EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22009D0020

2009/20/ES: Sklep št. 1/2008 Pridružitvenega sveta EU-Jordanija z dne 10. novembra 2008 o določitvi časovnega okvira za odpravo carin za izdelke iz Priloge IV k Pridružitvenemu sporazumu

OJ L 9, 14.1.2009, p. 33–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 109 P. 236 - 245

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/20(2)/oj

14.1.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 9/33


SKLEP št. 1/2008 PRIDRUŽITVENEGA SVETA EU-JORDANIJA

z dne 10. novembra 2008

o določitvi časovnega okvira za odpravo carin za izdelke iz Priloge IV k Pridružitvenemu sporazumu

(2009/20/ES)

PRIDRUŽITVENI SVET JE –

ob upoštevanju Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi (1) (v nadaljnjem besedilu „Pridružitveni sporazum“), podpisanega v Bruslju dne 24. novembra 1997, ki je začel veljati 1. maja 2002, in zlasti člena 6 in člena 11(5) Pridružitvenega sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s Pridružitvenim sporazumom Skupnost in Jordanija v prehodnem obdobju, ki traja največ 12 let od začetka veljavnosti Pridružitvenega sporazuma, po določbah Pridružitvenega sporazuma in po Splošnem sporazumu o tarifah in trgovini iz leta 1994 postopoma vzpostavita območje proste trgovine.

(2)

V skladu s Pridružitvenim sporazumom mora Pridružitveni svet režim, ki se uporablja za izdelke seznama industrijskih izdelkov s poreklom iz Skupnosti iz Priloge IV k Pridružitvenemu sporazumu, ponovno preučiti štiri leta po začetku njegove veljavnosti in obenem določiti časovni okvir za odpravo tarif za navedene izdelke.

(3)

Evropska komisija in Jordanija sta izpogajali časovni okvir za odpravo tarif za izdelke iz Priloge IV k Pridružitvenem sporazumu –

SKLENIL:

Člen 1

Za uvoz izdelkov s poreklom iz Skupnosti v Jordanijo iz Priloge IV k Pridružitvenem sporazumu se uporablja časovni okvir za odpravo tarif iz člena 2 tega sklepa. Ta časovni okvir se uporablja z učinkom od 1. maja 2008.

Člen 2

1.   Carine, ki se uporabljajo za uvoz izdelkov s poreklom iz Skupnosti v Jordanijo s seznama 1 iz Priloge k temu sklepu, se odpravijo v obdobju dveh let od 1. maja 2008. Za te izdelke z učinkom od 1. maja 2009 velja dajatev prost vstop. Odprava carin se izvede v skladu z naslednjim časovnim okvirom:

(a)

1. maja 2008 se tarifa zniža na 3 %;

(b)

1. maja 2009 se odpravi preostala tarifa.

2.   Carine, ki se uporabljajo za uvoz izdelkov s poreklom iz Skupnosti v Jordanijo s seznama 2 iz Priloge k temu sklepu, se odpravijo v obdobju sedmih let od 1. maja 2008. Za te izdelke z učinkom od 1. maja 2014 velja dajatev prost vstop. Odprava carin se izvede v skladu z naslednjim časovnim okvirom:

(a)

1. maja 2008 se tarifa znižajo na 90 % osnovne dajatve;

(b)

1. maja 2009 se tarifa zniža na 80 % osnovne dajatve;

(c)

1. maja 2010 se tarifa zniža na 70 % osnovne dajatve;

(d)

1. maja 2011 se tarifa zniža na 60 % osnovne dajatve;

(e)

1. maja 2012 se tarifa zniža na 50 % osnovne dajatve;

(f)

1. maja 2013 se tarifa zniža na 40 % osnovne dajatve;

(g)

1. maja 2014 se odpravi preostala tarifa.

3.   Carine, ki se uporabljajo za uvoz izdelkov s poreklom iz Skupnosti v Jordanijo s seznama 3 iz Priloge k temu sklepu, se ne odpravijo. Jordanski organi in Evropska komisija v Pododboru ES-Jordanija za industrijo, trgovino in storitve skupaj spremljajo razvoj uvoza piva (HS 2203) in vermuta (HS 2205) s strani Skupnosti v Jordanijo, da se oceni vsako pomembno zmanjšanje uvoza iz Skupnosti, ki je posledica prednostne obravnave drugih trgovinskih partnerjev. V primeru dokazanega bistvenega zmanjšanja uvoza piva in vermuta s strani Skupnosti jordanski organi in Evropska komisija pregledajo veljavne carine za navedena dva izdelka, da se odpravi ugotovljeno neravnovesje.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja v Pridružitvenem svetu.

