EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0569

Uredba Komisije (EU) št. 569/2010 z dne 29. junija 2010 o odstopanju od Uredbe (EU) št. 1272/2009 v zvezi s prodajo masla na podlagi javnega razpisa, določeno z Uredbo (EU) št. 446/2010, in posnetega mleka v prahu, določeno z Uredbo (EU) št. 447/2010

OJ L 163, 30.6.2010, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/569/oj

30.6.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 163/32


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 569/2010

z dne 29. junija 2010

o odstopanju od Uredbe (EU) št. 1272/2009 v zvezi s prodajo masla na podlagi javnega razpisa, določeno z Uredbo (EU) št. 446/2010, in posnetega mleka v prahu, določeno z Uredbo (EU) št. 447/2010

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1) ter zlasti člena 43(f) in (j) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 4(1)(b) Uredbe Komisije (ES) št. 884/2006 z dne 21. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 v zvezi s financiranjem intervencijskih ukrepov s strani Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in knjiženjem postopkov javnega skladiščenja s strani plačilnih agencij držav članic (2) EKJS na podlagi pavšalnih zneskov financira odhodke za materialne operacije iz Priloge V k Uredbi, če ustrezni odhodki niso bili določeni z zakonodajo, ki se uporablja za ta sektor. Standardni zneski so bili določeni in državam članicam sporočeni septembra 2009 za obračunsko leto 2010. Ti standardni zneski so bili določeni ob upoštevanju stroškov nalaganja na tovornjake ali železniške vagone na podlagi takrat veljavnih pravil.

(2)

Uredba Komisije (EU) št. 1272/2009 z dne 11. decembra 2009 o določitvi skupnih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede odkupa in prodaje kmetijskih proizvodov z javno intervencijo (3) določa prodajo intervencijskih proizvodov, pravila za oddajo ponudb in stopnjo dostave proizvodov, skupaj s stroški, ki jih nosijo intervencijski organi in kupci. Ta pravila se uporabljajo za sektor mleka od 1. marca 2010. Za prodajo masla na podlagi javnega razpisa, ki se odpre z Uredbo Komisije (EU) št. 446/2010 (4), in posnetega mleka v prahu, ki se odpre z Uredbo Komisije (EU) št. 447/2010 (5), se v zvezi s stroški uporabljajo pravila, določena z Uredbo (EU) št. 1272/2009. Standardni zneski, ki se določijo in državam članicam sporočijo pred začetkom veljavnosti uredb, so bili izračunani na podlagi pravil, ki so veljala pred 1. marcem 2010. Zato je nujno zagotoviti enotno uporabo pravil za celotno obračunsko leto 2010.

(3)

Tako je treba od Uredbe (EU) št. 1272/2009 odstopati do konca obračunskega leta 2010.

(4)

To odstopanje mora veljati od naslednjega posebnega javnega razpisa. Ta uredba mora začeti veljati na dan objave.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Z odstopanjem od člena 42(1)(e) Uredbe (EU) št. 1272/2009 se določi razpisna cena v EUR za proizvod, ki se dobavi na paletah na nakladalni rampi skladišča ali se, če je potrebno, dobavi na paletah, natovorjen na prevozno sredstvo, če gre za tovornjak ali železniški vagon.

2.   Z odstopanjem od člena 52(1) Uredbe (EU) št. 1272/2009 je proizvod na voljo gospodarskim subjektom na paletah na nakladalni rampi skladišča ali se, če je potrebno, dobavi na paletah, natovorjen na prevozno sredstvo, če gre za tovornjak ali železniški vagon.

3.   Z odstopanjem od člena 52(3) Uredbe (EU) št. 1272/2009 stroške prelaganja proizvodov na nakladalno rampo ali na prevozno sredstvo nosi plačilna agencija, kakršne koli stroške pritrditve ali razlaganja s palet pa nosi kupec.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se za naslednja posebna javna razpisa, predvidena z Uredbo (EU) št. 446/2010 in Uredbo (EU) št. 447/2010, za katera se ponudbe lahko oddajo od 6. julija 2010 od 11. ure (po bruseljskem času) do 21. septembra 2010 do 11. ure (po bruseljskem času).

Preneha veljati 30. septembra 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 171, 23.6.2006, str. 35.

(3)  UL L 349, 29.12.2009, str. 1.

(4)  UL L 126, 22.5.2010, str. 17.

(5)  UL L 126, 22.5.2010, str. 19.


Top