EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0462

Uredba Komisije (EU) št. 462/2010 z dne 27. maja 2010 o odprtju javnega razpisa za znižanje carin pri uvozu koruze iz tretjih držav v Španijo za kvotno leto 2010

OJ L 129, 28.5.2010, p. 58–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2011: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/462/oj

28.5.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 129/58


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 462/2010

z dne 27. maja 2010

o odprtju javnega razpisa za znižanje carin pri uvozu koruze iz tretjih držav v Španijo za kvotno leto 2010

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 144(1) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z mednarodnimi obveznostmi Skupnosti v okviru urugvajskega kroga večstranskih pogajanj (2) se je Skupnost zavezala za uvoz določene količine koruze v Španijo.

(2)

V Poglavju II Uredbe Komisije (ES) št. 1296/2008 z dne 18. decembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za uporabo tarifnih kvot za uvoz koruze in sirka v Španijo in uvoz koruze na Portugalsko (3) so določena posebna pravila za znižanje carin, da se zagotovi dejanski uvoz količin iz odstavkov 1 in 2 člena 1 navedene uredbe.

(3)

Glede na tržne razmere v Španiji v letu 2010 je treba odpreti javni razpis za znižanje carin pri uvozu koruze, da se v celoti porabijo uvozne kvote.

(4)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 676/2009 (4) je bil do 17. decembra 2009 odprt javni razpis za znižanje carin pri uvozu koruze iz tretjih držav v Španijo. Z Uredbo Komisije (ES) št. 1292/2009 (5) je bil razpis podaljšan do 27. maja 2010. Uredbo (ES) št. 676/2009 je zato treba razveljaviti.

(5)

Upravljalni odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov ni dal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Odpre se javni razpis za znižanje carin pri uvozu koruze v Španijo iz člena 136 Uredbe (ES) št. 1234/2007.

2.   Uporablja se Uredba (ES) št. 1296/2008.

Člen 2

Javni razpis je odprt do 16. decembra 2010. V tem času se izvedejo delni javni razpisi, katerih roki za predložitev ponudb so določeni v obvestilu o razpisu.

Člen 3

Uvozna dovoljenja, izdana v okviru tega javnega razpisa, veljajo 50 dni od datuma izdaje v smislu člena 11(4) Uredbe (ES) št. 1296/2008.

Člen 4

Uredba (ES) št. 676/2009 se razveljavi.

Člen 5

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. junija 2010.

Velja do 16. decembra 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. maja 2010

Za Komisijo, V imenu predsednika,

Dacian CIOLOŞ

Član Komisije


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 336, 23.12.1994, str. 22.

(3)  UL L 340, 19.12.2008, str. 57.

(4)  UL L 196, 28.7.2009, str. 6.

(5)  UL L 347, 24.12.2009, str. 22.


Top