EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1058

Uredba Komisije (ES) št. 1058/2008 z dne 27. oktobra 2008 o preklicu registracije označbe, registrirane v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Arroz del Delta del Ebro (ZGO))

OJ L 283, 28.10.2008, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 97 - 98

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1058/oj

28.10.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/32


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1058/2008

z dne 27. oktobra 2008

o preklicu registracije označbe, registrirane v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Arroz del Delta del Ebro (ZGO))

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) ter zlasti člena 12(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z drugim pododstavkom člena 12(2) in členom 17(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je bila vloga Španije za preklic registracije imena „Arroz del Delta del Ebro“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker Komisija ni prejela nobene izjave o ugovoru v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 510/2006, je treba to oznako preklicati.

(3)

Zaradi navedenega je treba označbo črtati iz „Registra zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb“.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zaščitene geografske označbe in zaščitene označbe porekla –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Registracija označbe iz Priloge k tej uredbi se prekliče.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. oktobra 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(2)  UL C 314, 22.12.2007, str. 44.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.6   Sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani

ŠPANIJA

Arroz del Delta del Ebro (ZGO)


Top