EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0811

Uredba Komisije (ES) št. 811/2008 z dne 13. avgusta 2008 o začasni ustavitvi vnosa osebkov nekaterih prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst v Skupnost

OJ L 219, 14.8.2008, p. 17–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 21/05/2009; razveljavil 32009R0359

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/811/oj

14.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 219/17


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 811/2008

z dne 13. avgusta 2008

o začasni ustavitvi vnosa osebkov nekaterih prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst v Skupnost

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (1) in zlasti člena 19(2) Uredbe,

po posvetovanju s Skupino za strokovno presojo,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 4(6) Uredbe (ES) št. 338/97 določa, da lahko Komisija določi omejitve za vnos nekaterih vrst v Skupnost v skladu s pogoji iz točk (a) do (d) Uredbe. Poleg tega so izvedbeni ukrepi za takšne omejitve določeni v Uredbi Komisije (ES) št. 865/2006 z dne 4. maja 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (2).

(2)

Seznam vrst, katerih vnos v Skupnost je začasno ustavljen, je bil določen z Uredbo Komisije (ES) št. 1037/2007 z dne 29. avgusta 2007 o začasni ustavitvi vnosa osebkov nekaterih prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst v Skupnost (3).

(3)

Na podlagi novejših podatkov je Skupina za strokovno presojo ugotovila, da bo ohranitveno stanje nekaterih vrst iz prilog A in B k Uredbi (ES) št. 338/97 resno ogroženo, če se njihov vnos v Skupnost iz nekaterih držav porekla začasno ne ustavi. Zato je treba začasno ustaviti vnos naslednjih vrst:

Falco cherrug iz Armenije, Bahrajna, Iraka, Mavretanije in Tadžikistana; Ovis vignei bocharensis iz Uzbekistana,

Odobenus rosmarus iz Grenlandije,

Accipiter erythropus, Aquila rapax, Gyps africanus, Lophaetus occipitalis in Poicephalus gulielmi iz Gvineje,

Hieraaetus ayresii, Hieraaetus spilogaster, Polemaetus bellicosus, Falco chicquera, Varanus ornatus (prosto živeči in gojeni osebki) in Calabaria reinhardtii (prosto živeči osebki) iz Toga,

Agapornis pullarius in Poicephalus robustus iz Slonokoščene obale,

Stephanoaetus coronatus iz Slonokoščene obale in Toga,

Pyrrhura caeruleiceps iz Kolumbije; Pyrrhura pfrimeri iz Brazilije,

Brookesia decaryi, Uroplatus ebenaui, Uroplatus fimbriatus, Uroplatus guentheri, Uroplatus henkeli, Uroplatus lineatus, Uroplatus malama, Uroplatus phantasticus, Uroplatus pietschmanni, Uroplatus sikorae, Euphorbia ankarensis, Euphorbia berorohae, Euphorbia bongolavensis, Euphorbia duranii, Euphorbia fiananantsoae, Euphorbia iharanae, Euphorbia labatii, Euphorbia lophogona, Euphorbia neohumbertii, Euphorbia pachypodoides, Euphorbia razafindratsirae, Euphorbia suzannae-manieri in Euphorbia waringiae z Madagaskarja,

Varanus niloticus in Kinixys homeana (prosto živeči osebki iz Toga, gojeni osebki iz Benina) iz Benina in Toga,

Python regius, Geochelone sulcata (gojeni osebki) in Pandinus imperator (gojeni osebki) iz Benina,

Cuora amboinensis, Malayemys subtrijuga, Notochelys platynota, Amyda cartilaginea, Cheilinus undulatus, Hippocampus kelloggi in Seriatopora stellata iz Indonezije,

Peltocephalus dumerilianus iz Gvajane,

Chitra chitra iz Malezije; Cryptophyllobates azureiventris, Dendrobates variabilis in Dendrobates ventrimaculatus iz Peruja,

Hippocampus kuda iz Indonezije in Vietnama,

Ornithoptera urvillianus (gojeni osebki), Ornithoptera victoriae (gojeni osebki), Tridacna gigas in Heliopora coerulea s Salomonovih otokov,

Tridacna derasa iz Vietnama; Tridacna rosewateri iz Mozambika,

Plerogyra simplex, Hydnophora rigida, Blastomussa wellsi in Trachyphyllia geoffroyi s Fidžija,

Plerogyra sinuosa, Favites halicora, Acanthastrea spp., Cynarina lacrymalis in Scolymia vitiensis iz Tonge,

Cycadaceae spp., Stangeriaceae spp. in Zamiaceae spp. z Madagaskarja, iz Mozambika in Vietnama.

(4)

Posvetovanja so bila opravljena z vsemi državami porekla tistih vrst, ki jih zadevajo nove omejitve za vnos v Skupnost v skladu s to uredbo.

(5)

Konferenca pogodbenic Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES – Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) je na svojem štirinajstem zasedanju spremenila nomenklaturna poimenovanja in preuredila seznam živalskih vrst v Dodatkih k CITES tako, da so redovi, družine in rodovi predstavljeni v abecednem vrstnem redu. Zato bi bilo treba vrste, naštete v Prilogi k Uredbi (ES) No 1037/2007, preimenovati in preurediti.

(6)

Seznam vrst, katerih vnos v Skupnost je začasno ustavljen, je zato treba spremeniti in zaradi jasnosti nadomestiti Uredbo (ES) št. 1037/2007.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za trgovino s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ob upoštevanju določb člena 71 Uredbe (ES) št. 865/2006 se vnos osebkov prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, navedenih v Prilogi k tej uredbi, v Skupnost začasno ustavi.

Člen 2

Uredba (ES) št. 1037/2007 se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo za sklicevanja na to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. avgusta 2008

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 61, 3.3.1997, str.1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 318/2008 (UL L 95, 8.4.2008, str. 3).

(2)  UL L 166, 19.6.2006, str.1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 100/2008 (UL L 31, 5.2.2008, str. 3).

(3)  UL L 238, 11.9.2007, str. 3.


