EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1564

Uredba Komisije (ES) št. 1564/2007 z dne 21. decembra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 979/2007 o odprtju in upravljanju uvozne tarifne kvote za prašičje meso s poreklom iz Kanade

OJ L 340, 22.12.2007, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1564/oj

22.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/36


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1564/2007

z dne 21. decembra 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 979/2007 o odprtju in upravljanju uvozne tarifne kvote za prašičje meso s poreklom iz Kanade

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2759/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za prašičje meso (1) in zlasti člena 11(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 4(1) Uredbe Komisije (ES) št. 979/2007 (2) določa, da vlagatelji ob predložitvi prvega zahtevka za določeno podobdobje uvozne tarifne kvote dokažejo, da so v vsakem od obdobij iz navedenega člena uvozili ali izvozili vsaj 50 ton proizvodov iz člena 1 Uredbe (EGS) št. 2759/75.

(2)

Zdi se potrebno pojasniti, da je treba dokazilo o predhodnih izkušnjah dobavitelja predložiti skupaj s prvim zahtevkom za letno obdobje kvote. Prvi zahtevek se lahko predloži za katero koli od štirih podobdobij kvotnega leta in če je zahtevek predložen za več podobdobij, je treba dokazilo priložiti samo enkrat.

(3)

Uredbo (ES) št. 979/2007 je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za prašičje meso –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Odstavek 1 člena 4 Uredbe (ES) št. 979/2007 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Za namene člena 5 Uredbe (ES) št. 1301/2006 vlagatelj zahtevka za uvozno dovoljenje ob vlogi prvega zahtevka za določeno kvotno obdobje leta predloži dokazilo, da je v vsakem od dveh obdobij iz navedenega člena uvozil ali izvozil najmanj 50 ton proizvodov, ki jih zajema člen 1 Uredbe (EGS) št. 2759/75.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 217, 22.8.2007, str. 12.


Top