EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008E0491

Skupni ukrep Sveta 2008/491/SZVP z dne 26. junija 2008 o spremembi in podaljšanju Skupnega ukrepa 2007/406/SZVP o misiji Evropske unije za pomoč in svetovanje na področju reforme varnostnega sektorja v Demokratični republiki Kongo (EUSEC RD Congo)

OJ L 168, 28.6.2008, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2008/491/oj

28.6.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 168/42


SKUPNI UKREP SVETA 2008/491/SZVP

z dne 26. junija 2008

o spremembi in podaljšanju Skupnega ukrepa 2007/406/SZVP o misiji Evropske unije za pomoč in svetovanje na področju reforme varnostnega sektorja v Demokratični republiki Kongo (EUSEC RD Congo)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 14 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska unija od 2. maja 2005 izvaja misijo za pomoč in svetovanje na področju reforme varnostnega sektorja v Demokratični republiki Kongo (DR Kongo) (EUSEC RD Congo). Trenutni mandat misije je opredeljen v Skupnem ukrepu 2007/406/SZVP (1) in se izteče 30. junija 2008.

(2)

Mandat misije bi bilo treba podaljšati za 12 mesecev, začenši s 1. julijem 2008.

(3)

Podpora Evropske unije kongovskim oblastem na področju reforme varnostnega sektorja v DR Kongo bi lahko bila odslej posebej usmerjena tudi v pripravo organizacijskega načrta za prihodnjo enoto za hitro posredovanje, ki jo je opredelila Vlada DR Kongo v okviru temeljnega splošnega načrta za reformo vojske. Posebno pozornost bi bilo treba nameniti funkciji „človeški viri“.

(4)

Z izjavami o zavezanosti, ki so jih 23. januarja 2008 v Gomi podpisali Vlada DR Kongo in oborožene skupine, ki delujejo v Kivuju, se je začel proces vzpostavljanja miru v Kivuju. Ta proces podpira mednarodna skupnost, vključno z Evropsko unijo prek svojega posebnega predstavnika (PPEU) za območje afriških Velikih jezer. Misija EUSEC RD Congo bi morala sodelovati pri prizadevanjih PPEU v okviru del za uresničitev izjav o zavezanosti glede Kivuja.

(5)

Treba bi bilo predvideti nov referenčni finančni znesek za kritje stroškov, povezanih z misijo, za obdobje od 1. julija 2008 do 30. junija 2009.

(6)

Trenutne varnostne razmere v DR Kongo se lahko poslabšajo, kar ima lahko resne posledice za proces krepitve demokracije, pravne države ter mednarodno in regionalno varnost. Trajna prizadevanja EU na politični ravni in v obliki sredstev bodo pripomogla k utrjevanju stabilnosti v tej regiji.

(7)

Skupni ukrep 2007/406/SZVP bi bilo zato treba spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Skupni ukrep 2007/406/SZVP se spremeni:

1.

v členu 2 se točke od (a) do (e) nadomestijo z naslednjim:

„(a)

zagotavljanjem svetovanja in pomoči kongovskim organom pri njihovem delu v zvezi z združitvijo, preoblikovanjem in ponovno izgradnjo kongovske vojske, zlasti:

s prispevanjem k razvoju različnih nacionalnih konceptov in politik, vključno z delom na področju horizontalnih vidikov, ki zajemajo vsa področja, vključena v reformo varnostnega sektorja v DR Kongo,

z zagotavljanjem podpore odborom in telesom, vključenim v to delo, kot tudi s prispevanjem k opredelitvi prednostnih nalog in konkretnih potreb Kongovcev,

s prispevanjem (tudi zagotavljanjem strokovnega znanja pri izbiri, usposabljanju in urjenju osebja ter ocenjevanju potreb po infrastrukturi in opreme) k pripravi organizacijskega načrta za enoto za hitro posredovanje in njeno postopno namestitev v okviru temeljnega splošnega načrta za reformo vojske in ob upoštevanju načel s področja človekovih pravic, mednarodnega humanitarnega prava, vprašanja enakosti spolov in načel v zvezi z otroki, ki so prizadeti zaradi oboroženih spopadov;

(b)

izvajanjem in zaključitvijo projekta tehnične pomoči za posodobitev plačilne verige Ministrstva za obrambo DR Kongo (v nadaljnjem besedilu: ‚projekt plačilne verige‘) z namenom izpolnitve nalog, opredeljenih v splošnem konceptu za ta projekt;

(c)

zagotavljanjem podpore funkciji človeških virov in oblikovanju splošne politike človeških virov, in sicer sloneč na projektu plačilne verige;

(d)

identificiranjem in prispevanjem k različnim projektom in drugim opcijam, za katere se EU ali njene države članice lahko odločijo, da jih bodo podprle na področju reforme varnostnega sektorja;

(e)

nadziranjem in zagotavljanjem izvajanja specifičnih projektov, ki jih v usklajevanju s Komisijo financirajo države članice ali katerih pobudnice so države članice v okviru ciljev misije;

(f)

zagotavljanjem podpore PPEU v okviru dela, ki ga opravljajo odbori za proces uvajanja miru v Kivuju, kadar je to potrebno;

ter

(g)

prispevanjem k zagotavljanju skladnosti vseh prizadevanj na področju RVS.“;

2.

v členu 3(a) se druga alinea nadomesti z naslednjim:

„—

podporna celica in“;

3.

v drugi alinei člena 3(c) se besede „z mobilno skupino“ nadomestijo z besedami „z mobilnimi skupinami“;

4.

člen 5 se spremeni

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Vodja misije opravlja vsakodnevno upravljanje misije in je odgovoren za osebje in disciplinska vprašanja.“;

(b)

v odstavku 2 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

„2.   Vodja misije lahko v okviru nalog misije iz člena 2(e) uporabi finančne prispevke držav članic.“;

5.

člen 9(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z misijo, znaša 9 700 000 EUR za obdobje od 1. julija 2007 do 30. junija 2008.

Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z misijo, znaša 8 450 000 EUR za obdobje od 1. julija 2008 do 30. junija 2009.“;

6.

člen 15 se črta;

7.

drugi odstavek člena 16 se nadomesti z naslednjim:

„Uporablja se do 30. junija 2009.“

Člen 2

Ta skupni ukrep začne veljati 1. julija 2008.

Člen 3

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 26. junija 2008

Za Svet

Predsednik

D. RUPEL


(1)  UL L 151, 13.6.2007, str. 52.


Top