EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0675

Izvedbeni sklep Komisije z dne 12. oktobra 2011 o spremembi Odločbe 2003/467/ES glede priznanja Latvije kot države članice, uradno proste tuberkuloze, in priznanja nekaterih portugalskih upravnih regij kot uradno prostih enzootske goveje levkoze (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 7186) Besedilo velja za EGP

OJ L 268, 13.10.2011, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 062 P. 217 - 218

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; implicitno zavrnjeno 32021R0620

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/675/oj

13.10.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 268/19


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 12. oktobra 2011

o spremembi Odločbe 2003/467/ES glede priznanja Latvije kot države članice, uradno proste tuberkuloze, in priznanja nekaterih portugalskih upravnih regij kot uradno prostih enzootske goveje levkoze

(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 7186)

(Besedilo velja za EGP)

(2011/675/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti (1), ter zlasti Priloge A(I)(4) in Priloge D(I)(E) k Direktivi,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 64/432/EGS se uporablja za trgovanje z govedom in prašiči znotraj Unije. Določa pogoje, pod katerimi se države članice ali regije držav članic lahko priznajo kot uradno proste tuberkuloze in enzootske goveje levkoze glede čred goveda.

(2)

Prilogi I in III k Odločbi Komisije 2003/467/ES z dne 23. junija 2003 o uvedbi statusa nekaterih držav članic in njihovih regij, uradno prostih tuberkuloze, bruceloze in enzootske goveje levkoze glede čred goveda (2), navajata države članice in njihove regije, ki so priznane kot uradno proste tuberkuloze in enzootske goveje levkoze.

(3)

Latvija je predložila Komisiji dokumentacijo, ki dokazuje skladnost s pogoji iz Direktive 64/432/EGS, za podelitev statusa državi, kot uradno proste tuberkuloze za celotno območje navedene države.

(4)

Po oceni dokumentacije, ki jo je predložila Latvija, je treba celotno ozemlje navedene države članice priznati kot uradno prosto tuberkuloze.

(5)

Portugalska je predložila Komisiji dokumentacijo, ki dokazuje skladnost s pogoji iz Direktive 64/432/EGS, za podelitev statusa državi, kot uradno proste enzootske goveje levkoze za vse upravne regije (distritos) znotraj višjih upravnih enot (regiões) Algarve in Alentejo.

(6)

Po oceni dokumentacije, ki jo je predložila Portugalska, je treba zadevne regije (distritos) priznati kot portugalske regije, uradno proste enzootske goveje levkoze.

(7)

Odločbo 2003/467/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Prilogi I in III k Odločbi 2003/467/ES se spremenita v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 12. oktobra 2011

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL 121, 29.7.1964, str. 1977/64.

(2)  UL L 156, 25.6.2003, str. 74.


PRILOGA

Prilogi I in III k Odločbi 2003/467/ES se spremenita:

(a)

v Prilogi I se poglavje 1 nadomesti z naslednjim:

POGLAVJE 1

Države članice, uradno proste tuberkuloze

Oznaka ISO

Država članica

BE

Belgija

CZ

Češka

DK

Danska

DE

Nemčija

EE

Estonija

FR

Francija

LV

Latvija

LU

Luksemburg

NL

Nizozemska

AT

Avstrija

PL

Poljska

SI

Slovenija

SK

Slovaška

FI

Finska

SE

Švedska“

(b)

v poglavju 2 Priloge III se vnos za Portugalsko nadomesti z naslednjim:

„Na Portugalskem:

regija Algarve: vsa okrožja,

regija Alentejo: vsa okrožja,

regija Autónoma dos Açores.“


Top