EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0705

Uredba Komisije (ES) št. 705/2007 z dne 21. junija 2007 o določitvi višine pomoči za tržno leto 2007/2008 za hruške, namenjene za predelavo

OJ L 161, 22.6.2007, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/705/oj

22.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 161/32


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 705/2007

z dne 21. junija 2007

o določitvi višine pomoči za tržno leto 2007/2008 za hruške, namenjene za predelavo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za predelano sadje in zelenjavo (1) in zlasti člena 6(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 3(3)(c) Uredbe Komisije (ES) št. 1535/2003 z dne 29. avgusta 2003 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 v zvezi s programom pomoči za proizvode, predelane iz sadja in zelenjave (2), določa, da Komisija najpozneje do 15. junija objavi višino pomoči za hruške, namenjene za predelavo.

(2)

Povprečna količina hrušk, predelanih v okviru programa pomoči v zadnjih treh tržnih letih, je za 6 511 ton višja od praga Skupnosti.

(3)

Višina pomoči za hruške, namenjene za predelavo, za tržno leto 2007/2008 se mora torej za države članice, ki so presegle svoj prag za predelavo, spremeniti glede na raven, določeno v členu 4(2) Uredbe (ES) št. 2201/96, v skladu s členom 5(2) te uredbe.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za proizvode, predelane iz sadja in zelenjave –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za tržno leto 2007/2008 je višina pomoči za hruške v okviru člena 2 Uredbe (ES) št. 2201/96:

161,70 EUR na tono na Češkem,

51,05 EUR na tono v Grčiji,

161,70 EUR na tono v Španiji,

161,70 EUR na tono v Franciji,

154,00 EUR na tono v Italiji,

161,70 EUR na tono na Madžarskem,

9,46 EUR na tono na Nizozemskem,

161,70 EUR na tono v Avstriji,

161,70 EUR na tono na Portugalskem.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. junija 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 29. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 386/2004 (UL L 64, 2.3.2004, str. 25).

(2)  UL L 218, 30.8.2003, str. 14. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1663/2005 (UL L 267, 12.10.2005, str. 22).


Top