PRILOGA

Osebki vrst iz Priloge A k Uredbi (ES) št. 338/97, za katere se začasno ustavi vnos v Skupnost

Vrsta

Vir(-i)

Osebek(-ki)

Države porekla

Podlaga je člen 4(6), točka:

FAUNA

CHORDATA

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Capra falconeri

Prosto živeče

Lovske trofeje

Uzbekistan

a

Ovis ammon nigrimontana

Prosto živeče

Lovske trofeje

Kazahstan

a

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus

Prosto živeče

Lovske trofeje

Belorusija, Kirgizistan, Turčija

a

Felidae

Lynx lynx

Prosto živeče

Lovske trofeje

Azerbajdžan, Moldavija, Ukrajina

a

Ursidae

Ursus arctos

Prosto živeče

Lovske trofeje

Britanska Kolumbija

a

Ursus thibetanus

Prosto živeče

Lovske trofeje

Rusija

a

AVES

FALCONIFORMES

Accipitridae

Leucopternis occidentalis

Prosto živeče

Vsi

Ekvador, Peru

a

Falconidae

Falco cherrug

Prosto živeče

Vsi

Armenija, Bahrajn, Irak, Mavretanija in Tadžikistan

a


Osebki vrst iz Priloge B k Uredbi (ES) št. 338/97, za katere se začasno ustavi vnos v Skupnost

Vrsta

Vir(-i)

Osebek(-ki)

Države porekla

Podlaga je člen 4(6), točka:

FAUNA

CHORDATA

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Ovis vignei bocharensis

Prosto živeče

Vsi

Uzbekistan

b

Saiga borealis

Prosto živeče

Vsi

Rusija

b

Saiga tatarica

Prosto živeče

Vsi

Kazahstan, Rusija

b

Camelidae

Lama guanicoe

Prosto živeče

Vsi razen:

osebkov, ki so del registriranega staleža v Argentini, pod pogojem, da dovoljenja potrdi Sekretariat, preden jih sprejme država članica uvoza

proizvodov, pridobljenih pri striženju živih živali, ki se opravi v okviru odobrenega programa upravljanja, ustrezno označenih in registriranih,

nekomercialnega izvoza omejenih količin volne za industrijsko testiranje, do 500 kg letno.

Argentina

b

Cervidae

Cervus elaphus bactrianus

Prosto živeče

Vsi

Uzbekistan

b

Hippopotamidae

Hexaprotodon liberiensis (sinonim Choeropsis liberiensis)

Prosto živeče

Vsi

Slonokoščena obala, Gvineja, Gvineja Bissau, Nigerija, Sierra Leone

b

Hippopotamus amphibius

Prosto živeče

Vsi

Demokratična republika Kongo, Gambija, Malavi, Niger, Nigerija, Ruanda, Sierra Leone, Togo

b

Moschidae

Moschus anhuiensis

Prosto živeče

Vsi

Kitajska

b

Moschus berezovskii

Prosto živeče

Vsi

Kitajska

b

Moschus chrysogaster

Prosto živeče

Vsi

Kitajska

b

Moschus fuscus

Prosto živeče

Vsi

Kitajska

b

Moschus moschiferus

Prosto živeče

Vsi

Kitajska, Rusija

b

CARNIVORA

Canidae

Chrysocyon brachyurus

Prosto živeče

Vsi

Bolivija, Peru

b

Eupleridae

Cryptoprocta ferox

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Eupleres goudotii

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Fossa fossana

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Felidae

Leopardus colocolo

Prosto živeče

Vsi

Čile

b

Leopardus pajeros

Prosto živeče

Vsi

Čile

b

Leptailurus serval

Prosto živeče

Vsi

Alžirija

b

Panthera leo

Prosto živeče

Vsi

Etiopija

b

Prionailurus bengalensis

Prosto živeče

Vsi

Makao

b

Profelis aurata

Prosto živeče

Vsi

Togo

b

Mustelidae

Lutra maculicollis

Prosto živeče

Vsi

Tanzanija

b

Odobenidae

Odobenus rosmarus

Prosto živeče

Vsi

Grenlandija

b

Viverridae

Cynogale bennettii

Prosto živeče

Vsi

Brunej, Kitajska, Indonezija, Malezija, Tajska

b

MONOTREMATA

Tachyglossidae

Zaglossus bartoni

Prosto živeče

Vsi

Indonezija, Papua Nova Gvineja

b

Zaglossus bruijni

Prosto živeče

Vsi

Indonezija

b

PERISSODACTYLA

Equidae

Equus zebra hartmannae

Prosto živeče

Vsi

Angola

b

PHOLIDOTA

Manidae

Manis temminckii

Prosto živeče

Vsi

Demokratična republika Kongo

b

PRIMATES

Atelidae

Alouatta guariba

Prosto živeče

Vsi

Vse

b

Alouatta macconnelli

Prosto živeče

Vsi

Trinidad in Tobago

b

Ateles belzebuth

Prosto živeče

Vsi

Vse

b

Ateles fusciceps

Prosto živeče

Vsi

Vse

b

Ateles geoffroyi

Prosto živeče

Vsi

Vse

b

Ateles hybridus

Prosto živeče

Vsi

Vse

b

Ateles paniscus

Prosto živeče

Vsi

Peru

b

Lagothrix cana

Prosto živeče

Vsi

Vse

b

Lagothrix lagotricha

Prosto živeče

Vsi

Vse

b

Lagothrix lugens

Prosto živeče

Vsi

Vse

b

Lagothrix poeppigii

Prosto živeče

Vsi

Vse

b

Cebidae

Callithrix geoffroyi (sinonim C. jacchus geoffroyi)

Prosto živeče

Vsi

Brazilija

b

Cebus capucinus

Prosto živeče

Vsi

Belize

b

Cercopithecidae

Cercocebus atys

Prosto živeče

Vsi

Gana

b

Cercopithecus ascanius

Prosto živeče

Vsi

Burundi

b

Cercopithecus cephus

Prosto živeče

Vsi

Srednjeafriška republika

b

Cercopithecus dryas vključno C. salongo)

Prosto živeče

Vsi

Demokratična republika Kongo

b

Cercopithecus erythrogaster

Prosto živeče

Vsi

Vse

b

Cercopithecus erythrotis

Prosto živeče

Vsi

Vse

b

Cercopithecus hamlyni

Prosto živeče

Vsi

Vse

b

Cercopithecus mona

Prosto živeče

Vsi

Togo

b

Cercopithecus petaurista

Prosto živeče

Vsi

Togo

b

Cercopithecus pogonias

Prosto živeče

Vsi

Kamerun, Ekvatorialna Gvineja, Nigerija

b

Cercopithecus preussi (sinonim C. lhoesti preussi)

Prosto živeče

Vsi

Kamerun, Ekvatorialna Gvineja, Nigerija

b

Colobus polykomos

Prosto živeče

Vsi

Slonokoščena obala

b

Colobus vellerosus

Prosto živeče

Vsi

Slonokoščena obala, Gana, Nigerija, Togo

b

Lophocebus albigena (sinonim Cercocebus albigena)