V Bruslju, 10. novembra 2008

Za Pridružitveni svet

Predsednik

J.-P. JOUYET


(1)  UL L 129, 15.5.2002, str. 3.


PRILOGA

Seznam 1

Oznaka HS

Poimenovanje

ex ex 8703 10 000 (1)

– Vozila za vožnjo po snegu, vozila za golf in podobna vozila

ex ex 8703 21 300 (1)

– – – Reševalna in pogrebna vozila

ex ex 8703 21 400 (1)

– – – Vozila za kampiranje (avtodomi)

ex ex 8703 21 900 (1)

– – – druga

ex ex 8703 22 300 (1)

– – – Posebno oblikovana vozila, kot so reševalna vozila in pogrebna vozila

ex ex 8703 22 400 (1)

– – – Vozila za kampiranje (avtodomi)

ex ex 8703 22 900 (1)

– – – druga

ex ex 8703 23 130 (1)

– – – – Reševalna in pogrebna vozila

ex ex 8703 23 140 (1)

– – – – Vozila za kampiranje (avtodomi)

ex ex 8703 23 190 (1)

– – – – druga

ex ex 8703 23 210 (1)

– – – – Reševalna in pogrebna vozila

ex ex 8703 23 220 (1)

– – – – Vozila za kampiranje (avtodomi)

ex ex 8703 23 290 (1)

– – – – druga

ex ex 8703 23 310 (1)

– – – – Reševalna in pogrebna vozila

ex ex 8703 23 320 (1)

– – – – Vozila za kampiranje (avtodomi)

ex ex 8703 23 390 (1)

– – – – druga

ex ex 8703 24 100 (1)

– – – Reševalna in pogrebna vozila

ex ex 8703 24 200 (1)

– – – Vozila za kampiranje (avtodomi)

ex ex 8703 24 900 (1)

– – – druga

ex ex 8703 31 300 (1)

– – – Reševalna in pogrebna vozila

ex ex 8703 31 400 (1)

– – – Vozila za kampiranje (avtodomi)

ex ex 8703 31 900 (1)

– – – druga

ex ex 8703 32 130 (1)

– – – – Reševalna in pogrebna vozila

ex ex 8703 32 140 (1)

– – – – Vozila za kampiranje (avtodomi)

ex ex 8703 32 190 (1)

– – – – druga

ex ex 8703 32 210 (1)

– – – – Reševalna in pogrebna vozila

ex ex 8703 32 220 (1)

– – – – Vozila za kampiranje (avtodomi)

ex ex 8703 32 290 (1)

– – – – druga

ex ex 8703 33 110 (1)

– – – – Reševalna in pogrebna vozila

ex ex 8703 33 120 (1)

– – – – Vozila za kampiranje (avtodomi)

ex ex 8703 33 190 (1)

– – – – druga

ex ex 8703 33 210 (1)

– – – – Reševalna in pogrebna vozila

ex ex 8703 33 220 (1)

– – – – Vozila za kampiranje (avtodomi)

ex ex 8703 33 290 (1)

– – – – druga

ex ex 8703 90 300 (1)

– – – Reševalna in pogrebna vozila

ex ex 8703 90 400 (1)

– – – Vozila za kampiranje (avtodomi)

ex ex 8703 90 590 (1)

– – – – druga

ex ex 8703 90 600 (1)

– – – – druga, s prostornino cilindrov nad 2 000 cm3 do vključno 2 500 cm3

ex ex 8703 90 700 (1)

– – – – druga, s prostornino cilindrov nad 2 500 cm3

ex ex 8703 90 900 (1)

– – – druga


Seznam 2

Oznaka HS

Poimenovanje

5701 10 000

– Iz volne ali fine živalske dlake

5701 90 000

– Iz drugih tekstilnih materialov

5702 10 000

– Kelim, šumak, karamani in podobna ročno tkana prekrivala

5702 20 000

– Talna prekrivala iz kokosovih vlaken

5702 31 000

– – iz volne ali fine živalske dlake

5702 39 000

– – iz drugih tekstilnih materialov

5702 41 000

– – iz volne ali fine živalske dlake

5702 49 000

– – iz drugih tekstilnih materialov

5702 51 000

– – iz volne ali fine živalske dlake

5702 59 000

– – iz drugih tekstilnih materialov

5702 91 000

– – iz volne ali fine živalske dlake

5702 99 000

– – iz drugih tekstilnih materialov

5703 10 000

– Iz volne ali fine živalske dlake

5703 90 000

– Iz drugih tekstilnih materialov

5704 10 000

– Plošče, velikosti do 0,3 m2

5705 00 000

– Druge preproge in druga tekstilna talna prekrivala, dokončana ali nedokončana:

6101 10 000

– Iz volne ali fine živalske dlake

6101 90 000

– Iz drugih tekstilnih materialov

6102 10 000

– Iz volne ali fine živalske dlake

6102 30 000

– Iz umetnih ali sintetičnih vlaken

6102 90 000

– Iz drugih tekstilnih materialov

6103 12 000

– – iz sintetičnih vlaken

6103 19 000

– – Iz drugih tekstilnih materialov

6103 21 000

– – Iz volne ali fine živalske dlake

6103 22 000

– – iz bombaža

6103 23 000

– – iz sintetičnih vlaken

6103 29 000

– – iz drugih tekstilnih materialov

6103 39 000

– – iz drugih tekstilnih materialov

6103 49 000

– – iz drugih tekstilnih materialov

6104 12 000

– – iz bombaža

6104 13 000

– – iz sintetičnih vlaken

6104 23 000

– – iz sintetičnih vlaken

6104 29 000

– – iz drugih tekstilnih materialov

6104 31 000

– – iz volne ali fine živalske dlake

6104 39 000

– – iz drugih tekstilnih materialov

6104 44 000

– – iz umetnih vlaken

6104 49 000

– – iz drugih tekstilnih materialov

6104 59 000

– – iz drugih tekstilnih materialov

6104 61 000

– – iz volne ali fine živalske dlake

6104 69 000

– – iz drugih tekstilnih materialov

6106 10 000

– Iz bombaža

6108 11 000

– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken

6108 19 000

– – iz drugih tekstilnih materialov

6108 29 000

– – iz drugih tekstilnih materialov

6108 32 000

– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken

6108 39 000

– – iz drugih tekstilnih materialov

6108 99 000

– – iz drugih tekstilnih materialov

6110 90 000

– Iz drugih tekstilnih materialov

6111 90 000

– Iz drugih tekstilnih materialov

6112 20 000

– Smučarske obleke

6112 31 000

– – iz sintetičnih vlaken

6112 39 000

– – iz drugih tekstilnih materialov

6112 41 000

– – iz sintetičnih vlaken

6112 49 000

– – iz drugih tekstilnih materialov

6113 00 000

Oblačila, izdelana iz pletenih ali kvačkanih materialov iz tarifnih številk 5903, 5906 ali 5907.

