EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1281

Uredba Komisije (ES) št. 1281/2006 z dne 28. avgusta 2006 o odstopanju od Uredbe (ES) št. 595/2004 glede rokov za plačilo dajatve na mleko in mlečne proizvode za odkupovalce in proizvajalce za tržno leto 2005/2006

OJ L 234, 29.8.2006, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1281/oj

29.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 234/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1281/2006

z dne 28. avgusta 2006

o odstopanju od Uredbe (ES) št. 595/2004 glede rokov za plačilo dajatve na mleko in mlečne proizvode za odkupovalce in proizvajalce za tržno leto 2005/2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1788/2003 z dne 29. septembra 2003 o uvedbi dajatve v sektorju mleka in mlečnih proizvodov (1) in zlasti člena 24 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 595/2004 z dne 30. marca 2004 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1788/2003 o uvedbi dajatve v sektorju mleka in mlečnih proizvodov (2) določa zlasti časovni razpored in pogoje obračunavanja dajatve. Člen 15(1) Uredbe (ES) št. 595/2004 določa, da odkupovalci in, v primeru neposredne prodaje, proizvajalci, ki so zavezani za plačilo dajatve, vsako leto pred 1. septembrom pristojnemu organu plačajo dolgovani znesek v skladu s pravili, ki jih določi država članica. Ob neupoštevanju tega roka se plačajo letne obresti v skladu z odstavkom 2 navedenega člena.

(2)

Da bi izboljšali proračunske napovedi in dosegli bolj prožno upravljanje proračuna, se trenutno spreminja Uredbo (ES) št. 1788/2003 tako, da bodo države članice lahko preložile datum plačila dajatve iz člena 3(1) navedene uredbe ter da bodo nekatere države članice lahko prenesle nacionalne referenčne količine za neposredne prodaje na nacionalne referenčne količine za dostave za obdobje dvanajst mesecev tržnega leta 2005/2006 v smislu člena 1(1) navedene uredbe. Da bi nacionalnim upravam omogočili učinkovito izvajanje te nove določbe in da bi dosegli skladnost, se za tržno leto 2005/2006 prav tako preloži datum plačila zneskov, ki jih dolgujejo odkupovalci mleka, z odstopanjem od člena 15(1) in (2) Uredbe (ES) št. 595/2004. Zaradi upravnega poslovodenja se za države članice, ki bodo prenesle nacionalne referenčne količine, določi drug datum.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z odstopanjem od člena 15(1) in (2) Uredbe (ES) št. 595/2004 se države članice pooblasti, da za obdobje dvanajst mesecev tržnega leta 2005/2006 preložijo datum plačila dolgovanih zneskov:

(a)

na 1. november 2006 v primeru Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Poljske, Slovenije in Slovaške;

(b)

na 1. oktober 2006 v primeru drugih držav članic.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. avgusta 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 123. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2217/2004 (UL L 375, 23.12.2004, str. 1).

(2)  UL L 94, 31.3.2004, str. 22.


Top