Prosto živeče

Vsi

Nigerija

b

Macaca arctoides

Prosto živeče

Vsi

Indija, Malezija, Tajska

b

Macaca assamensis

Prosto živeče

Vsi

Nepal

b

Macaca cyclopis

Prosto živeče

Vsi

Vse

b

Macaca fascicularis

Prosto živeče

Vsi

Bangladeš, Indija

b

Macaca maura

Prosto živeče

Vsi

Indonezija

b

Macaca leonina

Prosto živeče

Vsi

Kitajska

b

Macaca nemestrina pagensis

Prosto živeče

Vsi

Indonezija

b

Macaca nigra

Prosto živeče

Vsi

Indonezija

b

Macaca nigrescens

Prosto živeče

Vsi

Indonezija

b

Macaca ochreata

Prosto živeče

Vsi

Indonezija

b

Macaca sylvanus

Prosto živeče

Vsi

Alžirija, Maroko

b

Papio anubis

Prosto živeče

Vsi

Libija

b

Papio papio

Prosto živeče

Vsi

Gvineja Bissau

b

Procolobus badius (sinonim Colobus badius)

Prosto živeče

Vsi

Vse

b

Procolobus verus (sinonim Colobus verus)

Prosto živeče

Vsi

Benin, Slonokoščena obala, Gana, Sierra Leone, Togo

b

Trachypithecus phayrei (sinonim Presbytis phayrei)

Prosto živeče

Vsi

Kambodža, Kitajska, Indija

b

Trachypithecus vetulus (sinonim Presbytis senex)

Prosto živeče

Vsi

Šrilanka

b

Galagonidae

Euoticus pallidus (sinonim Galago elegantulus pallidus)

Prosto živeče

Vsi

Nigerija

b

Galago demidoff (sinonim Galago demidovii)

Prosto živeče

Vsi

Burkina Faso, Srednjeafriška republika

b

Galago granti

Prosto živeče

Vsi

Malavi

b

Galago matschiei (sinonim G. inustus)

