EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1274

Uredba Komisije (ES) št. 1274/2007 z dne 29. oktobra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 2104/2004 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 639/2004 o upravljanju ribiških flot, registriranih v najbolj oddaljenih regijah Skupnosti

OJ L 284, 30.10.2007, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 004 P. 196 - 197

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1274/oj

30.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 284/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1274/2007

z dne 29. oktobra 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 2104/2004 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 639/2004 o upravljanju ribiških flot, registriranih v najbolj oddaljenih regijah Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 11(5) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 639/2004 z dne 30. marca 2004 o upravljanju ribiških flot, registriranih v najbolj oddaljenih regijah Skupnosti (2), in zlasti člena 1(2) in člena 4(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izjava o najbolj oddaljenih regijah, ki sta jo skupaj sprejela Svet in Komisija na zasedanju Sveta za ribištvo 27. julija 2006 (3), poudarja potrebo po ustreznih ukrepih za zagotovitev trajnostnega razvoja ribiškega sektorja v navedenih regijah. Takšni ukrepi bi morali upoštevati posebnosti ribolovnih dejavnosti na zadevnih območjih. Sprejeti bi jih bilo treba na podlagi zaključkov študije, ki sedaj poteka na to temo, ter ocene Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo (STECF) o stanju ribolovnih virov v najbolj oddaljenih regijah.

(2)

Po navedeni izjavi sta Francija in Portugalska sprejeli razvojne načrte za Guadeloupe, Martinik, Francosko Gvajano, Reunion in Azore. STECF je na svojem plenarnem zasedanju aprila 2007 sprejel oceno učinka navedenih načrtov o ribolovnih virih.

(3)

Hkrati je Komisija prejela dodatne informacije o predlaganih zakonskih ureditvah glede precejšnjega števila plovil, ki so opravljala ribolovne dejavnosti pred 31. decembrom 2006 in ostala dejavna v najbolj oddaljenih regijah, ne da bi bila vpisana v register ribolovne flote Skupnosti. Takšne zakonske ureditve veljajo kot razširitev razvojnih načrtov.

(4)

Razvojni načrti prispevajo k trajnostnemu razvoju ribiškega sektorja v najbolj oddaljenih regijah. V tem smislu bi bilo treba preveriti referenčne ravni za nekatere flote, registrirane v najbolj oddaljenih regijah. Uredbo Komisije (ES) št. 2104/2004 (4) je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 2104/2004 se nadomesti z besedilom v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. oktobra 2007

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 865/2007 (UL L 192, 24.7.2007, str. 1).

(2)  UL L 102, 7.4.2004, str. 9. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1646/2006 (UL L 309, 9.11.2006, str. 1).

(3)  Dokument Sveta št. 11823/06 ADD 1, 20. julij 2006.

(4)  UL L 365, 10.12.2004, str. 19. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1570/2005 (UL L 252, 28.9.2005, str. 6).


PRILOGA

„PRILOGA

Posebne referenčne ravni za ribiške flote, registrirane v najbolj oddaljenih regijah Španije, Francije in Portugalske

Španija

Segment flote

Oznaka segmenta

GT

kW

Kanarski otoki. Dolžina < 12 m. Vode EU

CA1

2 878

23 202

Kanarski otoki. Dolžina ≥ 12 m. Vode EU

CA2

4 779

16 055

Kanarski otoki. Dolžina ≥ 12 m. Mednarodne vode in vode tretjih držav

CA3

51 167

90 680

Skupaj

 

58 824

129 937


Francija

Segment flote

Oznaka segmenta

GT

kW

Reunion. Pridnene in pelagične vrste. Dolžina < 12 m

4FC

1 050

19 320

Reunion. Pelagične vrste. Dolžina ≥ 12 m

4FD

10 002

31 465

Francoska Gvajana. Pridnene in pelagične vrste. Dolžina < 12 m

4FF

475

6 260

Francoska Gvajana. Plovila za ribolov kozic.

4FG

7 560

19 726

Francoska Gvajana. Pelagične vrste. Plovila za lov na odprtem morju.

4FH

3 500

5 000

Martinik. Pridnene in pelagične vrste. Dolžina < 12 m

4FJ

5 409

142 116

Martinik. Pelagične vrste. Dolžina ≥ 12 m

4FK

1 000

3 000

Guadeloupe. Pridnene in pelagične vrste. Dolžina < 12 m

4FL

6 188

167 765

Guadeloupe. Pelagične vrste. Dolžina ≥ 12 m

4FM

500

1 750

Skupaj

 

35 684

396 402


Portugalska

Segment flote

Oznaka segmenta

GT

kW

Madeira. Pridnene vrste. Dolžina < 12 m

4K6

680

4 574

Madeira. Pridnene in pelagične vrste. Dolžina ≥ 12 m

4K7

5 354

17 414

Madeira. Pelagične vrste. Potegalka. Dolžina ≥ 12m

4K8

253

1 170

Azori. Pridnene vrste. Dolžina < 12 m

4K9

2 721

30 910

Azori. Pridnene in pelagične vrste. Dolžina ≥ 12 m

4KA

14 246

29 845

Skupaj

 

23 254

83 913“


Top