EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006D1001R(01)

Popravek Sklepa št. 1/2006 (2006/1001/ES) Pridružitvenega sveta ES–BOLGARIJA z dne 31. maja 2006 o izboljšanju trgovinskih režimov za predelane kmetijske proizvode iz Protokola 3 Evropskega sporazuma ( UL L 409, 30.12.2006 )

OJ L 36, 8.2.2007, p. 34–65 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/1001/corrigendum/2007-02-08/oj

8.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 36/34


Popravek Sklepa št. 1/2006 (2006/1001/ES) Pridružitvenega sveta ES–BOLGARIJA z dne 31. maja 2006 o izboljšanju trgovinskih režimov za predelane kmetijske proizvode iz Protokola 3 Evropskega sporazuma

( Uradni list Evropske unije L 409 z dne 30. decembra 2006 )

Sklep 2006/1001/ES se glasi:

SKLEP št. 1/2006 PRIDRUŽITVENEGA SVETA EU–BOLGARIJA

z dne 31. maja 2006

o izboljšanju trgovinskih režimov za predelane kmetijske proizvode iz Protokola 3 Evropskega sporazuma

(2007/1001/ES)

PRIDRUŽITVENI SVET JE –

ob upoštevanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Bolgarijo na drugi strani (1) ter zlasti člena 1(2) Protokola 3 k Sporazumu,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Protokol 3, kakor je bil nadomeščen s Protokolom o prilagoditvi trgovinskih vidikov Evropskega sporazuma (2), določa trgovinske režime za predelane kmetijske proizvode med Skupnostjo in Bolgarijo. Protokol 3 je bil nazadnje spremenjen s Sklepom št. 2/2002 Pridružitvenega sveta EU–Bolgarija (3).

(2)

Pred kratkim so bila izpogajana nova izboljšanja v trgovini za olajšanje gospodarske konvergence za pripravo na pristop in določitev koncesij v obliki popolne liberalizacije trgovine za nekatere predelane kmetijske proizvode ali zmanjšanja dajatev ali tarifnih kvot za druge.

(3)

Po členu 1(2) Protokola 3 Pridružitveni svet odloča o kakršni koli spremembi dajatev iz prilog I in II k Protokolu in o povečanju ali ukinitvi tarifnih kvot. Uporabljene dajatve se lahko zmanjšajo kot odgovor na znižanja, ki izhajajo iz medsebojnih koncesij v zvezi s predelanimi kmetijskimi proizvodi.

(4)

Za uvoz nekaterega blaga ni treba plačati carine. Za nekatero drugo blago je treba odpreti tarifne kvote; te kvote se zmanjšajo glede na količino blaga na podlagi tarifnih kvot od 1. oktobra 2004 v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1676/2004 z dne 24. septembra 2004 o sprejemu avtonomnih in prehodnih ukrepov o uvozu nekaterih predelanih kmetijskih proizvodov s poreklom iz Bolgarije in izvozu nekaterih predelanih kmetijskih proizvodov v Bolgarijo (4) in v skladu z Uredbo Sveta ministrov Bolgarije št. 262 z dne 27. septembra 2004, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo 293 z dne 2. novembra 2004.

(5)

Za predelane kmetijske proizvode se ne odobrijo izvozna nadomestila po Uredbi Komisije (ES) št. 1043/2005 dne 30. junija 2005 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 glede sistema dodeljevanja izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in meril za določanje višine teh nadomestil (5).

(6)

Za predelane kmetijske proizvode s poreklom iz Bolgarije, ki so izvoženi v Skupnost, ni odobrenih izvoznih nadomestil –

SKLENIL:

Člen 1

Od 1. oktobra 2004 dalje se carine, določene v Prilogi I, uporabljajo pri uvozu blaga s poreklom iz Bolgarije, ki je našteto v navedeni prilogi, v Skupnost.

Od 1. oktobra 2004 dalje se carine, določene v Prilogi II, uporabljajo pri uvozu blaga s poreklom iz Skupnosti, ki je našteto v navedeni prilogi, v Bolgarijo.

Člen 2

Predelani kmetijski proizvodi, ki niso navedeni v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, ki imajo poreklo iz Skupnosti in so izvoženi v Bolgarijo, nimajo odobrenih izvoznih nadomestil po Uredbi (ES) št. 1043/2005.

Predelani kmetijski proizvodi, ki niso navedeni v Prilogi I k Pogodbi, ki imajo poreklo iz Bolgarije in so izvoženi v Skupnost, v Bolgariji nimajo odobrenih izvoznih nadomestil.

Kjer je potrebno sprejeti tehnične zahteve kot posledico ukinitve izvoznih nadomestil, bo o njih odločala Komisija oziroma zakonodaja Bolgarije.

Člen 3

Tarifne kvote v Prilogi III in Prilogi IV bodo odprte od 1. oktobra do 31. decembra 2004 in od 1. januarja do 31. decembra za naslednja leta pod pogoji, določenimi v navedenih prilogah.

Obseg v letu 2004 se bo zmanjšal sorazmerno z obdobjem na eno četrtino, razen tarifnih kvot pod zaporednimi številkami 09.5463, 09.5487 in 09.5479.

Količine, upravičene do tarifnih kvot, ki so odprte po Uredbi (ES) št. 1676/2004 in so v prostem prometu od 1. oktobra 2004, so v celoti vštete v količine tarifnih kvot, ki so določene v Prilogi III.

Količine, upravičene do tarifnih kvot pod zaporednimi številkami 09.5463, 09.5487 in 09.5479, odprte po Uredbi Komisije (ES) št. 1446/2002 z dne 8. avgusta 2002 o opustitvi in odprtju tarifnih kvot za uvoz nekaterih kmetijskih proizvodov s poreklom iz Bolgarije v Skupnost, in o spremembi Uredbe (ES) št. 1477/2000 (6) in v prostem prometu od 1. januarja do 30. septembra 2004, so v celoti vštete v količine ustreznih tarifnih kvot, ki so določene v Prilogi III.

Količine, upravičene do tarifnih kvot v Bolgariji in v prostem prometu od 1. oktobra 2004, so v celoti vštete v količine tarifnih kvot, ki so določene v Prilogi IV.

Člen 4

Ta sklep začne veljati prvega dne v mesecu po njegovem sprejetju.

V Bruslju, 31. maja 2006.

Za Pridružitveni svet

Predsednik

I. KALFIN

PRILOGA I

Dajatve, ki se uporabljajo ob uvozu blaga s poreklom iz Bolgarije v Skupnost

Oznaka KN

Opis

Dajatev

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

od 1.10. do

31.12.2004

(%)

od 1.1. do

31.12.2005

(%)

od 1.1. do

31.12.2006

(%)

od

1.1.2007 dalje

(%)

0403

Pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko in smetana, koncentrirani ali ne ali, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila, ali aromatizirani ali, ki vsebujejo dodano sadje oreške ali kakav ali ne:

 

 

 

 

0403 10

Jogurt:

 

 

 

 

 

– –

aromatiziran ali, ki vsebuje dodano sadje, oreške ali kakav:

 

 

 

 

 

– – –

v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo mlečnih maščob:

 

 

 

 

0403 10 51

– – – –

do vključno 1,5 mas. %

0 % + 64,1 EUR/100 kg

0

0

0

0403 10 53

– – – –

več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %

0 % + 87,9 EUR/100 kg

0

0

0

0403 10 59

– – – –

več kot 27 mas. %

0 % + 113,9 EUR/100 kg

0

0

0

 

– – –

drugo, z vsebnostjo mlečnih maščob:

 

 

 

 

0403 10 91

– – – –

do vključno 3 mas. %

0 % + 8,3 EUR/100 kg

0

0

0

0403 10 93

– – – –

več kot 3 mas. % do vključno 6 mas. %

0 % + 11,4 EUR/100 kg

0

0

0

0403 10 99

– – – –

več kot 6 mas. %

0 % + 17,9 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90

Drugo:

 

 

 

 

 

– –

aromatizirano ali, ki vsebuje dodano sadje, oreške ali kakav:

 

 

 

 

 

– – –

v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah z vsebnostjo mlečnih maščob:

 

 

 

 

0403 90 71

– – – –

do vključno 1,5 mas. %

0 % + 64,1 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90 73

– – – –

več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %

0 % + 87,9 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90 79

– – – –

več kot 27 mas. %

0 % + 113,9 EUR/100 kg

0

0

0

 

– – –

drugo, z vsebnostjo mlečnih maščob:

 

 

 

 

0403 90 91

– – – –

do vključno 3 mas. %

0 % + 8,3 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90 93

– – – –

več kot 3 mas. % do vključno 6 mas. %

0 % + 11,4 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90 99

– – – –

več kot 6 mas. %

0 % + 17,9 EUR/100 kg

0

0

0

0405

Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni iz mleka; mlečni namazi:

 

 

 

 

0405 20

Mlečni namazi:

 

 

 

 

0405 20 10

– –

z vsebnostjo maščob 39 mas. % ali več, vendar manj kot 60 mas. % maščobe

0

0

0

0

0509 00

Spužve, naravne, živalskega izvora:

 

 

 

 

0509 00 90

Druge

0

0

0

0

0710

Vrtnine (termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali kuhanjem v vodi), zamrznjene:

 

 

 

 

0710 40 00

Sladka koruza

0

0

0

0

0711

Vrtnine, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje), vendar kot takšne neprimerne za takojšnjo porabo:

 

 

 

 

0711 90

Druge vrtnine; mešanice vrtnin:

 

 

 

 

 

– –

zelenjava:

 

 

 

 

0711 90 30

– – –

sladka koruza

0

0

0

0

1302

Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pektinati in pektati; agar-agar in druge sluzi ter sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz rastlinskih proizvodov, modificirani ali nemodificirani:

 

 

 

 

 

Rastlinski sokovi in ekstrakti:

 

 

 

 

1302 13 00

– –

hmelja

0

0

0

0

1302 20

Pektinske snovi, pektinati in pektati:

 

 

 

 

1302 20 10

– –

suhe

0

0

0

0

1302 20 90

– –

druge

0

0

0

0

1505

Maščobe iz volne in mastne snovi, dobljene iz teh maščob, vključno z lanolinom:

 

 

 

 

1505 00 10

Maščoba iz volne, surova

0

0

0

0

1517

Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti ali olj živalskega ali rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja, razen jedilnih masti ali olj ali njihovih frakcij iz tar. št. 1516:

 

 

 

 

1517 10

Margarina, razen tekoče margarine:

 

 

 

 

1517 10 10

– –

ki vsebuje več kot 10 mas. % do vključno 15 mas. % mlečnih maščob

0 % + 19,1 EUR/100 kg

0 % + 12,7 EUR/100 kg

0 % + 6,3 EUR/100 kg

0

1517 90

Drugo:

 

 

 

 

1517 90 10

– –

ki vsebuje več kot 10 mas. % do vključno 15 mas. % mlečnih maščob

0 % + 19,1 EUR/100 kg

0

0

0

 

– –

drugo:

 

 

 

 

1517 90 93

– – –

užitne mešanice ali preparati, ki se uporabljajo pri podmazovanju kalupov

1,9

0

0

0

1518 00

Živalske ali rastlinske masti in olja in njihove frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani, žveplani, prepihani, polimerizirani s segrevanjem v vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično modificirani, razen tistih iz tar. št. 1516; neužitne mešanice ali preparati iz živalskih ali rastlinskih masti ali olj ter iz frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu:

 

 

 

 

1518 00 10

Linoksin

0

0

0

0

1518 00 91

– –

živalske ali rastlinske maščobe in olja in njihove frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani, žveplani, pihani, polimerizirani s segrevanjem v vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično modificirani, razen tistih iz tar. št. 1516

0

0

0

0

 

– –

drugo:

 

 

 

 

1518 00 95

– – –

mešanice ali preparati iz živalskih ali iz živalskih in rastlinskih maščob in olj in njihovih frakcij

0

0

0

0

1518 00 99

– – –

drugo

0

0

0

0

1521

Rastlinski voski (razen trigliceridov), čebelji vosek, voski drugih insektov in sparmaceti, rafinirani ali nerafinirani, barvani ali nebarvani:

 

 

 

 

1521 90

Drugo:

 

 

 

 

1521 90 99

– – –

drugi

0

0

0

0

1522 00

Degras; dobljeni pri predelavi maščobnih substanc ali živalskih ali rastlinskih voskov:

 

 

 

 

1522 00 10

Degras

0

0

0

0

1702

Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi, ki ne vsebujejo dodanih snovi za aromatiziranje ali barvil; umetni med, mešan ali ne z naravnim medom; karamel:

 

 

 

 

1702 50 00

Kemično čista fruktoza

0

0

0

0

1702 90

Drugo, vključno invertni sladkor in drugi sladkorji in druge mešanice sladkornih sirupov, ki v suhem stanju vsebujejo 50 mas. % fruktoze:

 

 

 

 

1702 90 10

– –

kemično čista maltoza

0

0

0

0

1704

Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), ki ne vsebujejo kakava:

 

 

 

 

1704 10

Žvečilni gumi, prevlečen s sladkorjem ali ne:

 

 

 

 

 

– –

ki vsebuje manj kot 60 mas. % saharoze (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza):

 

 

 

 

1704 10 11

– – –

gumi v lističih

0

0

0

0

1704 10 19

– – –

drugo

0

0

0

0

 

– –

ki vsebuje 60 mas. % in več saharoze (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza):

 

 

 

 

1704 10 91

– – –

gumi v lističih

0

0

0

0

1704 10 99

– – –

drugo

0

0

0

0

1704 90

Drugo:

 

 

 

 

1704 90 10

– –

ekstrakt sladke koreninice, ki vsebuje 10 mas. % saharoze ali več, vendar ne vsebuje drugih dodatkov

0

0

0

0

1704 90 30

– –

bela čokolada

0

0

0

0

 

– –

drugo:

 

 

 

 

1704 90 51

– – –

paste, vključno z marcipanom, v izvirnem pakiranju z neto vsebino 1 kg ali več

0

0

0

0

1704 90 55

– – –

pastile za grlo in bomboni proti kašlju

0

0

0

0

1704 90 61

– – –

dražeji in drugi s sladkorjem prevlečeni proizvodi

0

0

0

0

 

– – –

drugo:

 

 

 

 

1704 90 65

– – – –

gumijevi proizvodi in proizvodi iz želeja, vključno s sadnimi pastami v obliki sladkornih izdelkov

0

0

0

0

1704 90 71

– – – –

kuhani sladkorni izdelki, polnjeni ali nepolnjeni

0

0

0

0

1704 90 75

– – – –

karamele (toffee) in podobni bonboni

0

0

0

0

 

– – – –

drugo:

 

 

 

 

1704 90 81

– – – – –

stisnjene tablete

0

0

0

0

ex 1704 90 99

(oznaka TARIC 1704909910)

– – – – –

drugo (razen proizvodov z vsebnostjo 70 mas. % saharoze ali več (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza))

0

0

0

0

1806

Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav:

 

 

 

 

1806 10

Kakav v prahu, ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila:

 

 

 

 

1806 10 20

– –

ki vsebuje 5 mas. % ali več, vendar manj kot 65 mas. % saharoze (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza) ali izoglukoze, izražene kot saharoza

0

0

0

0

1806 10 30

– –

ki vsebuje 65 mas. % ali več, toda manj kot 80 mas. % saharoze (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza) ali izoglukoze, izražene kot saharoza

0

0

0

0

1806 20

Drugi izdelki v blokih ali palicah, mase nad 2 kg, ali v tekočem ali pastoznem stanju, v prahu, granulah ali v drugih oblikah v razsutem stanju, v embalaži ali izvirnih pakiranjih nad 2 kg:

 

 

 

 

1806 20 10

– –

ki vsebujejo 31 mas. % ali več kakavovega masla ali 31 mas. % ali več kakavovega masla v kombinaciji z mlečno maščobo

0

0

0

0

1806 20 30

– –

ki vsebujejo 25 mas. % ali več, vendar manj kot 31 mas. % kakavovega masla v kombinaciji z mlečno maščobo

0

0

0

0

 

– –

drugi:

 

 

 

 

1806 20 50

– – –

ki vsebujejo 18 mas. % ali več kakavovega masla

0

0

0

0

1806 20 70

– – –

čokoladno mleko v prahu

0

0

0

0

ex 1806 20 80

(oznaka TARIC 1806208010)

– – –

prelivi z okusom čokolade, (razen proizvodov z vsebnostjo 70 mas. % saharoze ali več (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza))

0

0

0

0

ex 1806 20 95

(oznaka TARIC 1806209510)

– – –

drugo, (razen proizvodov z vsebnostjo 70 mas. % saharoze ali več (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza))

0

0

0

0

 

Drugo, v blokih, palicah ali tablicah:

 

 

 

 

1806 31 00

– –

polnjeni

 (7)

0

0

0

1806 32

– –

nepolnjeni:

 

 

 

 

1806 32 10

– – –

z dodanimi žitaricami, sadjem ali oreški

 (7)

0

0

0

1806 32 90

– – –

drugo

 (7)

0

0

0

1806 90

Drugo:

 

 

 

 

 

– –

čokolada in čokoladni izdelki:

 

 

 

 

 

– – –

čokoladni bomboni, polnjeni ali ne:

 

 

 

 

1806 90 11

– – – –

ki vsebujejo alkohol

 (7)

0

0

0

1806 90 19

– – – –

drugo

 (7)

0

0

0

 

– – –

drugi:

 

 

 

 

1806 90 31

– – – –

polnjeni

 (7)

0

0

0

1806 90 39

– – – –

nepolnjeni

 (7)

0

0

0

1806 90 50

– –

sladkorni proizvodi in njihovi nadomestki, narejeni iz izdelkov, ki nadomeščajo sladkor, ki vsebujejo kakav

 (7)

0

0

0

1806 90 60

– –

namazi, ki vsebujejo kakav

 (7)

0

0

0

1806 90 70

– –

preparati ki vsebujejo kakav, za pripravo pijač

 (7)

0

0

0

ex 1806 90 90

(oznaka TARIC 1806909011

in 1806909091)

– –

drugo, (razen proizvodov z vsebnostjo 70 mas. % saharoze ali več (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza))

 (7)

0

0

0

1901

Sladni ekstrakt; živila iz moke, zdroba, škroba ali sladnega ekstrakta, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 40 mas. %, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; živila iz izdelkov iz tar. št. 0401 do 0404, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 5 mas. %, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu:

 

 

 

 

1901 10 00

Proizvodi za otroško hrano, v pakiranjih za prodajo na drobno

0

0

0

0

1901 20 00

Mešanice in testo za izdelovanje pekovskih izdelkov iz tar. št. 1905

0

0

0

0

1901 90

Drugo:

 

 

 

 

 

– –

ekstrakt slada:

 

 

 

 

1901 90 11

– – –

z vsebnostjo suhega ekstrakta 90 mas. % ali več

0

0

0

0

1901 90 19

– – –

drugo

0

0

0

0

 

– –

drugo:

 

 

 

 

1901 90 91

– – –

ki ne vsebuje mlečnih maščob, saharoze izoglukoze, glukoze ali škroba ali ki vsebuje manj kot 1,5 mas. % mlečnih maščob, 5 mas. % saharoze (vključno z invertnim sladkorjem) ali izoglukoze, 5 mas. % glukoze ali škroba, razen živil v obliki prahu, sestavljenih iz blaga iz tar. št. 0401 do 0404

0

0

0

0

1902

Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi snovmi) ali drugače pripravljene kot so: špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus; pripravljen ali nepripravljen:

 

 

 

 

 

Nekuhane testenine, nepolnjene ali drugače pripravljene:

 

 

 

 

1902 11 00

– –

ki vsebujejo jajca

0

0

0

0

1902 19

– –

druge:

 

 

 

 

1902 19 10

– – –

ki ne vsebujejo navadne pšenične moke ali zdroba

0

0

0

0

1902 19 90

– – –

drugo

0

0

0

0

1902 20

Polnjene testenine, kuhane ali nekuhane ali drugače pripravljene:

 

 

 

 

 

– –

druge:

 

 

 

 

