EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0384

2010/384/: Sklep Komisije z dne 9. julija 2010 o količini pravic za celotno Skupnost za leto 2013, ki jih je treba izdati v okviru sistema trgovanja z emisijami EU (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 4658)

OJ L 175, 10.7.2010, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/384/oj

10.7.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/36


SKLEP KOMISIJE

z dne 9. julija 2010

o količini pravic za celotno Skupnost za leto 2013, ki jih je treba izdati v okviru sistema trgovanja z emisijami EU

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 4658)

(2010/384/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2003/87/ES z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (1) ter zlasti drugega odstavka člena 9 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija v skladu s členom 9 Direktive 2003/87/ES objavi absolutno količino pravic za celotno Skupnost za leto 2013, ki temelji na skupni količini pravic, ki so jih izdale ali jih morajo izdati države članice v skladu z odločbami Komisije o svojih nacionalnih načrtih razdelitve pravic za obdobje od leta 2008 do 2012.

(2)

Neodvisna evidenca transakcij Skupnosti zagotavlja ustrezne informacije o količini pravic, ki so bile izdane ali jih je treba izdati v skladu s členom 9 Direktive 2003/87/ES. Dodatne informacije o količini pravic, ki jih je treba prodati na dražbi v obdobju od leta 2008 do 2012, so v tabelah nacionalnih načrtov dodelitev iz člena 44 Uredbe Komisije (ES) št. 2216/2004 z dne 21. decembra 2004 za standardiziran in zavarovan sistem registrov v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Odločbo št. 280/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(3)

Pravice, ki so bile izdane ali jih je treba izdati v okviru sistema trgovanja z emisijami EU za obrate, vključno z novimi udeleženci, in pravice v skladu s tabelami nacionalnih načrtov dodelitev ter pravice, ki jih je treba izdati za dražbo, kot je navedeno v tabeli nacionalnih načrtov dodelitev, je treba šteti kot pravice v smislu člena 9 Direktive 2003/87/ES.

(4)

Te pravice predstavljajo pravice v smislu člena 9 Direktive 2003/87/ES, ker predstavljajo količino pravic za prvo izdajo, kot je navedeno v ustrezni tabeli nacionalnih načrtov dodelitev za obdobje od leta 2008 do 2012 in v skladu s členom 45 Uredbe (ES) št. 2216/2004.

(5)

Za namene tega sklepa je treba upoštevati, da pravice, ki so bile rezervirane za nove udeležence in novemu udeležencu niso bile dodeljene pred 30. aprilom 2010, predstavljajo pravice v smislu člena 9 Direktive 2003/87/ES, če bodo dodeljene novim udeležencem ali prodane ali prodane na dražbi pred koncem obdobja od leta 2008 do 2012, ker se bo ustrezni znesek pravic izdal samo v času dodelitve.

(6)

Ker bodo morda na voljo dodatne informacije, zlasti spremembe nacionalnih načrtov razdelitve pravic, vključno z rezultati pravnih postopkov, bodo te informacije lahko vplivale na prihodnje spremembe količine pravic za celotno Skupnost za leto 2013.

(7)

Zaradi tega je Komisija pri določitvi količine pravic za celotno Skupnost, ki jih je treba izdati za leto 2013, upoštevala naslednje količine pravic:

pravice, ki so bile ali bodo dodeljene obratom, ki so od leta 2008 v sistemu trgovanja z emisijami EU,

pravice, ki so bile ali bodo prodane na dražbi ali prodane v okviru sistema trgovanja z emisijami EU v obdobju od leta 2008 do 2012 in ki so označene v tabelah nacionalnih načrtov dodelitev držav članic v ta namen,

pravice, ki so bile dodeljene novim udeležencem iz nacionalne rezerve držav članic za nove udeležence od 1. januarja 2008 do 30. aprila 2010,

pravice, ki niso bile dodeljene novim udeležencem iz nacionalne rezerve držav članic za nove udeležence, če je zadevna država članica določila s sredstvi nacionalne zakonodaje ali v primeru, da take nacionalne zakonodaje še ni, z ustreznimi izjavami v nacionalnem načrtu razdelitve pravic, da bodo pravice iz rezerve za nove udeležence, ki niso bile razdeljene novim udeležencem do konca obdobja od leta 2008 do 2012, prodane na dražbi ali prodane.

(8)

Pravice, ki se prihranijo v skladu z Odločbo Komisije 2006/780/ES z dne 13. novembra 2006 o izognitvi dvojnemu štetju zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v okviru sistema Skupnosti za trgovanje z emisijami za projektne dejavnosti iz Kjotskega protokola v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3) ali zaradi drugih razlogov, kot je navedeno v odločitvah iz tabele nacionalnih načrtov dodelitev nekaterih držav članic, je treba dodati k skupni količini pravic v Skupnosti za leto 2013 in poznejša leta le, če se izdajo in dodelijo ali če se izdajo in prodajo na dražbi ali prodajo do 31. decembra 2012.

(9)

Ker člen 10 Direktive 2003/87/ES zahteva, da države članice dodelijo najmanj 90 % pravic brezplačno, je treba pravice, rezervirane za nove udeležence, upoštevati le za določitev količine pravic za celotno Skupnost za leto 2013 tako, da skupna količina teh pravic plus količina pravic, ki jih je treba prodati na dražbi ali prodati, ne presega 10 % skupne količine pravic, navedene v tabeli nacionalnih načrtov dodelitev države članice.

(10)

Količina pravic, ki jih je treba dodeliti operatorjem zrakoplovov v skladu z Direktivo 2003/87/ES, ni vključena v količino, določeno v tem sklepu, ker se v skladu s členom 3c te direktive zahteva ločen sklep.

(11)

Izračun absolutne količine pravic za celotno Skupnost za leto 2013 temelji na informacijah, ki jih je imela Komisija na voljo do 30. aprila 2010.

(12)

Povprečje skupne letne količine pravic, ki so jih izdale države članice v skladu z odločbami ali sklepi Komisije o svojih nacionalnih načrtih razdelitve pravic za obdobje od leta 2008 do 2012, ki se upošteva pri izračunu količine pravic za celotno Skupnost v skladu s členom 9 Direktive 2003/87/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2009/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4), znaša 2 032 998 912 pravic.

(13)

Skupna količina pravic, ki jih je treba izdati od leta 2013 dalje, se mora letno zmanjševati z linearnim faktorjem 1,74 %, kar znaša 35 374 181 pravic –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Absolutna količina pravic za celotno Skupnost za leto 2013 iz člena 9 Direktive 2003/87/ES je 1 926 876 368.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 9. julija 2010

Za Komisijo

Connie HEDEGAARD

Članica Komisije


(1)  UL L 275, 25.10.2003, str. 32.

(2)  UL L 386, 29.12.2004, str. 1.

(3)  UL L 316, 16.11.2006, str. 12.

(4)  UL L 140, 5.6.2009, str. 63.


Top