Prosto živeče

Vsi

Ruanda

b

Lorisidae

Arctocebus aureus

Prosto živeče

Vsi

Srednjeafriška republika, Gabon

b

Arctocebus calabarensis

Prosto živeče

Vsi

Nigerija

b

Nycticebus pygmaeus

Prosto živeče

Vsi

Kambodža, Laos

b

Perodicticus potto

Prosto živeče

Vsi

Togo

b

Pithecidae

Chiropotes chiropotes

Prosto živeče

Vsi

Brazilija, Gvajana

b

Chiropotes israelita

Prosto živeče

Vsi

Brazilija

b

Chiropotes satanas

Prosto živeče

Vsi

Brazilija

b

Chiropotes utahickae

Prosto živeče

Vsi

Brazilija

b

Pithecia pithecia

Prosto živeče

Vsi

Gvajana

b

RODENTIA

Sciuridae

Ratufa affinis

Prosto živeče

Vsi

Singapur

b

Ratufa bicolor

Prosto živeče

Vsi

Kitajska

b

XENARTHRA

Myrmecophagidae

Myrmecophaga tridactyla

Prosto živeče

Vsi

Belize, Urugvaj

b

AVES

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas bernieri

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Oxyura jamaicensis

Vsi

Živi

Vse

d

APODIFORMES

Trochilidae

Chalcostigma olivaceum

Prosto živeče

Vsi

Peru

b

Heliodoxa rubinoides

Prosto živeče

Vsi

Peru

b

CICONIIFORMES

Balaenicipitidae

Balaeniceps rex

Prosto živeče

Vsi

Tanzanija, Zambija

b

COLUMBIFORMES

Columbidae

Goura cristata

Prosto živeče

Vsi

Indonezija

b

Goura scheepmakeri

Prosto živeče

Vsi

Indonezija

b

Goura victoria

Prosto živeče

Vsi

Indonezija

b

CORACIIFORMES

Bucerotidae

Buceros rhinoceros

Prosto živeče

Vsi

Tajska

b

CUCULIFORMES

Musophagidae

Tauraco corythaix

Prosto živeče

Vsi

Mozambik

b

Tauraco fischeri

Prosto živeče

Vsi

Tanzanija

b

Tauraco macrorhynchus

Prosto živeče

Vsi

Gvineja

b

Tauraco porphyreolopha

Prosto živeče

Vsi

Uganda

b

FALCONIFORMES

Accipitridae

Accipiter brachyurus

Prosto živeče

Vsi

Papua Nova Gvineja

b

Accipiter erythropus

Prosto živeče

Vsi

Gvineja

b

Accipiter gundlachi

Prosto živeče

Vsi

Kuba

b

Accipiter imitator

Prosto živeče

Vsi

Papua Nova Gvineja, Salomonovi otoki

b

Accipiter melanoleucus

Prosto živeče

Vsi

Gvineja

b

Accipiter ovampensis

Prosto živeče

Vsi

Gvineja

b

Aquila rapax

Prosto živeče

Vsi

Gvineja

b

Aviceda cuculoides

Prosto živeče

Vsi

Gvineja

b

Buteo albonotatus

Prosto živeče

Vsi

Peru

b

Buteo galapagoensis

Prosto živeče

Vsi

Ekvador

b

Buteo platypterus

Prosto živeče

Vsi

Peru

b

Buteo ridgwayi

Prosto živeče

Vsi

Dominikanska republika, Haiti

b

Erythrotriorchis radiatus

Prosto živeče

Vsi

Avstralija

b

Gyps africanus

Prosto živeče

Vsi

Gvineja

b

Gyps bengalensis

Prosto živeče

Vsi

Vse

b

Gyps coprotheres

Prosto živeče

Vsi

Mozambik, Namibija, Svazi

b

Gyps indicus

Prosto živeče

Vsi

Vse

b

Gyps rueppellii

Prosto živeče

Vsi

Gvineja

b

Gyps tenuirostris

Prosto živeče

Vsi

Vse

b

Harpyopsis novaeguineae

Prosto živeče

Vsi

Indonezija, Papua Nova Gvineja

b

Hieraaetus ayresii

Prosto živeče

Vsi

Kamerun, Gvineja, Togo

b

Hieraaetus spilogaster

Prosto živeče

Vsi

Gvineja, Togo

b

Leucopternis lacernulatus

Prosto živeče

Vsi

Brazilija

b

Lophaetus occipitalis

Prosto živeče

Vsi

Gvineja

b

Lophoictinia isura

Prosto živeče

Vsi

Avstralija

b

Macheiramphus alcinus

Prosto živeče

Vsi

Gvineja

b

Polemaetus bellicosus

Prosto živeče

Vsi

Kamerun, Gvineja, Togo

b

Spizaetus africanus

Prosto živeče

Vsi

Gvineja

b

Spizaetus bartelsi

Prosto živeče

Vsi

Indonezija

b

Stephanoaetus coronatus

Prosto živeče

Vsi

Slonokoščena obala, Gvineja

b

Terathopius ecaudatus

Prosto živeče

Vsi

Gvineja

b

Torgos tracheliotus

Prosto živeče

Vsi

Kamerun, Sudan

b

Trigonoceps occipitalis

Prosto živeče

Vsi

Slonokoščena obala, Gvineja

b

Urotriorchis macrourus

Prosto živeče

Vsi

Gvineja

b

Falconidae

Falco chicquera

Prosto živeče

Vsi

Gvineja, Togo

b

Falco deiroleucus

Prosto živeče

Vsi

Belize, Gvatemala

b

Falco fasciinucha

Prosto živeče

Vsi

Bocvana, Etiopija, Kenija, Malavi, Mozambik, Južna Afrika, Sudan, Tanzanija, Zambija, Zimbabve

b

Falco hypoleucos

Prosto živeče

Vsi

Avstralija, Papua Nova Gvineja

b

Micrastur plumbeus

Prosto živeče

Vsi

Kolumbija, Ekvador

b

Sagittariidae

Sagittarius serpentarius

Prosto živeče

Vsi

Kamerun, Gvineja, Togo

b

GALLEIFORMES

Phasianidae

Polyplectron schleiermacheri

Prosto živeče

Vsi

Indonezija, Malezija

b

GRUIFORMES

Gruidae

Anthropoides virgo

Prosto živeče

Vsi

Sudan

b

Balearica pavonina

Prosto živeče

Vsi

Gvineja, Mali

b

Balearica regulorum

Prosto živeče

Vsi

Angola, Bocvana, Burundi, Demokratična republika Kongo, Kenija, Lesoto, Malavi, Mozambik, Namibija, Ruanda, Južna Afrika, Svazi, Uganda, Zambija, Zimbabve

b

Grus carunculatus

Prosto živeče

Vsi

Južna Afrika, Tanzanija

b

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta nympha

Prosto živeče

Vsi

Vse (razen Vietnama)

b

Pycnonotidae

Pycnonotus zeylanicus

Prosto živeče

Vsi

Malezija

b

PSITTACIFORMES

Cacatuidae

Cacatua sanguinea

Prosto živeče

Vsi

Indonezija

b

Loriidae

Charmosyna aureicincta

Prosto živeče

Vsi

Fidži

b

Charmosyna diadema

Prosto živeče

Vsi

Vse

b

Lorius domicella

Prosto živeče

Vsi

Indonezija

b

Trichoglossus johnstoniae

Prosto živeče

Vsi

Filipini

b

Psittacidae

Agapornis fischer

Prosto živeče

Vsi

Tanzanija

b

Gojene

Vsi

Mozambik

b

Agapornis lilianae

Prosto živeče

Vsi

Tanzanija

b

Agapornis nigrigenis

Prosto živeče

Vsi

Vse

b

Agapornis pullarius

Prosto živeče

Vsi

Angola, Demokratična republika Kongo, Slonokoščena obala, Gvineja, Kenija, Mali, Togo

b

Alisterus chloropterus chloropterus

Prosto živeče

Vsi

Indonezija

b

Amazona agilis

Prosto živeče

Vsi

Jamajka

b

Amazona autumnalis

Prosto živeče

Vsi

Ekvador

b

Amazona collaria

Prosto živeče

Vsi

Jamajka

b

Amazona mercenaria

Prosto živeče

Vsi

Venezuela

b

Amazona xanthops

Prosto živeče

Vsi

Bolivija, Paragvaj

b

Ara chloropterus

Prosto živeče

Vsi

Argentina, Panama

b

Ara severus

Prosto živeče

Vsi

Gvajana

b

Aratinga acuticaudata

Prosto živeče

Vsi

Urugvaj

b

Aratinga aurea

Prosto živeče

Vsi

Argentina

b

Aratinga auricapillus

Prosto živeče

Vsi

Vse

b

Aratinga erythrogenys

Prosto živeče

Vsi

Peru

b

Aratinga euops

Prosto živeče

Vsi

Kuba

b

Bolborhynchus ferrugineifrons

Prosto živeče

Vsi

Kolumbija

b

Coracopsis vasa

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Cyanoliseus patagonus

Prosto živeče

Vsi

Čile, Urugvaj

b

Deroptyus accipitrinus

Prosto živeče

Vsi

Peru, Surinam

b

Eclectus roratus

Prosto živeče

Vsi

Indonezija

b

Forpus xanthops

Prosto živeče

Vsi

Peru

b

Hapalopsittaca amazonina

Prosto živeče

Vsi

Vse

b

Hapalopsittaca fuertesi

Prosto živeče

Vsi

Kolumbija

b

Hapalopsittaca pyrrhops

Prosto živeče

Vsi

Vse

b

Leptosittaca branickii

Prosto živeče

Vsi

Vse

b

Nannopsittaca panychlora

Prosto živeče

Vsi

Brazilija

b

Pionus chalcopterus

Prosto živeče

Vsi

Peru

b

Poicephalus cryptoxanthus

Prosto živeče

Vsi

Tanzanija

b

Poicephalus gulielmi

Prosto živeče

Vsi

Kamerun, Slonokoščena obala, Kongo, Gvineja

b

Poicephalus meyeri

Prosto živeče

Vsi

Tanzanija

b

Poicephalus robustus

Prosto živeče

Vsi

Bocvana, Demokratična republika Kongo, Slonokoščena obala, Gambija, Gvineja, Mali, Namibija, Nigerija, Senegal, Južna Afrika, Svazi, Togo, Uganda

