EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0324

2009/324/ES: Odločba Komisije z dne 14. aprila 2009 o nevključitvi določenih snovi v priloge I, IA ali IB k Direktivi 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v promet (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 2566) (Besedilo velja za EGP )

OJ L 96, 15.4.2009, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 046 P. 51 - 52

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/324/oj

15.4.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 96/37


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 14. aprila 2009

o nevključitvi določenih snovi v priloge I, IA ali IB k Direktivi 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v promet

(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 2566)

(Besedilo velja za EGP)

(2009/324/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (1) in zlasti drugega pododstavka člena 16(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1451/2007 z dne 4. decembra 2007 o drugi fazi 10-letnega delovnega programa iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v promet (2) določa seznam aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti zaradi njihove možne vključitve v priloge I, IA ali IB k Direktivi 98/8/EC.

(2)

Za mnoge kombinacije snovi/vrst pripravkov, vključene v navedeni seznam, so se prvotni udeleženci umaknili iz programa pregledovanja.

(3)

Zato je Komisija v skladu s členi 11(2), 12(1) in 13(5) Uredbe (ES) št. 1451/2007 o tem obvestila države članice. Navedeno obvestilo je bilo objavljeno v elektronski obliki 14. junija 2006.

(4)

Tri mesece po objavi so druge osebe izrazile zanimanje za prevzem vloge udeleženca za nekatere kombinacije snovi/vrst pripravkov.

(5)

Odločba Komisije 2007/794/ES (3) je določila nov rok za predložitev popolne dokumentacije do 30. aprila 2008 za kombinacije snovi/vrst pripravkov.

(6)

Do predpisanega roka nihče ni predložil popolne dokumentacije za določene kombinacije snovi/vrst pripravkov.

(7)

Na podlagi členov 12(4) in 12(5) Uredbe (ES) št. 1451/2007 se zato snovi ne vključijo za vrste pripravkov iz prilog I, IA ali IB k Direktivi 98/8/ES.

(8)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne pripravke –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Snovi, navedene v Prilogi k tej odločbi, se ne vključijo za vrste pripravkov iz prilog I, IA ali IB k Direktivi 98/8/ES.

Člen 2

Ta odločba se za namene člena 4(2) Uredbe (ES) št. 1451/2007 uporablja od 1. junija 2009.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 14. aprila 2009

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 123, 24.4.1998, str. 1.

(2)  UL L 325, 11.12.2007, str. 3.

(3)  UL L 320, 6.12.2007, str. 35.


PRILOGA

Snovi, ki se ne vključijo v priloge I, IA ali IB k Direktivi 98/8/ES za določene vrste pripravkov

Naziv

Številka ES

Številka CAS

Vrsta pripravka

ZDČ

Linalol

201-134-4

78-70-6

19

DK

Propoksur

204-043-8

114-26-1

18

BE

fenitrotion

204-524-2

122-14-5

18

UK

Metil antranilat

205-132-4

134-20-3

19

FR

Okt-1-en-3-ol

222-226-0

3391-86-4

19

N

5,5-dimetil-perhidro-pirimidin-2-on.alfa.-(4-trifluorometilstiril)-.alfa.-(4-trifluorometil)cinamilidenhidrazon/hidrametilnon

405-090-9

67485-29-4

18

IE


Top