EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0164

2007/164/ES: Odločba Komisije z dne 19. julija 2006 o razglasitvi združljivosti koncentracije s skupnim trgom in delovanjem Sporazuma EGP (Zadeva št. COMP/M.3796 – OMYA/J.M. HUBER PCC) (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 3163)( Besedilo velja za EGP).

OJ L 72, 13.3.2007, p. 24–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/164(1)/oj

13.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 72/24


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 19. julija 2006

o razglasitvi združljivosti koncentracije s skupnim trgom in delovanjem Sporazuma EGP

(Zadeva št. COMP/M.3796 – OMYA/J.M. HUBER PCC)

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 3163)

(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/164/ES)

Komisija je 19. julija 2006 sprejela Odločbo o primeru združitve v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij podjetij (1) in zlasti s členom 8(2) te uredbe. Različica celotne odločbe, ki ni zaupne narave, je na voljo v verodostojnem jeziku na spletni strani Generalnega direktorata za konkurenco na naslednjem naslovu: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   POVZETEK

(1)

Komisija je 4. aprila 2005 prejela zahtevo za napotitev v skladu s členom 22(1) Uredbe (ES) št. 139/2004 („Uredba o združitvah“) finskega urada za konkurenco, čemur so nato sledile zahteve švedskega urada za konkurenco, dne 22. aprila 2005, avstrijskega urada za konkurenco, dne 26. aprila 2005, in francoskega urada za konkurenco, dne 28. aprila 2005, naj preveri predlagano koncentracijo.

(2)

Komisija je ugotovila, da predlagano dejanje pomeni koncentracijo v smislu člena 3(1)(b) Uredbe o združitvah in da izpolnjuje zahteve, opredeljene v členu 22(3) Uredbe o združitvah. Zato se je Komisija odločila pregledati koncentracijo in je v ta namen 18. maja 2005 sprejela odločitve v skladu s členom 22(3) Uredbe o združitvah, naslovljene na Finsko, Švedsko, Avstrijo in Francijo. Zadevne države članice so Komisiji predložile dokumentacijo, ki so jo imele na razpolago. Ti podatki so bili dopolnjeni, ko je 4. avgusta 2005 priglasitev predložilo podjetje Omya.

(3)

Komisija je 23. septembra 2005 sprožila postopek o tej zadevi. Priglasiteljema je 2. maja 2006 poslala Obvestilo o nasprotovanju. Podjetje Omya je priglasitev predložilo 16. maja 2006. Nezaupna različica Obvestila o nasprotovanju Komisije je bila na voljo dvema zainteresiranima strankama, podjetjema SMI in Imerys, ki sta predložili pisne pripombe.

(4)

Ustno zaslišanje o zadevi je bilo 18. maja 2006.

(5)

Da bi podjetju Omya omogočili dovolj časa za razmislek o rešitvah, je bil 17. maja 2006 sprejet člen 10(3) Odločbe, naslovljene na priglasitelje, s katerim je bil rok za predložitev rešitev podaljšan za dva delovna dneva.

(6)

Po podrobni preiskavi je Komisija sklenila, da priglašeni postopek zbuja pomisleke glede združljivosti s skupnim trgom.

(7)

Da bi odpravili pomisleke glede horizontalne konkurence na trgu kalcijevih karbonatov za premaze, sta podjetji Omya in J.M. Huber Corporation 23. maja 2006 (izboljšana različica z dne 3. julija 2006) Komisiji predložili paket zavez, ki po njunem mnenju zadostujejo za obravnavanje pomislekov glede konkurence, ki jih zbuja ta koncentracija.

(8)

Zato je bilo predlagano, da se priglašena transakcija odobri v skladu s pogoji in obveznostmi iz člena 8(2) Uredbe o združitvah.

II.   STRANKE IN POSTOPEK

(9)

Omya AG („Omya“) je švicarsko družinsko podjetje, dejavno na področju proizvodnje in prodaje industrijskih mineralov (2), vključno s kalcijevimi karbonati (3), ki se uporabljajo na več industrijskih področjih, tj. področjih papirja, barve, plastike, jekla, stekla, in v kmetijstvu. Družba Omya dosega velik delež prihodka s prodajo papirni industriji.