b

Poicephalus rufiventris

Prosto živeče

Vsi

Tanzanija

b

Polytelis alexandrae

Prosto živeče

Vsi

Avstralija

b

Prioniturus luconensis

Prosto živeče

Vsi

Filipini

b

Psittacula alexandri

Prosto živeče

Vsi

Indonezija

b

Psittacula finschii

Prosto živeče

Vsi

Bangladeš, Kambodža

b

Psittacula roseata

Prosto živeče

Vsi

Kitajska

b

Psittacus erithacus

Prosto živeče

Vsi

Benin, Burundi, Liberija, Mali, Nigerija, Togo

b

Psittacus erithacus timneh

Prosto živeče

Vsi

Gvineja, Gvineja Bissau

b

Psittrichas fulgidus

Prosto živeče

Vsi

Vse

b

Pyrrhura albipectus

Prosto živeče

Vsi

Ekvador

b

Pyrrhura caeruleiceps

Prosto živeče

Vsi

Kolumbija

b

Pyrrhura calliptera

Prosto živeče

Vsi

Kolumbija

b

Pyrrhura leucotis

Prosto živeče

Vsi

Brazilija

b

Pyrrhura orcesi

Prosto živeče

Vsi

Ekvador

b

Pyrrhura pfrimeri

Prosto živeče

Vsi

Brazilija

b

Pyrrhura subandina

Prosto živeče

Vsi

Kolumbija

b

Pyrrhura viridicata

Prosto živeče

Vsi

Vse

b

Tanygnathus gramineus

Prosto živeče

Vsi

Indonezija

b

Touit melanonotus

Prosto živeče

Vsi

Brazilija

b

Touit surdus

Prosto živeče

Vsi

Brazilija

b

Triclaria malachitacea

Prosto živeče

Vsi

Argentina, Brazilija

b

STRIGIFORMES

Strigidae

Asio capensis

Prosto živeče

Vsi

Gvineja

b

Bubo blakistoni

Prosto živeče

Vsi

Kitajska, Japonska, Rusija

b

Bubo lacteus

Prosto živeče

Vsi

Gvineja

b

Bubo philippensis

Prosto živeče

Vsi

Filipini

b

Bubo poensis

Prosto živeče

Vsi

Gvineja

b

Bubo vosseleri

Prosto živeče

Vsi

Tanzanija

b

Glaucidium capense

Prosto živeče

Vsi

Demokratična republika Kongo, Ruanda

b

Glaucidium perlatum

Prosto živeče

Vsi

Kamerun, Gvineja

b

Ketupa ketupu

Prosto živeče

Vsi

Singapur

b

Nesasio solomonensis

Prosto živeče

Vsi

Papua Nova Gvineja, Salomonovi otoki

b

Ninox affinis

Prosto živeče

Vsi

Indija

b

Ninox rudolfi

Prosto živeče

Vsi

Indonezija

b

Otus angelinae

Prosto živeče

Vsi

Indonezija

b

Otus capnodes

Prosto živeče

Vsi

Komori

b

Otus fuliginosus

Prosto živeče

Vsi

Filipini

b

Otus insularis

Prosto živeče

Vsi

Sejšeli

b

Otus leucotis

Prosto živeče

Vsi

Gvineja

b

Otus longicornis

Prosto živeče

Vsi

Filipini

b

Otus mindorensis

Prosto živeče

Vsi

Filipini

b

Otus mirus

Prosto živeče

Vsi

Filipini

b

Otus pauliani

Prosto živeče

Vsi

Komori

b

Otus roboratus

Prosto živeče

Vsi

Peru

b

Pseudoscops clamator

Prosto živeče

Vsi

Peru

b

Pulsatrix melanota

Prosto živeče

Vsi

Peru

b

Scotopelia bouvieri

Prosto živeče

Vsi

Kamerun

b

Scotopelia peli

Prosto živeče

Vsi

Gvineja

b

Scotopelia ussheri

Prosto živeče

Vsi

Slonokoščena obala, Gana, Gvineja, Liberija, Sierra Leone

b

Strix uralensis davidi

Prosto živeče

Vsi

Kitajska

b

Strix woodfordii

Prosto živeče

Vsi

Gvineja

b

Tytonidae

Phodilus prigoginei

Prosto živeče

Vsi

Demokratična republika Kongo

b

Tyto aurantia

Prosto živeče

Vsi

Papua Nova Gvineja

b

Tyto inexspectata

Prosto živeče

Vsi

Indonezija

b

Tyto manusi

Prosto živeče

Vsi

Papua Nova Gvineja

b

Tyto nigrobrunnea

Prosto živeče

Vsi

Indonezija

b

Tyto sororcula

Prosto živeče

Vsi

Indonezija

b

REPTILIA

CROCODYLIA

Alligatoridae

Caiman crocodilus

Prosto živeče

Vsi

Salvador, Gvatemala, Mehika

b

Palaeosuchus trigonatus

Prosto živeče

Vsi

Gvajana

b

Crocodylidae

Crocodylus niloticus

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

SAURIA

Agamidae

Uromastyx aegyptia

Vir „F“ (1)

