EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1216

Uredba (EU) št. 1216/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o uvedbi posebnih začasnih ukrepov za zaposlovanje uradnikov in začasnih uslužbencev Unije zaradi pristopa Hrvaške k Evropski uniji

UL L 351, 20.12.2012, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1216/oj

20.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 351/33


UREDBA (EU) št. 1216/2012 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 12. decembra 2012

o uvedbi posebnih začasnih ukrepov za zaposlovanje uradnikov in začasnih uslužbencev Unije zaradi pristopa Hrvaške k Evropski uniji

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 336 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije, predloženega po pridobitvi mnenja Odbora za kadrovske predpise,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Sodišča (1),

ob upoštevanju mnenja Računskega sodišča (2),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zaradi pristopa Hrvaške k Evropski uniji s 1. julijem 2013 bi bilo treba sprejeti posebne začasne ukrepe, ki odstopajo od kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: kadrovski predpisi) in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, kakor so določeni v Uredbi Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 (4).

(2)

Glede na velikost Hrvaške in število oseb, ki jih to potencialno zadeva, bi morali ti posebni začasni ukrepi ostati v veljavi dovolj dolgo. Najustreznejši datum za prenehanje veljavnosti teh ukrepov bi bil 30. junij 2018.

(3)

Glede na potrebo, da se predvidene zaposlitve izvedejo čim prej po pristopu, bi bilo treba to uredbo sprejeti pred dejanskim dnem pristopa –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Zaposlovanje uradnikov

1.   Ne glede na drugi in tretji odstavek člena 4, člen 7(1), člen 27 ter točke (a) in (b) člena 29(1) kadrovskih predpisov se lahko od dejanskega dne pristopa Hrvaške do 30. junija 2018 prosta delovna mesta zapolnijo z imenovanjem hrvaških državljanov za uradnike, in sicer v okviru predvidenega števila delovnih mest in ob upoštevanju proračunskih razprav.

2.   Taki uradniki se zaposlijo od dejanskega dne pristopa in, razen visokih uradnikov (generalni direktorji ali enakovredne funkcije v razredu AD 16 ali AD 15 in direktorji ali enakovredne funkcije v razredu AD 15 ali AD 14), po opravljenih natečajih, ki temeljijo na kvalifikacijah ali preizkusih ali na obeh, tako kvalifikacijah kot preizkusih, ki se organizirajo v skladu s Prilogo III h kadrovskim predpisom.

Člen 2

Zaposlovanje začasnih uslužbencev

1.   Člen 1(1) se smiselno uporablja za zaposlovanje hrvaških državljanov kot začasnih uslužbencev.

2.   Taki začasni uslužbenci se zaposlujejo od dejanskega dne pristopa.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 12. decembra 2012

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Mnenje z dne 12. novembra 2012 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL C 364, 23.11.2012, str. 1.

(3)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 20. novembra 2012 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 12. decembra 2012.

(4)  UL L 56, 4.3.1968, str. 1.


Top