1902 20 91

– – –

kuhane

0

0

0

0

1902 20 99

– – –

drugo

0

0

0

0

1902 30

Druge testenine:

 

 

 

 

1902 30 10

– –

sušene

0

0

0

0

1902 30 90

– –

drugo

0

0

0

0

1902 40

Kuskus:

 

 

 

 

1902 40 10

– –

nepripravljen

0

0

0

0

1902 40 90

– –

drugo

0

0

0

0

1903 00 00

Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba v obliki kosmičev, kaše, zrnc, perl in podobno

0

0

0

0

1904

Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v obliki zrn ali v obliki kosmičev ali drugače obdelana zrna (razen moke, drobljencev in zdroba), predkuhana, ali drugače pripravljena, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu:

 

 

 

 

1904 10

Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih izdelkov

 

 

 

 

1904 10 10

– –

pridobljena iz koruze

0

0

0

0

1904 10 30

– –

pridobljena iz riža

0

0

0

0

1904 10 90

– –

druga

0

0

0

0

1904 20

Pripravljena živila, dobljena iz nepraženih žitnih kosmičev ali iz mešanic nepraženih žitnih kosmičev in praženih žitnih kosmičev, ali nabreklih žit:

 

 

 

 

1904 20 10

– –

pripravki tipa müsli na osnovi nepraženih žitnih kosmičev

0

0

0

0

 

– –

druga:

 

 

 

 

1904 20 91

– – –

pridobljena iz koruze

0

0

0

0

1904 20 95

– – –

pridobljena iz riža

0

0

0

0

1904 20 99

– – –

druga

0

0

0

0

1904 30 00

Bulgur pšenica

0

0

0

0

1904 90

Drugo:

 

 

 

 

1904 90 10

– –

riž

0

0

0

0

1904 90 80

– –

drugo

0

0

0

0

1905

Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule, primerne za farmacevtsko uporabo, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki:

 

 

 

 

1905 10 00

Hrustljavi kruh

0

0

0

0

1905 20

Medenjaki in podobni izdelki:

 

 

 

 

1905 20 10

– –

ki vsebujejo manj kot 30 mas. % saharoze (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza)

0

0

0

0

1905 20 30

– –

ki vsebujejo 30 mas. % ali več, vendar manj kot 50 mas. % saharoze (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza)

0

0

0

0

1905 20 90

– –

ki vsebujejo 50 mas. % saharoze ali več (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza)

0

0

0

0

 

Sladki keksi, vaflji in oblati:

 

 

 

 

1905 31

– –

sladki keksi:

 

 

 

 

 

– – –

popolnoma ali delno prevlečeni ali prekriti s čokolado ali drugimi pripravki, ki vsebujejo kakav:

 

 

 

 

1905 31 11

– – – –

v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 85 g

0

0

0

0

1905 31 19

– – – –

drugi

0

0

0

0

 

– – –

drugi:

 

 

 

 

1905 31 30

– – – –

ki vsebujejo 8 mas. % ali več mlečnih maščob

0

0

0

0

 

– – – –

drugi:

 

 

 

 

1905 31 91

– – – – –

sendvič keksi

0

0

0

0

1905 31 99

– – – – –

drugi

0

0

0

0

1905 32

– –

vaflji in oblati:

 

 

 

 

1905 32 05

– – – –

z vsebnostjo vode več kot 10 mas. %

0

0

0

0

 

– – –

drugi:

 

 

 

 

 

– – – –

popolnoma ali delno prevlečeni ali prekriti s čokolado ali drugimi pripravki, ki vsebujejo kakav:

 

 

 

 

1905 32 11

– – – – –

v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 85 g

0

0

0

0

1905 32 19

– – – – –

drugi

0

0

0

0

 

– – – –

drugi:

 

 

 

 

1905 32 91

– – – – –

soljeni, polnjeni ali nepolnjeni

0

0

0

0

1905 32 99

– – – – –

drugo

0

0

0

0

1905 40

Prepečenec, opečen kruh in podobni opečeni izdelki:

 

 

 

 

1905 40 10

– –

prepečenec

0

0

0

0

1905 40 90

– –

drugo

0

0

0

0

1905 90

Drugo:

 

 

 

 

1905 90 10

– –

matzos

0

0

0

0

1905 90 20

– –

hostije, prazne kapsule, primerne za farmacevtsko uporabo, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni proizvodi

0

0

0

0

 

– –

drugo:

 

 

 

 

1905 90 30

– – –

kruh, ki ne vsebuje dodanega medu, jajc, sira ali sadja in, ki v suhem stanju ne vsebuje več kot 5 mas. % sladkorjev in ne več kot 5 mas. % maščob

0

0

0

0

1905 90 45

– – –

keksi

0

0

0

0

1905 90 55

– – –

ekstrudirani ali ekspandirani izdelki, aromatizirani ali soljeni

0

0

0

0

 

– – –

drugo:

 

 

 

 

1905 90 60

– – – –

z dodanimi sladili

0

0

0

0

2001

Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini:

 

 

 

 

2001 90

Drugo:

 

 

 

 

2001 90 30

– –

sladka koruza (Zea mays var. saccharata)

0

0

0

0

2001 90 40

– –

jam, sladek krompir in podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo 5 mas. % ali več škroba

0

0

0

0

2001 90 60

– –

palmovi srčki

0

0

0

0

2004

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali ocetni kislini, zamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006:

 

 

 

 

2004 10

Krompir:

 

 

 

 

 

– –

drugo:

 

 

 

 

2004 10 91

– – –

v obliki moke, zdroba ali kosmičev

0

0

0

0

2004 90

Druge vrtnine in mešanice vrtnin:

 

 

 

 

2004 90 10

– –

sladka koruza (Zea mays var. saccharata)

0

0

0

0

2005

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006:

 

 

 

 

2005 20

Krompir:

 

 

 

 

2005 20 10

– –

v obliki moke, zdroba ali kosmičev

0

0

0

0

2005 80 00

Sladka koruza (Zea mays var. saccharata)

0

0

0

0

2008

Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali konzervirani, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali alkohol ali ne, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu:

 

 

 

 

 

Oreški, arašidi in druga semena, vključno medsebojne mešanice:

 

 

 

 

2008 11

– –

arašidi:

 

 

 

 

2008 11 10

– – –

arašidno maslo

0

0

0

0

2008 91 00

– –

palmovi srčki

0

0

0

0

2008 99

– –

drugo:

 

 

 

 

2008 99 85

– – – – –

koruza, razen sladke koruze (Zea mays var. saccharata)

0

0

0

0

2008 99 91

– – – – –

jam, sladek krompir in podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo 5 mas. % ali več škroba

0

0

0

0

2101

Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali maté čaja in pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali maté čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter njihovi ekstrakti, esence in koncentrati:

 

 

 

 

 

Ekstrakti, esence in koncentrati kave ter pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi kave:

 

 

 

 

2101 11

– –

ekstrakti, esence in koncentrati :

 

 

 

 

2101 11 11

– – –

z vsebnostjo suhe snovi na kavni osnovi 95 mas. % ali več

0

0

0

0

2101 11 19

– – –

drugo

0

0

0

0

2101 12

– –

pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi kave:

 

 

 

 

2101 12 92

– – –

pripravki na osnovi ekstraktov, esenc ali koncentratov kave

0

0

0

0

2101 12 98

– – –

drugi

0

0

0

0

2101 20

Ekstrakti, esence in koncentrati pravega čaja ali maté čaja in pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi pravega čaja ali maté čaja :

 

 

 

 

2101 20 20

– –

ekstrakti, esence in koncentrati

0

0

0

0

 

– –

pripravki:

 

 

 

 

2101 20 98

– – –

drugi

0

0

0

0

2101 30

Pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter njihovi ekstrakti, esence in koncentrati:

 

 

 

 

 

– –

pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki:

 

 

 

 

2101 30 11

– – –

pražena cikorija

0

0

0

0

2101 30 19

– – –

drugo

0

0

0

0

 

– –

ekstrakti, esence in koncentrati pražene cikorije in drugi praženi kavni nadomestki:

 

 

 

 

2101 30 91

– – –

iz pražene cikorije

0

0

0

0

2101 30 99

– – –

drugo

0

0

0

0

2102

Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični organizmi, mrtvi (razen cepiv iz tar. št. 3002); pripravljeni pecilni praški:

 

 

 

 

2102 10

Aktivni kvas:

 

 

 

 

2102 10 10

– –

kultura kvasa

0

0

0

0

 

– –

pekovski kvas:

 

 

 

 

2102 10 90

– –

drugo

0

0

0

0

2102 20

Neaktivni kvas, drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi:

 

 

 

 

 

– –

neaktivni kvas:

 

 

 

 

2102 20 11

– – –

v tabletah, kockah ali podobnih oblikah ali v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg

0

0

0

0

2102 20 19

– – –

drugo

0

0

0

0

2102 30 00

Pripravljeni pecilni praški

0

0

0

0

2103

Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane začimbe in kombinirane mešanice začimbnih sredstev, gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica:

 

 

 

 

2103 10 00

Sojina omaka

0

0

0

0

2103 20 00

Paradižnikov ketchup in druge paradižnikove omake

2,5

0

0

0

2103 30

Gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica:

 

 

 

 

2103 30 90

– –

pripravljena gorčica

0

0

0

0

2103 90

Drugo:

 

 

 

 

2103 90 90

– –

drugo

0

0

0

0

2104

Juhe in mesne juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana sestavljena živila:

 

 

 

 

2104 10

Juhe in mesne juhe in pripravki za te juhe:

 

 

 

 

2104 10 10

– –

sušeni

3

0

0

0

2104 10 90

– –

drugo

3

0

0

0

2104 20 00

Homogenizirana sestavljena živila

3,6

0

0

0

2105 00

Sladoled in druge ledene sladice, ki vsebujejo kakav ali ne:

 

 

 

 

2105 00 10

Ki ne vsebujejo mlečnih maščob ali ki vsebujejo manj kot 3 mas. % takih maščob

0 % + 13,5 EUR/100 kg MAX. 17,4 % + 8,4 EUR/100 kg

0

0

0

 

Ki vsebujejo mlečne maščobe:

 

 

 

 

