EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0564

Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 564/2010 z dne 29. junija 2010 o prilagoditvi korekcijskih koeficientov, ki se uporabljajo za osebne prejemke in pokojnine uradnikov ter drugih uslužbencev Evropske unije

OJ L 163, 30.6.2010, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/564/oj

30.6.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 163/1


UREDBA SVETA (EU, EURATOM) št. 564/2010

z dne 29. junija 2010

o prilagoditvi korekcijskih koeficientov, ki se uporabljajo za osebne prejemke in pokojnine uradnikov ter drugih uslužbencev Evropske unije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije in zlasti člena 12 Protokola,

ob upoštevanju Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Unije, določenih z Uredbo Sveta (EGS, Euratom) št. 259/68 (1), zlasti členov 64 in 65(2) Kadrovskih predpisov ter njihovih prilog VII, XI in XIIIter prvega odstavka člena 20 ter členov 64 in 92 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ker je

(1)

v obdobju med junijem in decembrom 2009 v Latviji in Litvi prišlo do občutnega znižanja življenjskih stroškov in bi zato bilo treba prilagoditi korekcijske koeficiente, ki se uporabljajo za osebne prejemke uradnikov in drugih uslužbencev –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Korekcijski koeficient, ki se z učinkom od 1. januarja 2010 v skladu s členom 64 Kadrovskih predpisov uporablja za osebne prejemke uradnikov in drugih uslužbencev, zaposlenih v naslednjih državah in krajih, je določen kot sledi:

Latvija 79,6,

Litva 73,4.

Člen 2

Korekcijski koeficient, ki se z učinkom prvega dne v mesecu po objavi te uredbe v Uradnem listu Evropske unije v skladu s členom 17(3) Priloge VII h Kadrovskim predpisom uporablja za nakazila uradnikov in drugih uslužbencev, je določen kot sledi:

Latvija 73,3.

Člen 3

Ta uredba začne veljati na dan, ki sledi objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 29. junija 2010

Za Svet

Predsednica

E. ESPINOSA


(1)  UL L 56, 4.3.1968, str. 1.


Top