EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1240

Uredba Sveta (EU) št. 1240/2010 z dne 20. decembra 2010 o prilagoditvi stopnje prispevka za pokojninsko zavarovanje uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije od 1. julija 2010

OJ L 338, 22.12.2010, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1240/oj

22.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 338/7


UREDBA SVETA (EU) št. 1240/2010

z dne 20. decembra 2010

o prilagoditvi stopnje prispevka za pokojninsko zavarovanje uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije od 1. julija 2010

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Skupnosti, določenih z Uredbo (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 (1), ter zlasti člena 83a Kadrovskih predpisov in Priloge XII h Kadrovskim predpisom,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 13 Priloge XII h kadrovskim predpisom je Eurostat 1. septembra 2010 predložil poročilo o aktuarski oceni pokojninskega zavarovanja za leto 2010, v kateri so bili posodobljeni parametri iz navedene priloge. Iz te ocene izhaja, da stopnja prispevka, potrebna za ohranitev aktuarskega ravnotežja pokojninskega zavarovanja, znaša 11,6 % osnovne plače.

(2)

Za ohranitev aktuarskega ravnotežja pokojninskega zavarovanja uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti bi bilo zato treba stopnjo prispevka prilagoditi na 11,6 % osnovne plače –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Stopnja prispevka iz člena 83(2) kadrovskih predpisov se z učinkom od 1. julija 2010 določi na 11,6 %.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 2010

Za Svet

Predsednica

J. SCHAUVLIEGE


(1)  UL L 56, 4.3.1968, str. 1.


Top