Vsi

Egipt

b

Uromastyx dispar

Prosto živeče

Vsi

Alžirija, Mali, Sudan

b

Uromastyx geyri

Prosto živeče

Vsi

Mali, Niger

b

Chamaeleonidae

Brookesia decaryi

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Calumma boettgeri

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Calumma brevicornis

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Calumma capuroni

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Calumma cucullata

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Calumma fallax

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Calumma furcifer

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Calumma gallus

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Calumma gastrotaenia

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Calumma globifer

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Calumma guibei

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Calumma hilleniusi

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Calumma linota

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Calumma malthe

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Calumma nasuta

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Calumma oshaughnessyi

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Calumma parsonii

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Calumma peyrierasi

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Calumma tsaratananensis

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Chamaeleo deremensis

Prosto živeče

Vsi

Tanzanija

b

Chamaeleo eisentrauti

Prosto živeče

Vsi

Kamerun

b

Chamaeleo ellioti

Prosto živeče

Vsi

Burundi

b

Chamaeleo feae

Prosto živeče

Vsi

Ekvatorialna Gvineja

b

Chamaeleo fuelleborni

Prosto živeče

Vsi

Tanzanija

b

Chamaeleo gracilis

Prosto živeče

Vsi

Benin

b

Gojene

Vsi

Benin

b

Gojene

Z dolžino telesa od konice gobca do analne odprtine več kot 8 cm

Togo

b

Chamaeleo montium

Prosto živeče

Vsi

Kamerun

b

Chamaeleo pfefferi

Prosto živeče

Vsi

Kamerun

b

Chamaeleo senegalensis

Gojene

Z dolžino telesa od konice gobca do analne odprtine več kot 6 cm

Togo

b

Chamaeleo werneri

Prosto živeče

Vsi

Tanzanija

b

Chamaeleo wiedersheimi

Prosto živeče

Vsi

Kamerun

b

Furcifer angeli

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Furcifer antimena

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Furcifer balteatus

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Furcifer belalandaensis

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Furcifer bifidus

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Furcifer campani

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Furcifer labordi

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Furcifer minor

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Furcifer monoceras

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Furcifer petteri

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Furcifer rhinoceratus

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Furcifer tuzetae

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Furcifer willsii

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Cordylidae

Cordylus mossambicus

Prosto živeče

Vsi

Mozambik

b

Cordylus tropidosternum

Prosto živeče

Vsi

Mozambik

b

Cordylus vittifer

Prosto živeče

Vsi

Mozambik

b

Gekkonidae

Phelsuma abbotti

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Phelsuma antanosy

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Phelsuma barbouri

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Phelsuma breviceps

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Phelsuma comorensis

Prosto živeče

Vsi

Komori

b

Phelsuma dubia

Prosto živeče

Vsi

Komori, Madagaskar

b

Phelsuma flavigularis

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Phelsuma guttata

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Phelsuma klemmeri

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Phelsuma laticauda

Prosto živeče

Vsi

Komori

b

Phelsuma modesta

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Phelsuma mutabilis

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Phelsuma pronki

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Phelsuma pusilla

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Phelsuma seippi

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Phelsuma serraticauda

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Phelsuma standingi

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Phelsuma v-nigra

Prosto živeče

Vsi

Komori

b

Uroplatus ebenaui

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Uroplatus fimbriatus

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Uroplatus guentheri

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Uroplatus henkeli

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Uroplatus lineatus

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Uroplatus malama

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Uroplatus phantasticus

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Uroplatus pietschmanni

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Uroplatus sikorae

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Helodermatidae

Heloderma horridum

Prosto živeče

Vsi

Gvatemala, Mehika

b

Heloderma suspectum

Prosto živeče

Vsi

Mehika, Združene države

b

Iguanidae

Conolophus pallidus

Prosto živeče

Vsi

Ekvador

b

Conolophus subcristatus

Prosto živeče

Vsi

Ekvador

b

Iguana iguana

Prosto živeče

Vsi

Salvador

b

Scincidae

Corucia zebrata

Prosto živeče

Vsi

Salomonovi otoki

b

Varanidae

Varanus bogerti

Prosto živeče

Vsi

Papua Nova Gvineja

b

Varanus dumerilii

Prosto živeče

Vsi

Indonezija

b

Varanus exanthematicus

Prosto živeče

Vsi

Benin, Togo

b

Gojene

Vsi

Benin

b

Gojene

Daljše od 35 cm

Togo

b

Varanus jobiensis (sinonim V. karlschmidti)