2105 00 91

– –

3 mas. % ali več, vendar manj kot 7 mas. %

0 % + 25,9 EUR/100 kg MAX. 16,2 % + 6,3 EUR/100 kg

0

0

0

2105 00 99

– –

7 mas. % ali več

0 % + 36,4 EUR/100 kg MAX. 16 % + 6,2 EUR/100 kg

0

0

0

2106

Živila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu:

 

 

 

 

2106 10

Beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinaste snovi:

 

 

 

 

2106 10 20

– –

ki ne vsebujejo mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze, glukoze ali škroba ali, ki vsebujejo manj kot 1,5 mas. % mlečnih maščob, 5 mas. % saharoze ali izoglukoze, 5 mas. % glukoze ali škroba

0

0

0

0

2106 10 80

– –

drugo

0

0

0

0

2106 90

Drugo:

 

 

 

 

2106 90 10

– –

sirovi fondueji

0

0

0

0

2106 90 20

– –

sestavljeni alkoholni pripravki, razen tistih na osnovi aromatičnih snovi vrst, ki se uporabljajo pri proizvodnji pijač

0

0

0

0

 

– –

drugo:

 

 

 

 

2106 90 92

– – –

ki ne vsebujejo mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze, glukoze ali škroba ali, ki vsebujejo manj kot 1,5 mas. % mlečnih maščob, 5 mas. % saharoze ali izoglukoze, 5 mas. % glukoze ali škroba

0

0

0

0

2202

Vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali aromate, ter druge brezalkoholne pijače, razen sadnih ali zelenjavnih sokov iz tar. št. 2009:

 

 

 

 

2202 10 00

vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali arome

0

0

0

0

2202 90

Drugo:

 

 

 

 

2202 90 10

– –

ki ne vsebujejo proizvodov iz tar. št. 0401 do 0404 ali maščob, pridobljenih iz proizvodov iz tar. št. 0401 do 0404

0

0

0

0

2205

Vermut in druga vina iz svežega grozdja, aromatizirana z rastlinami ali sredstvi za aromatiziranje:

 

 

 

 

2205 10

V embalaži s prostornino 2 litra ali manj:

 

 

 

 

2205 10 10

– –

z dejansko vsebnostjo alkohola 18 vol % ali manj

0

0

0

0

2205 90

Drugo:

 

 

 

 

2205 90 10

– –

z dejansko vsebnostjo alkohola 18 vol % ali manj

0

0

0

0

2403

Drug predelan tobak in tobačni nadomestki; homogeniziran ali rekonstituiran tobak, tobakovi ekstrakti in esence:

 

 

 

 

2403 10

Tobak za kajenje z dodatkom tobakovega nadomestka v kakršnem koli razmerju ali brez njega:

 

 

 

 

2403 10 10

– –

v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 500 g

50,5

33,7

16,8

0

2403 10 90

– –

drug

50,5

33,7

16,8

0

 

Drug:

 

 

 

 

2403 91 00

– –

homogeniziran ali rekonstituiran tobak

11,1

7,4

3,7

0

2403 99

– –

drugo:

 

 

 

 

2403 99 10

– – –

njuhanec in tobak za žvečenje

28

18,7

9,3

0

2403 99 90

– – –

drugo

11,1

7,4

3,7

0

3301

Eterična olja (brez terpenov ali s terpeni), vključno zgoščena (trda) olja (concretes) in čista olja; rezinoidi; izvlečki oleosmol; koncentrati eteričnih olj in maščob v masteh, neeteričnih oljih, voskih ali podobnem, dobljeni z ekstrakcijo eteričnih olj z mastjo ali maceracijo; stranski terpenski proizvodi, dobljeni z deterpenacijo eteričnih olj; vodni destilati in vodne raztopine eteričnih olj:

 

 

 

 

3301 90

Drugo:

 

 

 

 

3301 90 10

– –

terpenski stranski produkti deterpenizacije eteričnih olj

0

0

0

0

 

– –

ekstrahirane oleo-smole:

 

 

 

 

3301 90 90

– –

drugo

0

0

0

0

3302

Mešanice dišav in mešanice (vključno alkoholne raztopine) na osnovi ene ali več teh snovi, ki se uporabljajo kot surovine v industriji; drugi preparati na osnovi dišav vrst, ki se uporabljajo v proizvodnji pijač:

 

 

 

 

3302 10

Za uporabo v industriji hrane in pijač:

 

 

 

 

 

– –

za uporabo v industriji pijač:

 

 

 

 

 

– – –

preparati, ki vsebujejo vse arome, značilne za določeno vrsto pijače:

 

 

 

 

 

– – – –

drugo:

 

 

 

 

3302 10 21

– – – – –

ki ne vsebujejo mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze, glukoze ali škroba ali, ki vsebujejo manj kot 1,5 mas. % mlečnih maščob, manj kot 5 mas. % saharoze ali izoglukoze, manj kot 5 mas. % glukoze ali škroba

0

0

0

0

3302 10 29

– – – – –

drugo

0

0

0

0

PRILOGA II

Dajatve, ki se uporabljajo ob uvozu blaga s poreklom iz Skupnosti v Bolgarijo

Oznaka KN

Opis

Dajatve

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

1.10.–31.12.2004

( %)

1.1.2005–31.12.2005

( %)

1.1.2006–31.12.2006

( %)

od 1.1.2007 dalje

( %)

0403

Pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko in smetana, koncentrirani ali ne ali, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila, ali aromatizirani ali, ki vsebujejo dodano sadje, oreške ali kakav ali ne:

 

 

 

 

0403 10

Jogurt:

 

 

 

0

 

– –

aromatiziran ali, ki vsebuje dodano sadje, oreške ali kakav:

 

 

 

 

 

– – –

v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo mlečnih maščob:

 

 

 

 

0403 10 51

– – – –

do vključno 1,5 mas. %

32

22,4

12,8

 

0403 10 53

– – – –

več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %

32

22,4

12,8

 

0403 10 59

– – – –

več kot 27 mas. %

32

22,4

12,8

 

 

– – –

drugo, z vsebnostjo mlečnih maščob:

 

 

 

 

0403 10 91

– – – –

do vključno 3 mas. %

40

28

16

 

0403 10 93

– – – –

več kot 3 mas. % do vključno 6 mas. %

40

28

16

 

0403 10 99

– – – –

več kot 6 mas. %

40

28

16

 

0403 90

Drugo:

 

 

 

 

 

– –

aromatizirano ali, ki vsebuje dodano sadje, oreške ali kakav:

 

 

 

 

 

– – –

v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo mlečnih maščob:

 

 

 

 

0403 90 71

– – – –

do vključno 1,5 mas. %

32

22,4

12,8

 

0403 90 73

– – – –

več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %

32

22,4

12,8

 

0403 90 79

– – – –

več kot 27 mas. %

32

22,4

12,8

 

 

– – –

drugo, z vsebnostjo mlečnih maščob:

 

 

 

 

0403 90 91

– – – –

do vključno 3 mas. %

40

28

16

 

0403 90 93

– – – –

več kot 3 mas. % do vključno 6 mas. %

40

28

16

 

0403 90 99

– – – –

več kot 6 mas. %

40

28

16

 

0405

Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni iz mleka; mlečni namazi:

 

 

 

0

0405 20

Mlečni namazi:

 

 

 

 

0405 20 10

– –

z vsebnostjo maščob 39 mas. % ali več, vendar z manj kot 60 mas. % maščobe

5,60

3,20

0

 

0405 20 30

– –

z vsebnostjo maščob 60 mas. % ali več do vključno 75 mas. % maščobe

5,60

3,20

0

 

0501 00 00

Človeški lasje, surovi, umiti ali neumiti, razmaščeni ali nerazmaščeni; odpadki človeških las

0

0

0

0

0502

Ščetine in dlake domačih ali divjih prašičev, jazbečeva dlaka in druge živalske dlake za izdelovanje ščetk; odpadki teh ščetin ali dlak:

 

 

 

 

0502 10 00

Ščetine in dlake domačega in divjega prašiča in odpadki teh ščetin

0

0

0

0

0502 90 00

Drugo

0

0

0

0

0503 00 00

Konjska žima in odpadki konjske žime, zloženi v plasteh ali ne, s podlago ali brez podlage

0

0

0

0

0505

Kože in drugi deli ptic, s perjem in puhom, perje in deli perja (z odrezanimi ali neodrezanimi robovi) ter puh, ki niso naprej obdelani, razen s čiščenjem, dezinficiranjem ali pripravljanjem za konzerviranje; prah in odpadki perja ali delov perja:

0

0

0

0

0506

Kosti in strženi rogov, neobdelani, razmaščeni, enostavno preparirani (toda nerazrezani v oblike), obdelani s kislino ali brez želatine; prah in odpadki teh izdelkov:

 

 

 

 

0506 10 00

Kostna tkiva in kosti, namočeni v kislino

0

0

0

0

0506 90 00

Drugo

0

0

0

0

0507

Slonova kost, želvovina, kitova kost, dlake kitove kosti, rogovi, parožki, kopita, nohti, kremplji in kljuni, surovo ali enostavno pripravljeno, toda nerazrezano v oblike; prah in odpadki teh izdelkov:

0

0

0

0

0508 00 00

Korale in podobni materiali, surovi ali enostavno pripravljeni, vendar drugače neobdelani; oklepi mehkužcev, rakov ali iglokožcev in sipine kosti, surovi, enostavno pripravljeni, toda nerazrezani v oblike; prah in odpadki teh izdelkov

0

0

0

0

0509 00

Spužve, naravne, živalskega izvora:

0

0

0

0

0510 00 00

Ambra, bobrovina, cibet in mošus; kantaride; žolči, posušeni ali neposušeni; žleze in druge živalske snovi, ki se uporabljajo za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov sveži, ohlajeni, zamrznjeni ali kako drugače začasno konzervirani

0

0

0

0

0710

Vrtnine (termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali kuhanjem v vodi), zamrznjene:

 

 

 

 

0710 40 00

Sladka koruza

18

12

6

0

0711

Vrtnine, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje), vendar kot takšne neprimerne za takojšnjo porabo:

 

 

 

 

0711 90

Druge vrtnine, mešanice vrtnin:

 

 

 

 

0711 90 30

– – –

sladka koruza

0

0

0

0

0903 00 00

Maté čaj

0

0

0

0

1212 20 00

Morske alge in druge alge

0

0

0

0

1302

Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pektinati in pektati; agar-agar in druge sluzi ter sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz rastlinskih proizvodov, modificirani ali nemodificirani:

 

 

 

 

 

Rastlinski sokovi in ekstrakti:

 

 

 

 

1302 12 00

– –

iz sladkih koreninic

0

0

0

0

1302 13 00

– –

hmelja

0

0

0

0

1302 14 00

– –

bolhača ali rastlinskih korenin, ki vsebujejo rotenon

0

0

0

0

1302 19

– –

drugi:

 

 

 

 

1302 19 30

– – –

mešanice zelenjavnih ekstraktov za proizvodnjo pijač ali pripravo hrane

0

0

0

0

 

– – –

drugo:

 

 

 

 

1302 19 91

– – – –

medicinski

0

0

0

0

1302 20

Pektinske snovi, pektinati in pektati:

 

 

 

 

1302 20 10

– –

suhe

0

0

0

0

1302 20 90

– –

druge

0

0

0

0

 

Sluzi in sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz rastlinskih proizvodov, modificirani ali nemodificirani:

 

 

 

 

1302 31 00

– –

agar-agar

0

0

0

0

1302 32

– –

sluzi in sredstva za zgoščevanje, ekstrahirani iz rožičev, rožičevih semen ali semena giara, modificirani ali nemodificirani:

 

 

 

 

1302 32 10

– – –

iz rožiča ali rožičevih semen

0

0

0

0

1404

Rastlinski proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

 

 

 

 

1404 90 00

Drugi

0

0

0

0

1505

Maščobe iz volne in mastne snovi, dobljene iz teh maščob, vključno z lanolinom:

 

 

 

 

1505 00 10

Maščoba iz volne, surova

0

0

0

0

1505 00 90

Drugo

0

0

0

0

1506 00 00

Druge masti in olja živalskega izvora in njihove frakcije, prečiščene ali neprečiščene, toda kemično nemodificirane

0

0

0

0

1515 90 15

Jojoba in oiticica olje; mirtin vosek in japonski vosek; njihove frakcije

0

0

0

0

1516

Masti in olja živalskega ali rastlinska izvora in njihove frakcije, deloma ali v celoti hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ali elaidinizirani, rafinirani ali nerafinirani, toda nadalje nepredelani

 

 

 

 

1516 20

Rastlinske masti in olja in njihove frakcije

 

 

 

 

1516 20 10

– –

hidrogensko ricinusovo olje, tako imenovani „opalni vosek“

0

0

0

0

 

– –

drugo:

 

 

 

 

1516 20 91

v izvirnem pakiranju z neto vsebino do 1 kg

0

0

0

0

1517

Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti ali olj živalskega ali rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja, razen užitnih masti ali olj in njihovih frakcij iz tar. št. 1516:

 

 

 

 

1517 90

Drugo:

 

 

 

 

1517 90 10

– –

ki vsebuje več kot 10 mas. % do vključno 15 mas. % mlečnih maščob

16,8

11,2

5,6

0

 

– –

drugo:

 

 

 

 

1517 90 93

– – –

užitne mešanice ali preparati, ki se uporabljajo pri podmazovanju kalupov

15

10

5

0

1518 00

Živalske ali rastlinske masti in olja in njihove frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani, žveplani, prepihani, polimerizirani s segrevanjem v vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično modificirani, razen tistih iz tar. št. 1516; neužitne mešanice ali preparati iz živalskih ali rastlinskih masti ali olj ali iz frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja, ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu:

 

 

 

 

1518 00 10

Linoksin

 

 

 

 

1518 00 91

– –

živalske ali rastlinske maščobe in olja in njihove frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani, žveplani, prepihani, polimerizirani s segrevanjem v vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično modificirani, razen tistih iz tar. št. 1516

0

0

0

0

1518 00 95

– – –

neužitne mešanice ali pripravki iz živalskih ali iz živalskih in rastlinskih maščob in olj in njihovih frakcij

 

 

 

 

1518 00 99

– – –

drugo

 

 

 

 

1520 00 00

Glicerin, surov; glicerinske vode in glicerinski lugi

0

0

0

0

1521

Rastlinski voski (razen trigliceridov), čebelji vosek, voski drugih insektov in spermaceti, rafinirani ali nerafinirani, barvani ali nebarvani:

 

 

 

 

1521 10 00

Rastlinski voski

0

0

0

0

1521 90

Drugo

0

0

0

0

1522 00

Degras; ostanki, dobljeni pri predelavi maščobnih substanc ali živalskih ali rastlinskih

voskov:

 

 

 

 

1522 00 10

Degras

0

0

0

0

1702

Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi, ki ne vsebujejo dodanih snovi za aromatiziranje ali barvil; umetni med, mešan ali ne z naravnim medom; karamel:

 

 

 

 

1702 50 00

Kemično čista fruktoza

7

4

0

0

1702 90

Drugo, vključno z invertnim sladkorjem:

 

 

 

 

1702 90 10

– –

kemično čista maltoza

17,5

10

0

0

1704

Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), ki ne vsebujejo kakava:

0

0

0

0

1704 10

Žvečilni gumi, prevlečen s sladkorjem ali ne:

 

 

 

 

 

– –

ki vsebuje manj kot 60 mas. % saharoze (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza):

 

 

 

 

1704 10 11

– – –

gumi v lističih

 

 

 

 

1704 10 19

– – –

drugo

 

 

 

 

 

– –

ki vsebuje 60 mas. % ali več saharoze (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza):

 

 

 

 

1704 10 91

– – –

gumi v lističih

 

 

 

 

1704 10 99

– – –

drugo

 

 

 

 

1704 90

Drugo:

23,6

15,7

7,8

0

1803

Kakavova masa, razmaščena ali nerazmaščena:

0

0

0

0

1804 00 00

Kakavovo maslo, maščobe in olje

0

0

0

0

1805 00 00

Kakav v prahu, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil

0

0

0

0

1806

Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav:

 

 

 

 

1806 10

Kakav v prahu, ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila:

26,2

17,5

8,7

0

1806 20

Drugi izdelki v blokih ali palicah, mase nad 2 kg, ali v tekočem ali pastoznem stanju, v prahu, granulah ali v drugih oblikah v razsutem stanju, v embalaži ali izvirnih pakiranjih nad 2 kg:

18,7

12,5

6,2

0

 

Drugo, v blokih, palicah ali tablicah:

 

 

 

 

1806 31 00

– –

polnjeni

18,7

12,5

6,2

0

1806 32

– –

nepolnjeni

18,7

12,5

6,2

0

1806 90

Drugo:

16,8

11,2

5,6

0

 

– –

čokolada in čokoladni izdelki:

 

 

 

 

 

– – –

čokoladni bonboni, polnjeni ali ne:

 

 

 

 

1806 90 11

– – – –

ki vsebujejo alkohol

 

 

 

 

1806 90 19

– – – –

drugo

 

 

 

 

 

– – –

drugi:

 

 

 

 

1806 90 31

– – – –

polnjeni

 

 

 

 

1806 90 39

– – – –

nepolnjeni

 

 

 

 

1806 90 50

– –

sladkorni proizvodi in nadomestki, narejeni iz izdelkov, ki nadomeščajo sladkor, ki vsebujejo kakav

 

 

 

 

1806 90 60

– –

namazi, ki vsebujejo kakav

 

 

 

 

1806 90 70

– –

preparati, ki vsebujejo kakav, za pripravo pijač

 

 

 

 

ex 1806 90 90

– –

drugo, (razen izdelkov z vsebnostjo 70 mas. % ali več saharoze (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza))

 

 

 

 

ex 1806 90 90

– –

drugo, (z vsebnostjo 70 mas. % ali več saharoze (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza))

22,5

22,5

22,5

0

1901

Sladni ekstrakt; živila iz moke, drobljencev, zdroba, škroba ali sladnega ekstrakta, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 40 mas. %, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; živila iz izdelkov iz tar. št. 0401 do 0404, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 5 mas. %, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu:

 

 

 

 

1901 10 00

Proizvodi za otroško prehrano, v pakiranjih za prodajo na drobno

0

0

0

0

1901 20 00

Mešanice in testo za izdelovanje pekovskih izdelkov iz tar. št. 1905

24,5

14

0

0

1901 90

Drugo:

 

 

 

 

 

– –

ekstrakt slada:

 

 

 

 

1901 90 11

– – –

z vsebnostjo suhega ekstrakta 90 mas. % ali več

21

12

0

0

1901 90 19

– – –

drugo

21

12

0

0

 

– –

drugo:

 

 

 

 

1901 90 91

– – –

ki ne vsebuje mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze, glukoze ali škroba, ali ki vsebuje manj kot 1,5 mas. % mlečnih maščob, 5 mas. % saharoze (vključno invertni sladkor) ali izoglukoze, 5 mas. % glukoze ali škroba, razen živil v obliki prahu, sestavljenih iz blaga iz tar. št. 0401 do 0404

5,6

3,2

0

0

1901 90 99

– – –

drugo

5,6

3,2

0

0

1902

Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus; pripravljen ali nepripravljen:

20

15

10

0

 

Nekuhane testenine, nepolnjene ali drugače pripravljene:

 

 

 

 

1902 11 00

– –

ki vsebujejo jajca

 

 

 

 

1902 19

– –

druge:

 

 

 

 

1902 20 (razen 1902 20 10)(0 % v skladus „sporazumomo ribolovu“)

Polnjene testenine, kuhane ali nekuhane ali drugače pripravljene:

 

 

 

 

1902 30

Druge testenine

 

 

 

 

1902 40

Kuskus

 

 

 

 

1903 00 00

Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba, v obliki kosmičev, kaše, zrnc, perl in podobno

0

0

0

0

1904

Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v obliki zrn ali v obliki kosmičev ali drugače obdelana zrna (razen moke, drobljencev in zdroba), predkuhana, ali drugače pripravljena, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu:

 

 

 

 

1904 10

Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih izdelkov:

15,7

9

0

0

1904 20

Pripravljena živila, dobljena iz nepraženih žitnih kosmičev ali mešanic nepraženih in praženih žitnih kosmičev ali nabreklih žit:

17,5

10

0

0

1904 30 00

Bulgur pšenica

17,5

10

0

0

1904 90

Drugo:

17,5

10

0

0

1905

Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule, primerne za farmacevtsko uporabo, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki:

 

 

 

0

1905 10 00

Hrustljavi kruh

9

6

3

 

1905 20

Medenjaki in podobni izdelki:

24

16

8

 

 

– –

sladki keksi, vaflji in oblati:

 

 

 

 

1905 31

– –

sladki keksi

16,8

11,2

5,6

 

1905 32

– –

vaflji in oblati:

16,8

11,2

5,6

 

1905 40

Prepečenec, opečen kruh in podobni opečeni izdelki:

24

16

8

 

1905 90

Drugo:

 

 

 

 

1905 90 10

– –

matzos

16,8

11,2

5,6

 

1905 90 20

– –

hostije, prazne kapsule, primerne za farmacevtsko uporabo, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni proizvodi

16,8

11,2

5,6

 

1905 90 30

– – –

kruh, ki ne vsebuje dodanega medu, jajc, sira ali sadja in, ki v suhem stanju vsebuje ne več kot 5 mas. % sladkorjev in ne več kot 5 mas. %

18,7

12,5

6,2

 

1905 90 45

– – –

keksi

18,7

12,5

6,2

 

1905 90 55

– – –

ekstrudirani ali ekspandirani izdelki, aromatizirani ali soljeni

18,7

12,5

6,2

0

 

– – –

drugo:

 

 

 

 

1905 90 60

– – – –

z dodanimi sladili

18,7

12,5

6,2

 

1905 90 90

– – – –

drugo

25

25

25

 

2001

Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini:

 

 

 

 

2001 90

Drugo:

 

 

 

 

2001 90 30

– –

sladka koruza (Zea mays var. saccharata)

12,6

7,2

0

0

2001 90 40

– –

jam, sladek krompir in podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo 5 mas. % ali več škroba

0

0

0

0

2001 90 60

– –

palmovi srčki

0

0

0

0

2004

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali ocetni kislini, zamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006:

 

 

 

 

2004 10

Krompir:

 

 

0

0

 

– –

drugo:

 

 

 

 

2004 10 91

– – –

v obliki moke, zdroba ali kosmičev

25,2

14,4

 

 

2004 90

Druge vrtnine in mešanice vrtnin:

 

 

 

 

2004 90 10

– –

sladka koruza (Zea mays var. saccharata)

12,6

7,2

 

 

2005

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006:

 

 

0

0

2005 20

Krompir:

 

 

 

 

2005 20 10

– –

v obliki moke, zdroba ali kosmičev

25,2

14,4

 

 

2005 80 00

Sladka koruza (Zea mays var. saccharata)

8,4

4,8

 

 

2008

Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali konzervirani, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladils ali alkohol ali ne, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu:

 

 

 

 

 

Oreški, arašidi in druga semena, vključno medsebojne mešanice:

 

 

 

 

2008 11

– –

arašidi:

 

 

 

 

2008 11 10

– – –

arašidno maslo

17,5

10

0

0

2008 99

– –

drugo:

 

 

 

 

 

– – –

brez dodanega alkohola

 

 

 

 

 

– – – –

brez dodanega sladkorja:

 

 

 

 

2008 99 85

– – – – –

koruza, razen sladke koruze (Zea mays var. saccharata)

21

12

0

0

2008 99 91

– – – – –

jam, sladek krompir in podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo 5 mas. % ali več škroba

0

0

0

0

2101

Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali maté čaja in pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali maté čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter njihovi ekstrakti, esence in koncentrati:

 

 

 

 

 

Ekstrakti, esence in koncentrati kave ter pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi kave:

 

 

 

 

2101 11

– –

ekstrakti, esence in koncentrati:

0

0

0

0

2101 12

– –

pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi kave:

0

0

0

0

2101 20

Ekstrakti, esence in koncentrati pravega čaja ali maté čaja in pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi pravega čaja ali maté čaja

0

0

0

0

2101 30

Pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter njihovi ekstrakti, esence in koncentrati

0

0

0

0

2102

Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi (razen cepiv iz tar. št. 3002); pripravljeni pecilni praški:

 

 

 

 

2102 10

Aktivni kvas:

 

 

 

 

2102 10 10

– –

kultura kvasa

42

24

0

0

 

– –

pekovski kvas:

 

 

 

 

2102 10 31

– – –

posušen

12,6

7,2

0

0

2102 10 39

– – –

drugo

20

20

20

0

2102 10 90

– –

drugo

15,7

9

0

0

2102 20

Neaktivni kvas; drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi:

5,6

3,2

0

0

2102 30 00

Pripravljeni pecilni praški

5,6

3,2

0

0

2103

Pripravki za omake in pripravljene omake; kombinirane začimbe in kombinirane mešanice začimbnih sredstev; gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica:

 

 

 

 

2103 10 00

Sojina omaka

14

8

0

0

2103 20 00

Paradižnikov ketchup in druge paradižnikove omake

18,7

12,5

6,2

0

2103 30

Gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica:

 

 

 

 

2103 30 10

– –

gorčična moka in zdrob

17,5

10

0

0

2103 30 90

– –

pripravljena gorčica

18,9

10,8

0

0

2103 90

Drugo:

 

 

 

 

2103 90 10

– –

mangov „chutney“, tekoč

0

0

0

0

2103 90 30

– –

aromatične grenčice z vsebnostjo alkohola 44,2 do 49,2 vol. %, ki vsebujejo od 1,5 do 6 mas. % encijana, začimb in raznih sestavin ter od 4 do 10 mas. % sladkorja, v embalaži s prostornino 0,5 l ali manj

5,6

3,2

0

0

2103 90 90

– –

drugo

5,6

3,2

0

0

2104

Juhe in mesne juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana sestavljena živila:

26,2

17,5

8,7

0

2105 00

Sladoled in druge ledene sladice, ki vsebujejo kakav ali ne

21,7

14,5

7,2

0

2106

Živila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu:

 

 

 

 

2106 10

Beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinaste snovi:

5,6

3,2

0

0

2106 90

Drugo:

 

 

 

 

2106 90 10

– –

sirovi fondueji

2,1

1,2

0

0

2106 90 20

– –

sestavljeni alkoholni pripravki, razen tistih na osnovi aromatičnih snovi vrst, ki se uporabljajo pri proizvodnji pijač

28

16

0

0

2106 90 92

– – –

ki ne vsebujejo mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze, glukoze ali škroba ali, ki vsebujejo manj kot 1,5 mas. % mlečnih maščob, 5 mas. % saharoze ali izoglukoze, 5 mas. % glukoze ali škroba:

2,1

1,2

0

0

2106 90 98

– – –

drugo

3

3

0

0

2201

Vode, vključno naravne ali umetne MINeralne vode in sodavice, ki ne vsebujejo dodanega sladkorja ali drugih sladil ali arom; led in sneg:

 

 

 

 

2201 10

MINeralne vode in sodavice:

 

 

 

 

 

– –

naravne MINeralne vode:

 

 

 

 

2201 10 11

– – –

negazirane

16,8

11,2

5,6

0

2201 10 19

– –

drugo

16,8

11,2

5,6

0

ex 2201 10 90

– – –

negazirane

27

18

9

0

ex 2201 10 90

– – –

drugo

16,8

11,2

5,6

0

2201 90 00

Drugo

2,2

1,5

0,7

0

2202

Vode, vključno MINeralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali arome, ter druge brezalkoholne pijače, razen sadnih ali zelenjavnih sokov, iz tar. št. 2009:

 

 

 

0

2202 10 00

Vode, vključno MINeralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali arome

27

18

9

 

2202 90

Drugo:

11,20

7,50

3,7

 

2203 00

Pivo, izdelano iz slada

29 % MIN. 8,14 EUR/hl

29 % MIN. 8,14 EUR/hl

29 % MIN. 8,14 EUR/hl

0 (8)

2205

Vermut in druga vina iz svežega grozdja, aromatizirana z rastlinami ali sredstvi za aromatiziranje:

 

 

 

 

2205 10

V embalaži s prostornino 2 litra ali manj:

15,7

9

0

0

2205 90

Drugo:

1,12 EUR/vol. %/hl + 5,5 EUR/hl

0,6 EUR/vol. %/hl + 3,16 EUR/hl

0

0

2207

Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali več; denaturirani etilni alkohol in drugi destilati, s katero koli vsebnostjo alkohola:

 

 

 

0 (8)

2207 10 00

Nedenaturirani etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali več

24 EUR/hl

24 EUR/hl

24 EUR/hl

 

2207 20 00

Denaturirani etilni alkohol in drugi destilati, s katero koli vsebnostjo alkohola

13 EUR/hl

13 EUR/hl

13 EUR/hl

 

2208

Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola manj kot 80 vol. %; žganja, likerji in druge alkoholne pijače:

 

 

 

0 (8)

2208 20

Žganja, dobljena z destilacijo vina iz grozdja ali grozdnih tropin:

 

 

 

 

 

– –

v embalaži s prostornino 2 litra ali manj:

 

 

 

 

2208 20 12

– – –

Cognac

15 % MIN. 0,13 EUR/vol. %/hl + 0,79 EUR/hl

15 % MIN. 0,13 EUR/vol. %/hl + 0,79 EUR/hl

10 % MIN. 0,09 EUR/vol. %/hl + 0,53 EUR/hl

 

2208 20 14

– – –

Armagnac

15 % MIN. 0,13 EUR/vol. %/hl + 0,79 EUR/hl

15 % MIN. 0,13 EUR/vol. %/hl + 0,79 EUR/hl

10 % MIN. 0,09 EUR/vol. %/hl + 0,53 EUR/hl

 

2208 20 26

– – –

Grappa

15 % MIN. 0,13 EUR/vol. %/hl + 0,79 EUR/hl

15 % MIN. 0,13 EUR/vol. %/hl + 0,79 EUR/hl

10 % MIN. 0,09 EUR/vol. %/hl + 0,53 EUR/hl

 

