EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1055

Uredba Komisije (ES) št. 1055/2008 z dne 27. oktobra 2008 o izvajanju Uredbe (ES) št. 184/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede meril in poročil o kakovosti statistike plačilne bilance

OJ L 283, 28.10.2008, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 011 P. 205 - 206

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/08/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1055/oj

28.10.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1055/2008

z dne 27. oktobra 2008

o izvajanju Uredbe (ES) št. 184/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede meril in poročil o kakovosti statistike plačilne bilance

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 184/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. januarja 2005 o statistiki Skupnosti glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb (1) ter zlasti člena 4(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 184/2005 vzpostavlja skupni okvir za sistematično izdelavo statistike Skupnosti glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb.

(2)

Treba je določiti skupne standarde za kakovost ter vsebino in pogostost poročil o kakovosti v skladu s členom 4(3) Uredbe (ES) št. 184/2005.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za plačilno bilanco, ustanovljenim z Uredbo (ES) št. 184/2005,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Države članice vsako leto predložijo poročilo o kakovosti, sestavljeno v skladu s predpisi iz Priloge.

Člen 2

Države članice predložijo poročila o kakovosti vsako leto do 30. novembra.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. oktobra 2008

Za Komisijo

Joaquín ALMUNIA

Član Komisije


(1)  UL L 35, 8.2.2005, str. 23.


PRILOGA

1.   Uvod

Poročilo o kakovosti vsebuje kvantitativne in kvalitativne kazalnike kakovosti. Komisija (Eurostat) predloži izide kvantitativnih kazalnikov za vsako državo članico, ki se izračunajo na podlagi predloženih podatkov. Države članice jih pojasnijo in navedejo svoje pripombe v skladu s svojimi metodologijami zbiranja podatkov.

2.   Časovna razporeditev

Komisija (Eurostat) državam članicam vsako leto do konca oktobra predloži osnutke dokumentov za poročila o kakovosti, deloma predhodno izpolnjene z večino kvantitativnih kazalnikov in drugimi podatki, ki so na voljo Komisiji (Eurostatu).

Države članice Komisiji (Eurostatu) vsako leto do 30. novembra predložijo izpolnjena poročila o kakovosti.

3.   Merila kakovosti

Kot pomembna so bila opredeljena naslednja merila kakovosti: pravočasnost in zajetje podatkov, metodološka ustreznost, stabilnost, verodostojnost, usklajenost in natančnost. Čeprav je komponenta „natančnost“ konceptualno pomembna, se bo obravnavala posebej, kot stranska komponenta, saj je povezana s kakovostjo pri vnosu podatkov.

3.1   Pravočasnost in zajetje podatkov, predloženih Komisiji (Eurostatu)

Ta komponenta se nanaša na upoštevanje rokov za prenos podatkov in razpoložljivost podatkov glede na referenčna obdobja ter geografske razčlenitve, razčlenitve po točkah in dejavnostih.

3.2   Metodološka ustreznost

Metodološka ustreznost se nanaša na skladnost z mednarodno sprejetimi standardi, smernicami in dobrimi praksami.

Ta komponenta bo vključevala omejeno število vprašanj o metodologiji, ki se iz leta v leto spreminjajo, pri čemer bo najpomembneje izpolnjevanje mednarodno dogovorjenih standardov. Države članice bodo tudi opisale glavne metodološke spremembe med referenčnim obdobjem in njihov vpliv na kakovost podatkov.

3.3   Stabilnost

Stabilnost se nanaša na čim večjo skladnost med začetno ocene vrednosti in končno vrednostjo.

Sem sodijo preučitev obsega revizij, njihove usmeritve ter usklajenost med gibanji na podlagi začetnih in končnih ocen.

3.4   Verodostojnost

Verodostojnost se nanaša na nujnost razlage sprememb.

Države članice ocenijo svoje postopke notranjega nadzora (prednosti in pomanjkljivosti) ter opišejo nadaljnje načrte za izboljšanje.

3.5   Usklajenost

Usklajenost pomeni analizo povezanosti med predloženimi bazami podatkov (notranja usklajenost) in drugimi ustreznimi podobnimi bazami podatkov (zunanja usklajenost).

3.6   Natančnost

Natančnost se nanaša na čim večjo skladnost med (končno) oceno in dejansko vrednostjo populacije.

Pri tem se uporabi opisna analiza najpomembnejših izzivov za izboljšanje zajetja podatkov, ki bo temeljila na nizu parametrov. To merilo bo obravnavano kot dodatna komponenta kakovosti in se pri splošni oceni kakovosti ne bo upoštevalo.


Top