EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0949

Sklep Sveta 2009/949/PNZ z dne 30. novembra 2009 o uskladitvi osnovnih plač in dodatkov za osebje Europola

UL L 328, 15.12.2009, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; implicitno zavrnjeno 32009D0371

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/949/oj

15.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/48


SKLEP SVETA 2009/949/PNZ

z dne 30. novembra 2009

o uskladitvi osnovnih plač in dodatkov za osebje Europola

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Akta Sveta z dne 3. decembra 1998 o sprejetju kadrovskih predpisov za zaposlene v Europolu (1) (v nadaljnjem besedilu: Kadrovski predpisi) in zlasti člena 44 Kadrovskih predpisov,

ob upoštevanju pobude Češke republike,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (2),

ob upoštevanju pregleda osebnih prejemkov uradnikov Europola, ki ga je opravil upravni odbor Europola,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Upravni odbor je v pregledu osebnih prejemkov uradnikov Europola upošteval spremembe v življenjskih stroških na Nizozemskem, kakor tudi spremembe plač v javnem sektorju v državah članicah.

(2)

Obdobje pregleda od 1. julija 2007 do 30. junija 2008 upravičuje povečanje osebnih prejemkov za 1,2 % za obdobje od 1. julija 2008 do 30. junija 2009.

(3)

Svet na podlagi pregleda soglasno prilagodi osnovne plače in dodatke uradnikov Europola –

SKLENIL:

Člen 1

Kadrovski predpisi se spremenijo:

Z učinkom od 1. julija 2008:

(a)

se tabela osnovnih mesečnih plač v členu 45 nadomesti z naslednjim:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

15 578,99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

13 989,27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

9 601,74

9 849,73

10 097,73

10 364,80

10 631,87

10 911,63

11 190,13

11 483,94

11 779,62

12 091,21

12 399,59

4

8 361,77

8 584,33

8 803,72

9 035,81

9 267,91

9 512,71

9 754,34

10 011,89

10 269,40

10 539,67

10 809,91

5

6 889,73

7 070,95

7 248,99

7 439,76

7 630,53

7 834,00

8 034,30

8 247,32

8 457,16

8 679,71

8 902,28

6

5 904,14

6 059,89

6 215,70

6 381,03

6 543,17

6 714,86

6 886,55

7 067,78

7 248,99

7 439,76

7 630,53

7

4 921,68

5 052,05

5 179,21

5 315,93

5 452,63

5 595,72

5 738,78

5 891,40

6 040,83

6 199,81

6 358,77

8

4 184,07

4 295,35

4 403,43

4 521,09

4 635,53

4 756,36

4 877,17

5 007,54

5 134,71

5 271,42

5 404,94

9

3 688,09

3 786,64

3 885,22

3 986,93

4 088,69

4 196,78

4 304,89

4 419,34

4 530,66

4 651,45

4 769,08

10

3 198,47

3 284,32

3 366,96

3 455,97

3 541,84

3 637,22

3 732,59

3 831,15

3 926,53

4 031,46

4 133,20

11

3 099,91

3 182,58

3 262,04

3 347,90

3 433,73

3 525,93

3 614,97

3 710,35

3 805,73

3 907,48

4 006,00

12

2 460,87

2 527,59

2 591,18

2 657,97

2 724,74

2 797,85

2 870,98

2 947,29

3 020,41

3 099,91

3 179,39

13

2 114,28

2 171,52

2 225,57

2 285,99

2 343,22

2 406,79

2 467,21

2 533,97

2 597,58

2 667,51

2 734,26

(b)

v členu 59(3) se znesek „1 036,76 EUR“ nadomesti s „1 049,20 EUR“;

(c)

v členu 59(3) se znesek „2 073,51 EUR“ nadomesti z „2 098,39 EUR“;

(d)

v členu 60(1) se znesek „276,48 EUR“ nadomesti z „279,80 EUR“;

(e)

v členu 2(1) Dodatka 5 se znesek „289,03 EUR“ nadomesti z „292,50 EUR“;

(f)

v členu 3(1) Dodatka 5 se znesek „12 566,73 EUR“ nadomesti z „12 717,53 EUR“;

(g)

v členu 3(1) Dodatka 5 se znesek „2 827,52 EUR“ nadomesti z „2 861,45 EUR“;

(h)

v členu 3(2) Dodatka 5 se znesek „16 965,09 EUR“ nadomesti s „17 168,67 EUR“;

(i)

v členu 4(1) Dodatka 5 se znesek „1 256,68 EUR“ nadomesti s „1 271,76 EUR“;

(j)

v členu 4(1) Dodatka 5 se znesek „942,53 EUR“ nadomesti z „953,84 EUR“;

(k)

v členu 4(1) Dodatka 5 se znesek „628,33 EUR“ nadomesti s „635,87 EUR“;

(l)

v členu 4(1) Dodatka 5 se znesek „502,66 EUR“ nadomesti s „508,69 EUR“;

(m)

v členu 5(3) Dodatka 5 se znesek „1 773,42 EUR“ nadomesti s „1 794,70 EUR“;

(n)

v členu 5(3) Dodatka 5 se znesek „2 364,57 EUR“ nadomesti z „2 392,94 EUR“;

(o)

v členu 5(3) Dodatka 5 se znesek „2 955,70 EUR“ nadomesti z „2 991,17 EUR“;

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Ta sklep začne učinkovati dan po sprejetju.

V Bruslju, 30. novembra 2009

Za Svet

Predsednica

B. ASK


(1)  UL C 26, 30.1.1999, str. 23.

(2)  Mnenje z dne 22. oktobra 2009 (še ni objavljeno v UL).


Top