EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0302

2010/302/: Sklep Sveta z dne 10. maja 2010 o sklenitvi Memoranduma o sodelovanju med Mednarodno organizacijo civilnega letalstva in Evropsko skupnostjo na področju revizij/inšpekcijskih pregledov varnosti in sorodnih zadev

OJ L 129, 28.5.2010, p. 68–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 73 - 73

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/302/oj

28.5.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 129/68


SKLEP SVETA

z dne 10. maja 2010

o sklenitvi Memoranduma o sodelovanju med Mednarodno organizacijo civilnega letalstva in Evropsko skupnostjo na področju revizij/inšpekcijskih pregledov varnosti in sorodnih zadev

(2010/302/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 100(2) v povezavi s členom 218(6)(a) in prvim pododstavkom člena 218(8) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju privolitve Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 30. novembra 2007 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja o sporazumu med Evropsko skupnostjo in Mednarodno organizacijo civilnega letalstva (ICAO) na področju revizij/inšpekcijskih pregledov varnosti letalstva in sorodnih zadev.

(2)

Komisija se je v imenu Unije pogajala o Memorandumu o sodelovanju z ICAO na področju revizij/inšpekcijskih pregledov varnosti in sorodnih zadev v skladu z direktivami iz Priloge I sklepa Sveta o pooblastilu Komisiji za začetek pogajanj in ad hoc postopkom iz Priloge II istega sklepa.

(3)

Memorandum o sodelovanju je bil ob upoštevanju njegove morebitne poznejše sklenitve v imenu Skupnosti podpisan dne 17. septembra 2008, v skladu s Sklepom Sveta 2009/97/ES z dne 24. julija 2008 o podpisu in začasni uporabi Memoranduma o sodelovanju med Mednarodno organizacijo civilnega letalstva in Evropsko skupnostjo na področju revizij/inšpekcijskih pregledov varnosti in sorodnih zadev (1).

(4)

Zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe dne 1. decembra 2009 bi morala Evropska unija uradno obvestiti Mednarodno organizacijo za civilno letalstvo (ICAO) o tem, da je Evropska unija nadomestila in nasledila Evropsko skupnost.

(5)

Memorandum o sodelovanju je treba odobriti.

(6)

Odstavek 6(3) Memoranduma o sodelovanju določa, da začne veljati prvi dan drugega meseca po zadnjem od dveh uradnih obvestil, s katerimi sta se podpisnici obvestili o zaključku njunih notranjih postopkov. Predsednik Sveta bi moral biti zato pooblaščen, da pošlje zahtevano uradno obvestilo v imenu Unije –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Memorandum o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Mednarodno organizacijo civilnega letalstva na področju revizij/inšpekcijski pregledov varnosti in sorodnih zadev se odobri v imenu Unije.

2.   Besedilo Memoranduma o sodelovanju je priloženo k temu sklepu (2).

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo, pooblaščeno da poda uradno obvestilo iz odstavka 6(3) Memoranduma o sodelovanju in naslednje uradno obvestilo:

„Zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe dne 1. decembra 2009 je Evropska unija nadomestila in nasledila Evropsko skupnost in od tega datuma je nosilka vseh pravic in obveznosti Evropske skupnosti. Zato se v besedilu Memoranduma o sodelovanju, kjer je potrebno, sklicevanja na ‚Evropsko skupnost‘ razumejo kot sklicevanja na ‚Evropsko unijo‘.“.

V Bruslju, 10. maja 2010

Za Svet

Predsednica

Á. GONZÁLEZ-SINDE REIG


(1)  UL L 36, 5.2.2009, str. 18.

(2)  UL L 36, 5.2.2009, str. 19.


Top