EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1244

Uredba Komisije (EU) št. 1244/2010 z dne 9. decembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 Besedilo velja za EGP in Švico

OJ L 338, 22.12.2010, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 002 P. 259 - 260

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1244/oj

22.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 338/35


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1244/2010

z dne 9. decembra 2010

o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004

(Besedilo velja za EGP in Švico)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 883/2004 z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (1),

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in zlasti člena 92 Uredbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Dve državi članici ali njuni pristojni organi so zahtevali spremembe prilog VIII in IX k Uredbi (ES) št. 883/2004.

(2)

Dve državi članici ali njuni pristojni organi so zahtevali spremembe prilog 1 in 2 k Uredbi (ES) št. 987/2009.

(3)

Prilogi VIII in IX k Uredbi (ES) št. 883/2004 ter prilogi 1 in 2 k Uredbi (ES) št. 987/2009 morajo biti prilagojene zaradi upoštevanja zadnjih sprememb v nacionalni zakonodaji držav članic ter zagotovitve preglednosti in pravne varnosti za zainteresirane strani.

(4)

Upravna komisija za koordinacijo sistemov socialne varnosti je sprejela spremembe.

(5)

Uredbo (ES) št. 883/2004 in Uredbo (ES) št. 987/2009 je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 883/2004 se spremeni, kakor sledi:

1.

Priloga VIII se spremeni:

(a)

V delu 1 se oddelek „PORTUGALSKA“ nadomesti z naslednjim:

„PORTUGALSKA

Zahtevki za invalidsko in starostno pokojnino ter pokojnino za preživele osebe, razen v primerih, ko zavarovalne dobe, dopolnjene po zakonodaji več kot ene države članice, skupaj znašajo 21 ali več koledarskih let, a nacionalne zavarovalne dobe skupaj znašajo 20 let ali manj, izračun pa se opravi po členih 32 in 33 odloka-zakona št. 187/2007 z dne 10. maja 2007.“

(b)

V delu 2 se po oddelku „POLJSKA“ doda naslednji novi oddelek:

„PORTUGALSKA

Dodatno pokojninsko zavarovanje dodeljeno v skladu odlokom-zakonom št. 26/2008 z dne 22. februarja 2008 (javni pokojninski sistem, ki temelji na kapitalizaciji).“

2.

V Prilogi IX, del I se oddelek „NIZOZEMSKA“ spremeni:

(a)

„Zakon z dne 18. februarja 1966 o invalidskem zavarovanju za zaposlene, spremenjen (WAO)“ se nadomesti z „Zakon o invalidskem zavarovanju za zaposlene z dne 18. februarja 1966, spremenjen (WAO)“;

(b)

„Zakon z dne 24. aprila 1997 o invalidskem zavarovanju za samozaposlene osebe, spremenjen (WAZ)“ se nadomesti z „Zakon o invalidskem zavarovanju za samozaposlene osebe z dne 24. aprila 1997, spremenjen (WAZ)“;

(c)

„Zakon z dne 21. decembra 1995 o splošnem zavarovanju za vzdrževane preživele osebe (ANW)“ se nadomesti z „Zakon o splošnem zavarovanju za vzdrževane preživele osebe z dne 21. decembra 1995 (ANW)“;

(d)

„Zakon z dne 10. novembra 2005 o delu in plači glede sposobnosti za delo (WIA)“ se nadomesti z „Zakon o delu in plači glede sposobnosti za delo z dne 10. novembra 2005 (WIA)“.

Člen 2

Uredba (ES) št. 987/2009 se spremeni, kakor sledi:

1.

Priloga 1 se spremeni:

(a)

V oddelku „BELGIJA - NIZOZEMSKA“ se črta točka „(a)“.

(b)

Oddelek „NEMČIJA-NIZOZEMSKA“ se črta;

(c)

Oddelek „NIZOZEMSKA - PORTUGALSKA“ se črta;

(d)

Oddelek „DANSKA - LUKSEMBURG“ se črta.

2.

V Prilogi 2 se v naslovu besedilo „člena 31 in 41“ nadomesti s „člena 32(2) in 41(1)“.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. decembra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 166, 30.4.2004, str. 1.

(2)  UL L 284, 30.10.2009, str. 1.


Top