(10)

Podjetje J.M. Huber Corporation iz ZDA deluje v EGP na področju dobave kaolina, oborjenega kalcijevega karbonata (PCC), oborjenih kremenovih stekel in silikatov (PSS). Podružnice podjetja Huber, ki jih ta transakcija zadeva, sestavljajo globalno podjetje J.M. Huber Corporation („Huber PCC“) na področju proizvodnje in dobave PCC kot polnil iz proizvodnih obratov v papirnici sami za papirno industrijo. Pridobljeno podjetje je sestavljeno iz dvanajstih tovarn s proizvodnimi obrati za PCC v teh tovarnah po vsem svetu, od katerih se jih šest nahaja v EGP. Tovarne PCC podjetja Huber v EGP se nahajajo na Finskem (tri tovarne) ter na Švedskem, v Franciji in na Portugalskem (po ena tovarna v vsaki državi).

III.   UPOŠTEVNI TRG

A.   Upoštevni trg proizvodov

(11)

Predlagana transakcija bo vplivala na dobavo naslednjega:

(i)

GCC kot polnila na prodajnem trgu;

(ii)

GCC kot premaze na prodajnem trgu;

(iii)

PCC kot polnila na prodajnem trgu;

(iv)

PCC kot polnila iz proizvodnih obratov v papirnicah samih; ter

(v)

PCC za premaze na prodajnem trgu.

(12)

Da bi ocenila to transakcijo, je Komisija sklenila, da v okviru proizvodnje in dobave industrijskih mineralov papirni industriji kalcijevi karbonati kot polnila (PCC, GCC in mešanice GCC/PCC) ter kalcijevi karbonati za premaze (PCC, GCC in mešanice GCC/PCC) sestavljajo dva različna upoštevna trga izdelkov.

B.   Upoštevni geografski trgi

(13)

Komisija je sklenila, da bo za oceno te transakcije upoštevne geografske trge opredelila tako, da bo določila papirnice s podobnimi realističnimi dobavnimi alternativami. To, ali je tovarna lahko realistična dobavna alternativa za papirnico, je odvisno od tega, kakšna je njena logistika, in od tega, kako daleč od papirnice se nahaja. Razdalja, ki je prevelika, da bi tovarno mineralov lahko šteli za realistično dobavno alternativo, je odvisna od prejšnjih izkušenj posamezne tovarne s pošiljkami, od dostopnih načinov prevoza (cestni, železniški, ladijski ali kombiniran) in od vrste kalcijevega karbonata (PCC, GCC), ki ga tovarna proizvaja.

(14)

Upoštevni geografski trgi so naslednji:

(a)

za kalcijeve karbonate kot polnila na prodajnem trgu je upoštevni geografski trg določen z razdaljo med tovarno mineralov in lokacijo zadevnega kupca, ki lahko variira med 400 km in največ 2 000 km, odvisno od tovarne, izdelka, načina prevoza;

(b)

za kalcijeve karbonate za premaze na prodajnem trgu je upoštevni geografski trg določen z uporabo iste metodologije kot za polnila, z razdaljami med 400 km in 3 000 km; ter

(c)

za kupce, ki lahko proizvajajo kalcijev karbonat v obratu v papirnici sami, zajema geografsko področje vsaj celoten EGP.

IV.   PRESOJA KONKURENČNOSTI

1.   Kalcijevi karbonati, ki se uporabljajo kot polnila

(15)

Komisija meni, da je konkurenčno določanje cen karbonatov, ki se uporabljajo za polnila pri izdelavi papirja, odvisno od lokacije druge najboljše alternative za posameznega kupca.

(16)

Kadar imajo stranke združitve v lasti konkurenčne tovarne s prekrivajočimi se prodajnimi območji, lahko združitev povzroči dvig cen. Kadar je najboljša alternativa za kupca ene od strank združitve tovarna mineralov druge stranke združitve, je to za stranki združitve priložnost in spodbuda za dvig cen. Toda, kadar je konkurenčna tovarna strank združitve dovolj blizu lokacije kupca, bo ta alternativa verjetno zadostna konkurenčna ovira in se cene ne bodo zvišale. V nekaterih papirnicah vpliva na presojo konkurenčnosti možnost, da ta papirnica nudi prostore za proizvodni obrat za PCC. Toda trenutno to, ali Komisija šteje PCC kot polnila iz proizvodnih obratov v papirnici sami za še eno realistično alternativo, ki ovira trgovsko dobavo PCC ali GCC kot polnila, dejansko ne vpliva na konkurenčni učinek.