Prosto živeče

Vsi

Indonezija

b

Varanus niloticus

Prosto živeče

Vsi

Benin, Burundi, Mozambik, Togo

b

Gojene

Vsi

Benin, Togo

b

Varanus ornatus

Prosto živeče

Vsi

Togo

b

Gojene

Vsi

Togo

b

Varanus prasinus beccarii

Prosto živeče

Vsi

Indonezija

b

Varanus salvadorii

Prosto živeče

Vsi

Indonezija

b

Varanus salvator

Prosto živeče

Vsi

Kitajska, Indija, Singapur

b

Varanus telenesetes

Prosto živeče

Vsi

Papua Nova Gvineja

b

Varanus teriae

Prosto živeče

Vsi

Avstralija

b

Varanus yemenensis

Prosto živeče

Vsi

Vse

b

SERPENTES

Boidae

Boa constrictor

Prosto živeče

Vsi

Salvador, Honduras

b

Calabaria reinhardtii

Prosto živeče

Vsi

Togo

b

Gojene

Vsi

Benin, Togo

b

Eunectes deschauenseei

Prosto živeče

Vsi

Brazilija

b

Eunectes murinus

Prosto živeče

Vsi

Paragvaj

b

Gongylophis colubrinus

Prosto živeče

Vsi

Tanzanija

b

Elapidae

Naja atra

Prosto živeče

Vsi

Laos

b

Naja kaouthia

Prosto živeče

Vsi

Laos

b

Naja siamensis

Prosto živeče

Vsi

Laos

b

Pythonidae

Liasis fuscus

Prosto živeče

Vsi

Indonezija

b

Morelia boeleni

Prosto živeče

Vsi

Indonezija

b

Python molurus

Prosto živeče

Vsi

Kitajska

b

Python regius

Prosto živeče

Vsi

Benin, Gvineja

b

Python reticulatus

Prosto živeče

Vsi

Indija, Malezija (polotok), Singapur

b

Python sebae

Prosto živeče

Vsi

Mavretanija, Mozambik

b

Gojene

Vsi

Mozambik

b

TESTUDINES

Emydidae

Chrysemys picta

Vsi

Živi

Vse

d

Trachemys scripta elegans

Vsi

Živi

Vse

d

Geoemydidae

Callagur borneoensis

Prosto živeče

Vsi

Vse

b

Cuora amboinensis

Prosto živeče

Vsi

Indonezija, Malezija

b

Cuora galbinifrons

Prosto živeče

Vsi

Kitajska

b

Heosemys spinosa

Prosto živeče

Vsi

Indonezija

b

Leucocephalon yuwonoi

Prosto živeče

Vsi

Indonezija

b

Malayemys subtrijuga

Prosto živeče

Vsi

Indonezija

b

Notochelys platynota

Prosto živeče

Vsi

Indonezija

b

Siebenrockiella crassicollis

Prosto živeče

Vsi

Indonezija

b

Podocnemididae

Erymnochelys madagascariensis

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Peltocephalus dumerilianus

Prosto živeče

Vsi

Gvajana

b

Podocnemis erythrocephala

Prosto živeče

Vsi

Kolumbija, Venezuela

b

Podocnemis expansa

Prosto živeče

Vsi

Kolumbija, Ekvador, Gvajana, Peru, Trinidad in Tobago, Venezuela

b

Podocnemis lewyana

Prosto živeče

Vsi

Vse

b

Podocnemis sextuberculata

Prosto živeče

Vsi

Peru

b

Podocnemis unifilis

Prosto živeče

Vsi

Surinam

b

Testudinidae

Aldabrachelys gigantea

Prosto živeče

Vsi

Sejšeli

b

Chelonoidis denticulata

Prosto živeče

Vsi

Bolivija, Ekvador

b

Geochelone elegans

Prosto živeče

Vsi

Pakistan

b

Geochelone platynota

Prosto živeče

Vsi

Mjanmar

b

Geochelone sulcata

Gojene

Vsi

Togo, Benin

b

Gopherus agassizii

Prosto živeče

Vsi

Vse

b

Gopherus berlandieri

Prosto živeče

Vsi

Vse

b

Gopherus polyphemus

Prosto živeče

Vsi

Združene države

b

Indotestudo elongata

Prosto živeče

Vsi

Bangladeš, Kitajska, Indija

b

Indotestudo forstenii

Prosto živeče

Vsi

Vse

b

Indotestudo travancorica

Prosto živeče

Vsi

Vse

b

Kinixys belliana

Prosto živeče

Vsi

Mozambik

b

Gojene

Vsi

Benin

b

Kinixys homeana

Prosto živeče

Vsi

Benin, Togo

b

Gojene

Vsi

Benin

b

Kinixys spekii

Prosto živeče

Vsi

Mozambik

b

Manouria emys

Prosto živeče

Vsi

Bangladeš, Indija, Indonezija, Mjanmar, Tajska

b

Manouria impressa

Prosto živeče

Vsi

Vietnam

b

Stigmochelys pardalis

Prosto živeče

Vsi

Demokratična republika Kongo, Mozambik, Uganda, Tanzanija

b

Gojene

Vsi

Mozambik, Zambija

b

Vir „F“ (1)

Vsi

Zambija

b

Testudo horsfieldii

Prosto živeče

Vsi

Kitajska, Kazahstan, Pakistan

b

Trionychidae

Amyda cartilaginea

Prosto živeče

Vsi

Indonezija

b

Chitra chitra

Prosto živeče

Vsi

Malezija

b

Pelochelys cantorii

Prosto živeče

Vsi

Indonezija

b

AMPHIBIA

ANURA

Dendrobatidae

Cryptophyllobates azureiventris

Prosto živeče

Vsi

Peru

b

Dendrobates auratus

Prosto živeče

Vsi

Nikaragva

b

Dendrobates pumilio

Prosto živeče

Vsi

Nikaragva

b

Gojene

Vsi

Nikaragva

b

Dendrobates tinctorius

Prosto živeče

Vsi

Surinam

b

Dendrobates variabilis

Prosto živeče

Vsi

Peru

b

Dendrobates ventrimaculatus

Prosto živeče

Vsi

Peru

b

Mantellidae

Mantella aurantiaca

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Mantella baroni (sin. Phrynomantis maculatus)

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Mantella aff. baroni

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Mantella bernhardi

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Mantella cowani

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Mantella crocea

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Mantella expectata

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Mantella haraldmeieri (sin. M. madagascariensis haraldmeieri)

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Mantella laevigata

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Mantella madagascariensis

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Mantella manery

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Mantella milotympanum (sin. M. aurantiaca milotympanum)

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Mantella nigricans (sin. M. cowani nigricans)

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Mantella pulchra

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Mantella viridis

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Microhylidae

Scaphiophryne gottlebei

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Ranidae

Conraua goliath

Prosto živeče

Vsi

Kamerun

b

Rana catesbeiana

Vse

Živi

Vse

d

ACTINOPTERYGII

PERCIFORMES

Labridae

Cheilinus undulatus

Prosto živeče

Vsi

Indonezija

b

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

Hippocampus barbouri

Prosto živeče

Vsi

Indonezija

b

Hippocampus comes

Prosto živeče

Vsi

Indonezija

b

Hippocampus histrix

Prosto živeče

Vsi

Indonezija

b

Hippocampus kelloggi

Prosto živeče

Vsi

Indonezija

b

Hippocampus kuda

Prosto živeče

Vsi

Indonezija, Vietnam

b

Hippocampus spinosissimus

Prosto živeče

Vsi

Indonezija

b

ARTHROPODA

ARACHNIDA

ARANEAE

Theraphosidae

Brachypelma albopilosum

Prosto živeče

Vsi

Nikaragva

b

SCORPIONES

Scorpionidae

Pandinus imperator

Gojene

Vsi

Benin

b

INSECTA

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera croesus

Prosto živeče

Vsi

Indonezija

b

Ornithoptera tithonus

Prosto živeče

Vsi

Indonezija

b

Ornithoptera urvillianus

Prosto živeče

Vsi

Salomonovi otoki

b

Gojene

Vsi

Salomonovi otoki

b

Ornithoptera victoriae

Prosto živeče

Vsi

Salomonovi otoki

b

Gojene

Vsi

Salomonovi otoki

b

Troides andromache

Prosto živeče

Vsi

Indonezija

b

Gojene

Vsi

Indonezija

b

MOLLUSCA

BIVALVIA

MESOGASTROPODA

Strombidae

Strombus gigas

Prosto živeče

Vsi

Grenada, Haiti

b

VENEROIDA

Tridacnidae

Hippopus hippopus

Prosto živeče

Vsi

Nova Kaledonija, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna crocea

Prosto živeče

Vsi

Fidži, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna derasa

Prosto živeče

Vsi

Fidži, Nova Kaledonija, Filipini, Palau, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna gigas

Prosto živeče

Vsi

Fidži, Indonezija, Marshallovi otoki, Mikronezija, Palau, Papua Nova Gvineja, Salomonovi otoki, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna maxima

Prosto živeče

Vsi

Mikronezija, Fidži, Marshallovi otoki, Mozambik, Nova Kaledonija, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna rosewateri

Prosto živeče

Vsi

Mozambik

b

Tridacna squamosa

Prosto živeče

Vsi

Fidži, Mozambik, Nova Kaledonija, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna tevoroa

Prosto živeče

Vsi

Tonga

b

CNIDARIA

HELIOPORACEA

Helioporidae

Heliopora coerulea

Prosto živeče

Vsi

Salomonovi otoki

b

SCLERACTINIA

Acroporidae

Montipora caliculata

Prosto živeče

Vsi

Tonga

b

Agariciidae

Agaricia agaricites

Prosto živeče

Vsi

Haiti

b

Caryophylliidae

Catalaphyllia jardinei

Prosto živeče

Vsi, razen marikulturnih osebkov vezanih na umetne substrate

Indonezija

b

Catalaphyllia jardinei

Prosto živeče

Vsi

Salomonovi otoki

b

Euphyllia cristata

Prosto živeče

Vsi, razen marikulturnih osebkov vezanih na umetne substrate

Indonezija

b

Euphyllia divisa

Prosto živeče

Vsi, razen marikulturnih osebkov vezanih na umetne substrate

Indonezija

b

Euphyllia fimbriata

Prosto živeče

Vsi, razen marikulturnih osebkov vezanih na umetne substrate

Indonezija

b

Plerogyra spp.

