EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2034

Uredba Komisije (ES) št. 2034/2006 z dne 21. decembra 2006 o določitvi referenčnih cen za nekatere ribiške proizvode za ribolovno leto 2007

UL L 348M, 24.12.2008, p. 995–1001 (MT)
UL L 414, 30.12.2006, p. 68–71 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2034/oj

30.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 414/68


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2034/2006

z dne 21. decembra 2006

o določitvi referenčnih cen za nekatere ribiške proizvode za ribolovno leto 2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupnih tržnih ureditvah za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (1), in zlasti člena 29(1) in (5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 104/2000 določa, da se referenčne cene, ki veljajo za Skupnost, lahko vsako leto glede na kategorijo proizvoda določijo za proizvode, za katere velja tarifna opustitev v skladu s členom 28(1). Isto velja za proizvode, ki morajo zaradi tega, ker zanje velja zavezujoče tarifno znižanje v skladu z WTO ali kakšne druge preferencialne ureditve, biti usklajeni z referenčno ceno.

(2)

Za proizvode iz Priloge I, dela A in B Uredbe (ES) št. 104/2000, je referenčna cena ista kot cena za umik s trga, določena v skladu s členom 20(1) navedene urebe.

(3)

Cene za umik s trga in prodajne cene Skupnosti za zadevne proizvode so za ribolovno leto 2006 določene z Uredbo Komisije (ES) št. 2032/2006 (2).

(4)

Referenčna cena za proizvode, ki niso našteti v Prilogah I in II k Uredbi (ES) št. 104/2000, je oblikovana na podlagi tehtanega povprečja carinskih vrednosti, zabeleženih na uvoznih trgih ali v pristaniščih uvoza v zadnjih treh letih pred dnevom določitve referenčne cene.

(5)

Referenčnih cen ni treba določiti za vse vrste, za katere veljajo merila iz Uredbe (ES) št. 104/2000, in zlasti ne za tiste, uvožene iz tretjih držav v velikih količinah.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribiške proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priporočene cene za ribolovno leto 2007 za ribiške proizvode, kot so opredeljene v skladu s členom 29 Uredbe (ES) št. 104/2000, so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 2006

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 17, 21.1.2000, str. 22. Uredba, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  Glej str. 58 tega Uradnega lista.


PRILOGA (1)

1.   Referenčne cene za proizvode iz člena 29(3)(a) Uredbe (ES) št. 104/2000

Vrsta

Velikost (2)

Referenčna cena (EUR/tono)

Brez drobovja, z glavo (2)

Cela riba (2)

Dodatna oznaka

Extra, A (2)

Dodatna oznaka

Extra, A (2)

sled vrste Clupea harengus

ex 0302 40 00

1

 

F011

128

2

F012

197

3

F013

186

4a

F016

117

4b

F017

117

4c

F018

246

5

F015

218

6

F019

109

7a

F025

109

7b

F026

98

8

F027

82

rdeči okuni (Sebastes spp.)

ex 0302 69 31 in ex 0302 69 33

1

 

F067

925

2

F068

925

3

F069

777

trska vrste Gadus morhua

ex 0302 50 10

1

F073

1 169

F083

844

2

F074

1 169

F084

844

3

F075

1 104

F085

649

4

F076

876

F086

487

5

F077

617

F087

357

 

 

Kuhane v vodi

Sveže ali zamrznjene

Dodatna oznaka

Extra, A (2)

Dodatna oznaka

Extra, A (2)

severne kozice (Pandalus borealis)

ex 0306 23 10

1

F317

4 936

F321

1 092

2

F318

1 731

2.   Referenčne cene za ribiške proizvode iz člena 29(3)(d) Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000

Proizvod

Dodatna oznaka TARIC

Oblika ponudbe

Referenčna

cena (EUR/tono)

1.   

rdeči okuni (Sebastes spp.)

 

 

Cela:

 

ex 0303 79 35

ex 0303 79 37

F411

z glavo ali brez glave

960

ex 0304 29 35

ex 0304 29 39

 

Fileti:

 

F412

s kostmi („standardni“)

1 934

F413

brez kosti

2 117

F414

kosi v izvirnem pakiranju, ki niso težji od 4 kg

2 285

2.   

trska (Gadus morhua, Gadus ogac in Gadus macrocephalus) in riba vrste Boreogadus saida

ex 0303 52 10, ex 0303 52 30, ex 0303 52 90, ex 0303 79 41

F416

Cela, z glavo ali brez glave

1 106

ex 0304 29 29

 

Fileti:

 

F417

ločeni s folijo ali v industrijskih kosih, s kostmi („standardni“)

2 428

F418

ločeni s folijo ali v industrijskih kosih, brez kosti

2 664

F419

posamezni fileti ali ločeni s folijo, s kožo

2 602

F420

posamezni fileti ali ločeni s folijo, brez kože

2 943

F421

kosi v izvirnem pakiranju, ki niso težji od 4 kg

2 903

ex 0304 99 33

F422

Kosi in drugo meso, razen zmletih kosov

1 434

3.   

saj (Pollachius virens)

ex 0304 29 31

 

Fileti:

 

F424

ločeni s folijo ali v industrijskih kosih, s kostmi („standardni“)

1 518

F425

ločeni s folijo ali v industrijskih kosih, brez kosti

1 672

F426

posamezni fileti ali ločeni s folijo, s kožo

1 476

F427

posamezni fileti ali ločeni s folijo, brez kože

1 680

F428

kosi v izvirnem pakiranju, ki niso težji od 4 kg

1 733

ex 0304 99 41

F429

Kosi in drugo meso, razen zmletih kosov

986

4.   

vahnja (Melanogrammus aeglefinus)

ex 0304 29 33

 

Fileti:

 

F431

ločeni s folijo ali v industrijskih kosih, s kostmi („standardni“)

2 264

F432

ločeni s folijo ali v industrijskih kosih, brez kosti

2 606

F433

posamezni fileti ali ločeni s folijo, s kožo

2 537

F434

posamezni fileti ali ločeni s folijo, brez kože

2 710

F435

kosi v izvirnem pakiranju, ki niso težji od 4 kg

2 960

5.   

aljaški polak (Theragra chalcogramma)

 

 

Fileti:

 

ex 0304 29 85

F441

ločeni s folijo ali v industrijskih kosih, s kostmi („standardni“)

1 159

F442

ločeni s folijo ali v industrijskih kosih, brez kosti

1 324

6.   

sled (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 

 

rezine sledu

 

ex 0304 19 97

ex 0304 99 23

F450

kosi, težji od 80 g

510

F450

kosi, težji od 80 g

464


(1)  Dodatna oznaka, ki jo je treba navesti za vse kategorije razen tiste, ki so izrecno navedene v točkah 1 in 2 Priloge, je „F499: Drugo“.

(2)  Kategorije svežosti, velikosti in oblike ponudbe so določene v skladu s členom 2 Uredbe (ES) št 104/2000.


Top