EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0064

Direktiva Komisije 2008/64/ES z dne 27. junija 2008 o spremembi prilog I do IV k Direktivi Sveta 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti

OJ L 168, 28.6.2008, p. 31–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 271 - 275

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/64/oj

28.6.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 168/31


DIREKTIVA KOMISIJE 2008/64/ES

z dne 27. junija 2008

o spremembi prilog I do IV k Direktivi Sveta 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1) in zlasti točk (c) in (d) drugega odstavka člena 14 Direktive,

po posvetovanju z zadevnimi državami članicami,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2000/29/ES določa nekatere ukrepe proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v države članice iz drugih držav članic ali tretjih držav. Določa tudi, da je treba nekatera območja priznati kot varovana območja.

(2)

Na podlagi podatkov, ki so jih predložile države članice, je bilo ugotovljeno, da samo nekatere rastline za saditev Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait. in Solanaceae predstavljajo nevarnost za širjenje Heliothis armigera Hübner. Ker je nevarnost širjenja tega organizma omejena na navedene rastline, je treba navedeni organizem črtati iz Priloge I k Direktivi 2000/29/ES, ki uvaja splošno prepoved, in ga namesto tega vključiti v Prilogo II k navedeni direktivi, ki uvaja prepoved samo za posebne rastline, ki predstavljajo nevarnost. Poleg tega je treba ime Heliothis armigera Hübner spremeniti v Helicoverpa armigera (Hübner) v skladu z nedavno spremembo znanstvenega poimenovanja.

(3)

Iz podatkov, ki so jih predložile države članice, izhaja, da je rastlina Colletotrichum acutatum Simmonds zelo razširjena v Skupnosti. Zato ta organizem v Direktivi 2000/29/ES ne sme biti več naveden kot škodljiv organizem in v okviru navedene direktive se ne smejo sprejeti nobeni nadaljnji zaščitni ukrepi v zvezi z navedenim organizmom. Prilogo II k Direktivi 2000/29/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Iz podatkov, ki jih je predložila Portugalska, je razvidno, da je virus Citrus tristeza (evropski izolati) sedaj razširjen na Madeiri. Zato se ta del portugalskega območja ne sme več priznavati kot varovano območje v zvezi z navedenim škodljivim organizmom in prilogi II in IV k Direktivi 2000/29/ES je treba ustrezno spremeniti.

(5)

Iz podatkov; ki jih je predložila Španija, je razvidno, da je Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff.) sedaj razširjen na Ibizi. Zato se ta del španskega območja ne sme več priznavati kot varovano območje v zvezi z navedenim škodljivim organizmom in prilogi II in IV k Direktivi 2000/29/ES je treba ustrezno spremeniti.

(6)

Iz podatkov, ki jih je predložila Slovenija, je razvidno, da je Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. sedaj razširjen na Koroškem in Notranjskem. Zato se ti dve regiji ne smeta več priznavati kot varovani območji z zvezi z Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. in priloge II, III in IV k Direktivi 2000/29/ES je treba ustrezno spremeniti.

(7)

Iz podatkov, ki jih je predložila Italija, je razvidno, da je Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. sedaj razširjen v nekaterih delih dežel Emilija - Romanja, Lombardija in Benečija. Navedenih delov italijanskega ozemlja se zato ne sme več priznavati kot varovanih območij v zvezi z Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. in priloge II, III in IV k Direktivi 2000/29/ES je treba ustrezno spremeniti.

(8)

Iz švicarske zakonodaje na področju varstva rastlin je razvidno, da se kantona Bern in Grisons v zvezi z Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ne priznavata več kot varovani območji v Švici. Odstopanje, na podlagi katerega je pod posebnimi pogoji dovoljen določen uvoz iz navedenih regij v določena varovana območja, je zato treba črtati in ustrezno spremeniti del B Priloge IV k Direktivi 2000/29/ES.

(9)

Priloge I do IV k Direktivi 2000/29/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloge I do IV Direktive 2000/29/ES se spremenijo v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. avgusta 2008. Komisiji nemudoma predložijo besedilo navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Te določbe uporabljajo od 1. septembra 2008.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalnega prava, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 27. junija 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2007/41/ES (UL L 169, 29.6.2007, str. 51).


