EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0799

2009/799/ES: Odločba Komisije z dne 29. oktobra 2009 o spremembi Odločbe 2002/994/ES o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi s proizvodi živalskega izvora, uvoženimi iz Kitajske (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 8243) (Besedilo velja za EGP)

UL L 285, 31.10.2009, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/799/oj

31.10.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 285/42


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 29. oktobra 2009

o spremembi Odločbe 2002/994/ES o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi s proizvodi živalskega izvora, uvoženimi iz Kitajske

(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 8243)

(Besedilo velja za EGP)

(2009/799/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (1), in zlasti člena 22(6) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2002/994/ES z dne 20. decembra 2002 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi s proizvodi živalskega izvora, uvoženimi iz Kitajske (2), se uporablja za vse proizvode živalskega izvora, uvožene iz Kitajske in namenjene za prehrano ljudi ali živalsko krmo.

(2)

Države članice lahko v skladu s členom 3 navedene odločbe dovolijo uvoz proizvodov, navedenih v delu II Priloge k navedeni odločbi, ki jim je priložena izjava pristojnega kitajskega organa, da je bil na vsaki pošiljki pred odpremo opravljen kemični preskus za zagotovitev, da zadevni proizvodi niso nevarni za zdravje ljudi. Navedeni preskus se mora opraviti zlasti, da se ugotovi morebitna prisotnost kloramfenikola ter nitrofurana in njegovih metabolitov.

(3)

Odločba Komisije 2008/772/ES z dne 1. oktobra 2008 o spremembi Odločbe 2004/432/ES o odobritvi programov nadzora nad ostanki škodljivih snovi, predloženih s strani tretjih držav v skladu z Direktivo Sveta 96/23/ES (3), je spremenila Odločbo Komisije 2004/432/ES (4), da se upošteva načrt spremljanja ostankov v jajcih, namenjenih za izvoz v Skupnost, ki so ga predložili pristojni kitajski organi.

(4)

Jajca in jajčne proizvode je zato treba vključiti v seznam proizvodov iz dela II Priloge k Odločbi 2002/994/ES in navedeno odločbo je treba ustrezno spremeniti.

(5)

Odobritev uvoza jajc in jajčnih proizvodov iz Kitajske v Skupnost ne posega v druge sanitarne ukrepe, ki so bili sprejeti zaradi zdravja ljudi in živali.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

V delu II Priloge k Odločbi 2002/994/ES se doda naslednja alinea:

„—

jajca in jajčni proizvodi“

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 29. oktobra 2009

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 24, 30.1.1998, str. 9.

(2)  UL L 348, 21.12.2002, str. 154.

(3)  UL L 263, 2.10.2008, str. 20.

(4)  UL L 154, 30.4.2004, str. 44.


Top