EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1253

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1253/2011 z dne 1. decembra 2011 o spremembi uredb (ES) št. 2305/2003, (ES) št. 969/2006, (ES) št. 1067/2008 in (ES) št. 1064/2009 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot Unije za uvoz žit iz tretjih držav

OJ L 319, 2.12.2011, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 217 - 218

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1253/oj

2.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 319/47


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1253/2011

z dne 1. decembra 2011

o spremembi uredb (ES) št. 2305/2003, (ES) št. 969/2006, (ES) št. 1067/2008 in (ES) št. 1064/2009 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot Unije za uvoz žit iz tretjih držav

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 144(1) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 1 Uredbe Komisije (ES) št. 2305/2003 z dne 29. decembra 2003 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za uvoz ječmena iz tretjih držav (2) je odprl letno tarifno kvoto za uvoz 306 215 ton ječmena z oznako KN 1003 00.

(2)

Člen 1 Uredbe Komisije (ES) št. 969/2006 z dne 29. junija 2006 o odprtju in upravljanju tarifne kvote Skupnosti za uvoz koruze iz tretjih držav (3) je odprl letno tarifno kvoto za 242 074 ton koruze z oznakama KN 1005 10 90 in 1005 90 00.

(3)

Člen 2 Uredbe Komisije (ES) št. 1067/2008 z dne 30. oktobra 2008 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za navadno pšenico kakovosti, ki ni visoka kakovost, iz tretjih držav in o odstopanju od Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (4) je odprl letno tarifno kvoto za 2 989 240 ton navadne pšenice z oznako KN 1001 90 99 kakovosti, ki ni visoka kakovost.

(4)

Člen 1 Uredbe Komisije (ES) št. 1064/2009 z dne 4. novembra 2009 o odprtju in načinu upravljanja tarifne kvote Skupnosti za uvoz pivovarskega ječmena iz tretjih držav (5) je odprl letno tarifno kvoto za uvoz 50 000 ton pivovarskega ječmena z oznako KN 1003 00, ki je namenjen za uporabo pri proizvodnji piva, ki zori v sodih, narejenih v celoti ali deloma iz bukovega lesa.

(5)

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Argentinsko republiko v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Republike Bolgarije in Romunije v okviru njunega pristopa k Evropski uniji (6) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), ki je bil odobren s Sklepom Sveta 2011/769/EU (7) določa, da se k zadevnim tarifnim kvotam Unije doda 122 790 ton navadne pšenice (nižje in srednje kakovosti), 890 ton ječmena, 890 ton pivovarskega ječmena in 35 914 ton koruze.

(6)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1006/2011 z dne 27. septembra 2011 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (8) s 1. januarjem 2012 določa spremembe kod KN za žita.

(7)

Uredbe (ES) št. 2305/2003, (ES) št. 969/2006, (ES) št. 1067/2008 in (ES) št. 1064/2009 je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Da se zagotovi učinkovito upravno vodenje kvot je treba določiti, da s ta uredba uporablja od 1. januarja 2012 dalje.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 1(1) Uredbe (ES) št. 2305/2003 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Odpre se tarifna kvota za uvoz 307 105 ton ječmena z oznako KN 1003 (zaporedna številka 09.4126).“

Člen 2

Uredba (ES) št. 969/2006 se spremeni:

1.

Člen 1(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Odpre se tarifna kvota za uvoz 277 988 ton koruze z oznakama KN 1005 10 90 in 1005 90 00 (zaporedna številka 09.4131).“

2.

Člen 2(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Kvota se za vsakih 138 994 ton razdeli na dve polletni podobdobji, ki zajemata naslednje datume:

(a)

podobdobje št. 1: 1. januar do 30. junij;

(b)

podobdobje št. 2: 1. julij do 31. december.“

Člen 3

Uredba (ES) št. 1067/2008 se spremeni:

1.

V členu 1 se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Ne glede na člen 135 in člen 136(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 se uvozna dajatev za navadno pšenico z oznako KN 1001 99 00 kakovosti, ki ni visoka kakovost, kot je opredeljena v Prilogi II k Uredbi Komisije (ES) št. 642/2010 (9), določi v okviru kvote, ki se odpre na podlagi te uredbe.

2.

Člen 2(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Tarifna kvota se odpre vsako leto 1. januarja za uvoz 3 112 030 ton navadne pšenice kakovosti, ki ni visoka kakovost, z oznako KN 1001 99 00.“

3.

Člen 3(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Skupna uvozna tarifna kvota se razdeli v štiri podkvote:

podkvota I (zaporedna številka 09.4123): 572 000 ton za Združene države Amerike,

podkvota II (zaporedna številka 09.4124): 38 853 ton za Kanado,

podkvota III (zaporedna številka 09.4125): 2 378 387 ton za ostale tretje države,

podkvota IV (zaporedna številka 09.4133): 122 790 ton za vse tretje države.“

4.

prva alinea odstavka 2 člena 4 se nadomesti z naslednjim:

„—

za podkovote I, II in IV skupno količino, odprto za leto za zadevno podkvoto,“

Člen 4

Člen 1(1) Uredbe (ES) št. 1064/2009 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Ta uredba odpira tarifno kvoto za uvoz 50 890 ton pivovarskega ječmena z oznako KN 1003, namenjenega za uporabo pri proizvodnji piva, ki zori v sodih, narejenih v celoti ali deloma iz bukovega lesa. Zaporedna številka kvote je 09.0076.“

Člen 5

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. decembra 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 342, 30.12.2003, str. 7.

(3)  UL L 176, 30.6.2006, str. 44.

(4)  UL L 290, 31.10.2008, str. 3.

(5)  UL L 291, 7.11.2009, str. 14.

(6)  UL L 317, 30.11.2011, str. 11.

(7)  UL L 317, 30.11.2011, str. 10.

(8)  UL L 282, 28.10.2011, str. 1.

(9)  UL L 187, 21.7.2010, str. 5.“


Top