EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D1007

Sklep Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2009 o uporabi instrumenta prilagodljivosti v skladu s točko 27 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

OJ L 347, 24.12.2009, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/1007/oj

24.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 347/29


SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 17. decembra 2009

o uporabi instrumenta prilagodljivosti v skladu s točko 27 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

(2009/1007/EU)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (1) ter zlasti petega odstavka točke 27 Sporazuma,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju dejstva, da sta se veji proračunskega organa, potem ko sta proučili vse možnosti za prerazporeditev odobritev v okviru podrazdelka 1a, na usklajevalnem sestanku 18. novembra 2009 sporazumeli o uporabi instrumenta prilagodljivosti, da se dopolni financiranje v proračunu za leto 2010, in sicer s prekoračitvijo zgornje meje podrazdelka 1a, za:

120 milijonov EUR za financiranje energetskih projektov v okviru Evropskega načrta za oživitev gospodarstva,

75 milijonov EUR za razgradnjo jedrske elektrarne Kozloduj –

SKLENILA:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010 se uporabi instrument prilagodljivosti za zagotovitev zneska v višini 195 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti v podrazdelku 1a.

Ta znesek se uporabi, da se dopolni financiranje za:

120 milijonov EUR za financiranje energetskih projektov v okviru Evropskega načrta za oživitev gospodarstva,

75 milijonov EUR za razgradnjo jedrske elektrarne Kozloduj.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Strasbourgu, 17. decembra 2009

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BUZEK

Za Svet

Predsednik

H. LINDBLAD


(1)  UL C 139, 14.6.2006, str. 1.


Top