EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1831

Uredba Komisije (ES) št. 1831/2006 z dne 13. decembra 2006 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2377/90 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora glede doramektina (Besedilo velja za EGP)

OJ L 354, 14.12.2006, p. 5–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 772–774 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 078 P. 131 - 133
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 078 P. 131 - 133

No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; implicitno zavrnjeno 32009R0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1831/oj

14.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 354/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1831/2006

z dne 13. decembra 2006

o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2377/90 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora glede doramektina

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2377/90 z dne 26. junija 1990 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora (1) ter zlasti člena 2 Uredbe,

ob upoštevanju mnenj Evropske agencije za zdravila, ki jih je oblikoval Odbor za zdravila za veterinarsko uporabo,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Vse farmakološko aktivne snovi, ki se v Skupnosti uporabljajo v zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, namenjenih živalim za proizvodnjo živil, je treba oceniti v skladu z Uredbo (EGS) št. 2377/90.

(2)

Snov doramektin je vključena v Prilogo I k Uredbi (EGS) št. 2377/90 za mišičevje, maščevje, jetra ter ledvice govedi, razen govedi, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi. Ta snov je vključena tudi v Prilogo I k Uredbi (EGS) št. 2377/90 za mišičevje, maščevje, jetra ter ledvice prašičev, ovc, jelenjadi, vključno s severnimi jeleni, razen ovc, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi. Vnos za doramektin v tej Prilogi je treba spremeniti in razširiti na vse vrste sesalcev za proizvodnjo živil za mišičevje, maščevje, jetra ter ledvice, razen za živali, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi.

(3)

Uredbo (EGS) št. 2377/90 je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Omogočiti je treba ustrezno obdobje pred začetkom veljavnosti te uredbe, v katerem lahko države članice izvedejo morebitne potrebne prilagoditve dovoljenj za dajanje zadevnih zdravil za uporabo v veterinarski medicini v promet, ki so bila odobrena v skladu z Direktivo 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini (2), da upoštevajo določbe te uredbe.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravila za uporabo v veterinarski medicini –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EGS) št. 2377/90 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 12. februarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. decembra 2006

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1805/2006 (UL L 343, 8.12.2006, str. 66).

(2)  UL L 311, 28.11.2001, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/28/ES (UL L 136, 30.4.2004, str. 58).


PRILOGA

Naslednja snov se vnese v Prilogo I k Uredbi (EGS) št. 2377/90:

2.   Sredstva za zatiranje zajedavcev

2.3.   Sredstva, ki delujejo proti endo- in ektoparazitom

2.3.1.   Avermektini

Farmakološko aktivna(-e) snov(-i)

Ostanek označevalca

Živalske vrste

MVO

Ciljna tkiva

„Doramektin

Doramektin

Vse vrste sesalcev za pridelavo živil (1)

40 μg/kg

Mišičevje

150 μg/kg

Maščevje

100 μg/kg

Jetra

60 μg/kg

Ledvice


(1)  Ni za uporabo pri živalih, katerih mleko se proizvaja za prehrano ljudi.“


Top