EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0389

Uredba Komisije (ES) št. 389/2007 z dne 11. aprila 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 1622/2000 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino in vzpostavitvi kodeksa Skupnosti na področju enoloških postopkov in obdelav

OJ L 97, 12.4.2007, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 974–975 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 03/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/389/oj

12.4.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 97/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 389/2007

z dne 11. aprila 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 1622/2000 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino in vzpostavitvi kodeksa Skupnosti na področju enoloških postopkov in obdelav

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (1) in zlasti člena 46(1)(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1622/2000 (2) določa zlasti nekatere pogoje za uporabo snovi, ki so bile odobrene z Uredbo (ES) št. 1493/1999. Tako Priloga IXa določa, da je dimetil dikarbonat treba uporabiti pred ustekleničenjem vina. Zaradi prevoda izraza „ustekleničenje“ in njegovega različnega pomena v nekaterih jezikih izvajalci in nadzorni organi različno razlagajo področje uporabe navedene določbe.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 753/2002 z dne 29. aprila 2002 o določitvi nekaterih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 glede opisa, poimenovanja, predstavitve in zaščite nekaterih proizvodov iz vinskega sektorja (3) za svojo uporabo opredeljuje izraz „polnjenje“ v členu 7.

(3)

Da bi zagotovili enotno razlago določb o uporabi dimetil dikarbonata, je primerno prevzeti opredelitev izraza „polnjenje“ iz Uredbe (ES) št. 753/2002 in jo uporabiti za določitev navedenih določb iz Uredbe (ES) št. 1622/2000. Zato je treba ustrezno spremeniti Prilogo IXa k Uredbi (ES) št. 1622/2000.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za vino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prva alinea drugega odstavka Priloge IXa k Uredbi (ES) št. 1622/2000 se nadomesti z naslednjim:

„—

Dodajanje se izvaja le malo pred polnjenjem, opredeljenim kot polnjenje zadevnega proizvoda v posode s prostornino, manjšo od 60 litrov, za komercialne namene.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. aprila 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(2)  UL L 194, 31.7.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2030/2006 (UL L 414, 30.12.2006, str. 40).

(3)  UL L 118, 4.5.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2016/2006 (UL L 384, 29.12.2006, str. 38).


Top