EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0075

Direktiva Sveta 2007/75/ES z dne 20. decembra 2007 o spremembi Direktive 2006/112/ES v zvezi z nekaterimi začasnimi določbami o stopnjah davka na dodano vrednost

OJ L 346, 29.12.2007, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 255 - 256

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/75/oj

29.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 346/13


DIREKTIVA SVETA 2007/75/ES

z dne 20. decembra 2007

o spremembi Direktive 2006/112/ES v zvezi z nekaterimi začasnimi določbami o stopnjah davka na dodano vrednost

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 93 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (2) določa nekatera odstopanja v zvezi s stopnjami DDV. Nekatera od teh odstopanj prenehajo veljati na določen datum, druga pa trajajo do sprejetja dokončnih ureditev.

(2)

Odstopanja v zvezi s stopnjami DDV, določena v Direktivi 2006/112/ES v skladu z Aktom o pristopu iz leta 2003, ki omogočajo nemoteno prilagoditev gospodarstev nekaterih novih držav članic na notranji trg, imajo točno določen datum in kmalu potečejo.

(3)

Več teh novih držav članic je izrazilo željo, da bi še naprej uporabljale odstopanja, ki bi jih tako koristile tudi v nadaljnjem obdobju.

(4)

Glede na pričakovano razpravo o uporabi znižanih stopenj in zakonodajni predlog, ki ga mora predložiti Komisija, je primerno podaljšati nekatera odstopanja do konca leta 2010, tj. do datuma, do katerega je bila podaljšana poskusna uporaba znižane stopnje za delovno intenzivne storitve.

(5)

Direktivo 2006/112/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 2006/112/ES se z učinkom od 1. januarja 2008 spremeni:

1.

člen 123 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 123

Češka republika lahko do 31. decembra 2010 še naprej uporablja znižano stopnjo, ki ne sme biti nižja od 5 %, za gradnjo stanovanjskih objektov, ki se ne opravlja v okviru socialne politike, razen za gradbene materiale.“;

2.

člen 124 se črta;

3.

v členu 125(1) in (2) se besedilo „do 31. decembra 2007“ nadomesti z „do 31. decembra 2010“;

4.

člen 126 se črta;

5.

v členu 127 se besedilo „1. januarja 2010“ nadomesti z „31. decembra 2010“;

6.

člen 128 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 128

1.   Poljska lahko do 31. decembra 2010 za dobavo določenih knjig in strokovne periodike uporablja oprostitev s pravico do odbitka DDV, plačanega v predhodni fazi.

2.   Poljska lahko do 31. decembra 2010 ali do uvedbe dokončne ureditve iz člena 402, glede na to, kar je prej, za restavracijske storitve še naprej uporablja nižjo stopnjo, ki ni nižja od 7 %.

3.   Poljska lahko do 31. decembra 2010 za dobavo živil iz točke (1) Priloge III še naprej uporablja znižano stopnjo, ki ne sme biti nižja od 3 %.

4.   Poljska lahko do 31. decembra 2010 za storitve gradnje, obnove in prezidave stanovanjskih objektov, ki se ne opravljajo v okviru socialne politike (razen za gradbene materiale), in za zagotavljanje stanovanjskih objektov ali delov stanovanjskih objektov (pred prvo vselitvijo) iz točke (a) člena 12(1) še naprej uporablja znižano stopnjo, ki ne sme biti nižja od 7 %.“;

7.

v členu 129(1) in (2) se besedilo „do 31. decembra 2007“ nadomesti z „do 31. decembra 2010“;

8.

člen 130 se črta.

Člen 2

Države članice sporočijo Komisiji besedila določb predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 20. decembra 2007

Za Svet

Predsednik

F. NUNES CORREIA


(1)  Mnenje z dne 11. decembra 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 347, 11.12.2006, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2006/138/ES (UL L 384, 29.12.2006, str. 92).


Top