EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1249

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2011 z dne 29. novembra 2011 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

OJ L 319, 2.12.2011, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 018 P. 178 - 179

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1249/oj

2.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 319/39


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1249/2011

z dne 29. novembra 2011

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi zagotovili enotno uporabo kombinirane nomenklature, ki je priložena Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali ji dodaja dodatne pododdelke in je predpisana s posebnimi določbami Unije, za uporabo tarifnih in drugih ukrepov pri blagovni menjavi.

(3)

Po navedenih splošnih pravilih se blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge uvrsti pod oznako KN, ki je označena v stolpcu 2, iz razlogov iz stolpca 3 navedene razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (2) še tri mesece sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in niso v skladu s to uredbo.

(5)

Odbor za carinski zakonik ni podal mnenja v okviru roka, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN, ki je navedena v stolpcu 2 navedene razpredelnice.

Člen 2

V skladu s členom 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je še tri mesece mogoče sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki so jih izdali carinski organi držav članic in niso v skladu s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. novembra 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

Algirdas ŠEMETA

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Prenosna baterijska naprava za snemanje in shranjevanje videoposnetkov, z dimenzijami približno 10 × 5,5 × 2 cm (t. i. „žepni videosnemalnik“), ki vsebuje:

objektiv in digitalni zoom,

mikrofon,

zvočnik,

LCD-zaslon z diagonalo ekrana približno 5 cm (2 inča),

mikroprocesor,

pomnilnik 2 GB ter

USB- in avdio-video vmesnika.

Naprava lahko snema in shranjuje samo videodatoteke v obliki zaporedij slik v formatu MPEG4-AVI. Videoposnetek je posnet z ločljivostjo 640 × 480 slikovnih pik pri 30 osvežitvah na sekundo za največ 2 uri.

Zaporedja videoposnetkov, ki jih posname naprava, se lahko prenesejo v napravo za avtomatsko obdelavo podatkov (AOP) prek USB-vmesnika brez spreminjanja formata videodatotek ali na digitalni videosnemalnik, monitor ali televizijski sprejemnik prek avdio-video vmesnika.

Videodatoteke se lahko prenesejo na napravo iz naprave za AOP prek USB-vmesnika.

8525 80 99

Uvrstitev določata splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 8525, 8525 80 in 8525 80 99.

Naprava lahko snema samo videoposnetke, zato je uvrstitev pod oznako KN 8525 80 30 izključena. Glede na svoje značilnosti je naprava video snemalna kamera.

Naprava lahko snema videodatoteke iz drugih virov, ki niso vgrajena televizijska kamera, zato je uvrstitev pod oznako KN 8525 80 91 kot video snemalna kamera, primerna za snemanje zvoka in slike, posnete samo s televizijsko kamero, izključena.

Proizvod se zato uvrsti pod oznako KN 8525 80 99 kot druge video snemalne kamere.


Top