(17)

Komisija je določila dve širši kategoriji kupcev. Prvo kategorijo sestavljajo papirnice, ki jim material trenutno dobavlja proizvodni obrat za PCC v papirnici sami. Drugo kategorijo sestavljajo papirnice, ki materiale dobivajo na prodajnem trgu. Komisija je usmerila svojo presojo konkurenčnosti na dejanske kupce strank združitve.

(18)

Komisija je za vsakega kupca določila skupino tovarn mineralov, ki zaradi maksimalnih transportnih razdalj, na katerih lahko dostavljajo, pomenijo dejansko možne alternative za dobavo posamezni tovarni. Te razdalje izvirajo iz obširnih podatkovnih baz, ki jih je vzpostavila Komisija. Z uporabo podatkov o pošiljkah za PCC in GCC za leto 2004 (4) je Komisija izvedla tudi ekonometrično študijo (model diskretne izbire), da bi predvidela verjetnost, da bo kupec izbral drugo tovarno mineralov, če bi njegov trenutni dobavitelj zvišal cene. S pomočjo rezultatov je Komisija lahko določila vzorce za zamenjavo različnih proizvajalcev kalcijevega karbonata za papirno industrijo med seboj.

Kupci s proizvodnimi obrati v papirnici sami

(19)

Kar zadeva trenutno dobavo PCC za polnila iz proizvodnih obratov na kraju samem, ne glede na to, ali je dobavitelj Huber ali Omya, je razvidno, da transakcija nima nobenega neposrednega učinka. Dobavitelji PCC kot polnila iz proizvodnih obratov v papirnici sami imajo ekskluzivne dolgoročne pogodbe papirnicami, ki nudijo prostore (na splošno od 7 do 10 let), kar zagotavlja minimalno količino za tovarno PCC. Cenovna formula, katere osnovna cena se izpogaja na začetku vsake pogodbe, določa letno cenovno spremembo za celotni čas trajanja pogodbe. Formula je ponavadi odvisna od stroškovnih dejavnikov, na primer stroškov apnenca, elektrike, plač in inflacije, na katere transakcija ne vpliva. Treba je bilo preveriti, ali bi imela transakcija škodljiv vpliv na te kupce, ko se iztečejo dolgoročne pogodbe. Preiskava je pokazala, da je malo verjetno, da bi imela transakcija pomemben učinek na obnovitve sedanjih pogodb za PCC kot polnila iz proizvodnih obratov v papirnicah samih.

(20)

Za prihodnje kupce s proizvodnimi obrati za PCC v papirnicah samih ta transakcija izloči enega od dobaviteljev, ki je dokazal zmožnost upravljanja in izvajanja projektov za dobavo PCC kot polnila iz proizvodnega obrata v papirnici sami v EGP. Kljub temu je preiskava pokazala, da transakcija ne vodi do pomembnih sprememb v cenah za te kupce, saj bo število verodostojnih ponudnikov raztopin PCC kot polnila v proizvodnih obratih v papirnicah samih zadostovalo za izvajanje konkurenčnega pritiska. To velja tudi za raztopine premazov iz teh proizvodnih obratov.

Trenutni kupci na prodajnem trgu

(21)

Komisija meni, da tovarna mineralov, ki se nahaja na določeni razdalji od papirnice, za kupce, ki se oskrbujejo na prodajnem trgu, pa čeprav imajo možnost oskrbe s PCC kot polnili iz proizvodnih obratov v papirnicah samih, pomeni realistično alternativo za PCC kot polnila in za GCC kot polnila. Po pregledu trenutnih možnosti je Komisija sklenila, da je malo verjetno, da bi ta transakcija škodljivo vplivala na trenutne kupce PCC kot polnila na prodajnem trgu podjetja Omya, saj je vsak od teh kupcev imel druge realistične dobavne alternative za PCC. Zato je malo verjetno, da bi umik podjetja Huber kot konkurenta zelo oviral konkurenco za kupce PCC kot polnila podjetja Omya.

(22)

Nadalje ni verjetno, da bi bilo podjetje Huber druga najboljša alternativa za kupce GCC kot polnila podjetja Omya. Ti kupci imajo ali alternativno možnost za GCC kot polnila in/ali druge alternative za PCC kot polnila, ki na videz nimajo nobenih pomanjkljivosti glede konkurenčnosti v primerjavi s tovarnami za PCC kot polnila podjetja Huber. Nadalje rezultati ekonometrične študije kažejo, da Huber na splošno ni druga najboljša alternativa. Zato je malo verjetno, da bi umik podjetja Huber kot konkurenta zelo oviral konkurenco za kupce GCC kot polnila podjetja Omya.

(23)

Za kupce PCC na prodajnem trgu podjetja Huber se zdijo različne tovarne GCC kot polnila realistične alternative. Toda na Švedskem je podjetje Imerys prisotno na področju PCC kot polnila v kraju Husum in na področju GCC kot polnila v kraju Tunadal. Nadalje so na Finskem prisotne tovarne PCC kot polnila podjetja SMI v krajih Lappeenranta, Myllykoski in Äänekoski. Ni videti, da bi bila katerakoli od teh alternativnih rešitev v podrejenem konkurenčnem položaju v primerjavi s tovarnami PCC kot polnila iz proizvodnih obratov v papirnici sami podjetja Huber, ki se nahajajo na Švedskem in na Finskem. Razen tega ekonometrične študije kažejo tudi, da je konkurenčna omejitev, ki jo izvajajo dobavitelji GCC kot polnila na prodajnem trgu, verjetno manjša kot tista, ki jo izvajajo dobavitelji PCC kot polnila na prodajnem trgu na druge dobavitelje polnil na prodajnem trgu. Zato je malo verjetno, da bi umik podjetja Omya kot konkurenta zelo oviral konkurenco za kupce PCC kot polnila podjetja Huber.

2.   Kalcijevi karbonati, ki se uporabljajo za premaze

(24)

V priglasitvi predložene koncentracije je podjetje Omya menilo, da ta transakcija ne bi vplivala na trg s premazi za papir, ker podjetje Huber trenutno na tem trgu ni dejavno. Vendar je raziskava trga, ki jo je opravila Komisija, razkrila, da je podjetje Huber razvijalo primeren PCC za uporabo v mešanicah PCC/GCC za premaze, ponudilo pa je tudi, da bo dobavljalo izdelke iz PCC za premaze.

(25)

V skladu s tem Komisija obravnava podjetje Huber kot potencialnega konkurenta na trgu kalcijevih karbonatov za premaze za papir, ki bi zelo verjetno postal učinkovit konkurent na trgu kalcijevih karbonatov za premaze, če ne bi bilo te transakcije.

(26)

Zato Komisija sklepa, da bo predlagana transakcija verjetno močno ovirala konkurenco za prizadete porabnike z juga Finske, še zlasti z okrepitvijo prevladujočega položaja podjetja Omya na trgih kalcijevih karbonatov za premaze.

(27)

Sklepne ugotovitve Komisije temeljijo na naslednjih argumentih:

(28)

Prvič, podjetje Omya je že sedaj glavni dobavitelj kalcijevih karbonatov za premaze večini porabnikov v Evropi in na Finskem. Podjetje Omya je leta 2004 papirni industriji v EGP dobavilo velik delež vseh kalcijevih karbonatov za premaze. Je lastnik ali nadzornik dostopa do zelo velikega dela rezerv surovin za izdelavo GCC za premaze v EGP in je lahko dobavitelj za papirnice po vsem EGP. Zaradi dominantnega položaja in nadzora nad viri surovin je podjetje Omya neizogiben trgovinski partner za papirnice v Evropi in še posebej na Finskem, ki morajo kupiti kalcijeve karbonate za premaze.

(29)

Drugič, podjetje Huber ima zmogljivost za vstop na trg premazov za papir s svojo tehnologijo aditivov za PCC za premaze. Komisija je še posebej ocenila, do kolikšne mere 1. je bila tehnologija aditivov za PCC podjetja Huber pripravljena na komercializacijo, 2. je podjetje Huber verjelo v zmožnost gospodarskega preživetja svoje ponudbe v širšem smislu in 3. bi podjetje Huber lahko ponudilo zadostne proizvodne zmogljivosti v tovarni PCC iz proizvodnih obratov v papirnici sami v Kuusankoskiju, da bi vstopilo na trg. Komisija je analizirala tudi 4. nepovratne stroške podjetja Huber za vstop na trg kalcijevih karbonatov za premaze. Komisija je menila, da je podjetje Huber pred začetkom pogajanj o združitvi s podjetjem Omya načrtovalo, da bi pomembno vstopilo na trg premazov za papir in bi to kmalu tudi storilo s svojo tehnologijo aditivov za PCC za premaze.

(30)

Lokacija tovarne v Kuusankoskiju bi podjetju Huber omogočila tudi dobavo izdelkov številnim drugim kupcem podjetja Omya na jugu Finske. Ti kupci, ki svoje zaloge kalcijevega karbonata za premaze trenutno dobivajo od podjetja Omya, lahko razmislijo o tem, da bi vsaj del oskrbe dobivali iz tovarne podjetja Huber v Kuusankoskiju. Komisija je določila številne kupce, katerim je tovarna podjetja Huber v Kuusankoskiju precej bliže kot najbližje tovarne podjetij SMI ali Imerys („prizadeti kupci“).

(31)

Tretjič, podjetje Huber bi bilo učinkovita konkurenčna sila, ki bi zelo verjetno pomembno ovirala vedenje podjetja Omya na trgu kalcijevih karbonatov za premaze. Komisija meni, da bi glede na zgradbo trga na Finskem in glede na dejstvo, da ima edini drugi konkurent, SMI, majhen tržni delež in slabšo lokacijo, tovarne podjetja Huber v Kuusankoskiju zelo verjetno precej ovirale ponudbo kalcijevih karbonatov za premaze podjetja Omya omenjenim finskim kupcem. Komisija meni tudi, da ni nobenih drugih potencialnih konkurentov, ki bi na jugu Finske lahko izvajali zadosten konkurenčni pritisk.

(32)

Zaradi zgoraj navedenih razlogov Komisija sklepa, da bo predlagana transakcija verjetno močno ovirala konkurenco za prizadete porabnike z juga Finske, še zlasti z okrepitvijo prevladujočega položaja podjetja Omya na trgih kalcijevih karbonatov za premaze.

3.   Brez usklajenih ali konglomeratnih učinkov

(33)

Komisija tudi ugotavlja, da je malo verjetno, da bi ta transakcija povzročila pomisleke o konglomeratu ali povečala možnosti, da bi podjetja delovala usklajeno, kar bi povzročilo dvig cen nad konkurenčno raven.

V.   ZAVEZE

(34)

Da bi odstranili pomisleke glede horizontalne konkurence na trgu kalcijevih karbonatov za premaze, sta 23. maja 2006 podjetji Omya in J.M. Huber Corporation Komisiji predložili paket zavez. Paket je vseboval dva možna predloga zavez: prvi je vključeval odprodajo tovarne PCC iz proizvodnih obratov v papirnici sami v Kuusankoskiju in njene tehnologije aditivov, drugi pa samo odprodajo tehnologije.

(35)

Komisija se je odločila narediti preskus trga za prvi možni predlog zavez (odprodaja tovarne PCC iz proizvodnih obratov v tej tovarni sami v Kuusankoskiju na Finskem in tehnologije aditivov za PCC za premaze podjetja Huber). Preskus trga je prejelo skupaj 11 kupcev in 4 konkurenti, ki so sodelovali pri preiskavi te transakcije, in vsi so nanj odgovorili (5). Odgovori na preskus trga so bili različni. Čeprav so kupci večinoma menili, da lahko zaveze odpravijo pomisleke o konkurenci, ki jih je izrazila Komisija, so konkurenti izrazili zadržke glede obsega predlaganih rešitev in predlagali izboljšave zavez, ki bi zadovoljivo odpravile pomisleke v zvezi s konkurenco, ki jih je izrazila Komisija (6).

(36)

Komisija je v zvezi s prvo možno zavezo ocenila, ali bi odprodaja tovarne s proizvodnim obratom za PCC polnila v tej tovarni v Kuusankoskiju skupaj s ponujeno tehnologijo primernemu kupcu odprodanega paketa omogočila pridobitev potenciala konkurenčne sile na trgu PCC kalcijevih karbonatov PCC za premaze, primerljivega s tistim, ki bi ga imelo podjetje Huber brez te transakcije.

(37)

Komisija je sklenila, da bi prva možna zaveza (odprodaja tovarne s proizvodnim obratom za PCC v tej tovarni v Kuusankoskiju in odprodaja tehnologije) pri kateri bi primeren kupec imel dostop do obeh prostih proizvodnih obratov, nujne tehnologije in tesnega sodelovanja papirnico, ki nudi prostor, postavila kupca v položaj, podoben tistemu, v katerem je trenutno podjetje Huber, vključno s prednostjo že dejavnega dobavitelja, ki mu ne bo treba zgraditi novih poslopij, če bo uspel na dražbi za obnovitev pogodbe. Zato bi ta alternativa zagotovila najboljše možnosti za uspeh odprodaje in vzpostavitev novega verodostojnega konkurenčnega izdelka na trgu kalcijevih karbonatov za premaze.

(38)

Nadalje je Komisija pri oceni zmogljivosti in storilnosti tovarne s proizvodnim obratom za PCC v tej tovarni v Kuusankoskiju ter odprodane tehnologije menila, da bi bilo nadaljevanje vloge konkurenčne sile in ponovne vzpostavitve konkurence na trgu s podjetjem Omya in drugimi konkurenti večinoma odvisna od kupca. Zato bi bil v trenutnih okoliščinah primeren industrijski kupec, ki že ima finančne vire in dokazano usposobljenost.

(39)

Posledično Komisija sklepa, da bi prva predlagana možnost zavez, in sicer odprodaja tovarne s proizvodnim obratom za PCC v tej tovarni v Kuusankoskiju skupaj z odprodajo tehnologije za premaze podjetja Huber (glede na izboljšave, ki so jih stranke predlagale 3. julija 2006), ponovno vzpostavila učinkovito konkurenco na trgu kalcijevih karbonatov za premaze za prizadete kupce na jugu Finske s ponovno vzpostavitvijo konkurenčnega pritiska na kalcijeve karbonate za premaze podjetja Omya, ki izhaja iz tehnologije aditivov za PCC podjetja Huber, ki ga zaradi koncentracije, kot je bila prvotno priglašena, ne bi bilo več.

VI.   SKLEPNA UGOTOVITEV

(40)

Zaradi zgoraj navedenih razlogov, obravnavanih posamično ali skupaj, je Komisija sklenila, da zaveze, ki sta jih predložili podjetji Omya in J.M. Huber, zadostujejo za odpravo pomislekov v zvezi s konkurenco, ki nastajajo zaradi te koncentracije.

(41)

Komisija je torej ugotovila, da je priglašena transakcija združljiva s skupnim trgom in delovanjem Sporazuma EGP v skladu s členom 8(2) Uredbe o združitvah.


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.

(2)  Med industrijske minerale sodijo PCC (oborjen kalcijev karbonat), GCC (mlet kalcijev karbonat), kaolin in dolomit.

(3)  Izraz „karbonati“ obsega PCC in GCC.

(4)  Komisija je osnovala obširno bazo podatkov o pošiljkah mineralov, ki vključuje letne pošiljke PCC in GCC kot polnila in za premaze za papir vseh večjih konkurentov za območje EGP v letih 2002, 2003 in 2004 (podatki razvrščeni glede na vrsto minerala, tovarno mineralov, od koder so bili minerali poslani, ciljno papirnico, vrsto papirja, transportno razdaljo, količino pošiljke, ceno za suho tono, vrsto transporta in stroške).

(5)  Svoj odgovor je predložil tudi finski urad za konkurenco.

(6)  Komisija je predlagano rešitev v zvezi z drugo možno zavezo, ki vsebuje samo odprodajo tehnologije, ocenila in podala mnenje, da ta zaveza ne bi pripomogla k odpravi pomislekov v zvezi s konkurenco, ki jih je izrazila Komisija, zato ta zaveza ni bila del preskusa trga.


Top