PRILOGA

Priloge I do IV k Direktivi 2000/29/ES se spremenijo:

1.

V oddelku II dela A Priloge I se črta točka (a) 3.

2.

Priloga II se spremeni:

(a)

Oddelek II dela A se spremeni:

(i)

Za točko 6.1 v naslovu (a) se vstavi naslednja točka 6.2:

„6.2.

Helicoverpa armigera (Hübner)

Rastline Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait. in iz družine Solanaceae, namenjene za saditev, razen semen“

(ii)

V naslovu (c) se črta točka 2.

(b)

Del B se spremeni:

(i)

V naslovu (a) se črta točka 10.

(ii)

Besedilo v tretjem stolpcu v točki 2 v naslovu (b) (varovano območje/območja) se nadomesti z naslednjim:

„E, EE, F (Korzika), IRL, I (Abruci, Apulija, Bazilikata, Kalabrija, Kampanija, Emilija - Romanja (pokrajini Parma in Piacenza); Furlanija - Julijska krajina, Lacij, Ligurija, Lombardija (razen pokrajine Mantova), Marke, Molise, Piemont, Sardinija, Sicilija, Toskana, Umbrija, dolina Aoste, Benečija (razen pokrajine Rovigo, občin Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi v pokrajini Padova ter območja južno od avtoceste A4 v pokrajini Verona)), LV, LT, A (Gradiščanska, Koroška, Spodnja Avstrija, Tirolska (upravno območje Lienz), Štajerska in Dunaj), P, SI (razen Gorenjske, Koroške, Notranjske in Maribora), SK (razen občin Blahová, Horné Mýto in Okoč (okrožje Dunajská Streda), Hronovce in Hronské Kľačany (okrožje Levice), Veľké Ripňany (okrožje Topoľčany), Málinec (okrožje Poltár), Hrhov (okrožje Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše in Zatín (okrožje Trebišov)), FI, UK (Severna Irska, otok Man in Kanalski otoki).“

(iii)

Besedilo v tretjem stolpcu v točki 1 v naslovu (d) (varovano območje/območja) se nadomesti z naslednjim:

„EL, F (Korzika), M, P (razen Madeire)“.

3.

Del B Priloge III se spremeni:

(a)

Besedilo v drugem stolpcu v točki 1 (varovano območje/območja) se nadomesti z naslednjim:

„E, EE, F (Korzika), IRL, I (Abruci, Apulija, Bazilikata, Kalabrija, Kampanija, Emilija - Romanja (pokrajini Parma in Piacenza), Furlanija - Julijska krajina, Lacij, Ligurija, Lombardija (razen pokrajine Mantova), Marke, Molise, Piemont, Sardinija, Sicilija, Toskana, Umbrija, dolina Aoste, Benečija (razen pokrajine Rovigo, občin Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi v pokrajini Padova ter območja južno od avtoceste A4 v pokrajini Verona)), LV, LT, A (Gradiščanska, Koroška, Spodnja Avstrija, Tirolska (upravno območje Lienz), Štajerska in Dunaj), P, SI (razen Gorenjske, Koroške, Notranjske in Maribora), SK (razen občin Blahová, Horné Mýto in Okoč (okrožje Dunajská Streda), Hronovce in Hronské Kľačany (okrožje Levice), Veľké Ripňany (okrožje Topoľčany), Málinec (okrožje Poltár), Hrhov (okrožje Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše in Zatín (okrožje Trebišov)), FI, UK (Severna Irska, otok Man in Kanalski otoki).“

(b)

Besedilo v drugem stolpcu v točki 2 (varovano območje/območja) se nadomesti z naslednjim:

„E, EE, F (Korzika), IRL, I (Abruci, Apulija, Bazilikata, Kalabrija, Kampanija, Emilija - Romanja (pokrajini Parma in Piacenza), Furlanija - Julijska krajina, Lacij, Ligurija, Lombardija (razen pokrajine Mantova), Marke, Molise, Piemont, Sardinija, Sicilija, Toskana, Umbrija, dolina Aoste, Benečija (razen pokrajine Rovigo, občin Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi v pokrajini Padova ter območja južno od avtoceste A4 v pokrajini Verona)), LV, LT, A (Gradiščanska, Koroška, Spodnja Avstrija, Tirolska (upravno območje Lienz), Štajerska in Dunaj), P, SI (razen Gorenjske, Koroške, Notranjske in Maribora), SK (razen občin Blahová, Horné Mýto in Okoč (okrožje Dunajská Streda), Hronovce in Hronské Kľačany (okrožje Levice), Veľké Ripňany (okrožje Topoľčany), Málinec (okrožje Poltár), Hrhov (okrožje Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše in Zatín (okrožje Trebišov)), FI, UK (Severna Irska, otok Man in Kanalski otoki).“

4.

