EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0905

2008/905/ES: Odločba Sveta z dne 27. novembra 2008 o spremembi priloge 13 Skupnih konzularnih navodil za izpolnjevanje vizumske nalepke

OJ L 327, 5.12.2008, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 006 P. 142 - 143

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/905/oj

5.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 327/19


ODLOČBA SVETA

z dne 27. novembra 2008

o spremembi priloge 13 Skupnih konzularnih navodil za izpolnjevanje vizumske nalepke

(2008/905/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 789/2001 z dne 24. aprila 2001 s katero se Svetu pridržijo izvedbena pooblastila v zvezi z nekaterimi podrobnejšimi predpisi in praktičnimi postopki preverjanja prošenj za vizume (1) in zlasti člena 1(1) Uredbe,

ob upoštevanju pobude Francije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Skupna konzularna navodila je treba posodobiti, da bo v njih upoštevana polna uporaba določb schengenskega pravnega reda v Švicarski konfederaciji na podlagi Sklepa 2008/903/ES (2).

(2)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska ne sodeluje pri sprejetju te odločbe, ki zato zanjo ni zavezujoča in se v njej ne uporablja. Ker ta odločba nadgrajuje schengenski pravni red v skladu z določbami naslova IV tretjega dela Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, se Danska v skladu s členom 5 navedenega protokola v šestih mesecih od sprejetja te odločbe odloči, ali bo to odločbo prenesla v svoje notranje pravo.

(3)

Ta odločba predstavlja za Islandijo in Norveško razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško o pridružitvi obeh k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, ki sodijo na področje iz točke B člena 1 Sklepa Sveta 1999/437/ES z dne 17. maja 1999 o nekaterih izvedbenih predpisih za uporabo navedenega sporazuma (3).

(4)

Ta odločba predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, pri katerem Združeno kraljestvo ne sodeluje v skladu s Sklepom Sveta 2000/365/ES z dne 29. maja 2000 o prošnji Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (4). Združeno kraljestvo torej ne sodeluje pri sprejetju tega akta, ki zanj ni zavezujoč in se v njem ne uporablja.

(5)

Ta odločba predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, pri katerem Irska ne sodeluje v skladu s Sklepom Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (5). Irska torej ne sodeluje pri sprejetju tega akta, ki zanjo ni zavezujoč in se v njej ne uporablja.

(6)

Ta odločba predstavlja za Švico razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (6), ki sodijo na področje iz točke B člena 1 sklepa 1999/437/ES, v povezavi s členom 3 sklepov Sveta 2008/146/ES (7).

(7)

Ta odločba predstavlja za Lihtenštajn razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Protokola med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (8), ki sodijo na področje iz točke B člena 1 sklepa 1999/437/ES v povezavi s členom 3 sklepov Sveta 2008/261/ES (9).

(8)

Ta odločba za Ciper predstavlja akt, ki temelji na schengenskem pravnem redu oziroma je z njim kako drugače povezan v smislu člena 3(2) Akta o pristopu iz leta 2003.

(9)

Ta odločba predstavlja akt, ki temelji na schengenskem pravnem redu oziroma je z njim kako drugače povezan v smislu člena 4(2) Akta o pristopu iz leta 2005 –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Na seznam oznak držav iz primerov 11 in 14 v Prilogi 13 Skupnih konzularnih navodil se doda naslednja oznaka:

„Švicarska konfederacija: CH“.

Člen 2

Ta odločba se uporablja od datuma, določenega v prvem pododstavku člena 1(1) Sklepa 2008/903/ES o polni uporabi določb schengenskega pravnega reda v Švicarski konfederaciji (10).

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.

V Bruslju, 27. novembra 2008

Za Svet

Predsednica

M. ALLIOT-MARIE


(1)  UL L 116, 26.4.2001, str. 2.

(2)  Glej stran 15 tega Uradnega lista.

(3)  UL L 176, 10.7.1999, str. 31.

(4)  UL L 131, 1.6.2000, str. 43.

(5)  UL L 64, 7.3.2002, str. 20.

(6)  UL L 53, 27.2.2008, str. 52.

(7)  UL L 53, 27.2.2008, str. 1.

(8)  Dokument Sveta 16462/06; dostopen na: http://register.consilium.europa.eu

(9)  UL L 83, 26.3.2008, str. 3.

(10)  Glej stran 15 tega Uradnega lista.


Top