EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2002

Uredba Komisije (ES) št. 2002/2006 z dne 21. decembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 795/2004 o podrobnih pravilih za izvajanje sheme enotnega plačila, predvidenega v Uredbi Sveta (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete

UL L 330M, 9.12.2008, p. 470–471 (MT)
UL L 379, 28.12.2006, p. 47–48 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2002/oj

28.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 379/47


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2002/2006

z dne 21. decembra 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 795/2004 o podrobnih pravilih za izvajanje sheme enotnega plačila, predvidenega v Uredbi Sveta (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi uredb (EGS) št. 2019/93, (ES) št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, (ES) št. 1454/2001, (ES) 1868/94, (ES) št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES) št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71 in (ES) št. 2529/2001 (1) ter zlasti člena 145(c) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 795/2004 (2) uvaja pravila za izvajanje sheme enotnega plačila od leta 2005.

(2)

Člen 54(3) Uredbe (ES) št. 1782/2003 določa, da kmetje opustijo pridelavo na hektarjih, upravičenih do pravic za praho, člen 56(1) navedene uredbe pa določa, da se zemljišče, prijavljeno kot praha, praviloma ne sme uporabljati za kmetijske namene.

(3)

Člen 32(1) Uredbe (ES) št. 795/2004 določa, da so površine v prahi v obdobju, ki se začne najpozneje 15. januarja in se ne konča pred 31. avgustom.

(4)

Komisija je pogosto odobrila odstopanje od navedenih pravil, da bi se odzvala na potrebe kmetov v zvezi s krmo v regijah, ki so jih prizadele naravne katastrofe, zlasti suša. Posebne okoliščine krajevnih naravnih katastrof zahtevajo analizo in sprejetje odločitve. Izkušnje kažejo, da bi bilo za ustrezno in pravočasno obravnavo krajevnih razmer primerno, da se odgovornost takih odločitev prenese na države članice, pod pogojem, da jih opravičujejo izredne okoliščine.

(5)

Zato je primerno, da države članice odločajo o prepoznavanju hudih naravnih katastrof, ki resno oškodujejo kmetijska gospodarstva v določeni regiji, in da pravočasno pooblastijo vse oškodovane proizvajalce, da zemljišče, prijavljeno kot praha, uporabljajo za krmljenje živali. Države članice obvestijo Komisijo o takih nacionalnih odločitvah in zlasti o neugodnih podnebnih razmerah, ki jih opravičujejo.

(6)

Uredbo (ES) št. 795/2004 je zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za neposredna plačila –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 795/2004 se spremeni:

V členu 32 se doda naslednji odstavek:

„5.   V primerih iz člena 40(4)(c) Uredbe (ES) št. 1782/2003 lahko države članice pooblastijo vse oškodovane proizvajalce, da zemljišče, prijavljeno kot praho, uporabljajo za krmljenje živali v letu enotnega zahtevka. Države članice sprejmejo vse ukrepe, potrebne za zagotovitev, da se zemljišče v prahi, za katerega se izda odobritev, ne uporablja v pridobitne namene in zlasti, da se krme, pridelane na navedenem zemljišču v prahi, ne proda.

Države članice obvestijo Komisijo o svoji odločitvi glede odobritve in njeni upravičenosti.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1405/2006 (UL L 265, 26.9.2006, str. 1).

(2)  UL L 141, 30.4.2004, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1291/2006 (UL L 236, 31.8.2006, str. 20).


Top