Prosto živeče

Vsi, razen marikulturnih osebkov vezanih na umetne substrate

Indonezija

b

Plerogyra simplex

Prosto živeče

Vsi

Fidži

b

Plerogyra sinuosa

Prosto živeče

Vsi

Tonga

b

Faviidae

Favites halicora

Prosto živeče

Vsi

Tonga

b

Platygyra sinensis

Prosto živeče

Vsi

Tonga

b

Merulinidae

Hydnophora microconos

Prosto živeče

Vsi, razen marikulturnih osebkov vezanih na umetne substrate

Indonezija

b

Hydnophora rigida

Prosto živeče

Vsi

Fidži

b

Mussidae

Acanthastrea spp.

Prosto živeče

Vsi

Tonga

b

Blastomussa spp.

Prosto živeče

Vsi, razen marikulturnih osebkov vezanih na umetne substrate

Indonezija

b

Blastomussa wellsi

Prosto živeče

Vsi

Fidži

b

Cynarina lacrymalis

Prosto živeče

Vsi

Tonga

b

Prosto živeče

Vsi, razen marikulturnih osebkov vezanih na umetne substrate

Indonezija

b

Scolymia vitiensis

Prosto živeče

Vsi

Tonga

b

Scolymia vitiensis

Prosto živeče

Vsi, razen marikulturnih osebkov vezanih na umetne substrate

Indonezija

b

Pocilloporidae

Seriatopora stellata

Prosto živeče

Vsi

Indonezija

b

Trachyphilliidae

Trachyphyllia geoffroyi

Prosto živeče

Vsi

Fidži

b

Trachyphyllia geoffroyi

Prosto živeče

Vsi, razen marikulturnih osebkov vezanih na umetne substrate

Indonezija

b

FLORA

Amaryllidaceae

Galanthus nivalis

Prosto živeče

Vsi

Bosna in Hercegovina, Švica, Ukrajina

b

Apocynaceae

Pachypodium inopinatum

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Pachypodium rosulatum

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Pachypodium rutenbergianum ssp. sofiense

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Cycadaceae

Cycadaceae spp.

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar, Mozambik, Vietnam

b

Euphorbiaceae

Euphorbia ankarensis

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Euphorbia banae

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Euphorbia berorohae

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Euphorbia bongolavensis

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Euphorbia bulbispina

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Euphorbia duranii

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Euphorbia fiananantsoae

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Euphorbia guillauminiana

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Euphorbia iharanae

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Euphorbia kondoi

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Euphorbia labatii

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Euphorbia lophogona

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Euphorbia millotii

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Euphorbia neohumbertii

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Euphorbia pachypodoides

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Euphorbia razafindratsirae

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Euphorbia suzannae-manieri

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Euphorbia waringiae

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar

b

Orchidaceae

Anacamptis pyramidalis

Prosto živeče

Vsi

Švica, Turčija

b

Barlia robertiana

Prosto živeče

Vsi

Turčija

b

Cephalanthera rubra

Prosto živeče

Vsi

Norveška

b

Cypripedium japonicum

Prosto živeče

Vsi

Kitajska, Severna Koreja, Japonska, Južna Koreja

b

Cypripedium macranthos

Prosto živeče

Vsi

Južna Koreja, Rusija

b

Cypripedium margaritaceum

Prosto živeče

Vsi

Kitajska

b

Cypripedium micranthum

Prosto živeče

Vsi

Kitajska

b

Dactylorhiza latifolia

Prosto živeče

Vsi

Norveška

b

Dactylorhiza romana

Prosto živeče

Vsi

Turčija

b

Dactylorhiza russowii

Prosto živeče

Vsi

Norveška

b

Dactylorhiza traunsteineri

Prosto živeče

Vsi

Lihtenštajn

b

Dendrobium bellatulum

Prosto živeče

Vsi

Vietnam

b

Dendrobium wardianum

Prosto živeče

Vsi

Vietnam

b

Himantoglossum hircinum

Prosto živeče

Vsi

Švica

b

Nigritella nigra

Prosto živeče

Vsi

Norveška

b

Ophrys holoserica

Prosto živeče

Vsi

Turčija

b

Ophrys insectifera

Prosto živeče

Vsi

Lihtenštajn, Norveška

b

Ophrys pallida

Prosto živeče

Vsi

Alžirija

b

Ophrys sphegodes

Prosto živeče

Vsi

Švica

b

Ophrys tenthredinifera

Prosto živeče

Vsi

Turčija

b

Ophrys umbilicata

Prosto živeče

Vsi

Turčija

b

Orchis coriophora

Prosto živeče

Vsi

Rusija, Švica

b

Orchis italica

Prosto živeče

Vsi

Turčija

b

Orchis laxiflora

Prosto živeče

Vsi

Švica

b

Orchis mascula

Prosto živeče/Gojene

Vsi

Albanija

b

Orchis morio

Prosto živeče

Vsi

Turčija

b

Orchis pallens

Prosto živeče

Vsi

Rusija

b

Orchis provincialis

Prosto živeče

Vsi

Švica

b

Orchis punctulata

Prosto živeče

Vsi

Turčija

b

Orchis purpurea

Prosto živeče

Vsi

Švica, Turčija

b

Orchis simia

Prosto živeče

Vsi

Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Švica, Turčija

b

Orchis tridentata

Prosto živeče

Vsi

Turčija

b

Orchis ustulata

Prosto živeče

Vsi

Rusija

b

Phalaenopsis parishii

Prosto živeče

Vsi

Vietnam

b

Serapias cordigera

Prosto živeče

Vsi

Turčija

b

Serapias parviflora

Prosto živeče

Vsi

Turčija

b

Serapias vomeracea

Prosto živeče

Vsi

Švica, Turčija

b

Spiranthes spiralis

Prosto živeče

Vsi

Lihtenštajn, Švica

b

Primulaceae

Cyclamen intaminatum

Prosto živeče

Vsi

Turčija

b

Cyclamen mirabile

Prosto živeče

Vsi

Turčija

b

Cyclamen pseudibericum

Prosto živeče

Vsi

Turčija

b

Cyclamen trochopteranthum

Prosto živeče

Vsi

Turčija

b

Stangeriaceae

Stangeriaceae spp.

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar, Mozambik, Vietnam

b

Zamiaceae

Zamiaceae spp.

Prosto živeče

Vsi

Madagaskar, Mozambik, Vietnam

b


(1)  V ujetništvu rojene živali, za katere merila iz poglavja XIII Uredbe (ES) št. 865/2006 niso izpolnjena, ter njihovi deli in izdelki iz njih.


Top