EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0271

2007/271/ES: Sklep Komisije z dne 23. aprila 2007 o finančnem prispevku Skupnosti h konferenci OIE z naslovom Na poti k izkoreninjenju stekline v Evraziji v letu 2007

UL L 115, 3.5.2007, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/271/oj

3.5.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 115/22


SKLEP KOMISIJE

z dne 23. aprila 2007

o finančnem prispevku Skupnosti h konferenci OIE z naslovom „Na poti k izkoreninjenju stekline v Evraziji“ v letu 2007

(2007/271/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine (1) in zlasti člena 20 Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba 90/424/EGS določa postopke, ki urejajo finančni prispevek Skupnosti za posebne veterinarske ukrepe, vključno s tehničnimi in znanstvenimi ukrepi. Skupnost mora zlasti sprejeti tehnične in znanstvene ukrepe, ki so potrebni za razvoj zakonodaje Skupnosti in izobraževanja oziroma usposabljanja na področju veterine, državam članicam oziroma mednarodnim organizacijam pa pomagati pri sprejemu teh ukrepov.

(2)

Svetovna organizacija za zdravje živali (OIE) je prevzela pobudo za organizacijo obsežne konference z naslovom „Na poti k izkoreninjenju stekline v Evraziji“, ki bo maja 2007 v Parizu („konferenca OIE“). Ker je cilj konference OIE nadalje razviti priporočila konference, ki jo je OIE organizirala leta 2005 v Kijevu, ima OIE dejanski monopol iz člena 168(c) Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (2); razpis za zbiranje predlogov ni potreben.

(3)

Steklina je pri divjadi, ki je vir okužbe pri drugih živalih in s tem predstavlja resno grožnjo zdravju ljudi, že dolgo prisotna v več državah članicah, ki so začele izvajati programe za izkoreninjenje okužbe in oralno cepljenje divjadi. S temi ukrepi so bolezen v nekaterih državah članicah izkoreninili, vendar je še vedno prisotna drugod, kjer se je izvajanje programov za izkoreninjenje začelo pozneje.

(4)

Dokler steklina ne bo popolnoma izkoreninjena, je treba nadaljevati z izvajanjem navedenih programov. Poleg tega bo programe treba še naprej izvajati v državah članicah, ki mejijo na tretje države, kjer je steklina pri divjadi še vedno prisotna.

(5)

Zaradi zdravja živali je treba spodbujati vse ukrepe, ki bi lahko podprli politično odločanje v prid nadzora nad steklino in njenega izkoreninjenja v Vzhodni Evropi in Srednji Aziji.

(6)

Na podlagi ugotovitev konference OIE bi lahko izboljšali veljavno zakonodajo ter razvoj izobraževanja in usposabljanja na področju veterine v sodelujočih državah.

(7)

Zato je primerno, da je konferenca OIE deležna finančnega prispevka Skupnosti. Treba je določiti najvišji znesek in stopnjo tega prispevka. Finančni prispevek Skupnosti se izplača iz proračunske vrstice 17 04 02 01.

(8)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SKLENILA:

Edini člen

Svetovni organizaciji za zdravje živali (OIE) se za izvedbo konference z naslovom „Na poti k izkoreninjenju stekline v Evraziji“, ki bo maja 2007 v Parizu, za konferenčni tehnični in znanstveni material dodeli finančni prispevek Skupnosti iz člena 19 Odločbe 90/424/EGS v višini največ 25 % upravičenih stroškov in do najvišjega zneska 50 000 EUR.

V Bruslju, 23. aprila 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 19. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(2)  UL L 357, 31.12.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1248/2006 (UL L 227, 19.8.2006, str. 3).


Top