6114 10 000

– Iz volne ali fine živalske dlake

6114 90 000

– Iz drugih tekstilnih materialov

6115 99 900

– – – drugo

6116 10 000

– Impregnirane, prevlečene ali prekrite s plastično maso ali gumo

6116 91 000

– – iz volne ali fine živalske dlake

6116 92 000

– – iz bombaža

6116 93 000

– – iz sintetičnih vlaken

6116 99 000

– – iz drugih tekstilnih materialov

6117 10 000

– Šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki

6117 20 000

– Kravate in metuljčki

6117 80 000

– Drugi dodatki

6117 90 900

– – – drugo

6201 13 000

– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken

6201 19 000

– – iz drugih tekstilnih materialov

6201 99 000

– – iz drugih tekstilnih materialov

6202 19 000

– – iz drugih tekstilnih materialov

6202 91 000

– – iz volne ali fine živalske dlake

6202 99 000

– – iz drugih tekstilnih materialov

6205 90 000

– iz drugih tekstilnih materialov

6206 10 000

– iz svile ali svilenih odpadkov

6206 40 000

– Iz umetnih ali sintetičnih vlaken

6206 90 000

– Iz drugih tekstilnih materialov

6207 11 000

– – iz bombaža

6207 19 000

– – iz drugih tekstilnih materialov

6207 22 000

– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken

6207 29 000

– – iz drugih tekstilnih materialov

6207 92 000

– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken

6207 99 000

– – iz drugih tekstilnih materialov

6208 11 000

– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken

6208 19 000

– – iz drugih tekstilnih materialov

6208 21 000

– – iz bombaža

6208 22 000

– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken

6208 29 000

– – iz drugih tekstilnih materialov

6208 91 000

– – iz bombaža

6208 92 000

– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken

6208 99 000

– – iz drugih tekstilnih materialov

6209 10 000

– Iz volne ali fine živalske dlake

6209 90 000

– Iz drugih tekstilnih materialov

6210 10 000

– Iz materiala iz tarifnih številk 5602 ali 5603

6210 40 000

– Druga oblačila za moške ali dečke

6210 50 000

– Druga ženska ali dekliška oblačila

6211 11 000

– – za moške ali dečke

6211 12 000

– – ženska ali dekliška oblačila

6211 20 000

– Smučarske obleke

6211 31 000

– – iz volne ali fine živalske dlake

6211 33 000

– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken

6211 39 000

– – iz drugih tekstilnih materialov

6211 41 000

– – iz volne ali fine živalske dlake

6211 43 000

– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken

6211 49 000

– – iz drugih tekstilnih materialov

6212 20 000

– Stezniki in elastične hlačke

6212 30 000

– Korzeti

6212 90 000

– drugo

6213 10 000

– Iz svile ali svilenih odpadkov

6213 20 000

– Iz bombaža

6213 90 000

– Iz drugih tekstilnih materialov

6216 00 000

Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov

6217 10 000

– Dodatki

6217 90 900

– – – drugo

6309 00 100

– – – Obutev

6309 00 900

– – – drugo

6401 10 000

– Obutev s kovinsko kapico

6401 91 000

– – ki pokriva kolena

6401 92 000

– – ki pokriva gležnje, ne pa tudi kolen

6401 99 000

– – drugo

6402 12 000

– – Čevlji za drsanje, smučanje, tek na smučeh, deskanje na snegu

6402 19 000

– – drugo

6402 20 000

– Obutev z zgornjim delom iz trakov ali jermenov, spojenih s podplatom z vkovanimi čepi

6402 30 000

– Druga obutev s kovinsko kapico

6402 91 000

– – ki pokriva gležnje

6402 99 000

– – drugo

6405 10 000

– Z zgornjim delom iz usnja ali umetnega usnja

6405 20 000

– Z zgornjim delom iz tekstilnih materialov

6405 90 000

– drugo

6406 10 000

– Zgornji deli in deli zgornjega dela, razen opetnikov

6406 20 000

– Podplati in pete, iz gume ali plastične mase

6406 91 000

– – leseni

6406 99 000

– – iz drugih materialov

9401 20 000

– Sedeži za motorna vozila

9401 30 000

– Vrtljivi sedeži z nastavljanjem višine

9401 40 000

– Sedeži, ki se lahko spremenijo v ležišča, razen vrtnih stolov ali taborniške opreme

9401 50 000

– Sedeži iz trstike, protja, bambusa ali podobnega materiala

9401 61 000

– – tapecirani

9401 69 000

– – drugo

9401 71 000

– – tapecirani

9401 79 000

– – drugo

9401 80 900

– – – drugo

9401 90 000

– deli

9402 10 100

– – – Frizerski stoli

9403 10 000

– Kovinsko pisarniško pohištvo

9403 20 000

– Drugo leseno pohištvo

9403 30 000

– Leseno pisarniško pohištvo

9403 40 000

– Leseno kuhinjsko pohištvo

9403 50 000

– Leseno pohištvo za spalnice

9403 60 000

– drugo leseno pohištvo

9403 70 000

– Pohištvo iz plastičnih mas

9403 80 000

– Pohištvo iz drugih materialov, vključno iz trstike, protja, bambusa ali podobnega materiala

9403 90 000

– Deli

9404 10 000

– Nosilci za žimnice

9404 21 000

– – iz penaste gume ali plastične mase, vključno prevlečene

9404 29 000

– – iz drugih materialov

9404 30 000

– Spalne vreče

9404 90 000

– druga

9405 10 000

– Lestenci in druga električna stropna ali stenska svetila (razen za razsvetljavo javnih odprtih prostorov ali prometnih poti)

9405 20 000

– Električne namizne ali stoječe svetilke

9405 30 000

– Garniture za razsvetljavo novoletnih jelk

9405 40 900

– – – drugo

9405 50 900

– – – drugo

9405 60 000

– Osvetljeni znaki, osvetljene napisne table ipd.

9405 91 900

– – – drugo

9405 92 900

– – – drugo

9405 99 900

– – – drugo

9406 00 900

– – – drugo


Seznam 3

Oznaka HS

Poimenovanje

2203 00 000

Pivo iz slada

2205 10 000

– Vermut in druga vina iz svežega grozdja, aromatizirana z rastlinami ali sredstvi za aromatiziranje, v posodah s prostornino 2 l in več

2205 90 000

– Vermut in druga vina iz svežega grozdja, aromatizirana z rastlinami ali sredstvi za aromatiziranje: drugo

2402 10 000

– Cigare in cigarilosi, ki vsebujejo tobak

2402 20 000

– Cigarete, ki vsebujejo tobak

2402 90 100

– – – cigare

2402 90 200

– – – cigarete

2403 99 900

– – – drugo


(1)  Rabljena vozila so opredeljena kot vozila, ki so registrirana dlje kot šest mesecev in imajo prevoženih vsaj 6 000 km.


Top