Priloga IV se spremeni:

(a)

Del A se spremeni:

(i)

V točki 27.1 oddelka I se v drugem stolpcu (posebne zahteve) „Heliothis armigera Hübner“ nadomesti z „Helicoverpa armigera (Hübner)“.

(ii)

V točki 20 oddelka II se v drugem stolpcu (posebne zahteve) „Heliothis armigera Hübner“ nadomesti s „Helicoverpa armigera (Hübner)“.

(b)

Del B se spremeni:

(i)

Točka 17 se črta.

(ii)

Točka 21 se spremeni:

V drugem stolpcu (posebne zahteve) se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

rastline izvirajo iz enega od naslednjih švicarskih kantonov: Fribourg, Vaud, Valais ali“.

Besedilo v tretjem stolpcu (varovano območje/območja) se nadomesti z naslednjim:

„E, EE, F (Korzika), IRL, I (Abruci, Apulija, Bazilikata, Kalabrija, Kampanija, Emilija - Romanja (pokrajini Parma in Piacenza), Furlanija - Julijska krajina, Lacij, Ligurija, Lombardija (razen pokrajine Mantova), Marke, Molise, Piemont, Sardinija, Sicilija, Toskana, Umbrija, dolina Aosta, Benečija (razen pokrajine Rovigo, občin Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi v pokrajini Padova ter območja južno od avtoceste A4 v pokrajini Verona)), LV, LT, A (Gradiščanska, Koroška, Spodnja Avstrija, Tirolska (upravno območje Lienz), Štajerska in Dunaj), P, SI (razen Gorenjske, Koroške, Notranjske in Maribora), SK (razen občin Blahová, Horné Mýto in Okoč (okrožje Dunajská Streda), Hronovce in Hronské Kľačany (okrožje Levice), Veľké Ripňany (okrožje Topoľčany), Málinec (okrožje Poltár), Hrhov (okrožje Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše in Zatín (okrožje Trebišov)), FI, UK (Severna Irska, otok Man in Kanalski otoki).“

(iii)

Točka 21.3 se spremeni:

V drugem stolpcu (posebne zahteve) se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

rastline izvirajo iz enega od naslednjih švicarskih kantonov: Fribourg, Vaud, Valais ali“.

Besedilo v tretjem stolpcu (varovano območje/območja) se nadomesti z naslednjim:

„E, EE, F (Korzika), IRL, I (Abruci, Apulija, Bazilikata, Kalabrija, Kampanija, Emilija - Romanja (pokrajini Parma in Piacenza), Furlanija - Julijska krajina, Lacij, Ligurija, Lombardija (razen pokrajine Mantova), Marke, Molise, Piemont, Sardinija, Sicilija, Toskana, Umbrija, dolina Aoste, Benečija (razen pokrajine Rovigo, občin Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi v pokrajini Padova ter območja južno od avtoceste A4 v pokrajini Verona)), LV, LT, A (Gradiščanska, Koroška, Spodnja Avstrija, Tirolska (upravno območje Lienz), Štajerska in Dunaj), P, SI (razen Gorenjske, Koroške, Notranjske in Maribora), SK (razen občin Blahová, Horné Mýto in Okoč (okrožje Dunajská Streda), Hronovce in Hronské Kľačany (okrožje Levice), Veľké Ripňany (okrožje Topoľčany), Málinec (okrožje Poltár), Hrhov (okrožje Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše in Zatín (okrožje Trebišov)), FI, UK (Severna Irska, otok Man in Kanalski otoki).“

(iv)

Točka 31 se spremeni:

Besedilo v tretjem stolpcu (varovano območje/območja) se nadomesti z naslednjim:

„EL, F (Korzika), M, P (razen Madeire)“.


Top