2208 20 27

– – –

Brandy de Jerez

15 % MIN. 0,13 EUR/vol. %/hl + 0,79 EUR/hl

15 % MIN. 0,13 EUR/vol. %/hl + 0,79 EUR/hl

10 % MIN. 0,09 EUR/vol. %/hl + 0,53 EUR/hl

 

2208 20 29

– – –

druga

15 % MIN. 0,13 EUR/vol. %/hl + 0,79 EUR/hl

15 % MIN. 0,13 EUR/vol. %/hl + 0,79 EUR/hl

10 % MIN. 0,09 EUR/vol. %/hl + 0,53 EUR/hl

 

 

– –

v embalaži s prostornino več kot 2 litra:

 

 

 

 

2208 20 40

– – –

surovi destilat

40 % MIN. 0,33 EUR/vol. %/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN. 0,33 EUR/vol. %/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN. 0,33 EUR/vol. %/hl + 2,15 EUR/hl

 

 

– – –

druga:

 

 

 

 

2208 20 62

– – – –

Cognac

40 % MIN. 0,33 EUR/vol. %/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN. 0,33 EUR/vol. %/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN. 0,33 EUR/vol. %/hl + 2,15 EUR/hl

 

2208 20 64

– – – –

Armagnac

40 % MIN. 0,33 EUR/vol. %/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN. 0,33 EUR/vol. %/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN. 0,33 EUR/vol. %/hl + 2,15 EUR/hl

 

2208 20 86

– – – –

Grappa

40 % MIN. 0,33 EUR/vol. %/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN. 0,33 EUR/vol. %/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN. 0,33 EUR/vol. %/hl + 2,15 EUR/hl

 

2208 20 87

– – – –

Brandy de Jerez

40 % MIN. 0,33 EUR/vol. %/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN. 0,33 EUR/vol. %/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN. 0,33 EUR/vol. %/hl + 2,15 EUR/hl

 

2208 20 89

– – – –

druga

40 % MIN. 0,33 EUR/vol. %/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN. 0,33 EUR/vol. %/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN. 0,33 EUR/vol. %/hl + 2,15 EUR/hl

 

2208 30

Whisky:

 

 

 

 

 

– –

whisky bourbon, v embalaži s prostornino:

 

 

 

 

2208 30 11

– – –

do vključno 2 l

15 % MIN. 1,26 EUR/vol. %/hl + 3,45 EUR/hl

15 % MIN. 1,26 EUR/vol. %/hl + 3,45 EUR/hl

10 % MIN. 0,84 EUR/vol. %/hl + 2,31 EUR/hl

 

2208 30 19

– – –

več kot 2 l

20 % MIN. 1,68 EUR/vol. %/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN. 1,68 EUR/vol. %/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN. 1,68 EUR/vol. %/hl + 4,6 EUR/hl

 

 

– –

škotski whisky:

 

 

 

0 (8)

 

– – –

malt whisky, v embalaži s prostornino:

 

 

 

 

2208 30 32

– – – –

2 l ali manj

15 % MIN. 1,26 EUR/vol. %/hl + 3,45 EUR/hl

15 % MIN. 1,26 EUR/vol. %/hl + 3,45 EUR/hl

10 % MIN. 0,84 EUR/vol. %/hl + 2,31 EUR/hl

 

2208 30 38

– – – –

več kot 2 l

20 % MIN. 1,68 EUR/vol. %/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN. 1,68 EUR/vol. %/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN. 1,68 EUR/vol. %/hl + 4,6 EUR/hl

 

 

– – –

blended whisky, v embalaži s prostornino:

 

 

 

 

2208 30 52

– – – –

2 l ali manj

15 % MIN. 1,26 EUR/vol. %/hl + 3,45 EUR/hl

15 % MIN. 1,26 EUR/vol. %/hl + 3,45 EUR/hl

10 % MIN. 0,84 EUR/vol. %/hl + 2,31 EUR/hl

 

2208 30 58

– – – –

več kot 2 l

20 % MIN. 1,68 EUR/vol. %/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN. 1,68 EUR/vol. %/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN. 1,68 EUR/vol. %/hl + 4,6 EUR/hl

 

 

– – –

drug, v embalaži s prostornino:

 

 

 

 

2208 30 72

– – – –

2 l ali manj

15 % MIN. 1,26 EUR/vol. %/hl + 3,45 EUR/hl

15 % MIN. 1,26 EUR/vol. %/hl + 3,45 EUR/hl

10 % MIN. 0,84 EUR/vol. %/hl + 2,31 EUR/hl

 

2208 30 78

– – – –

več kot 2 l

20 % MIN. 1,68 EUR/vol. %/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN. 1,68 EUR/vol. %/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN. 1,68 EUR/vol. %/hl + 4,6 EUR/hl

 

 

– –

drug, v embalaži s prostornino:

 

 

 

 

2208 30 82

– – –

2 l ali manj

15 % MIN. 1,26 EUR/vol. %/hl + 3,45 EUR/hl

15 % MIN. 1,26 EUR/vol. %/hl + 3,45 EUR/hl

10 % MIN. 0,84 EUR/vol. %/hl + 2,31 EUR/hl

 

2208 30 88

– – –

več kot 2 l

20 % MIN. 1,68 EUR/vol. %/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN. 1,68 EUR/vol. %/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN. 1,68 EUR/vol. %/hl + 4,6 EUR/hl

 

2208 40

Rum in tafia:

 

 

 

 

 

– –

v embalaži s prostornino 2 litra ali manj

 

 

 

 

2208 40 11

– – –

rum, ki vsebuje 225 g ali več hlapljivih sestavin (razen etilnega in metilnega alkohola) na hektoliter čistega alkohola (z 10 %-nim odstopanjem)

20 % MIN. 0,45 EUR/vol. %/hl + 1,6 EUR/hl

20 % MIN. 0,45 EUR/vol. %/hl + 1,6 EUR/hl

20 % MIN. 0,45 EUR/vol. %/hl + 1,6 EUR/hl

 

 

– – –

drugo:

 

 

 

 

2208 40 31

– – – –

vrednost, ki presega 7,9 EUR na liter čistega alkohola

20 % MIN. 0,45 EUR/vol. %/hl + 1,6 EUR/hl

20 % MIN. 0,45 EUR/vol. %/hl + 1,6 EUR/hl

20 % MIN. 0,45 EUR/vol. %/hl + 1,6 EUR/hl

 

2208 40 39

– – – –

drugo

20 % MIN. 0,45 EUR/vol. %/hl + 1,6 EUR/hl

20 % MIN. 0,45 EUR/vol. %/hl + 1,6 EUR/hl

20 % MIN. 0,45 EUR/vol. %/hl + 1,6 EUR/hl

 

 

– –

v embalaži s prostornino več kot 2 l:

 

 

 

 

2208 40 51

– – –

rum, ki vsebuje 225 g ali več hlapljivih sestavin (razen etilnega in metilnega alkohola) na hektoliter čistega alkohola (z 10 %-nim odstopanjem)

40 % MIN. 0,9 EUR/vol. %/hl + 3,2 EUR/hl

40 % MIN. 0,9 EUR/vol. %/hl + 3,2 EUR/hl

40 % MIN. 0,9 EUR/vol. %/hl + 3,2 EUR/hl

 

 

– – –

drugo:

 

 

 

 

2208 40 91

– – – –

vrednost, ki presega 2 EUR na liter čistega alkohola

40 % MIN. 0,9 EUR/vol. %/hl + 3,2 EUR/hl

40 % MIN. 0,9 EUR/vol. %/hl + 3,2 EUR/hl

40 % MIN. 0,9 EUR/vol. %/hl + 3,2 EUR/hl

 

2208 40 99

– – – –

drugo

40 % MIN. 0,9 EUR/vol. %/hl + 3,2 EUR/hl

40 % MIN. 0,9 EUR/vol. %/hl + 3,2 EUR/hl

40 % MIN. 0,9 EUR/vol. %/hl + 3,2 EUR/hl

 

2208 50

Gin in brinjevec:

 

 

 

0 (8)

 

– –

gin, v embalaži s prostornino:

 

 

 

 

2208 50 11

– – –

2 l ali manj

20 % MIN. 0,40 EUR/vol. %/hl + 1,6 EUR/hl

20 % MIN. 0,40 EUR/vol. %/hl + 1,6 EUR/hl

20 % MIN. 0,40 EUR/vol. %/hl + 1,6 EUR/hl

 

2208 50 19

– – –

več kot 2 l

40 % MIN. 0,8 EUR/vol. %/hl + 3,2 EUR/hl

40 % MIN. 0,8 EUR/vol. %/hl + 3,2 EUR/hl

40 % MIN. 0,8 EUR/vol. %/hl + 3,2 EUR/hl

 

 

– –

brinjevec, v embalaži s prostornino:

 

 

 

 

2208 50 91

– – –

2 l ali manj

20 % MIN. 0,50 EUR/vol. %/hl + 3,2 EUR/hl

20 % MIN. 0,50 EUR/vol. %/hl + 3,2 EUR/hl

20 % MIN. 0,50 EUR/vol. %/hl + 3,2 EUR/hl

 

2208 50 99

– – –

več kot 2 l

40 % MIN. 1,0 EUR/vol. %/hl + 6,4 EUR/hl

40 % MIN. 1,0 EUR/vol. %/hl + 6,4 EUR/hl

40 % MIN. 1,0 EUR/vol. %/hl + 6,4 EUR/hl

 

2208 60

Vodka:

 

 

 

 

 

– –

z dejansko vsebnostjo alkohola 45,4 vol. % ali manj, v embalaži s prostornino:

 

 

 

 

2208 60 11

– – –

2 l ali manj

15 % MIN. 0,60 EUR/vol. %/hl + 2,4 EUR/hl

15 % MIN. 0,60 EUR/vol. %/hl + 2,4 EUR/hl

15 % MIN. 0,60 EUR/vol. %/hl + 2,4 EUR/hl

 

