeli Braziliji

Tarifna stopnja v okviru kvote: 10,9 %

ex 1602 39 85

Predelano račje, gosje ali pegatkino meso, ki vsebuje 25 mas. % ali več, vendar manj kot 57 mas. % perutninskega mesa ali klavničnih proizvodov

Odpre se tarifna kvota 748 ton, od katerih se 600 ton dodeli Tajski

Tarifna stopnja v okviru kvote: 10,9 %

ex 1602 39 85

Predelano račje, gosje ali pegatkino meso, ki vsebuje manj kot 25 mas. % perutninskega mesa ali klavničnih proizvodov

Odpre se tarifna kvota 725 ton, od katerih se 600 ton dodeli Tajski

Tarifna stopnja v okviru kvote: 10,9 %

Za vse navedene tarifne postavke in kvote se uporablja natančno tarifno poimenovanje s seznama STO EU.


Top