EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1784

Uredba Komisije (ES) št. 1784/2006 z dne 4. decembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe predelovalnih sredstev

OJ L 337, 5.12.2006, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 375–376 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 018 P. 59 - 60
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 018 P. 59 - 60

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; implicitno zavrnjeno 32009R1005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1784/oj

5.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 337/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1784/2006

z dne 4. decembra 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe predelovalnih sredstev

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2000 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (1), in zlasti tretjega stavka šestnajste alinee člena 2 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Snov, ki tanjša ozonski plašč ogljikov tetraklorid (CTC), je v skupini IV Priloge I k Uredbi (ES) št. 2037/2000 navedena kot nadzorovana snov, zato se zanjo uporabljajo omejitve uporabe iz te uredbe.

(2)

Ob upoštevanju novih informacij in tehničnega razvoja, ki ga je projektna skupina za predelovalna sredstva v okviru Montrealskega protokola o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč sporočila v svojem poročilu o napredku oktobra 2004 (2) so pogodbenice Montrealskega protokola na svojem sedemnajstem zasedanju decembra 2005 sprejele Sklep XVII/7 (3). Sklep XVII/7 dodaja ogljikov tertraklorid v popravljeno razpredelnico A za Sklep X/14 kot predelovalno sredstvo za proizvodnjo radioaktivno označenega cianokobalamina, zdravila, ki se uporablja za diagnosticiranje verjetnih vzrokov pomanjkanja vitamina B12.

(3)

Trenutno je uporaba ogljikovega tetraklorida kot predelovalnega sredstva za proizvodnjo radioaktivno označenega cianokobalamina v Skupnosti prepovedana z Uredbo (ES) št. 2037/2000. Da bi bila ta uporaba dovoljena v skladu z zgoraj navedenim Sklepom, nedavno sprejetim v okviru Montrealskega protokola, je treba spremeniti Prilogo VI k Uredbi.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 18(1) Uredbe (ES) št. 2037/2000 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga VI k Uredbi (ES) št. 2037/2000 se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. decembra 2006

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 244, 29.9.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1366/2006 (UL L 264, 25.9.2006, str. 12).

(2)  Poročilo projektne skupine za predelovalna sredstva, oktober 2004, str. 17. (http://hq.unep.org/ozone/teap/Reports/PATF/PATF_Report2004.pdf)

(3)  Sedemnajsto zasedanje pogodbenic Montrealskega protokola leta 2005, Sklep XVII/7: Seznam uporabe nadzorovanih snovi kot predelovalnih sredstev. (http://hq.unep.org/ozone/Meeting_Documents/mop/17mop/17mop-11.e.pdf).


PRILOGA

„PRILOGA VI

Procesi, v katerih se nadzorovane snovi uporabljajo kot predelovalna sredstva iz šestnajste alinee člena 2

(a)

Uporaba ogljikovega tetraklorida za odstranitev dušikovega triklorida v proizvodnji klora in kavstične sode;

(b)

uporaba ogljikovega tetraklorida pri zajemanju klora iz izstopnega plina v proizvodnji klora;

(c)

uporaba ogljikovega tetraklorida pri izdelavi klorirane gume;

(d)

uporaba ogljikovega tetraklorida pri izdelavi izobutil acetofenona (iboprufen-analgetik);

(e)

uporaba ogljikovega tetraklorida pri izdelavi polifenilentereftalamida;

(f)

uporaba ogljikovega tetraklorida v proizvodnji radioaktivno označenega cianokobalamina;

(g)

uporaba CFC-11 pri izdelavi pol iz finih sintetičnih poliolefinskih vlaken;

(h)

uporaba CFC-12 pri fotokemijski sintezi perfluoropolieterpoliperoksida, predhodnikov Z-perfluoropolietrov in difunkcionalnih derivatov;

(i)

uporaba CFC-113 pri redukciji perfluoropolieterpoliperoksidnega intermediata za proizvodnjo perfluoropolietrovih diestrov;

(j)

uporaba CFC-113 pri pripravi perfluoropolietrnih diolov z visoko funkcionalnostjo;

(k)

uporaba ogljikovega tetraklorida v proizvodnji cyclodima;

(l)

uporaba HCFC v procesih, določenih v točkah (a) do (k), kadar se uporabljajo kot nadomestilo za CFC ali ogljikov tetraklorid.“


Top