2208 60 19

– – –

več kot 2 l

20 % MIN. 0,8 EUR/vol. %/hl + 3,2 EUR/hl

20 % MIN. 0,8 EUR/vol. %/hl + 3,2 EUR/hl

20 % MIN. 0,8 EUR/vol. %/hl + 3,2 EUR/hl

 

 

– –

z dejansko vsebnostjo alkohola več kot 45,4 vol. %, v embalaži s prostornino:

 

 

 

 

2208 60 91

– – –

2 l ali manj

15 % MIN. 0,60 EUR/vol. %/hl + 2,4 EUR/hl

15 % MIN. 0,60 EUR/vol. %/hl + 2,4 EUR/hl

15 % MIN. 0,60 EUR/vol. %/hl + 2,4 EUR/hl

 

2208 60 99

– – –

več kot 2 l

20 % MIN. 0,8 EUR/vol. %/hl + 3,2 EUR/hl

20 % MIN. 0,8 EUR/vol. %/hl + 3,2 EUR/hl

20 % MIN. 0,8 EUR/vol. %/hl + 3,2 EUR/hl

 

2208 70

Likerji in krepilne pijače:

 

 

 

0 (8)

2208 70 10

– –

v embalaži s prostornino 2 litra ali manj

36 % MIN. 0,68 EUR/vol. %/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN. 0,68 EUR/vol. %/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN. 0,68 EUR/vol. %/hl + 4,05 EUR/hl

 

2208 70 90

– –

v embalaži s prostornino več kot 2 litra

40 % MIN. 0,75 EUR/vol. %/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN. 0,75 EUR/vol. %/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN. 0,75 EUR/vol. %/hl + 4,5 EUR/hl

 

2208 90

Drugo:

 

 

 

0 (8)

 

– –

arak, v embalaži s prostornino:

 

 

 

 

2208 90 11

– – –

2 l ali manj

36 % MIN. 0,68 EUR/vol. %/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN. 0,68 EUR/vol. %/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN. 0,68 EUR/vol. %/hl + 4,05 EUR/hl

 

2208 90 19

– – –

več kot 2 l

40 % MIN. 0,75 EUR/vol. %/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN. 0,75 EUR/vol. %/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN. 0,75 EUR/vol. %/hl + 4,5 EUR/hl

 

 

– –

žganja iz sliv, hrušk ali češenj (razen likerjev) v embalaži s prostornino :

 

 

 

 

2208 90 33

– – –

2 l ali manj:

36 % MIN. 0,68 EUR/vol. %/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN. 0,68 EUR/vol. %/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN. 0,68 EUR/vol. %/hl + 4,05 EUR/hl

 

2208 90 38

– – –

več kot 2 l:

40 % MIN. 0,75 EUR/vol. %/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN. 0,75 EUR/vol. %/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN. 0,75 EUR/vol. %/hl + 4,5 EUR/hl

 

 

– –

druga žganja in druge alkoholne pijače, v embalaži s prostornino:

 

 

 

 

 

– – –

2 l ali manj:

 

 

 

 

2208 90 41

– – – –

ouzo

36 % MIN. 0,68 EUR/vol. %/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN. 0,68 EUR/vol. %/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN. 0,68 EUR/vol. %/hl + 4,05 EUR/hl

 

 

– – – –

druge:

 

 

 

 

 

– – – – –

žganja (razen likerjev):

 

 

 

 

 

– – – – – –

destilirana iz sadja:

 

 

 

 

2208 90 45

– – – – – – –

kalvados

36 % MIN. 0,68 EUR/vol. %/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN. 0,68 EUR/vol. %/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN. 0,68 EUR/vol. %/hl + 4,05 EUR/hl

 

2208 90 48

– – – – – – –

druga

36 % MIN. 0,68 EUR/vol. %/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN. 0,68 EUR/vol. %/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN. 0,68 EUR/vol. %/hl + 4,05 EUR/hl

 

 

– – – – – –

druga:

 

 

 

 

2208 90 52

– – – – – – –

žganje iz žita – korn

36 % MIN. 0,68 EUR/vol. %/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN. 0,68 EUR/vol. %/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN. 0,68 EUR/vol. %/hl + 4,05 EUR/hl

 

2208 90 54

– – – – – – –

tequila

36 % MIN. 0,68 EUR/vol. %/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN. 0,68 EUR/vol. %/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN. 0,68 EUR/vol. %/hl + 4,05 EUR/hl

 

2208 90 56

– – – – – – –

druga

36 % MIN. 0,68 EUR/vol. %/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN. 0,68 EUR/vol. %/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN. 0,68 EUR/vol. %/hl + 4,05 EUR/hl

 

2208 90 69

– – – – –

druge alkoholne pijače

36 % MIN. 0,68 EUR/vol. %/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN. 0,68 EUR/vol. %/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN. 0,68 EUR/vol. %/hl + 4,05 EUR/hl

 

 

– – –

več kot 2 l:

 

 

 

0 (8)

 

– – – –

žganja (razen likerjev):

 

 

 

 

2208 90 71

– – – – –

destilirana iz sadja:

40 % MIN. 0,75 EUR/vol. %/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN. 0,75 EUR/vol. %/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN. 0,75 EUR/vol. %/hl + 4,5 EUR/hl

 

2208 90 75

– – – – –

tequila

40 % MIN. 0,75 EUR/vol. %/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN. 0,75 EUR/vol. %/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN. 0,75 EUR/vol. %/hl + 4,5 EUR/hl

 

2208 90 77

– – – – –

druge

40 % MIN. 0,75 EUR/vol. %/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN. 0,75 EUR/vol. %/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN. 0,75 EUR/vol. %/hl + 4,5 EUR/hl

 

2208 90 78

– – – –

druge alkoholne pijače

40 % MIN. 0,75 EUR/vol. %/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN. 0,75 EUR/vol. %/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN. 0,75 EUR/vol. %/hl + 4,5 EUR/hl

 

 

– –

nedenaturirani etilni alkohol, z vsebnostjo manj kot 80 vol. %, v embalaži s prostornino:

 

 

 

 

2208 90 91

– – –

2 l ali manj

40 % MIN. 0,75 EUR/vol. %/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN. 0,75 EUR/vol. %/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN. 0,75 EUR/vol. %/hl + 4,5 EUR/hl

 

2208 90 99

– – –

več kot 2 l

40 % MIN. 0,75 EUR/vol. %/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN. 0,75 EUR/vol. %/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN. 0,75 EUR/vol. %/hl + 4,5 EUR/hl

 

2402

Cigare, cigarilosi in cigarete iz tobaka ali tobačnih nadomestkov:

 

 

 

 

2402 10 00

Cigare in cigarilosi, ki vsebujejo tobak

36

36

36

0 (8)

2402 20

Cigarete, ki vsebujejo tobak:

50 % MIN. 9,6 EUR/1 000 kos

50 % MIN. 9,6 EUR/1 000 kos

50 % MIN. 9,6 EUR/1 000 kos

0 (8)

2402 90 00

Drugo

50 % MIN. 9,6 EUR/1 000 kos

50 % MIN. 9,6 EUR/1 000 kos

50 % MIN. 9,6 EUR/1 000 kos

0 (8)

2403

Drug predelan tobak in tobačni nadomestki; homogeniziran ali rekonstituiran tobak; tobakovi ekstrakti in esence:

 

 

 

 

2403 10

Tobak za kajenje z dodatkom tobakovega nadomestka v kakršnem koli razmerju ali brez njega:

30

20

10

0 (8)

 

Drugo:

 

 

 

 

2403 91 00

– –

„homogeniziran“ ali „rekonstituiran“ tobak

2,2

1,5

0,7

0 (8)

2403 99

– –

drugo

2,2

1,5

0,7

0 (8)

2905

Aciklični alkoholi in njihovi halogenski sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati:

 

 

 

 

 

Drugi večhidroksilni alkoholi:

 

 

 

 

2905 43 00

– –

manitol

0

0

0

0

2905 44

– –

D-glucitol (sorbitol):

0

0

0

0

2905 45 00

– –

glicerol

0

0

0

0

3301

Eterična olja (brez terpenov ali s terpeni), vključno zgoščena (trda) olja (concretes) in čista olja; rezinoidi; izvlečki oleosmol; koncentrati eteričnih olj in maščob v masteh, neeteričnih oljih, voskih ali podobnem, pridobljeni z ekstrakcijo eteričnih olj z mastjo ali maceracijo; stranski terpenski proizvodi, dobljeni z deterpenacijo eteričnih olj; vodni destilati in vodne raztopine eteričnih olj:

 

 

 

 

3301 90

Drugo:

 

 

 

 

3301 90 10

– –

terpenski stranski produkti deterpenizacije eteričnih olj

0

0

0

0

 

– –

ekstrahirane oleo-smole

 

 

 

 

3301 90 21

– – –

sladkih koreninic in hmelja

0

0

0

0

3301 90 30

– – –

drugo

0

0

0

0

3301 90 90

– –

drugo

0

0

0

0

3302

Mešanice dišav in mešanice (vključno alkoholne raztopine) na osnovi ene ali več teh snovi, ki se uporabljajo kot surovine v industriji; drugi preparati na osnovi dišav vrst, ki se uporabljajo v proizvodnji pijač:

 

 

 

 

3302 10

Za uporabo v industriji hrane in pijač

 

 

 

 

 

– –

za uporabo v industriji pijač:

 

 

 

 

 

– – –

preparati, ki vsebujejo vse arome, značilne za določeno vrsto pijače:

 

 

 

 

3302 10 10

– – – –

z volumsko vsebnostjo alkohola, ki presega 0,5 vol. %

30 % MIN. 0,25 EUR/vol. %/hl + 1,35 EUR/hl

20 % MIN. 0,17 EUR/vol. %/hl + 1,05 EUR/hl

10 % MIN. 0,08 EUR/vol. %/hl + 0,53 EUR/hl

0

3302 10 21

– – – – –

ki ne vsebujejo mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze, glukoze ali škroba ali, ki vsebujejo manj kot 1,5 mas. % mlečnih maščob, manj kot 5 mas. % saharoze ali izoglukoze, manj kot 5 mas. % glukoze ali škroba

0

0

0

0

3302 10 29

– – – – –

drugo

0

0

0

0

3501

Kazein, kazeinati in drugi kazeinski derivati; kazeinska lepila: